Inovacijos

Atgal

Nacionalinio metrologijos instituto paslaugos

Apie Nacionalinio metrologijos instituto teikiamas paslaugas galite sužinoti pasirinkę Jus dominančią sritį:


Termometrija
  • pamatinių temperatūrų celių palyginimas ir metrologinių charakteristikų tyrimas;
  • etaloninių platinos varžos termometrų metrologinių charakteristikų tyrimas ir kalibravimas skalės ITS-90 pamatinėse temperatūrose (celėse): gyvsidabrio, galio, alavo, cinko, aliuminio, sidabro, vario;
  • platinos varžos termometrų,  termoelektrinių termometrų (termoporų), stiklinių termometrų kalibravimas palyginimo metodu, o taip pat elektroninių termometrų ir temperatūros matavimo sistemų derinimas ir kalibravimas temperatūrų ruože nuo -196 °C iki 1200 °C.

Matavimų, kurių galimybės paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje, neapibrėžtis galima rasti pasinaudojus šia nuoroda ir pasirinkus reikiamas lentelės eilutes (arba paspaudus mygtuką „SELECT ALL“) ir paspaudus mygtuką „EXPORT XLS“.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Temperatūros vieneto etalono laboratorijos vadovą Kęstutį Mikalauską, tel. nr.: 8 652 81317.

Laikas ir dažnis

Nr.

Paslauga

Pastabos

1

Laiko skalės UTC(LT) perdavimas internetu Lietuvos ūkio subjektams (su nuolatine metrologinės sieties kontrole)

Paslauga teikiama protokolais NTP ir PTP

2

Skaitmeninių dažniamačių kalibravimas

Darbas atliekamas matuojant dažnį tiesiogiai.

Dažnių ruožas: 1 Hz – 200 MHz

3

Skaitmeninių generatorių kalibravimas

Darbas atliekamas matuojant dažnį tiesiogiai.

Dažnių ruožas: 1 Hz – 200 MHz

4

Skaitmeninių generatorių kalibravimas

Darbas atliekamas matuojant fazės skirtumą. Kalibruojama fiksuotuose dažnio taškuose: 100 kHz, 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz

5

Laiko skirtumo šaltinių bei matuoklių, o taip pat impulso pločio šaltinių bei vėlinimo linijų kalibravimas

Ruožas: 0 s – 1 s

6

GPS imtuvų kalibravimas

 

7

Mechaninių laiko matavimo priemonių kalibravimas

 

8

Skaitmeninių laiko matavimo priemonių kalibravimas

 

9

Elektrinių signalų generatorių dažninių ir laikinių charakteristikų tyrimas

 

10

Skaitmeninių oscilografų laikinių charakteristikų tyrimas

 

11

Eksperimentinių bei nestandartinių laiko matavimo priemonių kalibravimas

 

Matavimų, kurių galimybės paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje, neapibrėžtis galima rasti pasinaudojus šia nuoroda ir pasirinkus reikiamas lentelės eilutes (arba paspaudus mygtuką „SELECT ALL“) ir paspaudus mygtuką „EXPORT XLS“.

Kalibruojama normaliomis sąlygomis, kambario temperatūroje.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Laiko ir dažnio etalono laboratorijos vadovą Rimantą Miškinį, tel. nr.: 8 5 2620194.

Elektros dydžiai

Paslauga

Ribos

Etalonininio rezistoriaus kalibravimas

1 mΩ – 1 TΩ

Varžyno kalibravimas

1 Ω – 1 GΩ

Didelio nominalo varžyno kalibravimas

1 GΩ – 1 TΩ

Ommetro, voltmetro, multimetro ar kalibratoriaus kalibravimas

1 Ω – 1 TΩ,

0,1 V – 1000 V (DC),

0,1 V – 1000 V

(10 Hz – 1 MHz),

100 μA – 100 mA (DC)

Varžos matavimo tilto kalibravimas

1 Ω – 1 GΩ

2 nominalių verčių nuolatinės įtampos šaltinio kalibravimas Zenerio įtampos etalono arba pirminio (Džozefsono) įtampos etalono atžvilgiu

1,018 V, 10 V

Kintamosios įtampos (nuo 10 Hz iki 1 MHz) šaltinio kalibravimas

2 mV – 1000 V

Nuolatinės srovės šaltinio kalibravimas

100 μA – 100 mA

Matavimų, kurių galimybės paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje, neapibrėžtis galima rasti pasinaudojus šia nuoroda ir pasirinkus reikiamas lentelės eilutes (arba paspaudus mygtuką „SELECT ALL“) ir paspaudus mygtuką „EXPORT XLS“.

Kalibruojama užsakovo nurodytoje temperatūroje nuo 18 oC iki 26 oC.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Elektros dydžių etalonų laboratorijos atsakingą darbuotoją Andrių Bartašiūną, tel. nr.: 8 5 261 8065.

Ilgis

Eil. Nr.

Paslauga

Ribos

1

Galinių ilgio matų kontaktinių komparatorių kalibravimas

 

2

Aukščiausio tikslumo etaloninių ir darbinių galinių ilgio matų kalibravimas

(0,5-100) mm

3

Mikrometrų MK, MZ bei skaitmeninių mikrometrų kalibravimas

(0-100) mm

4

Slankmačių kalibravimas

(0-1000) mm

5

Laikrodinių IČ tipo indikatorių ir skaitmeninių indikatorių su padalos verte 0,001 mm, 0,002 ir 0,01 mm kalibravimas

(0-50) mm

6

Indikatorių su padalos verte 0,002 mm kalibravimas

(0-2) mm

7

Indikatorių su padalos verte 0,001 mm kalibravimas

(0-1) mm

 

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Ilgio vieneto etalono laboratorijos vadovę Liliją Chaleckienę, tel. nr.: 8 612 16739.

Jonizuojančioji spinduliuotė

Eil. Nr.

Paslauga

Pastabos

1

Branduolinėje medicinoje naudojamų jonizacinių kamerų (dozės kalibratorių) kalibravimas

Sietis šiems radionuklidams: 18F, 67Ga, 90Y, 99mTc, 111In,

123I, 125I, 131I, 137Cs,

153Sm, 177Lu, 201Tl, 223Ra

2

Radiometrų (gama spektrometrų) kalibravimas

Atomtex AT1320, BRIGHTSPEC ir lygiaverčiai

3

Dozės galios matuoklių (monitorių) kalibravimas

Rados RDS-30, RaySafe, Atomtex AT1125 ir lygiaverčiai; iki 5 taškų

4

Paviršinės taršos matuoklių kalibravimas

Contamat ir lygiaverčiai; iki 5 taškų

5

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kalibravimas

β, γ, α spinduoliai / taškiniai ir plokšteliniai (pvz., diskiniai) šaltiniai

6

Radionuklidų aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

γ spinduoliai; daroma iš 2 litrų

7

Tričio tūrinio aktyvumo vandenyje nustatymas

Daroma iš 0,5 litro

8

Radioanglies (14C) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 1 litro; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

9

Radionikelio (63Ni) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 1 litro; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

10

Radiostroncio (89/90Sr) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 1 litro; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

11

Plutonio (238Pu, 239/240Pu) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 5 litrų; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

12

Bandomojo mėginio pagaminimas

Biokuro pelenai, biokuras (medienos skiedra), kt. matricos

13

Negesinto blyksninio tirpalo pagaminimas standartinėje LSC indelio (20 ml) geometrijoje

3H, 14C, 36Cl, 63Ni, 90Sr+90Y, 99Tc, 129I, 137Cs

14

Gama spektrometro su HPGe detektoriumi kalibravimas

46,5 keV – 2615 keV ruože pasirinktai geometrijai

15

Blyksninių tirpalų skaitiklio (spektrometro) kalibravimas

3H, 14C, 36Cl, 90Sr+90Y, 99Tc

16

Alfa spektrometro kalibravimas

234U, 238U, 241Am, 242Pu

Užsakovui pageidaujant ir esant tokiai galimybei, atliekama kalibruojamojo prietaiso veikimo korekcija.

Dėl kalibravimo bei kitų paslaugų prašome kreiptis į Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijos vadovą Arūną Gudelį, tel. nr.: 8 5 264 4855, 8 620 17793.

 

Medžiagos kiekis

1. Naujų kalibravimo ir matavimo metodų kūrimas, optimizavimas ir validavimas pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

2. Medžiagos kiekio/koncentracijos matavimai skirtingose matricose, užtikrinant metrologinę sietį:

2.1) dujų chromatografijos metodu su liepsnos jonizaciniu detektavimu. 
2.2) dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. 
2.3) termodesorbcijos dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu (LOJ identifikavimas).
2.4) skysčių chromatografijos – UV/Vis metodu. 
2.5) skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. 
2.6) elementinės – izotopinės analizės metodu. 

3. Pamatinių paliudytųjų medžiagų sertifikavimas pagal standarto ISO 17034 reikalavimus. 

4. Tarplaboratorinių palyginimų (ILC) ir kompetencijos testų (PT) organizavimas bei vertinimas pagal standarto ISO/IEC 17043 reikalavimus. 

5. Konsultacijos Lietuvos ūkio subjektams bei valstybinėms valdžios ir mokslo institucijoms įvairiais cheminių matavimų ir metrologinės sieties chemijoje ir kokybės užtikrinimo klausimais. 

Dėl tyrimo ar kitų paslaugų prašome kreiptis į Nacionalinio medžiagos kiekio etalono atsakingą darbuotoją Evaldą Naujalį, tel. nr.: 8 5 261 2758, 8 698 04035.

 

Kontaktai


Karolis Stašys

Innovation Manager / Inovacijų vadybininkas

Tel.: +370 629 85166
El.p.: karolis.stasys@ftmc.lt