Inovacijos

Atgal

Nacionalinio metrologijos instituto paslaugos

Apie Nacionalinio metrologijos instituto teikiamas paslaugas galite sužinoti pasirinkę Jus dominančią sritį:


Termometrija
  • pamatinių temperatūrų celių palyginimas ir metrologinių charakteristikų tyrimas. Kaina – 700 ... 1000 eurų už celę;
  • etaloninių platinos varžos termometrų metrologinių charakteristikų tyrimas ir kalibravimas skalės ITS-90 pamatinėse temperatūrose (celėse): gyvsidabrio, galio, alavo, cinko, aliuminio, sidabro, vario. Kaina – 300 EUR už vieną tašką ir 80 EUR už termometro metrologinių charakteristikų tyrimą;
  • platinos varžos termometrų,  termoelektrinių termometrų (termoporų), stiklinių termometrų kalibravimas palyginimo metodu, o taip pat elektroninių termometrų ir temperatūros matavimo sistemų derinimas ir kalibravimas temperatūrų ruože nuo -196 °C iki 1200 °C. Kaina – 40 eurų už kalibravimą viename taške ir 80 eurų už prietaiso metrologinių charakteristikų tyrimą ar derinimą.

Pastabos. Kainos nurodytos be PVM. Užsakius daugiau kalibravimų, taikomos nuolaidos.

Matavimų, kurių galimybės paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje, neapibrėžtis galima rasti pasinaudojus šia nuoroda ir pasirinkus reikiamas lentelės eilutes (arba paspaudus mygtuką „SELECT ALL“) ir paspaudus mygtuką „EXPORT XLS“.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Temperatūros vieneto etalono laboratorijos vadovą Kęstutį Mikalauską, tel. nr.: 8 652 81317.

Laikas ir dažnis

Nr.

Paslauga

Pastabos

1

Laiko skalės UTC(LT) perdavimas internetu Lietuvos ūkio subjektams (su nuolatine metrologinės sieties kontrole)

Paslauga teikiama protokolais NTP ir PTP

2

Skaitmeninių dažniamačių kalibravimas

Darbas atliekamas matuojant dažnį tiesiogiai.

Dažnių ruožas: 1 Hz – 200 MHz

3

Skaitmeninių generatorių kalibravimas

Darbas atliekamas matuojant dažnį tiesiogiai.

Dažnių ruožas: 1 Hz – 200 MHz

4

Skaitmeninių generatorių kalibravimas

Darbas atliekamas matuojant fazės skirtumą. Kalibruojama fiksuotuose dažnio taškuose: 100 kHz, 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz

5

Laiko skirtumo šaltinių bei matuoklių, o taip pat impulso pločio šaltinių bei vėlinimo linijų kalibravimas

Ruožas: 0 s – 1 s

6

GPS imtuvų kalibravimas

 

7

Mechaninių laiko matavimo priemonių kalibravimas

 

8

Skaitmeninių laiko matavimo priemonių kalibravimas

 

9

Elektrinių signalų generatorių dažninių ir laikinių charakteristikų tyrimas

 

10

Skaitmeninių oscilografų laikinių charakteristikų tyrimas

 

11

Eksperimentinių bei nestandartinių laiko matavimo priemonių kalibravimas

 

Pastabos.  Laiko skalės UTC(LT) perdavimo internetu paslaugos kaina – 225 Eur / mėn. Orientacinė paslaugų (2) – (8) kaina – 60 Eur už kalibravimo tašką + parengiamieji darbai – 15 Eur / val.; mažiausia prietaiso kalibravimo kaina – 75 Eur. Kainos nurodytos be PVM. Kitų paslaugų kaina sutartinė. Jei užsakovas pageidauja, kad būtų pakoreguotas prietaiso veikimas, ir tokia galimybė yra, tai atliekama už papildomą atlygį.

Matavimų, kurių galimybės paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje, neapibrėžtis galima rasti pasinaudojus šia nuoroda ir pasirinkus reikiamas lentelės eilutes (arba paspaudus mygtuką „SELECT ALL“) ir paspaudus mygtuką „EXPORT XLS“.

Kalibruojama normaliomis sąlygomis, kambario temperatūroje.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Laiko ir dažnio etalono laboratorijos vadovą Rimantą Miškinį, tel. nr.: 8 5 2620194.

Elektros dydžiai

Paslauga

Ribos

Kaina

Etalonininio rezistoriaus kalibravimas

1 mΩ – 1 TΩ

300 EUR

Varžyno kalibravimas

1 Ω – 1 GΩ

200 EUR už dekadą

Didelio nominalo varžyno kalibravimas

1 GΩ – 1 TΩ

350 EUR už dekadą

Ommetro, voltmetro, multimetro ar kalibratoriaus kalibravimas

1 Ω – 1 TΩ,

0,1 V – 1000 V (DC),

0,1 V – 1000 V

(10 Hz – 1 MHz),

100 μA – 100 mA (DC)

190 EUR už vieną ruožą ar funkciją, paprastai 5 taškus

Varžos matavimo tilto kalibravimas

1 Ω – 1 GΩ

450 EUR už 3 santykius

2 nominalių verčių nuolatinės įtampos šaltinio kalibravimas Zenerio įtampos etalono arba pirminio (Džozefsono) įtampos etalono atžvilgiu

1,018 V, 10 V

620 EUR /

1200 EUR

Kintamosios įtampos (nuo 10 Hz iki 1 MHz) šaltinio kalibravimas

2 mV – 1000 V

120 EUR už vieną įtampos vertę

Nuolatinės srovės šaltinio kalibravimas

100 μA – 100 mA

120 EUR už vieną srovės vertę

 

Pastabos. Kainos nurodytos be PVM. Jei užsakovas pageidauja, kad būtų pakoreguotas prietaiso veikimas (tokia galimybė paprastai būna kalibruojant ommetrus, voltmetrus, multimetrus, kalibratorius, varžos matavimo tiltus), tai atliekama už papildomą atlygį. Užsakius daugiau kalibravimų, taikomos nuolaidos. Galutinė kaina visada derinama su užsakovu.

Matavimų, kurių galimybės paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje, neapibrėžtis galima rasti pasinaudojus šia nuoroda ir pasirinkus reikiamas lentelės eilutes (arba paspaudus mygtuką „SELECT ALL“) ir paspaudus mygtuką „EXPORT XLS“.

Kalibruojama užsakovo nurodytoje temperatūroje nuo 18 oC iki 26 oC.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Elektros dydžių etalonų laboratorijos atsakingą darbuotoją Andrių Bartašiūną, tel. nr.: 8 5 261 8065.

Ilgis

Eil. Nr.

Paslauga

Ribos

Kaina, Eur (be PVM)

1

Galinių ilgio matų kontaktinių komparatorių kalibravimas

 

450-550

2

Aukščiausio tikslumo etaloninių ir darbinių galinių ilgio matų kalibravimas

(0,5-100) mm

15-22

3

Mikrometrų MK, MZ bei skaitmeninių mikrometrų kalibravimas

(0-100) mm

15-21

4

Slankmačių kalibravimas

(0-1000) mm

15-19

5

Laikrodinių IČ tipo indikatorių ir skaitmeninių indikatorių su padalos verte 0,001 mm, 0,002 ir 0,01 mm kalibravimas

(0-50) mm

22-31

6

Indikatorių su padalos verte 0,002 mm kalibravimas

(0-2) mm

22-31

7

Indikatorių su padalos verte 0,001 mm kalibravimas

(0-1) mm

22-31

 

Pastaba. Kainos nurodytos be PVM. Užsakius daugiau kalibravimų, taikomos nuolaidos.

Dėl kalibravimo prašome kreiptis į Ilgio vieneto etalono laboratorijos vadovę Liliją Chaleckienę, tel. nr.: 8 612 16739.

Jonizuojančioji spinduliuotė

Eil. Nr.

Paslauga

Pastabos

Kaina, Eur (be PVM)

1

Branduolinėje medicinoje naudojamų jonizacinių kamerų (dozės kalibratorių) kalibravimas

Sietis šiems radionuklidams: 18F, 67Ga, 90Y, 99mTc, 111In,

123I, 125I, 131I, 137Cs,

153Sm, 177Lu, 201Tl, 223Ra

720

2

Radiometrų (gama spektrometrų) kalibravimas

Atomtex AT1320, BRIGHTSPEC ir lygiaverčiai

350

3

Dozės galios matuoklių (monitorių) kalibravimas

Rados RDS-30, RaySafe, Atomtex AT1125 ir lygiaverčiai; iki 5 taškų

230

4

Paviršinės taršos matuoklių kalibravimas

Contamat ir lygiaverčiai; iki 5 taškų

280

5

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kalibravimas

β, γ, α spinduoliai / taškiniai ir plokšteliniai (pvz., diskiniai) šaltiniai

190-280

6

Radionuklidų aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

γ spinduoliai; daroma iš 2 litrų

130

7

Tričio tūrinio aktyvumo vandenyje nustatymas

Daroma iš 0,5 litro

80

8

Radioanglies (14C) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 1 litro; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

420

9

Radionikelio (63Ni) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 1 litro; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

480

10

Radiostroncio (89/90Sr) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 1 litro; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

420

11

Plutonio (238Pu, 239/240Pu) aktyvumo koncentracijos vandenyje nustatymas

Daroma iš 5 litrų; kitoms matricoms kaina – pagal sutartį

660

12

Bandomojo mėginio pagaminimas

Biokuro pelenai, biokuras (medienos skiedra), kt. matricos

250

13

Negesinto blyksninio tirpalo pagaminimas standartinėje LSC indelio (20 ml) geometrijoje

3H, 14C, 36Cl, 63Ni, 90Sr+90Y, 99Tc, 129I, 137Cs

200

14

Gama spektrometro su HPGe detektoriumi kalibravimas

46,5 keV – 2615 keV ruože pasirinktai geometrijai

1750

15

Blyksninių tirpalų skaitiklio (spektrometro) kalibravimas

3H, 14C, 36Cl, 90Sr+90Y, 99Tc

1600

16

Alfa spektrometro kalibravimas

234U, 238U, 241Am, 242Pu

2200

Pastaba. Kainos nurodytos be PVM. Užsakius daugiau darbų, taikomos nuolaidos.

Užsakovui pageidaujant ir esant tokiai galimybei, atliekama kalibruojamojo prietaiso veikimo korekcija.

Dėl kalibravimo bei kitų paslaugų prašome kreiptis į Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijos vadovą Arūną Gudelį, tel. nr.: 8 5 264 4855, 8 620 17793.

 

Medžiagos kiekis

1. Naujų kalibravimo ir matavimo metodų kūrimas, optimizavimas ir validavimas pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, priklausomai nuo jo sudėtingumo: nuo 500 iki 2500 EUR, neįskaitant pamatinių/etaloninių medžiagų (PPM) kainos.

2. Medžiagos kiekio/koncentracijos matavimai skirtingose matricose, užtikrinant metrologinę sietį:

2.1) dujų chromatografijos metodu su liepsnos jonizaciniu detektavimu. Bazinė kaina* – 70 EUR, kiekviena papildoma analitė – 15 EUR;
2.2) dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. Bazinė kaina* – 110 EUR, kiekviena papildoma analitė – 15 EUR;
2.3) termodesorbcijos dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu (LOJ identifikavimas) – 90 EUR už kiekvieną mėginį; jei reikalingas  ėminių paėmimas – 20 EUR;
2.4) skysčių chromatografijos – UV/Vis metodu. Bazinė kaina* – 120 EUR, kiekviena papildoma analitė – 15 EUR;
2.5) skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. Bazinė kaina* – 130 EUR, kiekviena papildoma analitė – 20 EUR;
2.6) elementinės – izotopinės analizės metodu. Bazinė kaina* – 130 EUR, kiekviena papildoma analitė – 20 EUR.

3. Pamatinių paliudytųjų medžiagų sertifikavimas pagal standarto ISO 17034 reikalavimus. Kaina – pagal susitarimą.

4. Tarplaboratorinių palyginimų (ILC) ir kompetencijos testų (PT) organizavimas bei vertinimas pagal standarto ISO/IEC 17043 reikalavimus. Kaina – pagal susitarimą.

5. Konsultacijos Lietuvos ūkio subjektams bei valstybinėms valdžios ir mokslo institucijoms įvairiais cheminių matavimų ir metrologinės sieties chemijoje ir kokybės užtikrinimo klausimais. Kaina – 70 EUR/val.

Kainos nurodytos be PVM.

*Bazinė kaina - tai vieno bandinio vienos analitės matavimo turimu validuotu arba standartiniu metodu kaina. Į bazinę kainą neįskaičiuota pamatinių/etaloninių  medžiagų (PPM), skirtų kiekybinio matavimo kalibravimui, kaina (ji priklauso nuo PPM tiekėjų kainos).

** Užsakant daugiau nei 10 tyrimų, kaina gali būti derinama ir taikoma nuolaida.

Dėl tyrimo ar kitų paslaugų prašome kreiptis į Nacionalinio medžiagos kiekio etalono atsakingą darbuotoją Evaldą Naujalį, tel. nr.: 8 5 261 2758, 8 698 04035.

 

Kontaktai


Karolis Stašys

Innovation Manager / Inovacijų vadybininkas

Tel.: +370 629 85166
El.p.: karolis.stasys@ftmc.lt