Inovacijos ir paslaugos

Atgal

Akredituotos paslaugos ir metrologija

Fizinių ir technologijos mokslų centras turi keturis specializuotus akredituotus padalinius, galinčius atlikti kokybės kontrolę ir ekspertizes pagal atitinkamus ISO standartus.

 
Korozijos bandymai

Akredituota korozijos bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir yra akredituota atlikti metalų ir jų lydinių bei anodinių ir katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinių oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymus neutralaus drusko rūko dirbtinėje atmosferoje. 
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.083.

Paslaugos:
  • medžiagų (metalų, lydinių, plienų, lakų, dažų ir t.t.) korozijos bandymai gamtinėje ir dirbtinėje atmosferoje bei tirpaluose (paraiškos forma)
  • pramonės objektų korozijos poveikio ekspertizės
  • korozinių pažeidimų ekspertizės
  • konsultacijos metalų apsaugos nuo korozijos klausimais


Plačiau

 

Masių spektrometrija

Masių spektrometrijos metodai naudojami aplinkotyros, branduolinės saugos, radioekologijos srityse, biomedicininiuose ir biotechnologijos tyrimuose.

Paslaugos:

  • datavimas radioanglies metodu (archeologinis datavimas, šaltinio identifikavimo aplinkoje tyrimai)
  • prieš radioanglies matavimus greitintuvo masių spektrometru atliekamas cheminis bandinių paruošimas bei jų grafitizavimas
  • elementinės sudėties ir elementinės izotopinės analizės tyrimai aplinkos bandiniuose, pramonės produkcijoje ir žaliavose, maisto produktuose, sveikatos apsaugai ir darbo saugai svarbiose medžiagose
  • izotopų santykio masių spektrometrija (IRMS)
  • amino- ir riebiųjų rūgščių  matavimai

Plačiau

 

Tekstilės medžiagos ir tyrimai

Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17025 atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimus. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.048. Atliekami tekstilės medžiagų fizikiniai ir cheminiai tyrimai, vystomi nauji inovatyvių tekstilės medžiagų funkcinių savybių įvertinimo metodai. 

Skyrius veikia ir kaip Asmeninės apsaugos priemonių (AAP) – apsauginės aprangos -  atitikties įvertinimo įstaiga ir yra paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, kuriai suteiktas Europos Komisijos Įmonių generalinio direktorato identifikacinis numeris – 1401.

 
 
 
 
Metrologija
 
Metrologijos skyrius tobulina esamus bei kuria naujus matavimo metodus bei technologijas, rūpinasi jų diegimu. Vykdo Lietuvos nacionalinio metrologijos instituto funkcijas. Užtikrina atkuriamų fizikinių dydžių vienetų verčių sietį su tarptautine vienetų sistema SI; atlikdamas kalibravimo ir matavimo darbus, perduoda šias vertes Lietuvos mokslo bei valstybinėms įstaigoms ir ūkio subjektams, o tikslaus laiko vertę perduoda internetu atvirai visiems vartotojams. Kartu su UAB „Baltstamp“ užtikrina autorizuotų laiko žymų tiekimą Lietuvos ir užsienio vartotojams. Vykdo aplinkos radioaktyvumo stebėseną. Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, rengia mokymus ir tarplaboratorinius palyginimus, skirtus Lietuvos laboratorijoms. Teikia konsultacijas matavimų klausimais. Viešai skelbia geriausias savo kalibravimo ir matavimo galimybes.
Skyriuje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį standartą LST EN ISO 17025.
 

Neradote reikiamos paslaugos?

Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite su mumis Jums patogiausiu būdu: el. paštu customer@ftmc.lt, žemiau nurodytais kontaktais arba užpildydami užklausos formą. Atsakysime per 2 darbo dienas.

Kontaktai


Karolis Stašys

Innovation Manager / Inovacijų vadybininkas

Tel.: +370 629 85166
El.p.: karolis.stasys@ftmc.lt