Mokslas

Atgal

Metrologija ir matavimo technologijos

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) turi aukščiausią kompetenciją ir geriausius pajėgumus Lietuvoje laiko ir dažnio, temperatūros, elektros dydžių, ilgio, medžiagos kiekio ir jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos srityse. FTMC Nacionalinio metrologijos instituto (NMI) galimybės ir vykdomi darbai:

Laiko ir dažnio srityje – dažnio matavimas su santykine neapibrėžtimi iki 10-13, laiko intervalo ir laiko skirtumo matavimai su tikslumu iki 1 ns ir atitinkamų prietaisų kalibravimas. NMI dalyvauja visuotinio koordinuotojo laiko (UTC) skalės formavime ir atkuria jos vietinį atvaizdą UTC(LT); skleidžia laiko skalę UTC(LT) internetu protokolais NTP ir PTP. Vykdo mokslinius tyrimus laiko perdavimo mobiliaisiais ryšio tinklais srityje, tyrinėja įvairių generatorių fazinius triukšmus ir kuria būdus jiems sumažinti. Kartu su įmone “Baltstamp” išlaiko laiko žymų tarnybą.

Temperatūros srityje – platinos varžos ir termoelektrinių termometrų (termoporų), o taip pat skaitmeninių termometrų ir termometrų kalibravimo krosnių kalibravimas pamatiniuose ir bet kuriuose pasirinktuose taškuose etalono veikimo intervalo ribose. Naudodamas grynųjų medžiagų (Ar, Hg, H2O, Ga, Sn, Zn, Al, Ag ir Cu) celes, atkuria tarptautinę temperatūros skalę ITS-90 temperatūrų ruože nuo -189,3 oC iki 1084,62 oC. Lietuvos nacionalinis temperatūros vieneto etalonas intervale nuo -195 oC iki +961,78 oC yra pirminio lygio ir atitinka geriausių Europos etalonų lygį.

Elektros dydžių srityje – nuolatinės įtampos matavimas pirminiu ir antriniu įtampos etalonu (geriausia santykinė neapibrėžtis – atitinkamai, 0,05 μV/V ir 0,3 μV/V), nuolatinės įtampos matuoklių kalibravimas su santykine neapibrėžtimi iki 1,4 μV/V, taip pat varžos matavimas ir varžos matuoklių kalibravimas (geriausia santykinė neapibrėžtis – atitinkamai, 0,3 μΩ/Ω ir 2 μΩ/Ω).

Jonizuojančiosios spinduliuotės srityje – radionuklidų absoliutinio aktyvumo matavimas pirminiais ir antriniais metodais: TDCR skaitikliu beta spinduoliai (3H, 14C, 36Cl, 63Ni, 90Sr, 99Tc, 129I) standartizuojami užtikrinant standartinę neapibrėžtį (0,3 – 0,6)% (k=1); jonizacinėmis kameromis su šuliniu matuojamas radionuklidų (18F, 60Co, 67Ga, 99mTc, 111In, 131I, 137Cs, 153Sm, 177Lu,  201Tl,  223Ra) aktyvumas užtikrinant (1,0 – 2,2)% (k=1) standartinę neapibrėžtį. Kalibruoja šaltinius, spektrometrus, dozės kalibratorius, kitus matuoklius, matuoja įvairius mėginius, vykdo radionuklidų sklaidos, radioaktyviųjų atliekų sudėties mokslinius tyrimus.

Ilgio srityje – galinio ilgio matų kalibravimas ribose nuo 0,5 mm iki 100 mm su santykine neapibrėžtimi Q [48 nm, 0,9 ´ 10-6 L] nm. Galinio ilgio matų kontaktinių komparatorių kalibravimas su neapibrėžtimi 0,03 mm. Mikrometrų kalibravimas ribose iki 100 mm su neapibrėžtimi 3,6 mm. Slankmačių, kurių matavimo ribos (0-1000) mm, kalibravimas su matavimo neapibrėžtimi Q [60 mm, 10 ´ 10-6 L] nm. Laikrodinio tipo indikatorių (matavimo ribos (0-50) mm, padalos vertė 0,01 mm) kalibravimas su neapibrėžtimi Q [7 mm, 7 ´ 10-6 L] mm. Skaitmeninių indikatorių (matavimo ribos (0-50) mm, padalos vertė 0,001 mm; 0,002 mm) kalibravimas užtikrinant matavimo neapibrėžtį, atitinkamai, 0,7 mm; 1,2 mm.

NMI veikia kokybės vadybos sistema, įdiegta pagal ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Sistema nuo 2003 m. yra vertinama ir pripažįstama EURAMET Kokybės techninio komiteto (angl. Technical Committee Quality, TC-Q). NMI dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, o kalibravimo ir matavimo galimybės (angl. Calibration and measurement capabilities, CMCs) yra paskelbtos BIPM Pagrindinių palyginimų duomenų bazėje (angl. Key comparison database, KCDB).

Šių metodų kompetencija yra sukaupta Nacionaliniame metrologijos institute (vadovas L. Galkauskas).