Mokslas

Atgal

Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos

PROGRAMĄ VYKDO:
Tekstilės technologijų skyrius
Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros skyrius
 
PROGRAMOS VADOVĖ - dr. Aušra Abraitienė
Norminiai etatai skirti programai – 10.

PROGRAMOS TIKSLAS: Vystyti mokslinius tekstilės technologijų bei tarpdisciplininius tyrimus, taikyti pažangius medžiagų savybių tyrimo metodus ir ekologiškas gamybos technologijas, kuriant funkcinę ir techninę tekstilę, gerinančią žmogaus gyvenimo kokybę, užtikrinančią saugų darbą, saugančią nuo įvairių grėsmių sveikatai ir gyvybei, padedančią spręsti pagyvenusių žmonių ir ligonių priežiūros problemas bei padedančią aktyviai sportuojantiems.

 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  • Vykdyti mokslinius tyrimus, kuriant išmaniąją tekstilę, integruojant dėvimąją elektroniką į įvairių struktūrų elektrai laidžias tekstilės medžiagas, kurioms elektrinis laidumas suteikiamas, panaudojant gamtinius ir cheminius pluoštus su įvairios prigimties laidžiais priedais bei formuojant specialias elektrai laidžias dangas ar elektrai laidžius kontūrus įprastomis (sietiniais marginimo šablonais) ir skaitmeninio marginimo technologijomis, suteikiant tekstilės medžiagoms gebėjimą perduoti ar keisti elektrinius signalus.
  • Vystyti funkcinės tekstilės technologijas, skirtas gaminių termoreguliacinių savybių gerinimui, taikant fazinio virsmo medžiagas, šilumos kaupimo gebą didinančių mineralų priedus, bio- ir organinius polimerus, funkcines mikroporingas dangas ir plėveles bei gamtos išteklius ir energiją tausojančius tekstilės medžiagų apdailos metodus: plazminį modifikavimą, elektroverpimą, laminavimą karštais polimerų lydalais ir kt. Atlikti teorinius šilumos ir masės mainų tyrimus, taikant daugiaskalius skaitinius modelius ir juos panaudojant tekstilės medžiagų struktūros ir sandaros įtakai integraliems šilumos ir masės mainų rodikliams tirti.
  • Vykdyti drabužių, saugančių nuo įvairių grėsmių sveikatai ir gyvybei (balistinio poveikio, elektromagnetinės spinduliuotės ir pan.), teorinius ir technologinius tyrimus: taikant daugiaskalę austų struktūrų ir lanksčių vienkrypčių kompozitų skaitinę analizę, įvertinančią tamprumo, stiprio, plastiškumo ir suirimo reiškinius realiose daugiasluoksnėse tekstilės struktūrose, įvertinti ir išbandyti naujų medžiagų (polimetilmetakrilato, anglies vamzdelių, grafeno darinių ir kt.) panaudojimo galimybes naujos kartos drabužių, apsaugančių nuo balistinio poveikio, kūrime. Vystyti technologijas, užtikrinančias ilgalaikę apsaugą eksploatavimo metu nuo elektromagnetinės spinduliuotės, taikant įvairios kilmės nanostruktūros junginius ir pluošto paviršiaus cheminį modifikavimą.