Struktūra

Atgal

Greitintuvo masių spektrometrijos laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Žilvinas Ežerinskis
tel.:

Masių spektrometrijos laboratorija vykdo ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus fizikos ir technologijų  srityse.  Masių spektrometrijos metodai naudojami aplinkotyros, branduolinės saugos, radioekologijos srityse, biomedicininiuose ir biotechnologijos tyrimuose. Laboratorijos mokslininkai dalyvauja mokslinių tyrimų programose, tyrimų rezultatus skelbia tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose, vykdo užsakomuosius darbus. 

Datavimas radioanglies metodu 
Masių spektrometrijos laboratorija atlieka pilną datavimo radioanglies metodu analizę archeologinio datavimo bei šaltinio identifikavimo aplinkoje tyrimams.
Nuo 2016 metų sausio mėnesio Masių spektrometrijos laboratorijoje veikia 240 kV vienos pakopos greitintuvo masių spektrometras (SSAMS, NEC, USA) bei moderni bandinių paruošimo laboratorija. Išmatuoto 14C/12C santykio tikslumas yra geresnis nei 0.3 %.
Prieš radioanglies matavimus greitintuvo masių spektrometru atliekamas cheminis bandinių paruošimas bei jų grafitizavimas, naudojant elementinį analizatorių (EA, Vario Isotope Select, Elementar, GmbH), sujungtą su automatine grafitizavimo sistema AGE 3 (IonPlus AG). 

Indukcinės plazmos masių spektrometrija
Atliekami kiekybiniai neorganinės elementinės sudėties ir elementinės izotopinės analizės tyrimai:

  • aplinkos bandiniuose,
  • pramonės produkcijoje ir žaliavose,
  • maisto produktuose,
  • sveikatos apsaugai ir darbo saugai svarbiose medžiagose;

 


ICP MS Element2 ribinės aptikimo koncentracijos

Izotopų santykio masių spektrometrija (IRMS) 
Atliekami δ13C, δ15N, δ34santykių matavimai skystuose, kietuose ir dujiniuose mėginiuoseδ13C and δ18santykio matavimai karbonatuose, CO2,  vandenyje;
δ18O ir D/H santykio nustatymui organiniuose junginiuose ir vandenyje.   


Amino- ir riebiųjų rūgščių  matavimai.