Doktorantūra

Atgal

Šviesos neapgręžiamojo perdavimo ir optinio dažnio keitimo tyrimai

Siūlomo disertacinio darbo tikslas yra sukurti ir ištirti naujoviškus šviesos neapgręžiamojo perdavimo įrenginius bei sukurti ir ištirti naujas šviesos optinio dažnio keitimo schemas.
 
Tuo tikslu bus sprendžiami šie uždaviniai:
  • Sanjako efektu pagrįsto šviesos neapgręžiamojo perdavimo būdo tyrimai. Bus eksperimentiškai pademonstruotas naujo tipo šviesos neapgręžiamojo perdavimo įrenginys sudarytas iš optinių skaidulų bei laisvos erdvės elementų;
  • Itin trumpų šviesos impulsų aukštesnių harmonikų generavimo naujų schemų sukūrimas ir tyrimai. Bus ieškoma būdų leidžiančių pasiekti aukštus konversijos našumus esant pakankamai mažai impulsų smailinei galiai;
  • Parametrinių stiprintuvų užkrato šaltinių tyrimai;
  • Parametrinių stiprintuvų optimizavimas ir tyrimai.
Pirmas uždavinys yra skirtas lazerių generuojamos spinduliuotės kryptingumo uždavimui ir lazerių apsaugai nuo grįžtančios spinduliuotės (optiniai izoliatoriai, cirkuliatoriai). Sekantys uždaviniai yra skirti lazerių generuojamos spinduliuotės optinių dažnių keitimui ir šviesos impulsų charakteristikų valdymui. Visi šie uždaviniai skirti lazerių generuojamos spinduliuotės manipuliavimui.
 
FTMC Skaidulinių lazerių laboratorija yra aprūpinta moderniausia technologine ir matavimo įranga skirta optinių skaidulų technologiniam apdirbimui (optinių skaidulų nukirtimo, suvirinimo, skaidulinių komponentų gaminimo ir poliravimo įrenginiai) ir skaidulinių lazerių charakterizavimui (spektrų analizatoriai, spartus oscilografas, spartūs fotodetektoriai, galios ir energijos matuokliai, CCD kamera, FROG įrenginys, optinis mikroskopas, skaidulų mikroskopai). Moksliniams tyrimams vykdyti yra sukurti didelės energijos femtosekundinių impulsų skaiduliniai lazerių maketai. Skaidulinių lazerių laboratorijoje šiuo metu yra vykdomi itin trumpus šviesos impulsus generuojančių skaidulinių lazerių ir impulsų netiesinio apjungimo schemų kūrimo ir tyrimų darbai. Skaidulinių lazerių laboratorijoje yra kuriami naujos kartos itin trumpų šviesos impulsų skaiduliniai generatoriai, kurie ateityje, manoma, pakeis įprastinius sinchronizuotų modų skaidulinius osciliatorius. Taip pat laboratorijoje pradėti kurti naujoviški šviesos neapgręžiamojo perdavimo įrenginiai skirti didelės galios lazeriams.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu K. Regelskiu.