Struktūra

Atgal

Molekulinių darinių fizikos skyrius

Skyriaus vadovas prof., habil. dr. Vidmantas Gulbinas
tel. +370 5 261 9656 
 
Fotoindukuotieji elektroniniai vyksmai ir jų ypatumai įvairiose organinėse ir hibridinėse, taipogi biologinėse sistemose – tai pagrindinė mokslinių tyrimų, vykdomų Molekulinių darinių fizikos skyriuje sritis. Šiais tyrimais siekiama suprasti vyksmų eigą gamtiniuose ir dirbtiniuose dariniuose, nustatyti jų sąryšius su nagrinėjamų sistemų struktūromis, išmokti valdyti procesus kuriamuose organinės optoelektronikos prietaisuose, biologiniuose jutikliuose, kurti naujus organinių sistemų charakterizavimo metodus. 

Viena pagrindinių tyrimo krypčių yra šviesa sukelti vyksmai organinės optoelektronikos medžiagose ir prietaisuose. Šiuose tyrimuose plačiai taikomi įvairūs ultrasparčiosios spektroskopijos metodai derinant juos su kinetiniais elektriniais metodais, leidžiantys nustatyti molekulinių medžiagų optines ir elektrines savybes bei sąryšius, reikalingus kuriant ir tobulinant molekulinius prietaisus, vystant naujus jų veikimo principus ir plečiant jų taikymo galimybes. Krūvininkų fotogeneracijos detalės, greitai kintanti dreifo ir difuzijos sparta tiriami unikaliais ultrasparčiaisiais optiniais metodais, derinant gaunamus rezultatus su įprastiniais skirtuminės sugerties, fluorescencijos gesinimo ir lėkio trukmės metodais.
Kita skyriaus veiklos kryptis - tai vyksmų biologinėse sistemose tyrimai. Ultrasparčiosios spektroskopijos metodais tiriami pirminiai fotosintezės procesai, kuriami sužadinimų bei krūvininkų (elektronų, protonų) dinamiką aprašantys modeliai, atspindintys baltyminės terpės įtakos šiems vyksmams ypatumus. CARS ir daugiafotonės fluorescencijos mikroskopijos pagalba ieškoma galimybių su submikronine skyra nustatyti nematomas biologinių ir kitų molekulinių objektų detales. Specifinių sandaros savybių nagrinėjimui naudojami fluorescencijos gesinimo bei dvimatės koherentinės spetroskopijos metodai. Pavienių molekulių fluorescencinės spektroskopijos metodais siekiama nustatyti biologinių darinių sandaros ypatybes molekuliniame lygmenyje, mikroskopiniu tikslumu zonduoti medžiagos parametrus fluorescenciniais jutikliais. 

Mes nuolatos ieškome žingeidžių studentų, kurie norėtų įgyti darbo mokslinėje laboratorijoje patirties. Jei susidomėjote, prašome kreiptis el. paštu į dominančios mūsų skyriuje vystomos mokslinės temos vykdytoją.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI

 

Įranga
UV-VIS spektrofotometras JASCO V-670
Dviejų gardelių, dviejų detektorių komplektacija leidžia matuoti sugertį iki 2700 nm.
Šio V-670 dviejų spindulių spektrofotometro unikalus dizainas leidžia matuoti plačiame bangų ilgių diapazone (nuo 190 iki 2700 nm) naudojant tik vieną monochromatorių. Monochromatorius aprrūpintas dviem difrakcinėm gardelėm (keičiamom automatiškai): 1200 rėžių/mm UV/VIS sričiai; 300 rėžių/mm NIR sričiai. Detekcijai UV/VIS srityje naudojamas fotodaugintuvas, NIR srityje – Peltje elementu šaldomas PbS detektorius. Gardelė ir detektorius automatiškai keičiami laisvai pasirinktame taške tarp 800 ir 900 nm.
 
   

Fluorescencijos gesimo laikos spektrometras Edinburgh Instruments FL920
FLS920-t tai modulinis laikinės skyros fluorescencijos spektrometras valdomas kompiuteriu.
L geometrijos, laike koreliuotų pavienių fotonų skaičiavimo (LKPFS) pagrindu veikiantis spektrometras gali matuoti laikinės skyros liuminescencijos spektrus bei liuminescencijos kinetikas besitesiančias nuo 100 pikosekundžių iki 10 mikrosekundžių. LKPFS metodika leidžia pasiekti itin aukštą tikslumą bei laikinę rezoliuciją. 

   

Fotoelektronų kamera
Fotoelektronų kamera (angliškai „Streak camera“), tai laikinės skyros fluorescencijos registravimo įrenginys, kurio veikimas panašus į analoginį oscilografą. Fotoelektronų kamera pranašesnė už kitus fluorescencijos matavimo prietaisus tuo, jog galima greitai išmatuoti visą norimą spektrą su laiko dedamąja. Sistemoje naudojama „Hamamatsu“ fotoelektronų kamera pasižymi itin didele laikine skyra ~1,9ps. Pagrindinė šios kameros idėja – elektronų srauto trajektoriją išlenkti kintančiu elektriniu lauku. Šis elektrinis laukas pastoviai stiprėja, todėl vėliausiai atkeliavusių elektronų trajektorijos bus smarkiausiai užlenktos. Kadangi elektronai yra lenkiami tik vertikaliąja kryptimi, horizontalioji kryptis gali būti išnaudojama spektrinei informacijai (200-1600nm bangos ilgio spektrui). Taip mes vienu metu galime užfiksuoti visą spektrą su itin gera laikine skyra. Fotoelektronų kamera itin naudinga ten kur bandiniai greitai degraduoja ar norint išmatuoti tik pačią bandinio sužadinimo gesimo pradžią.
Sistema naudoja ~3W optinės galios, 1030nm bangos ilgio lazerį („Pharos“ osciliatorius) ir generuojant antrą, trečią ir ketvirtą harmonikas(„Hiro“ harmonikų generatorius) iš netiesinio kristalo galima gauti 515nm, 343nm, 257nm bangos ilgio impulsus. Lazerio generuojamų impulsų dažnis 76MHz, o impulsų trukmė ~80fs, tačiau naudojant pokelso elementą galima gauti 10kHz pasikartojimų dažnį.

 
  

2D spektrometro stendas
2D spektrometro stendas šiuo metu yra surinkinėjamas. Daugiau informacijos artimiausiu metu. 

 

Žadinimo-zondavimo stendas
Žadinimo-zondavimo metodas yra tikriausiai dažniausiai naudojamas ultrasparčios spektroskopijos metodas. Jo pagrindinė idėja labai parasta, metodui reikalingi du trumpi lazerio impulsai: intensyvus „žadinimo“ impulsas, kuris sukelia fotoreakciją tiriamame bandinyje ir mažesnio intensyvumo „zondavimo“ impulsas su kuriuo galima tirti žadinimo impulso sukeltą sugerties pokytį. Zondavimo impulsas, naudojantis mechanine vėlinimo linija gali būti vėlinamas žadinimo impulso atžvilgiu ir atitinkamai sugerties pokyčiai gali būti išmatuoti esant įvairiems laiko tarpams tarp žadinimo ir zondavimo impulsų. Tokiu būdu išmatuota sugerties pokyčio dinamika atspindi procesus, kurie vyksta sužadintų molekulių relaksacijos metu.
Žadinimo-zondavimo spektrometras paremtas femtosekundiniu „Pharos 10-600-PP” lazeriu (Šviesos konversija), kuris generuoja 290 fs trukmės, 1028 nm bangos ilgio, 200 kHz pasikartojimo dažnio impulsus. Optinis parametrinis generatorius „Orpheus PO15F2L“ (Šviesos konversija) naudojamas norimo žadinančio impulso bangos ilgio nustatymui. 2 mm storio safyro arba kalcio fluorido langelis naudojamas sugeneruoti baltos šviesos kontinuumą, kuris naudojamas kaip zonduojantis impulsas.

 
   

KARS mikroskopas
KARS mikroskopija – tai bežymeklinė technologija, kurios kontrasto mechanizmas pagrįstas molekulių vibracijomis. KARS metodo jautris keliomis eilėmis lenkia spontaninio Ramano mikroskopiją. Netiesinis KARS atsakas leidžia gauti 3D vaizdus nenaudojant konfokalinės konfigūracijos. Anti-Stokso signalas yra pasislinkęs į mėlynąją spektro pusę, taigi išvengiama vienfotonės fluorescencijos fono.
Mūsų laboratorijoje surinktas KARS mikroskopas naudoja dviejų bangų ilgių lazerinį šaltinį ir skenuojantį mikroskopą. Lazeris suideda iš pikosekundinio, padvigubinto dažnio Nd:YVO4 kaupinimo lazerio veikiančio 1 MHz pasikartojimo dažniu ir bėgančios bangos optinio parametrinio generatoriaus (OPG), leidžiančio zonduoti 700 – 4500 cm-1 diapazoną. Mūsų KARS schemoje sudvejinti OPG (6 ps) ir Nd:YVO4 (1064 nm) signalai naudojami kaip žadinimo ir Stokso spinduliai atitinkamai.

 
   

Pavienių molekulių mikroskopas/spektrometras
Turimu pavienių molekulių fluorescenciniu mikrospektrometru įmanoma registruoti individualių fluorescuojančių ant paviršiaus imobilizuotų molekulių spektrus ir jų dinamiką. Tai gali būti atliekama dviem būdais:

 • Žadinant plačią paviršiaus sritį visiško vidaus atspindžio konfigūracijoje ir registruojant fluorescencijos signalą iš daugelio individualių molekulių lygiagrečiai. Šituo būdu fluorescencijos signalas išskaidomas į dvi spektrines komponentes. Laikinė skyra yra ne geresnė nei maždaug video dažnio. Pagrindinis privalumas – didelio molekulių skaičiaus tyrimas lygiagrečiai. Tinka, pvz., stebėti FRET fluorescuojančių donoro-akceptoriaus dažų poroje [1]. 
 • Žadinant individualias molekules konfokalinėje modoje ir registruojant fluorescencijos signalą iš pavienių molekulių viena po kitos. Šiuo būdo geresnė laikinė skyra ir įmanomas pilno fluorescencijos spektro registravimas. Registruojant visą spektrą, laikinė skyra siekia kelias ms, o apsiribojant dviemis spektrinėmis komponentėmis, kaip pirmuoju būdu, laikinė skyra siekia dešimtis ns.Be to, konfokalinėje modoje įmanoma registruoti fluorescencijos pliūpsnius iš laisvai tirpale difunduojančių molekulių. Tokiu būdu labai greitai surenkamos didelės statistikinės imtys. Apdorojant duomenis koreliacine analize įmanoma nustatyti, kiek reikšminga yra elektroninės sužadinimo energijos pernaša tiriamos molekulės viduje.

Pastaruoju metu buvo įdiegtas besikeičiančio lazerio žadinimas (ALEX) [2] ir spindulio sukiojimas apatiniame objektyvo fokuso plokštumoje, leidžiantis pasiekti ypač tolygų plataus lauko apšvietimą.

Literatūra:
1. D. Rutkauskas, M. Petkelytė, P. Naujalis, G. Sasnauskas, G. Tamulaitis, M. Zaremba, V. Šikšnys. Restriction enzyme Ecl18kI-induced DNA looping dynamics by single-molecule FRET. Journal of Physical Chemistry B 118, (2014), 8575-8582.
2. Kapanidis AN, Lee NK, Laurence T, Doose S, Margeat E, Weiss S. Fluorescence-aided molecule sorting: analysis of structure and interactions by alternating-laser excitation of single molecules. Proc Natl Acad Sci. 2004;101: 8936-41.

 
   

Inertinių dujų kamera
Ši inertinių dujų kamera skirta atlikti eksperimentus, kuriems būtina izoliacija nuo žalingo aplinkos poveikio. Kamera lengvai pritaikoma konkretiems eksperimentams. Be to, ši kamera yra kompaktiška, lengva ir lengvai transportuojama.

 • Skaidri akrilinė viršutinė dalis
 • Dvigubos, uždaros korėtos struktūros, oro nepraleidžiančios neopreninės tarpinės tarp viršutinės ir apatinės dalių
 • Reguliuojami SS spaustukai leidžia kompensuoti nusidėvėjimą
 • 8" O.D. angos su dviem Hypalon® pirštinėm
 • Skaidrus, reguliuojamo vakuumo, pernešimo kambarys (12" × 11" Ø)
 • Keturi valymo ventiliai – du pernešimo kambaryje, du pagrindiniame skyriuje
 • Daugiaskylis elektros lizdas
 
   

TEA_MT - intensyvumo bėgant laikui signalų ištraukimo iš fluorescuojančių taškų ir analizės paketasAutorius: Marijonas Tutkus
Bendra informacija

 • Analizės paketas parašytas „Igor Pro” kalba.
 • Šis analizės paketas gali būti pasidalintas su kituo asmeniu tik turint autoriaus leidimą!

 • Programinis paketas buvo parašytas taip kad visos kasdienės pavienių molekulių duomenų analizės užduotys būtų prieinamos vienoje vietoje:
  • Fluorescuojančių taškų aptikimas vaizduose,
  • Kolokalizacija aptiktų fluorescuojančių taškų iš dviejų kanalų,
  • Intensyvumo bėgant lakui signalų ištraukimas iš pasirinkto tipo fluorescuojančių taškų,
  • Ištrauktų signalų filtravimas, bei normalizavimas apšvietimo netolygumui pašalinti,
  • Intensyvumo pasikeitimo taškų aptikimas ištrauktuose signaluose,
  • Aptiktų būsenų charakterizavimas,
  • Patogus rankinis ištrauktų signalų atrinkimas,
  • Automatinis ištrauktų signalų atrinkimas pagal užduotus parametrus,
  • Dvimačių histogramų piešimas iš ištrauktų duomenų.
 • Programinis paketas gali naudoti daugelį vaizdinių duomenų formatų.
 • Jis taip pat turi vidinę atmintį - įvedus parametro vertę ji bus išsaugota atmintyje, todėl kitą sykį programa prisimins praeitą kart naudotų parametrų vertes.
 • Kiekvieną programos dalis išsaugo rezultatus “igor binary” formatu. Yra galimybė greitai ir patogiai konvertuoti juos į “delimited text” formatą.
 • Programinis paketas vystytas MacOS aplinkoje, bet puikiai veikia ir naudojant Windows.
 • Aš pastoviai atnaujinu šį programinį paketą, todėl pasiūlymai ir komentarai yra labai laukiami: marijonas.tutkus@ftmc.lt
Vykdomi projektai
 • "Perovskitinių saulės elementų stabilumas: degradacijos vyksmų identifikavimas ir valdymas" (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0031). 2018-2021Projekto vadovas dr. Marius Franckevičius, vykdytojai: Vidmantas Gulbinas, Renata Karpič, Andrius Devižis, Andrej Dementjev, Egidijus Kamarauskas.
  Perovskitų saulės elementai pastarajį dešimtmetį yra viena iš sparčiausiai besivystančių alternatyvių saulės elementų technologijų. Nepaisant ypač didelės pažangos didinant perovskitų elementų našumą, kuris šiuo metu siekia 22%, jų laikinis stabilumas vis dar nėra pakankamas, o tai ypač nepalanku praktiniu požiūriu norint užtikrinti tolimesnį šios technologijos vystymą. Nors dalis priežasčių, dėl kurių vyksta perovskitų degradaciją yra žinomos ir siejamos tiek su išoriniais (deguonimi, ultravioletine spinduliuote, temperatūra) tiek su vidiniais (jonų migracija, histereze) veiksniais, visgi šių priežasčių įtakos perovskitų degradacijai supratimas dar nėra pakankamas, tačiau yra būtinas norint užtikrinti perovskitinių medžiagų stabilumą, kuris yra ypač svarbus tolimesniam šios technologijos vystymui.
  Šiame projekte daugiausiai dėmesio bus skiriama dviems su perovskitų degradacija susijusiems aspektams. Pirma, tarpusavyje derindami spektroskopijos, fotoelektrinius ir struktūros charakterizavimo metodus tirsime šviesos sukeltų degradacijos procesų mechanizmus ir jų įtaką pagrindiniams prietaisų veikimą užtikrinantiems vyksmams. Antra, sieksime apsaugoti perovskitines medžiagas nuo fotodegradacijos įvesdami įvairias priemaišas ir apsaugodami nuo  nepageidaujamo aplinkos poveikio apsauginėmis dangomis, bei tirsime šių priemonių stabilizavimo mechanizmus ir pašalinį poveikį.

 • “Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai" (Nr. P-MIP-19-211). 2017-2019. Projekto vadovas - Aurimas Vyšniauskas.
  Molekulinės difuzijos ir tuo pačiu reakcijų greitis ląstelėje ženkliai priklauso nuo viduląstelinės klampos. Ją išmatuoti galima nauju ir pajėgiu būdu naudojant klampai jautrius fluoroforus. Deja, ankstesni tyrimai parodė jog šie klampos jutikliai yra jautrūs ne tik klampai, bet ir temperatūrai bei tirpiklio poliškumui arba jo gebėjimui formuoti vandenilinius ryšius. Tai yra nemenka problema taikant šiuos jutiklius ląstelėje, nes dėl sudėtingos ir įvairialypės vidinės ląstelės aplinkos išmatuotos klampos vertės, tikėtina, bus neteisingos. Šio projekto tikslas yra sukurti keletą naujos kartos klampos jutiklių, kurie būtų daug patikimesni už šiuo metu naudojamus.

Įvykdyti projektai:

 • “Akceptorinių medžiagų įtaka krūvininkų generacijai ir judėjimui organiniuose Saulės elementuose”, LMT mokslininkų grupių projektas. 2015-2017. Vadovas V.Gulbinas, vykdytojai: M.Franckevičius, A.Devižis, V.Pranculis, V. Bertašius, R.Karpič
  Geriausiai veikiantys organiniai Saulės elementai naudoja fulereną ir jo darinius kaip elektrono akceptorines medžiagas . Bandymai panaudoti kitas, pigesnes medžiagas yra mažiau sėkmingi ir kol kas neaišku kodėl. Naujausi tyrimai, tame tarpe ir musų darbai, parodė, kad fulereno pagrindu sukurtos medžiagos pasižymi gan aukštu elektronų judriu, kuris manoma vaidina svarbų vaidmenį krūvininkų generacijos ir ištraukimo vyksmuose. Bendrai, krūvininkų judris ir difuzijos sparta yra vieni iš svarbiausių elektroninių medžiagų parametrų. Organinėse medžiagose jie yra žymiai mažesni nei neorganiniuose puslaidininkiuose, tačiau priklauso nuo laiko; pradiniais laiko momentais gali būti keliomis eilėmis aukštesni.
  šiame projekte mes tirsime krūvininkų generacijos ir judrio dinamiką Saulės elementuose su elektrono akceptorinėmis medžiagomis polimere , mažų molekulių bei puslaidininkinių nanokristalų pagrindu. Pagrindinis projekto tikslas yra suprasti kaip krūvininkų generacijos ir ištraukimo vyksmai priklauso nuo elektrono akceptorinių medžiagų savybių. Mes naudosime fotoelektrinius ir optinius krūvininkų generacijos ir judrio dinamikos tyrimo metodus pasižyminčius itin aukšta laikine skyra, leidžiančius stebėti visą krūvininkų generacijos ir išsiurbimo ciklą. Derinant šious eksperimentinius duomenis su šiuolaikiniais teoriniais tyrimo metodais tikimės suprasti krūvininkų generacijos mechanizmo detales ir galiausiai suformuluoti reikalavimus elektrono akceptorinėms medžiagoms reikalingoms kuriant efektyvius organinius Saules elementus.
 • "Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai“, LMT projektas, vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“. 2016-2018. Vadovas R.Augulis, vykdytojai: M.Franckevičius, S.Streckaitė, V.Gulbinas, R.Karpič
  Pasiektas aukštas metaloorganinių perovskitų saulės elementų našumas suteikia pagrindo tikėtis, kad perovskitai gali būti sėkmingai panaudoti ir šviesos detektoriams. Dėka išskirtinių perovskitų savybių, jų formavimo ypatumų šie detektoriai gali ne tik pasiekti parametrus palyginamus su neorganinių puslaidininkių detektoriais, bet ir turėti išskirtinių savybių: gali būti pigūs, didelio ploto, lankstūs, lengvai integruojam i į ateities organinės elektronikos grandines. Saulės elementų ir detektorių veikimo principai kai kuriais aspektais yra panašūs, bet yra ir esminių skirtumų, kurie reikalauja kitokių medžiagų ir prietaisų sandaros. Galimos kelios skirtingos detektorių “architektūros”, suteikiančios galimybes optimizuoti skirtingus detektorių parametrus, reikalingus skirtingiems taikymams. Šis projektas skirtas ištirti CH3NH3PbX3 perovskitų panaudojimo galimybes šviesos detektorių gamyba i, įvertinti įvairių prietaisų architektūrų galimybes ir sukurti šviesos detektorių, kuris tam tikrais reikiamais parametrais gali būti palyginamas ar pranašesnis nei neorganinių puslaidininkių detektoriai. Vykdant projektą bus įsisavintos metalooraninių perovskitų sluoksnių formavimo technologijos, kuriamos naujos krūvio transporto medžiagos, išvystyti šių medžiagų ir vyksmų jose bei jų pagrindu sukurtuose prietaisuose tyrimo metodai, taigi bus įgyta kompetencija labai perspektyvioje ir inovatyvioje naujos kartos optinės elektronikos srityje ir sukurti jai vystyti reikalingą infrastruktūrą.
 • “Fotofizikinių procesų analizė naujuose šviesą emituojančiouose aromatiniuose polimeruose ultrasparčiosios spektroskopijos metodais”, LMT projektas, "Bendri Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektai". 2017-2019. Vadovas Vidmantas Gulbinas, vykdytojai: R.Karpič, A. Vyšniauskas
  Kartu su Japonijos partneriais bus kuriamos ir tiriamos fotoninės medžiagos imidų ir poliimidų pagrindu. Dėka stangrios sandaros ir stiprių tarpmolekulinių sąveikų imidai ir poliimidai pasižymi geru stabilumu, puikiomis terminėmis, mechaninėmis ir optinėmis savybėmis bei galimybėmis jas varijuoti keičiant medžiagų molekulinę sandarą . Tai daro juos labai patrauklius kuriant fotonines medžiagas skirtas fotovolitnams prietaisams„ organiniams šviestukams, šviesos bangos ilgio konverteriams. Poliimidų liuminescencinės savybės (našumas, spektras) gali būti keičiami„ realizuojant juose šviesos indukuotą vidinę protono pernašą, agregaciją ir vidinę konversiją i tripletines būsenas. Šie procesai dažnai vyksta kartu„ sąveikauja, konkuruoja. Spektroskopiniai metodai„ ypač su laikine skyra, yra pagrindiniai įrankiai suteikantys informaciją apie kuriamų medžiagų elektronines savybes ir jose vykstančius fotoindukuotus procesus, kuri reiklainga kuriant ir tobulinant naujas fotonines medžiagas. Projekte bus kuriami ir tirami įvairios cheminės sandaros poliimidai su įvairiai prijungtais J, Br, F atomais. Sandaros ypatumai ir prijungti atomai„ lems agregacijos, vidinės protono pernašos ir vidinės konversijos savybes. Ultraspartieji liuminescencijos ir sugerties žadinimo-zondavimo metodai padės atskleisi konkuruojančių vyksmų spartas , jų priklausomybes nuo medžiagų cheminės sandaros , kietųjų sluoksnių morfologijos, temperatūros ir -suteiks informaciją apie šių vyksmų jtaką medžiagų liminescencijos spektrams ir našumui bei galimybes šiuos para metrus tikslingai keisti.
Svarbiausios publikacijos
 1. Baradokė, Aušra; Jarušaitis, Ainis; Reinikovaitė, Viktorija; Jafarov, Ali; Elsakova, Alexandra; Franckevičius, Marius; Skapas, Martynas; Slibinskas, Rimantas; Drobysh, Maryia; Liustrovaitė, Viktorija; Ramanavičius, Arūnas. Detection of antibodies against SARS-CoV-2 Spike protein by screen-printed carbon electrodes modified by colloidal gold nanoparticles // Talanta. ISSN 0039-9140. 2024, vol. 268, part. 1, art. no. 125279, p. 1-9.
 2. Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Tutkus, Marijonas; Vitulskienė, Ernesta; Franckevičius, Marius; Büchel, Claudia; Robert, Bruno; Valkūnas, Leonas. Fluorescence quenching in aggregates of fucoxanthin–chlorophyll protein complexes: Interplay of fluorescing and dark states // Biochimica et biophysica acta (BBA) - Bioenergetics. ISSN 0005-2728. 2024, vol. 1865, iss. 2, art. no. 149030, p. 1-10.
 3. Rutkauskas, Danielis; Auksorius, Egidijus. Programmable high-speed confocal reflectance microscopy enabled by a digital micromirror device // Optics letters. ISSN 0146-9592. 2024, vol. 49, iss. 3, p. 686-689.
 4. Manakova, Elena; Golovinas, Edvardas; Pocevičiūtė, Reda; Sasnauskas, Giedrius; Šilanskas, Arūnas; Rutkauskas, Danielis; Jankunec, Marija; Zagorskaitė, Evelina; Jurgelaitis, Edvinas; Grybauskas, Algirdas; Venclovas, Česlovas; Zaremba, Mindaugas. The missing part: the Archaeoglobus fulgidus Argonaute forms a functional heterodimer with an N-L1-L2 domain protein // Nucleic acids research. ISSN 0305-1048. 2024, vol. 52, iss. 5, p. 2530-2545.
 5. Gegevičius, Rokas; Elkhouly, Karim; Franckevičius, Marius; Chmeliov, Jevgenij; Goldberg, Iakov; Gehlhaar, Robert; Qiu, Weiming; Genoe, Jan; Heremans, Paul; Gulbinas, Vidmantas. Electric field-induced quenching of MAPbI3 photoluminescence in PeLED architecture // ACS applied materials and interfaces. ISSN 1944-8244. 2023, vol. 15, iss. 36, p. 42784-42791.
 6. Charniakova, Katsiaryna; Klimas, Vaclovas; Karpič, Renata; Naujokaitis, Arnas; Jagminas, Arūnas. Effect of oxalic acid additives on aluminum anodizing in formic acid containing ammonium heptamolybdate // Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 10, art. no. 103511, p. 1-6
 7. Streckaitė, Simona; Miklušis, Lukas; Maleckaitė, Karolina; Abdelrazik, Lamiaa Salah Zaki; Jašinskas, Vidmantas; Pakštas, Vidas; Drabavičius, Audrius; Rutkauskas, Danielis; Franckevičius, Marius; Gulbinas, Vidmantas. Facile synthesis of ytterbium doped cesium lead halide perovskite powder // Journal of materials chemistry C. ISSN 2050-7526. 2023, vol. 11, iss. 44, p. 15463-15472
 8. Preikša, Jokūbas; Petrikaitė, Vilma; Petrauskas, Vytautas; Matulis, Daumantas. Intrinsic solubility of ionizable compounds from pKa shift // ACS Omega. eISSN 2470-1343. 2023, vol. 8, iss. 47, p. 44571-44577.
 9. Guzauskas, Matas; Volyniuk, Dmytro; Kulszewicz-Bajer, Irena; Mahmoudi, Malek; Lazauskas, Algirdas; Jasinskas, Vidmantas; Gulbinas, Vidmantas; Pron, Adam; Grazulevicius, Juozas V. Thermally controllable tuning of emission properties of phenoxazine-substituted acridones as one step forward to efficient organic light-emitting diodes based on crystalline emitters // Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2023, vol. 11, iss. 24, art. no. 2301059, p. 1-11.
 10. Rutkauskas, Danielis; Auksorius, Egidijus. Time-domain full-field optical coherence tomography with digital confocal line scanning//Optics letters. ISSN 0146-9592. 2023, vol. 48, iss. 13, p. 3539-3542.
 11. Dementjev, Andrej; Dudoitis, Vadimas; Gelžinis, Andrius; Gylienė, Ona; Binkienė, Rima; Jasinevičienė, Dalia; Ulevičius, Vidmantas. The CARS microscopy application for determination of the deacetylation degree in chitin and chitosan species//Journal of Raman spectroscopy. ISSN 0377-0486. 2023, vol. 54, iss. 5, p. 524-531.
 12. Shen, Xinyi; Gallant, Benjamin M.; Holzhey, Philippe; Smith, Joel A.; Elmestekawy, Karim A.; Yuan, Zhongcheng; Rathnayake, P.V.G.M.; Bernardi, Stefano; Dasgupta, Akash; Kasparavicius, Ernestas; Malinauskas, Tadas; Caprioglio, Pietro; Shargaieva, Oleksandra; Lin, Yen-Hung; McCarthy, Melissa M.; Unger, Eva; Getautis, Vytautas; Widmer-Cooper, Asaph; Herz, Laura M.; Snaith, Henry J. Chloride-based additive engineering for efficient and stable wide-bandgap perovskite solar cells//Advanced materials. ISSN 0935-9648. 2023, vol. 35, iss. 30, art. no. 2211742, p. 1-11.
 13. Polita, Artūras; Stancikaitė, Milda; Žvirblis, Rokas; Maleckaitė, Karolina; Dodonova-Vaitkūnienė, Jelena; Tumkevičius, Sigitas; Shivabalan, Arun Prabha; Valinčius, Gintaras. Designing a green-emitting viscosity-sensitive 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacene (BODIPY) probe for plasma membrane viscosity imaging//RSC advances. ISSN 2046-2069. 2023, vol. 13, iss. 28, p. 19257-19264.
 14. Karpič, Renata; Kareivaitė, Gabrielė; Mačernis, Mindaugas; Abramavičius, Darius; Valkūnas, Leonas. Two phases of trans -stilbene in a polystyrene matrix//Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2023, vol. 25, iss. 32, p. 21183-21190.
 15. Golubewa, Lena; Klimovich, Aliona; Timoshchenko, Igor; Padrez, Yaraslau; Fetisova, Marina; Rehman, Hamza; Karvinen, Petri; Selskis, Algirdas; Adomavičiūtė-Grabusovė, Sonata; Matulaitienė, Ieva; Ramanavičius, Arūnas; Karpič, Renata; Kulahava, Tatsiana; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Stable and reusable lace-like black silicon nanostructures coated with nanometer-thick gold films for SERS-based sensing // ACS applied nano materials. ISSN 2574-0970. 2023, vol. 6, p. 4770-4781.
 16. Žvirblis, Rokas; Maleckaitė, Karolina; Dodonova-Vaitkūnienė, Jelena; Jurgutis, Džiugas; Žilėnaitė, Rugilė; Karabanovas, Vitalijus; Tumkevičius, Sigitas; Vyšniauskas, Aurimas. A red-emitting thiophene-modified BODIPY probe for fluorescence lifetime-based polarity imaging of lipid droplets in living cells // Journal of materials chemistry B. ISSN 2050-750X. 2023, vol. 11, iss. 17, p. 3919-3928.
 17. Charniakova, Katsiaryna; Jasulaitienė, Vitalija; Naujokaitis, Arnas; Karpič, Renata; Matulaitienė, Ieva; Klimas, Vaclovas; Jagminas, Arūnas. Aluminum anodizing in an aqueous solution of formic acid with ammonium heptamolybdate additive // Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 1, art. no. 013501, p. 1-8
 18. Jašinskas, Vidmantas; Franckevičius, Marius; Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Gulbinas, Vidmantas. Direct tracking of charge carrier drift and extraction from perovskite solar cells by means of transient electroabsorption spectroscopy // ACS applied electronic materials. eISSN 2637-6113. 2023, vol. 5, iss. 1, p. 317-326.
 19. Paez-Perez, Miguel; Vyšniauskas, Aurimas; López-Duarte, Ismael; Lafarge, Eulalie J.; López-Ríos De Castro, Raquel; Marques, Carlos M.; Schroder, André P.; Muller, Pierre; Lorenz, Christian D.; Brooks, Nicholas J.; Kuimova, Marina K. Directly imaging emergence of phase separation in peroxidized lipid membranes // Communications chemistry. eISSN 2399-3669. 2023, vol. 6, art. no. 15, p. 1-10.
 20. Golubewa, Lena; Rehman, Hamza; Padrez, Yaraslau; Basharin, Alexey; Sumit, Sumit; Timoshchenko, Igor; Karpič, Renata; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Black silicon: breaking through the everlasting cost vs. effectivity trade-off for SERS substrates // Materials. ISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 5, art. no. 1948, p. 1-13.
 21. Dudoitis, Vadimas; Gylienė, Ona; Dementjev, Andrej; Mordas, Genrik; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Byčenkienė, Steigvilė; Jasinevičienė, Dalia; Ulevičius, Vidmantas. Fabrication of chitosan-palladium nanoparticles by liquid atomization // Journal of polymers and the environment. ISSN 1566-2543. 2023, vol. 31, p. 1029-1037.
 22. Padrez, Yaraslau; Golubewa, Lena; Bahdanava, Anastasiya; Jankunec, Marija; Matulaitienė, Ieva; Semenov, Dmitry; Karpič, Renata; Kulahava, Tatsiana; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Nanodiamond surface as a photoluminescent pH sensor // Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2023, vol. 34, iss. 19, art. no. 195702, p. 1-11.
 23. Žalnėravičius, Rokas; Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Klimas, Vaclovas; Paškevičius, Algimantas; Timmo, Kristi; Kauk-Kuusik, Marit; Franckevičius, Marius; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Antimicrobial particles based on Cu2ZnSnS4 monograins // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 2023, vol. 225, art. no. 113275, p. 1-11.
 24. Mikalčiūtė, Austėja; Gelžinis, Andrius; Mačernis, Mindaugas; Büchel, Claudia; Robert, Bruno; Valkūnas, Leonas; Chmeliov, Jevgenij. Structure-based model of fucoxanthin-chlorophyll protein complex: Calculations of chlorophyll electronic couplings // The journal of chemical physics. ISSN 0021-9606. 2022, vol. 156, iss. 23, art. no. 234101, p. 1-10.
 25. Kirch, Anton; Fischer, Axel; Werberger, Robert; Aabi Soflaa, Shayan Miri; Maleckaitė, Karolina; Imbrasas, Paulius; Benduhn, Johannes; Reineke, Sebastian. Simple strategy to measure the contact resistance between metals and doped organic film // Physical review applied. ISSN 2331-7019. 2022, vol. 18, iss. 3, art. no. 034017, p. 1-11.
 26. Mačernis, Mindaugas; Streckaite, Simona; Litvin, Radek; Pascal, Andrew A.; Llansola-Portoles, Manuel J.; Robert, Bruno; Valkūnas, Leonas. Electronic and vibrational properties of allene carotenoids // Journal of physical chemistry A. ISSN 1089-5639. 2022, vol. 126, p. 813-824.
 27. Driukas, Simonas; Rutkauskas, Danielis; Franckevičius, Marius; Chmeliov, Jevgenij; Gulbinas, Vidmantas. Photoluminescence dynamics of MAPI perovskite films induced by lateral electric field // Physica status solidi RRL. ISSN 1862-6254. 2022, vol. 16, iss. 12, art. no. 2200293, p. 1-8.
 28. Belko, Nikita; Golubewa, Lena; Chizhevsky, Vyacheslav; Karuseichyk, Sopfy; Filimonenko, Dmitry; Jankunec, Marija; Rehman, Hamza; Kulahava, Tatsiana; Kuzhir, Polina; Mogilevtsev, Dmitri. Hysteresis and stochastic fluorescence by aggregated ensembles of graphene quantum dots // Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2022, vol. 126, iss. 25, p. 10469-10477.
 29. Maleckaitė, Karolina; Dodonova-Vaitkūnienė, Jelena; Žilėnaitė, Rugilė; Tumkevičius, Sigitas; Vyšniauskas, Aurimas. Red fluorescent BODIPY molecular rotor for high microviscosity environments // Methods and applications in fluorescence. ISSN 2050-6120. 2022, vol. 10, iss. 3, art. no. 034008, p. 1-8.
 30. Rehman, Hamza; Golubewa, Lena; Basharin, Alexey; Urbanovič, Andžej; Lähderanta, Erkki; Soboleva, Ekaterina; Matulaitienė, Ieva; Jankunec, Marija; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Fragmented graphene synthesized on dielectric substrate for THz applications // Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2022, vol. 33, iss. 39, art. no. 395703, p. 1-25.
 31. Damalas, Alexandros; Vonkova, Ivana; Tutkus, Marijonas; Stamou, Dimitrios. T TGFβ-induced changes in membrane curvature influence Ras oncoprotein membrane localization // Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 13486, p. 1-11.
 32. Golubewa, Lena; Padrez, Yaraslau; Malykhin, Sergei; Kulahava, Tatsiana; Shamova, Ekaterina; Timoshchenko, Igor; Franckevičius, Marius; Selskis, Algirdas; Karpič, Renata; Obraztsov, Alexander; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. All‐optical thermometry with NV and SiV color centers in biocompatible diamond microneedles // Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2022, vol. 10, iss. 15, art. no. 2200631, p. 1-13.
 33. Kupčinskaitė, Eglė; Tutkus, Marijonas; Kopūstas, Aurimas; Ašmontas, Simonas Vytautas; Jankunec, Marija; Zaremba, Mindaugas; Tamulaitienė, Giedrė; Šinkūnas, Tomas. Disarming of type I-F CRISPR-Cas surveillance complex by anti-CRISPR proteins AcrIF6 and AcrIF9 // Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 15548, p. 1-14
 34. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Selskis, Algirdas; Balakauskas, Saulius; Talaikis, Martynas; Bruc, L.; Curmei, N.; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Improvement of CZTSSe film quality and superstrate solar cell performance through optimized post-deposition annealing // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 16170, p. 1-9.
 35. Jasiūnas, Rokas; Zhang, Huotian; Devižis, Andrius; Franckevičius, Marius; Gao, Feng; Gulbinas, Vidmantas. Thermally activated reverse electron transfer limits carrier generation efficiency in PM6:Y6 non‐fullerene organic solar cells // Solar RRL. ISSN 2367-198X. 2022, vol. 6, iss. 6, art. no. 2100963, p. 1-10.
 36. Jasiūnas, Rokas; Zhang, Huotian; Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Franckevičius, Marius; Gao, Feng; Gulbinas, Vidmantas. Interplay between charge separation and hole back transfer determines the efficiency of non-fullerene organic solar cells with low energy level offset // Organic electronics. ISSN 1566-1199. 2022, vol. 108, art. no. 106601, p. 1-8.
 37. Vyšniauskas, Aurimas; Keegan, Simon; Rakstys, Kasparas; Seewald, Tobias; Getautis, Vytautas; Schmidt-Mende, Lukas; Fakharuddin, Azhar. Elucidating the role of two-dimensional cations in green perovskite light emitting diodes // Organic electronics. ISSN 1566-1199. 2022, vol. 111, art. no. 106655, p. 1-9.
 38. Padrez, Yaraslau; Golubewa, Lena; Kulahava, Tatsiana; Vladimirskaja, Tatyana; Semenkova, Galina; Adzerikho, Igor; Yatsevich, Olga; Amaegberi, Nadezda; Karpič, Renata; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina; Rutkauskas, Danielis. Quantitative and qualitative analysis of pulmonary arterial hypertension fibrosis using wide-field second harmonic generation microscopy // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 7330, p. 1-11.
 39. Jurgutis, Džiugas; Jarockytė, Greta; Poderys, Vilius; Dodonova-Vaitkūnienė, Jelena; Tumkevičius, Sigitas; Vyšniauskas, Aurimas; Rotomskis, Ričardas; Karabanovas, Vitalijus. Exploring BODIPY-Based sensor for Imaging of intracellular microviscosity in human breast cancer cells // International journal of molecular sciences. ISSN 1422-0067. 2022, vol. 23, iss. 10, art. no. 5687, p. 1-17.
 40. Tsiko, U.; Volyniuk, D.; Andrulevičienė, V.; Leitonas, K.; Sych, G.; Bezvikonnyi, O.; Jašinskas, V.; Gulbinas, V.; Stakhira, P.; Grazulevicius, J.V. Triphenylamino or 9-phenyl carbazolyl-substituted pyrimidine-5-carbonitriles as bipolar emitters and hosts with triplet harvesting abilities // Materials today chemistry. ISSN 2468-5194. 2022, vol. 25, art. no. 100955, p. 1-13.
 41. Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Savickaja, Irena; Karpič, Renata; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Ramanavičius, Arūnas. BiVO4-based coatings for non-enzymatic photoelectrochemical glucose determination // Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2022, vol. 918, art. no. 116446, p. 1-28.
 42. Parvin, Maliha; Petrulevičienė, Milda; Savickaja, Irena; Šebeka, Benjaminas; Karpič, Renata; Grigucevičienė, Asta; Ramanauskas, Rimantas; Juodkazytė, Jurga. Influence of morphology on photoanodic behaviour of WO3 films in chloride and sulphate electrolytes. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2022, vol. 403, art. no. 139710, p. 1-12.
 43. Kasparavicius, Ernestas; Franckevičius, Marius; Malinauskiene, Vida; Genevičius, Kristijonas; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas. Oxidized spiro-OMeTAD: investigation of stability in contact with various perovskite compositions. ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2021, vol. 4, iss. 12, p. 13696-13705.
 44. Maleckaitė, Karolina; Narkevičius, Domantas; Žilėnaitė, Rugilė; Dodonova-Vaitkūnienė, Jelena; Toliautas, Stepas; Tumkevičius, Sigitas; Vyšniauskas, Aurimas. Give or take: effects of electron-accepting/-withdrawing groups in red-fluorescent BODIPY molecular rotors. Molecules. eISSN 1420-3049. 2022, vol. 27, iss. 1, art. no. 23, p. 1-14.
 45. Golubewa, Lena; Kulahava, Tatsiana; Klimovich, Aliona; Rutkauskas, Danielis; Matulaitienė, Ieva; Karpič, Renata; Belko, Nikita; Mogilevtsev, Dmitri; Kavalenka, Alena; Fetisova, Marina; Karvinen, Petri; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Visualizing hypochlorous acid production by human neutrophils with fluorescent graphene quantum dots. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2022, vol. 33, no. 9, art. no. 095101, p. 1-15.
 46. Bychanok, D.; Padrez, Yaraslau; Liubetski, N.; Arlouski, A.; Kushniarou, U.; Korobov, I.; Halimski, I.; Kulahava, T.; Demidenko, M.; Urbanovič, Andžej; Macutkevič, Jan; Kuzhir, P.. Window tinting films for microwave absorption and terahertz applications. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2022, vol. 131, iss. 2, art. no. 025110, p. 1-7.
 47. Golubewa, Lena; Kulahava, Tatsiana; Timoshchenko, Igor; Shuba, Mikhail; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Rapid and delayed effects of single-walled carbon nanotubes in glioma cells. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2021, vol. 32, iss. 50, art. no. 505103, p. 1-11.
 48. Xia, Rui; Xu, Yibo; Chen, Bingbing; Kanda, Hiroyuki; Franckevičius, Marius; Gegevičius, Rokas; Wang, Shubo; Chen, Yifeng; Chen, Daming; Ding, Jianning; Yuan, Ningyi; Zhao, Ying; Roldán-Carmona, Cristina; Zhang, Xiaodan; Dyson, Paul J.; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Interfacial passivation of wide-bandgap perovskite solar cells and tandem solar cells. Journal of materials chemistry A. ISSN 2050-7488. 2021, vol. 9, no. 38, p. 21939-21947.
 49. Schmidt-Mende, Lukas; Dyakonov, Vladimir; Olthof, Selina; Ünlü, Feray; Moritz Trong Lê, Khan; Mathu, Sanjay; Karabanov, Andrei D.; Lupascu, Doru C.; Herz, Laura M.; Hinderhofer, Alexander; Schreiber, Frank; Chernikov, Alexey; Egger, David A.; Shargaieva, Oleksandra; Cocchi, Caterina; Unger, Eva; Saliba, Michael; Malekshahi Byranvand, Mahdi; Kroll, Martin; Nehm, Frederik; Leo, Karl; Redinger, Alex; Höcker, Julian; Kirchartz, Thomas; Warby, Jonathan; Gutierrez-Partida, Emilio; Neher, Dieter; Stolterfoht, Martin; Würfel, Uli; Unmüssig, Moritz; Herterich, Jan; Baretzky, Clemens; Mohanraj, John; Thelakkat, Mukundan; Maheu, Clément; Jaegermann, Wolfram; Mayer, Thomas; Rieger, Janek; Fauster, Thomas; Niesner, Daniel; Yang, Fengjiu Yang; Albrecht, Steve; Riedl, Thomas; Fakharuddin, Azhar; Vasilopoulou, Maria; Vaynzof, Yana; Moia, Davide; Maier, Joachim; Franckevičius, Marius; Gulbinas, Vidmantas; Kerner, Ross A.; Zhao, Lianfeng; Rand, Barry P.; Glück, Nadja; Bein, Thomas; Matteocci, Fabio; Castriotta, Luigi Angelo; Di Carlo, Aldo; Scheffler, Matthias; Draxl, Claudia. Roadmap on organic–inorganic hybrid perovskite semiconductors and devices. APL Materials. ISSN 2166-532X. 2021, vol. 9, iss. 10, art. no. 109202, p. 1-82.
 50. Devižis, Andrius; Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Diethelm, Matthias; Endriukaitis, Laurynas; Padula, Daniele; Hany, Roland. Carrier tunneling from charge transfer states in organic photovoltaic cells. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2021, vol. 31, iss. 29, art. no. 2102000, p. 1-8.
 51. Liu, Cheng; Yang, Yi; Rakstys, Kasparas; Mahata, Arup; Franckevičius, Marius; Mosconi, Edoardo; Skackauskaite, Raminta; Ding, Bin; Brooks, Keith G.; Usiobo, Onovbaramwen Jennifer; Audinot, Jean-Nicolas; Kanda, Hiroyuki; Driukas, Simonas; Kavaliauskaitė, Gabrielė; Gulbinas, Vidmantas; Dessimoz, Marc; Getautis, Vytautas; De Angelis, Filippo; Ding, Yong; Dai, Songyuan; Dyson, Paul J.; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Tuning structural isomers of phenylenediammonium to afford efficient and stable perovskite solar cells and modules. Nature communications. ISSN 2041-1723. 2021, vol. 12, art. no. 6394, p. 1-9.
 52. Braver, Jakov; Valkūnas, Leonas; Gelžinis, Andrius. Quantum–classical approach for calculations of absorption and fluorescence: principles and applications. Journal of chemical theory and computation. ISSN 1549-9618. 2021, vol. 17, iss. 11, p. 7157-7168.
 53. Sherin, Peter S.; Vyšniauskas, Aurimas; López-Duarte, Ismael; Ogilby, Peter R.; Kuimova, Marina K. Visualising UV-A light-induced damage to plasma membranes of eye lens. Journal of photochemistry and photobiology B: biology. ISSN 1011-1344. 2021, vol. 225, art. no.112346, p. 1-10.
 54. Maleckaitė, Karolina; Dodonova, Jelena; Toliautas, Stepas; Žilėnaitė, Rugilė; Jurgutis, Džiugas; Karabanovas, Vitalijus; Tumkevičius, Sigitas; Vyšniauskas, Aurimas. Designing a red-emitting viscosity-sensitive BODIPY fluorophore for intracellular viscosity imaging. Chemistry – a European journal. ISSN 0947-6539.2021, vol. 27, iss. 67, p. 16768-16775.
 55. Chmeliov, Jevgenij; Elkhouly, Karim; Gegevičius, Rokas; Jonušis, Lukas; Devižis, Andrius; Gelžinis, Andrius; Franckevičius, Marius; Goldberg, Iakov; Hofkens, Johan; Heremans, Paul; Qiu, Weiming; Gulbinas, Vidmantas. Ion motion determines multiphase performance dynamics of perovskite LEDs. Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2021, vol. 9, iss. 24, art. no. 2101560, p. 1-12.
 56. Braver, Jakov; Valkūnas, Leonas; Gelžinis, Andrius. Stark absorption and Stark fluorescence spectroscopies: Theory and simulations. Journal of chemical physics. ISSN 0021-9606. 2021, vol. 155, iss. 24, art. no. 244101, p. 1-16.
 57. Vyšniauskas, Aurimas; Cornell, Bethan; Sherin, Peter S.; Maleckaitė, Karolina; Kubánková, Markéta; Izquierdo, Maria Angeles; Vu, Thanh Truc; Volkova, Yulia A.; Budynina, Ekaterina M.; Molteni, Carla; Kuimova, Marina K. Cyclopropyl substituents transform the viscosity-sensitive BODIPY molecular rotor into a temperature sensor. ACS sensors. ISSN 2379-3694. 2021, vol. 6, iss. 6, p. 2158-2167.
 58. Kručaitė, Gintarė; Beresnevičiūtė, Raminta; Tavgenienė, Daiva; Grigalevičius, Saulius; Zhang, Baohua; Gruodis, Alytis; Charniakova, Katsiaryna; Karpič, Renata. Hole-transporting materials based on diarylfluorene compounds containing different substituents: DFT simulation, spectroscopic characterization and applications in organic light emitting diodes. Optical materials. ISSN 0925-3467.  2021, vol. 119, art. no. 111345, p. 1-8.
 59. Kavaliauskaitė, Gabrielė; Kuksėnaitė, Gintarė; Gegevičius, Rokas; Pakštas, Vidas; Selskis, Algirdas; Strazdienė, Viktorija; Padarauskas, Audrius; Orentas, Edvinas; Gulbinas, Vidmantas; Franckevičius, Marius. S-methylthiouronium improves the photostability of methylammonium lead iodide perovskites. ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2021, vol. 4, iss. 7, p. 6466-6473.
 60. Golovinas, Edvardas; Rutkauskas, Danielis; Manakova, Elena; Jankunec, Marija; Šilanskas, Arūnas; Sasnauskas, Giedrius; Zaremba, Mindaugas. Prokaryotic Argonaute from Archaeoglobus fulgidus interacts with DNA as a homodimer. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2021, vol. 11, art. no. 4518, p. 1-14
 61. Dovbeshko, Galyna; Gnatyuk, Olena; Dementjev, Andrej; Rutkauskas, Danielis; Kovalska, Evgeniya; Baldycheva, Anna; Ilchenko, Oleksii; Krasnenkov, Dmytro; Kaplas, Tommi. Coherent anti-stokes Raman scattering spectroscopy (CARS) and imaging of DNA on graphene layers and glass covers. FlatChem. ISSN 2452-2627. 2021, vol. 27, art. no. 100243, p. 1-8.
 62. Gegevičius, Rokas; Franckevičius, Marius; Gulbinas, Vidmantas. The role of grain boundaries in charge carrier dynamics in polycrystalline metal halide perovskites. European journal of inorganic chemistry. ISSN 1434-1948.  2021, vol. 2021, no 35, p. 3519-3527.
 63. Páez-Pérez, Miguel; López-Duarte, Ismael; Vyšniauskas, Aurimas; Brooks, Nicholas J.; Kuimova, Marina K. Imaging non-classical mechanical responses of lipid membranes using molecular rotors. Chemical science. ISSN 2041-6520. 2021, vol. 12, iss. 7, p. 2604-2613.
 64. Karpič, Renata; Ostapenko, Nina; Ostapenko, Yura; Polupan, Yaroslava; Lazarev, Igor; Galunov, Nikolai; Mačernis, Mindaugas; Abramavičius, Darius; Valkūnas, Leonas. Unusual temperature dependence of the fluorescence decay in heterostructured stilbene. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2021, vol. 23, iss. 5, p. 3447-3454.
 65. Gelžinis, Andrius; Augulis, Ramūnas; Büchel, Claudia; Robert, Bruno; Valkūnas, Leonas. Confronting FCP structure with ultrafast spectroscopy data: evidence for structural variations. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2021, vol. 23, iss. 2, p. 806-821.
 66. Žalnėravičius, Rokas; Klimas, Vaclovas; Paškevičius, Algimantas; Grincienė, Giedrė; Karpicz, Renata; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Highly efficient antimicrobial agents based on sulfur-enriched, hydrophilic molybdenum disulfide nano/microparticles and coatings functionalized with palladium nanoparticles. Journal of colloid and interface science. ISSN 0021-9797. 2021, vol. 591, p. 115-128.
 67. Paek, Sanghyun; Khan, Sher Bahadar; Franckevičius, Marius; Gegevičius, Rokas; Syzgantseva, Olga A.; Syzgantseva, Maria A.; Kinche, Sachin; Asiri, Abdullah M.; Roldán-Carmona, Cristina; Nazeeruddin, Mohammed Khaja. Cation optimization for burn-in loss-free perovskite solar devices. Journal of materials chemistry A. ISSN 2050-7488. 2021, vol. 9, iss. 9, p. 5374-5380.
 68. Fujiwara, Eisuke; Orita, Ryoji; Vyšniauskas, Aurimas; Franckevičius, Marius; Ishige, Ryohei; Gulbinas, Vidmantas; Ando, Shinji. Ultrafast spectroscopic analysis of pressure-induced variations of excited-state energy and intramolecular proton transfer in semi-aliphatic polyimide films. The journal of physical chemistry B. ISSN 1520-6106. 2021, vol. 125, iss. 9, p. 2425-2434.
 69. Kopūstas, Aurimas; Ivanovaitė, Šarūnė; Rakickas, Tomas; Pocevičiūtė, Ernesta; Paksaitė, Justė; Karvelis, Tautvydas; Zaremba, Mindaugas; Manakova, Elena; Tutkus, Marijonas. Oriented soft DNA curtains for single-molecule imaging. Langmuir. ISSN 0743-7463. 2021, vol. 37, iss. 11, p. 3428-3437.
 70. Tutkus, Marijonas; Chmeliov, Jevgenij; Trinkūnas, Gediminas; Akhtar, Parveen; Lambrev, Petar H.; Valkūnas, Leonas. Aggregation-related quenching of LHCII fluorescence in liposomes revealed by single-molecule spectroscopy. Journal of photochemistry and photobiology B: Biology. ISSN 1011-1344. 2021, vol. 218, art. no. 112174, p. 1-7.
 71. Fakharuddin, Azhar; Franckevičius, Marius; Devižis, Andrius; Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Heremans, Paul; Gulbinas, Vidmantas. Double charge transfer dominates in carrier localization in low bandgap sites of heterogeneous lead halide perovskites. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2021, vol. 31, iss. 15, art. no. 2010076, p. 1-9.
 72. Jasiūnas, Rokas; Zhang, Huotian; Yuan, Jun; Zhou, Xuehong; Qian, Deping; Zou, Yingping; Devižis, Andrius; Šulskus, Juozas; Gao, Feng; Gulbinas, Vidmantas. From generation to extraction: a time-resolved investigation of photophysical processes in non-fullerene organic solar cells. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2020, vol. 124, no. 39, p. 21283-21292.
 73. Golubewa, Lena; Timoshchenko, I.; Romanov, O.; Karpič, Renata; Kulahava, T.; Rutkauskas, Danielis; Shuba, M.; Dementjev, Andrej; Svirko, Yu.; Kuzhir, P. Single‑walled carbon nanotubes as a photo‑thermo‑acoustic cancer theranostic agent: theory and proof of the concept experiment. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 22174, p. 1-9.
 74. Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Keršulis, Skirmantas; Talaikis, Martynas; Knašienė, Birutė; Stanionytė, Sandra; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Šaltytė, Zita; Niaura, Gediminas; Naujalis, Evaldas; Žurauskienė, Nerija. PI-MOCVD technology of (La, Sr)(Mn, Co)O3: From epitaxial to nanostructured films. Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 385, art. no. 125287, p. 1-8.
 75. Ramanavičius, Simonas; Tereshchenko, Alla; Karpič, Renata; Ratautaitė, Vilma; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Maneikis, Andrius; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. TiO2-x/TiO2-structure based ‘self-heated’ sensor for the determination of some reducing gases. Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 1, art. no. 74, p. 1-17.
 76. Drigo, Nikita; Roldan-Carmona, Cristina; Franckevičius, Marius; Lin, Kun-Han; Gegevičius, Rokas; Kim, Hobeom; Schouwink, Pascal A.; Sutanto, Albertus A.; Olthof, Selina; Sohail, Muhammad; Meerholz, Klaus; Gulbinas, Vidmantas; Corminboeuf, Clémence; Paek, Sanghyun; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Doped but stable: spirobisacridine hole transporting materials for hysteresis-free and stable perovskite solar cells. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 2020, vol. 142, iss. 4, p. 1792-1800.
 77. Gelžinis, Andrius; Valkūnas, Leonas. Analytical derivation of equilibrium state for open quantum system. Journal of chemical physics. ISSN 0021-9606. 2020, vol. 152, iss. 5, art. no. 051103, p. 1-6.
 78. Polita, Artūras; Toliautas, Stepas; Žvirblis, Rokas; Vyšniauskas, Aurimas. The effect of solvent polarity and macromolecular crowding on the viscosity sensitivity of a molecular rotor BODIPY-C10. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2020, vol. 22, iss. 16, p. 8296-8303.
 79. Van Amerongen, Herbert; Chmeliov, Jevgenij. Instantaneous switching between different modes of non-photochemical quenching in plants. Consequences for increasing biomass production. Biochimica et biophysica acta (BBA) - Bioenergetics. ISSN 0005-2728. 2020, vol. 1861, iss. 4, art. no. 148119, p. 1-9.
 80. Streckaite, Simona; Mačernis, Mindaugas; Li, Fei; Kuthanová Trsková, Eliška; Litvin, Radek; Yang, Chunhong; Pascal, Andrew A.; Valkūnas, Leonas; Robert, Bruno; Llansola-Portoles, Manuel J. Modeling dynamic conformations of organic molecules: alkyne carotenoids in solution. The journal of physical chemistry A. ISSN 1089-5639. 2020, vol. 124, iss. 14, p. 2792-2801.
 81. Chernyakova, K.; Ispas, A.; Karpič, Renata; Ecke, G.; Vrublevsky, I.; Bund, A. Formation of ordered anodic alumina nanofibers during aluminum anodizing in oxalic acid at high voltage and electrical power. Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 394, art. no. 125813, p. 1-6.
 82. Paddubskaya, Alesia; Rutkauskas, Danielis; Karpič, Renata; Dovbeshko, Galina; Nebogatikova, Nadezhda; Antonova, Irina; Dementjev, Andrej. Recognition of spatial distribution of CNT and graphene in hybrid structure by mapping with coherent anti-Stokes Raman microscopy. Nanoscale research letters. ISSN 1931-7573. 2020, vol. 15, art. no. 37, p. 1-7.
 83. Braver, Jakov; Valkūnas, Leonas; Gelžinis, Andrius. Benchmarking the forward–backward trajectory solution of the quantum-classical Liouville equation. Journal of chemical physics. ISSN 0021-9606 . 2020, vol. 152, iss. 21, art. no. 214116, p. 1-12.
 84. Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Parvin, Maliha; Tereshchenko, Alla; Ramanavičius, Simonas; Karpič, Renata; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. Tuning the photo-luminescence properties of Wo3 layers by the adjustment of layer formation conditions. Materials. eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2814, p. 1-14.
 85. Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Mazetyte-Stasinskiene, Raminta; Chernyakova, Katsiaryna; Karpič, Renata; Ramanavičius, Arūnas. Time-resolved fluorescence spectroscopy based evaluation of stability of glucose oxidase. International journal of biological macromolecules. ISSN 0141-8130. 2020, vol. 163, p. 676-682.
 86. Golubewa, Lena; Kulahava, Tatsiana; Kunitskaya, Yuliya; Bulai, Pavel; Shuba, Mikhail; Karpič, Renata. Enhancement of single-walled carbon nanotube accumulation in glioma cells exposed to low-strength electric field: Promising approach in cancer nanotherapy. Biochemical and biophysical research communications. ISSN 0006-291X. 2020, vol. 529, no. 3, p. 647-651.
 87. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Impact of CdS layer thickness on the composition, structure and photovoltaic performance of superstrate CZTSSe solar cells. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2020, vol. 207, p. 1231-1239.
 88. Diethelm, Matthias; Schiller, Andreas; Kawecki, Maciej; Devižis, Andrius; Blülle, Balthasar; Jenatsch, Sandra; Knapp, Evelyne; Grossmann, Quirin; Ruhstaller, Beat; Nüesch, Frank; Hany, Roland. The dynamic emission zone in sandwich polymer light‐emitting electrochemical cells. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2020, vol. 30, iss. 33, art. no. 1906803, p. 1-10.
 89. Jasiūnas, Rokas; Gegevičius, Rokas; Franckevičius, Marius; Jašinskas, Vidmantas; Gulbinas, Vidmantas. Energy barriers restrict charge carrier motion in MAPI perovskite films. Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2020, vol. 8, iss. 16, art. no. 2000036, p. 1-8.
 90. Mascoli, Vincenzo; Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Valkūnas, Leonas; Croce, Roberta. Light-harvesting complexes access analogue emissive states in different environments. Chemical science. ISSN 2041-6520. 2020, vol. 11, iss. 22, p. 5697-5709.
 91. Golubewa, Lena; Rehman, Hamza; Kulahava, Tatsiana; Karpič, Renata; Baah, Marian; Kaplas, Tommy; Shah, Ali; Malykhin, Sergei; Obraztsov, Alexander; Rutkauskas, Danielis; Jankunec, Marija; Matulaitienė, Ieva; Selskis, Algirdas; Denisov, Andrei; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Macro-, micro- and nano-roughness of carbon-based interface with the living cells:towards a versatile bio-sensing platform. Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 18, art. no. 5028, p. 1-14.
 92. Paek, Sanghyun; Roldán-Carmona, Cristina; Cho, Kyung Taek; Franckevičius, Marius; Kim, Hobeom; Kanda, Hiroyuke; Drigo, Nikita; Lin, Kun-Han; Pei, Mingyuan; Gegevičius, Rokas; Yun, Hyung Joong; Yang, Hoichang; Schouwink, Pascal A.; Corminboeuf, Clémence; Asiri, Abdullah M.; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Molecular design and operational stability: toward stable 3D/2D perovskite interlayers. Advanced science. eISSN 2198-3844. 2020, vol. 7, iss. 19, art. no. 2001014, p. 1-11.
 93. Dementjev, Andrej; Rutkauskas, Danielis; Polovy, Ivan; Mačernis, Mindaugas; Abramavičius, Darius; Valkūnas, Leonas; Dovbeshko, Galina. Characterization of thymine microcrystals by CARS and SHG microscopy. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 17097, p. 1-9.
 94. Jasiūnas, Rokas; Gegevičius, Rokas; Franckevičius, Marius; Phung, Nga; Abate, Antonio; Gulbinas, Vidmantas. Suppression of electron trapping in MAPbI3 Perovskite by Sr2+ doping. Physica Status Solidi - Rapid Research Letter. ISSN 1862-6254. 2020, vol. 14, issue 11, art. no. 2000307, p. 1-5.
 95. Golubewa, Lena; Karpič, Renata; Matulaitienė, Ieva; Selskis, Algirdas; Rutkauskas, Danielis; Pushkarchuk, Aliaksandr; Khlopina, Tatsiana; Michels, Dominik; Lyakhov, Dmitry; Kulahava, Tatsiana; Shah, Ali; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Surface-enhanced Raman spectroscopy of organic molecules and living cells with gold-plated black silicon. ACS applied materials & interfaces. ISSN 1944-8244. 2020, vol. 12, iss. 45, p. 50971-50984.
 96. Vengelis, Julius; Jarutis, Vygandas; Franckevičius, Marius; Gulbinas, Vidmantas; Sirutkaitis, Valdas. Investigation of supercontinuum generated in the cladding of highly nonlinear photonic crystal fiber. Journal of the Optical Society of America B. ISSN 0740-3224. 2019, vol. 36, iss. 2, p. A79-A85.
 97. Pushkarev, Anatoly P.; Korolev, Viacheslav I.; Markina, Daria I.; Komissarenko, Filipp E.; Naujokaitis, Arnas; Drabavičius, Audrius; Pakštas, Vidas; Franckevičius, Marius; Khubezhov, Soslan A.; Sannikov, Denis A.; Zasedatelev, Anton V.; Lagoudakis, Pavlos G.; Zakhidov, Anvar A.; Makarov, Sergey V. A few-minute synthesis of CsPbBr3 nanolasers with a high quality factor by spraying at ambient conditions. ACS Applied materials & interfaces.ISSN 1944-8244. 2019, vol. 11, iss. 1, p. 1040-1048.
 98. Gelžinis, Andrius; Augulis, Ramūnas; Butkus, Vytautas; Robert, Bruno; Valkūnas, Leonas. Two-dimensional spectroscopy for non-specialists. Biochimica et biophysica acta (BBA) - Bioenergetics. ISSN 0005-2728. 2019, vol. 1860, iss. 4, p. 271-285.
 99. Gegevičius, Rokas; Franckevičius, Marius; Chmeliov, Jevgenij; Tress, Wolfgang; Gulbinas, Vidmantas. Electroluminescence dynamics in perovskite solar cells reveals giant overshoot effect. Journal of physical chemistry letters. ISSN 1948-7185. 2019, vol. 10, iss. 8, p. 1779-1783.
 100. Franckevičius, Marius; Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Nekrasovas, Jonas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas. Efficiency improvement of superstrate CZTSSe solar cells processed by spray pyrolysis approach. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2019, vol. 185, p. 283-289.
 101. Tutkus, Marijonas; Rakickas, Tomas; Kopūstas, Aurimas; Ivanovaitė, Šarūnė; Venckus, Oskaras; Navikas, Vytautas; Zaremba, Mindaugas; Manakova, Elena; Valiokas, Ramūnas. Fixed DNA molecule arrays for high-throughput single DNA-protein interaction studies. Langmuir. ISSN 0743-7463. 2019, vol. 35, iss. 17, p. 5921-5930.
 102. Tutkus, Marijonas; Saccon, Francesco; Chmeliov, Jevgenij; Venckus, Oskaras; Čiplys, Ignas; Ruban, Alexander V.; Valkūnas, Leonas. Single-molecule microscopy studies of LHCII enriched in Vio or Zea. Biochimica et biophysica acta (BBA) - Bioenergetics. ISSN 0005-2728. 2019, vol. 1860, iss. 6, p. 499-507.
 103. Dementjev, Andrej; Gnatiuk, Olena; Rutkauskas, Danielis; Karpič, Renata; Tutkus, Marijonas; Dovbeshko, Galina. Investigation by CARS microscopy of squalene and boron nitride as a precursor material for drug delivery carrier. Journal of photochemistry and photobiology A: Chemistry. ISSN 1010-6030. 2019, vol. 380, art. no. 111863, p. 1-5.
 104. Xia, Rui; Fei, Zhaofu; Drigo, Nikita; Bobbink, Felix D.; Huang, Zhangjun; Jasiūnas, Rokas; Franckevičius, Marius; Gulbinas, Vidmantas; Mensi, Mounir; Fang, Xiaodong; Roldán-Carmona, Cristina; Nazeeruddin, Mohammad Khaja; Dyson, Paul J. Retarding thermal degradation in hybrid perovskites by ionic liquid additives. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2019, vol. 29, iss. 22, art. no. 1902021, p. 1-9.
 105. Toliautas, Stepas; Dodonova, Jelena; Žvirblis, Audrius; Čiplys, Ignas; Polita, Artūras; Devižis, Andrius; Tumkevičius, Sigitas; Šulskus, Juozas; Vyšniauskas, Aurimas. Enhancing the viscosity-sensitive range of a BODIPY molecular rotor by two orders of magnitude. Chemistry - A European journal. ISSN 0947-6539. 2019, vol. 25, iss. 44, p. 10342-10349.
 106. Al-Ashouri, Amran; Magomedov, Artiom; Roß, Marcel; Jošt, Marko; Talaikis, Martynas; Chistiakova, Ganna; Bertram, Tobias; Márquez, José A.; Köhnen, Eike; Kasparavičius, Ernestas; Levcenco, Sergiu; Gil-Escrig, Lidón; Hages, Charles J.; Schlatmann, Rutger; Rech, Bernd; Malinauskas, Tadas; Unold, Thomas; Kaufmann, Christian A.; Korte, Lars; Niaura, Gediminas; Getautis, Vytautas; Albrecht, Steve. Conformal monolayer contacts with lossless interfaces for perovskite single junction and monolithic tandem solar cells. Energy & environmental science. ISSN 1754-5692. 2019, vol. 12, iss. 11, p. 3356-3369.
 107. Fakharuddin, Azhar; Qiu, Weiming; Croes, Guillaume; Devižis, Andrius; Gegevičius, Rokas; Vakhnin, Alexander; Rolin, Cedric; Genoe, Jan; Gehlhaar, Robert; Kadashchuk, Andrey; Gulbinas, Vidmantas; Heremans, Paul. Reduced efficiency roll‐off and improved stability of mixed 2D/3D perovskite lighte emitting diodes by balancing charge injection. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2019, vol. 29, iss. 37, art. no. 1904101, p. 1-12.
 108. Chmeliov, Jevgenij; Gelžinis, Andrius; Franckevičius, Marius; Tutkus, Marijonas; Saccon, Francesco; Ruban, Alexander V.; Valkūnas, Leonas. Aggregation-related nonphotochemical quenching in the photosynthetic membrane. Journal of physical chemistry letters. ISSN 1948-7185. 2019, vol. 10, p. 7340-7346.
 109. Orita Ryoji, Franckevičius Marius, Vyšniauskas Aurimas, Gulbinas Vidmantas, Sugiyama Haruki, Uekusa Hidehiro,Kanosue Kenta, Ishigea Ryohei, Ando Shinji. Enhanced fluorescence of phthalimide compounds induced by the incorporation of electron-donating alicyclic amino groups. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2018, vol. 20, iss. 23, p. 16033-16044.
 110. Gegevičius Rokas, Treideris Marius, Pakštas Vidas, Franckevičius Marius, Gulbinas Vidmantas. Oxide layer enhances photocurrent gain of the planar MAPbI3 photodetector. Advanced electronic materials. ISSN 2199-160X. 2018, vol.4, iss. 7, art. no. 1800114, p. 1-7.
 111. Abramavičius Darius, Chorošajev Vladimir, Valkūnas Leonas. Tracing feed-back driven exciton dynamics in molecular aggregates. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2018, Vol. 20, iss. 33, p. 21225-21240.
 112. Chernyakova Katsiaryna, Karpič Renata, Rutkauskas Danielis, Vrublevsky Igor, Hassel Achim Walter. Structural and fluorescence studies of polycrystalline α‐Al2O3 obtained from sulfuric acid anodic alumina. Physica status solidi A. Applications and materials science. ISSN 1862-6300. 2018, vol. 215, iss. 16, art. no. 1700892, p. 1-6.
 113. Jašinskas Vidmantas, Oberndorfer Florian, Pakštas Vidas, Hertel Tobias, Gulbinas Vidmantas. Direct tracking of ultrafast carrier motion dynamics in semiconducting single-wall carbon nanotubes. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2018, vol. 122, iss. 28, p. 16424-16430.
 114. Karuthedath Safakath, Melianas Armantas, Kan Zhipeng, Pranculis Vytenis, Wohlfahrt Markus, Khan Jafar I., Gorenflot Julien, Xia Yuxin, Inganäs Olle, Gulbinas Vidmantas, Kemerink Martijn, Laquai Frédéric. Thermal annealing reduces geminate recombination in TQ1:N2200 all-polymer solar cells. Journal of materials chemistry A. ISSN 2050-7488. 2018, vol. 6, iss. 17, p. 7428-7438.
 115. Tiguntseva Ekaterina Y., Baranov Denis G., Pushkarev Anatoly P., Munkhbat Battulga, Komissarenko Filipp, Franckevičius Marius, Zakhidov Anvar A., Shegai Timur, Kivshar Yuri S., Makarov Sergey V. Tunable hybrid fano resonances in halide perovskite nanoparticles. Nano letters. ISSN 1530-6984. 2018, vol. 18, no. 9, p. 5522-5529.
 116. Venckus Petras, Paliulis Skalvis, Kostkevičienė Jolanta, Dementjev Andrej. CARS microscopy of scytonemin in cyanobacteria Nostoc commune. Journal of Raman spectroscopy. ISSN 0377-0486. 2018, vol. 49, iss. 8, p. 1333-1338.
 117. Vyšniauskas Aurimas, Kuimova Marina K. A twisted tale: measuring viscosity and temperature of microenvironments using molecular rotors. International reviews in physical chemistry. ISSN 0144-235X. 2018, vol. 37, iss. 2, p. 259-285.
 118. Tutkus Marijonas, Akhtar Parveen, Chmeliov Jevgenij, Görföl Fanni, Trinkūnas Gediminas, Lambrev Petar H., Valkūnas Leonas. Fluorescence microscopy of single liposomes with incorporated pigment–proteins. Langmuir. ISSN 0743-7463. 2018, vol. 34, iss. 47, p. 14410-14418.
 119. Jasiūnas Rokas, Melianas Armantas, Xia Yuxin, Felekidis Nikolaos, Gulbinas Vidmantas, Kemerink Martijn. Dead ends limit charge carrier extraction from all‐polymer bulk heterojunction solar cells. Advanced electronic materials. ISSN 2199-160X. 2018, vol. 4, iss. 8, art. no. 1800144, p. 1-7.
 120. Devižis Andrius, Jenatsch Sandra, Diethelm Matthias, Gulbinas Vidmantas, Nüesch Frank, Hany Roland. Dynamics of charge distribution in sandwich-type light-emitting electrochemical cells probed by the stark effect. ACS Photonics. ISSN 2330-4022. 2018, vol. 5, p. 3124-3131.
 121. Edvardas Rybakovas, Andrius Gelžinis, Leonas Valkūnas. Simulations of absorption and fluorescence lineshapes using the reaction coordinate method. Chemical physics. ISSN 0301-0104. 2018, vol. 515, p. 242-251.
 122. Dyakov Yuri A., Toliautas Stepas, Trakhtenberg Leonid I., Valkūnas Leonas. Excited state photodissociation dynamics of 2-, 3-, 4-hydroxyacetophenone: Theoretical study. Chemical physics. ISSN 0301-0104. 2018, vol. 515, p. 672-678.
 123. Bukauskytė Austėja, Karpič Renata, Striela Romualdas, Labanauskas Linas, Gruodis Alytis, Peckus Domantas, Augulis Ramūnas, Gulbinas Vidmantas. The influence of substituents of perylenediimides on their spectroscopic properties. Journal of luminescence. ISSN 0022-2313. eISSN 1872-7883. 2018, Vol. 195, p. 252-258.
 124. Paddubskaya Alesia, Dementjev Andrej, Devižis Andrius, Karpič Renata, Maksimenko Sergey, Valušis Gintaras. Coherent anti-Stokes Raman scattering as an effective tool for visualization of single-wall carbon nanotubes. Optics express. 2018, vol. 26, iss. 8, p. 10527-10534. ISSN 1094-4087.
 125. Peckus Domantas, Matulaitis Tomas, Franckevičius Marius, Mimaitė Viktorija, Tamulevičius Tomas, Simokaitienė Jūratė, Volyniuk Dmytro, Gulbinas Vidmantas, Tamulevičius Sigitas, Gražulevičius Juozas Vidas. Twisted intramolecular charge transfer states in trinary star-shaped triphenylamine-based compounds. Journal of Physical Chemistry A. ISSN 1089-5639. eISSN 1520-5215. 2018, vol. 122, iss. 12, p. 3218-3226.
 126. Rokas Gegevičius, Marius Franckevičius, Vidas Pakštas, Ramūnas Augulis, Vidmantas Gulbinas. High-speed, sensitive planar perovskite photodetector based on interdigitated Pt and Au electrodes. Physica status solidi A. Applications and materials science. ISSN 1862-6300. 2018, vol. 215, iss. 7, 1700822, p. 1-6.
 127. Daškevičiūtė Šarūnė, Sakai Nobuya, Franckevičius Marius, Daškevičienė Marytė, Magomedov Artiom, Jankauskas Vygintas, Snaith Henry J., Getautis Vytautas. Nonspiro, fluorene-based, amorphous hole transporting materials for efficient and stable perovskite solar cells. Advanced science. ISSN 2198-3844. 2018, vol. 5, iss. 4, 1700811, p. 1-7.
 128. Auffray Etiennette, Augulis Ramūnas, Fedorov Andrei, Dosovitskiy Georgy, Grigorjeva Larisa, Gulbinas Vidmantas, Koschan Merry, Lucchini Marco, Melcher Charles, Nargelas Saulius, Tamulaitis Gintautas, Vaitkevičius Augustas, Zolotarjovs Aleksejs, Korzhik Mikhail. Excitation transfer engineering in Ce‐doped oxide crystalline scintillators by codoping with alkali-earth ions. Physica status solidi A. Applications and materials science. ISSN 1862-6300. 2018, vol. 215, iss. 7, 1700798, p. 1-6.
 129. Farooq Shazia, Chmeliov Jevgenij, Wientjes Emilie, Koehorst Rob, Bader Arjen, Valkūnas Leonas, Trinkūnas Gediminas, van Amerongen Herbert. Dynamic feedback of the photosystem II reaction centre on photoprotection in plants. Nature plants. ISSN 2055-026X. 2018, vol. 4, p. 225-231.
 130. Llansola-Portoles M. J., Redeckas Kipras, Streckaite S., Ilioaia C., Pascal A. A., Telfer A., Vengris Mikas, Valkūnas Leonas, Robert B. Lycopene crystalloids exhibit singlet exciton fission in tomatoes. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2018, Vol. 20, iss.13, p. 8640-8646.
 131. Gelžinis Andrius, Chmeliov Jevgenij, Alexander V. Ruban, Valkūnas Leonas. Can red-emitting state be responsible for fluorescence quenching in LHCII aggregates? Photosynthesis research. ISSN 0166-8595. 2018, vol. 135, iss. 1-3, p. 275-284.
 132. Bubnienė Urtė, Mazėtytė Raminta, Ramanavičienė Almira, Gulbinas Vidmantas, Ramanavičius Arūnas, Karpič Renata. Fluorescence quenching-based evaluation of glucose oxidase composite with conducting polymer, polypyrrole. Journal of physical chemistry. C. ISSN 1932-7447. 2018, vol. 122, iss. 17, p. 9491-9498.
 133. Streckaitė Simona, Franckevičius Marius, Peckus Domantas, Redeckas Kipras, Vengris Mikas, Gulbinas Vidmantas. Enhanced nonlinear optical response of resonantly coupled silver nanoparticle–organic dye complexes. Plasmonics. ISSN 1557-1955. 2018, vol. 13, iss. 3, p. 749-755.