Inovacijos

Atgal

Akredituotos paslaugos ir metrologija

Fizinių ir technologijos mokslų centras turi keturis specializuotus akredituotus padalinius, galinčius atlikti kokybės kontrolę ir ekspertizes pagal atitinkamus ISO standartus.
  • Korozijos bandymai. Akredituota korozijos bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir yra akredituota atlikti metalų ir jų lydinių bei anodinių ir katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinių oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymus neutralaus drusko rūko dirbtinėje atmosferoje. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.083.
  • Masių spektrometrija. Masių spektrometrijos metodai naudojami aplinkotyros, branduolinės saugos, radioekologijos srityse, biomedicininiuose ir biotechnologijos tyrimuose. Atliekamas datavimas radioanglies metodu (archeologinis datavimas, šaltinio identifikavimo aplinkoje tyrimai), bandinių paruošimas atliekamas greitintuvo masių spektrometru. Atliekami elementinės sudėties ir elementinės izotopinės analizės tyrimai aplinkos bandiniuose, pramonės produkcijoje ir žaliavose, maisto produktuose, sveikatos apsaugai ir darbo saugai svarbiose medžiagose.
  • Tekstilės medžiagos ir tyrimai. Atliekami tekstilės medžiagų fizikiniai ir cheminiai tyrimai, vystomi nauji tyrimų metodai skirti inovatyvių tekstilės medžiagų funkcinių savybių įvertinimui. Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025 atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimus. Aktuali akreditavimo sritis. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.048.
    Laboratorija taip pat veikia kaip Asmeninės apsaugos priemonių (AAP) - apsauginės aprangos - atitikties įvertinimo įstaiga, akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17065, ir yra paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, kuriai suteiktas Europos Komisijos Įmonių generalinio direktorato identifikacinis numeris - 1401. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.011-03Akreditavimo sritis.
  • Metrologija. Metrologijos skyrius tobulina esamus bei kuria naujus matavimo metodus bei technologijas, rūpinasi jų diegimu. Vykdo Lietuvos nacionalinio metrologijos instituto funkcijas. Užtikrina atkuriamų fizikinių dydžių vienetų verčių sietį su tarptautine vienetų sistema SI; atlikdamas kalibravimo ir matavimo darbus, perduoda šias vertes Lietuvos mokslo bei valstybinėms įstaigoms ir ūkio subjektams, o tikslaus laiko vertę perduoda internetu atvirai visiems vartotojams. Kartu su UAB „Baltstamp“ užtikrina autorizuotų laiko žymų tiekimą Lietuvos ir užsienio vartotojams. Vykdo aplinkos radioaktyvumo stebėseną. Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, rengia mokymus ir tarplaboratorinius palyginimus, skirtus Lietuvos laboratorijoms. Teikia konsultacijas matavimų klausimais. Viešai skelbia geriausias savo kalibravimo ir matavimo galimybes.
    Skyriuje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį standartą LST EN ISO 17025.
     

Susisiekite su mumis

Norėdami užsakyti paslaugą ar gauti papildomos informacijos, susisiekite su mumis Jums patogiausiu būdu: el. paštu innovation@ftmc.lt, žemiau nurodytais kontaktais arba užpildydami užklausos formą. Atsakysime per 2 darbo dienas.

Kontaktai


Karolis Stašys

Innovation Manager / Inovacijų vadybininkas

Tel.: +370 629 85166
El.p.: karolis.stasys@ftmc.lt