Struktūra

Aplinkotyros skyrius

Skyriaus vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė 
tel. +370 5 264 1954, +370 682 62087
  
APLINKĄ TAUSOJANČIOS TECHNOLOGIJOS ATMOSFEROS TARŠOS IR SU JA SUSIJUSIOS KLIMATO KAITOS STEBĖJIMUI, IMITAVIMUI, PREVENCIJAI IR PADARINIŲ MAŽINIMUI
Aplinkotyros skyriaus vykdomi tyrimai yra orientuoti į metodus ir sprendimus, kurie apjungia gamtos mokslų kryptis, kuriomis grindžiamas supratimas, kūrimas ir taikymas technologijų, skirtų tvarios ateities užtikrinimui. Pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į neatspindinčių submikroninės frakcijos aerozolio dalelių cheminės sudėties tyrimus naudojant masės spektrometrijos metodus, taip pat į aerozolio susidarymo ir evoliucijos procesų tyrimus bei kintančios atmosferos sudėties poveikio oro kokybei, žmogaus sveikatai, klimato kaitai ir ekosistemos tyrimus.
Aplinkotyros skyrius taip pat kuria ir vysto metodus, eksperimentines priemones bei technologijas, vykdant klimato kaitos ir ekosistemų monitoringą bei kuriant saugesnę ir sveikesnę aplinką. Skyriaus aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose, apimančiose aerozolių mokslo vaidmenį ir svarbą plačiose taikymo srityse. Atliekant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus yra siekiama ilgalaikių sprendimų, padedančių spręsti svarbius mokslo, visuomenės ir pramonės uždavinius. Tyrimai yra tikslingai nukreipti į aerozolio eksperimentinių metodų plėtrą siekiant vystyti šiuolaikines aplinkai draugiškas technologijas, tinkamas branduolinių objektų ir aplinkos mokslo technologijoms, paremtoms radionuklidų metodais.
 
TIKSLAI:
Plėtoti ir tobulinti aplinkos kokybės vertinimo metodus, priemones ir technologijas bei užtikrinti mokslinę kompetenciją aplinkos fizikos ir chemijos, aplinkos taršos ir klimato kaitos srityse.
UŽDAVINIAI:
 • Kurti ir vystyti aplinkos apsaugos kokybės kontrolės technologijas ir įrangą, taip pat metodus ir eksperimentinę bazę aplinkos moksliniams tyrimams, vykdyti mikro-priemaišų dinamikos ir balanso aplinkos komponentuose tyrimus, taip pat vertinti aplinkos užterštumo poveikį klimato kaitai.
 • Vystyti efektyvius prietaisus bei vertinimo metodus, skirtus apibūdinti pramonės, transporto ir vartojimo sektorių poveikį aplinkos kokybei, apjungiant aerozolio dalelių masės ir dydžių spektrometrinius metodus bei fizinius-cheminius aerozolio dalelių susidarymo aspektų tyrimus.

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


Įranga
 • Aerozolio cheminės sudėties monitorius
  ACSMh


 • Skenuojantis dalelių judrio spektrometras
  TSI 3936 (SMPS)

 • Mažų aerozolio dalelių spektrometras 
  (SMPS)

 • Aerozolio generatorius
  TSI 3076

 • Aerodinaminis aerozolio spektrometras
  (APS) TSI 3321

 • Elektropurkštuvinis aerozolio generatorius
  TSI 3480

 • Kondensacinis dalelių skaitiklis
  CPC UF-02

 • Aetalometras (Magee Scientific)
  EA31 7

 • Integruojantis nefelometras
  TSI 3563

 • Oro srauto kalibratorius 
  Gilibrator-2

 • Oro srauto matuoklis
  TSI 4040

 • Spektrofotometras
  SPECORD 210 PLUS

 • Jonų chromatografas
  DIONEX 2010i

 • Ozono analizatorius
  O341M

 • Aerozolio masių spektrometras,
  AMS

 • Atominis absorbcinis gyvsidabrio garų analizatorius, GARDIS-5 (gamintojas FTMC Aplinkotyros skyrius)
 • Gyvsidabrio garų dozatorius, GA-730 (gamintojas FTMC Aplinkotyros skyrius)

 
 • Induktyviai surištos plazmos masių spektrometras, ICP-MS, ELEMENT-2.
 • Atominis absorbcinis spektrometras, Zeeman-3030.
 • Atmosferos aerozolio dalelių koncentracijos analizatorius, FH62 I-R
 • Automatinė specialios paskirties meteorologinė stotis SPAMS
 • Vandens valymo sistemos: Milli-Q Synthesis A10 ir Elix 3  
 • Millipore centrifugos:  Sigma 4-15  ir Eppendorf 5804
 • Svarstyklės:  PG 2002-S METTLER TOLEDO ir AT201 METTLER TOLEDO
 • pH metras WTW 450
 • Analizatorius inolab/Multi Level 1 WTW
 • Millipore membraninės filtracijos įrenginys su 240 mm laikikliu
 • Aukšto slėgio skysčių chromatografas Milichrom
 • Gama spektrometras (santykinis efektyvumas – 42%, skyra – 1.9 keV/1.33 Mev,  Genie 2000 programinė įranga,  alfa spektrometrai, žemo fono alfa-beta skaitiklis (Emberline FHT 770 T MULTI–LOW–LEVEL–COUNTER)

 

 

Vykdomi projektai
 • COST CA projektas DAMOCLES „Sudėtingų klimato ir orų sistemų supratimas ir modeliavimas“ Nr. CA17109, 2018.09.14. – 2022.09.13, dalies vadovė dr. S. Byčenkienė.

 • LMT Reikminių tyrimų projektas „Išmetamų į atmosferą teršalų nacionalinių emisijos faktorių nustatymas energetikos, pramonės ir žemės ūkio veiklose“, 2018.04.05-2019.03.31, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė.
 • "Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimas", Aplinkos ministerija, 2011 m. – dabar, projekto vadovė ir nacionalinės išmetamų į atmosferą ŠESD  apskaitos ataskaitos rengimo komisijos narė dr. S. Byčenkienė (LR AM ministro įsakymas Nr. D1-843).
 • COST CA projektas COLOSSAL „Smulkių aerozolio dalelių tiesioginis cheminės sudėties įvertinimas ir šaltinių kilmės nustatymas“ Nr. CA16109, 2017.03.03 – 2021.03.02, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio įvertinimas, prognozė bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimas“ Nr. 28TP-2016-98, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016 – 2018, 70 000 EUR, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui įvertinimas“ Nr. 28TP-2016-99 (Aplinkos apsaugos agentūra), 2017 – 2019, 90 000 EUR, vadovė dr. D. Jasinevičienė
 • Nacionalinės mokslo programos projektas FOREstRESS "Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes" Nr. SIT-3/2015 (2100-P298), 2015.08.27 – 2018.12.31, 72 105 EUR, projekto dalies vadovas dr. V. Ulevičius
svarbiausios publikacijos
 1. Algirdas Augustaitis, Ingrida Augustaitienė, Manuela Baugarten, Steigvilė Byčenkienė, Raselė Girgždienė, Gintaras Kulbokas, Edgaras Linkevičius, Vitas Marozas, Marius Mikalajūnas, Genrik Mordas, Gintautas Mozgeris, Edmundas Petrauskas, Ainis Pivoras, Giedrius Šidlauskas, Vidmantas Ulevičius, Adomas Vitas, Rainer Matyssek. Tree-ring formation as an indicator of forest capacity to adapt to the main threats of environmental changes in Lithuania. Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2018, vol. 615, p. 1247-1261.
 2. Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Galina Garnaga-Budrė, Galina Lujanienė, Kęstutis Jokšas, Algirdas Stankevičius, Vitalijus Malejevas, Rūta Barisevičiūtė. Distribution of metals and extent of contamination in sediments from the south-eastern Baltic Sea (Lithuanian zone). Oceanologia. Sopotas : Elsevier. ISSN 0078-3234. 2018, vol. 60, no. 2, p. 193-206.
 3. Marco Pandolfi, Lucas Alados-Arboledas, Andrés Alastuey, Marcos Andrade, Christo Angelov, Begoña Artiñano, John Backman, Urs Baltensperger, Paolo Bonasoni, Nicolas Bukowiecki, Martine Collaud Coen, Sébastien Conil, Esther Coz, Vincent Crenn, Vadimas Dudoitis, Marina Ealo, Kostas Eleftheriadis, Olivier Favez, Prodromos Fetfatzis, Fiebig Markus, Harald Flentje, Patrick Ginot, Martin Gysel, Bas Henzing, Andras Hoffer, Adela Holubova Smejkalova, Ivo Kalapov, Nikos Kalivitis, Giorgos Kouvarakis, Adam Kristensson, Markku Kulmala, Heikki Lihavainen, Chris Lunder, Krista Luoma, Hassan Lyamani, Angela Marinoni, Nikos Mihalopoulos, Marcel Moerman, José Nicolas, Colin O'Dowd, Tuukka Petäjä, Jean-Eudes Petit, Jean Marc Pichon, Nina Prokopčiuk, Jean-Philippe Putaud, Sergio Rodríguez, Jean Sciare, Karine Sellegri, Erik Swietlicki, Gloria Titos, Thomas Tuch, Peter Tunved, Vidmantas Ulevičius, Aditya Vaishya, Milan Vana, Aki Virkkula, Stergios Vratolis, Ernest Weingartner, Alfred Wiedensohler, Paolo Laj. A European aerosol phenomenology - 6: scattering properties of atmospheric aerosol particles from 28 ACTRIS sites. Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2018, vol. 18, p. 7877-7911.
 4. Julija Pauraitė, Kristina Plauškaitė-Šukienė, Vadimas Dudoitis, Vidmantas Ulevičius. Relationship between the optical properties and chemical composition of urban aerosol particles in Lithuania. Advances in meteorology. ISSN 1687-9309. 2018, vol. 2018, art. no. 8674173, p. 1-10.
 5. Tuomo Nieminen, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Pasi P. Aalto, Mikhail Arshinov, Eija Asmi, Urs Baltensperger, David C. S. Beddows, Johan Paul Beukes, Don Collins, Aijun Ding, Roy M. Harrison, Bas Henzing, Rakesh Hooda, Min Hu, Urmas Hõrrak, Niku Kivekäs, Kaupo Komsaare, Radovan Krejci, Adam Kristensson, Lauri Laakso, Ari Laaksonen, W. Richard Leaitch, Heikki Lihavainen, Nikolaos Mihalopoulos, Zoltán Németh, Wei Nie, Colin O’Dowd, Imre Salma, Karine Sellegri, Birgitta Svenningsson, Erik Swietlicki, Peter Tunved, Vidmantas Ulevičius, Ville Vakkari, Marko Vana, Alfred Wiedensohler, Zhijun Wu, Annele Virtanen, Markku Kulmala. Global analysis of continental boundary layer new particle formation based on long-term measurements. Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2018, vol. 18, p. 14737-14756.
 6. Galina Lujanienė, H.-C. Li, Jonas Mažeika, Ričardas Paškauskas, Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Galina Garnaga-Budrė, Loreta Levinskaitė, Kęstutis Jokšas, Dovilė Bugailiškytė, Sergej Šemčuk, Audrius Kačergius, Algirdas Stankevičius, Vitalijus Stirbys, P.P. Povinec. Carbon isotopes as tracers of organic and inorganic carbon in Baltic Sea sediments. Radiocarbon. ISSN 0033-8222. 2018, vol. 60, no. 5, p. 1493-1505.
 7. Steigvilė Byčenkienė, Dalia Jasinevičienė, Donatas Perkauskas. Overview of air pollution assessment in Northern Europe (Lithuania) by passive diffusion sampling. Advances in meteorology. ISSN 1687-9309. 2018, vol. 2018, art. no. 7529043, p. 1-11.
 8. Lina Davulienė, Jonas Šakalys, Vadimas Dudoitis, Agnė Reklaitė, Vidmantas Ulevičius. Long-term black carbon variation in the South-Eastern Baltic Region in 2008–2015. Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2019, vol. 10, iss. 1, p. 123-133.
 9. Valda Araminienė, Pierre Sicard, Alessandro Anav, Evgenios Agathokleous, Vidas Stakėnas, Alessandra De Marco, Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, Elena Paoletti, Raselė Girgždienė. Trends and inter-relationships of ground-level ozone metrics and forest health in Lithuania. Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2019, vol. 658, p. 1265-1277.
 10. Manuela Baumgarten, Benjamin D. Hesse, Ingrida Augustaitienė, Vitas Marozas, Gintautas Mozgeris, Steigvilė Byčenkienė, Genrik Mordas, Ainis Pivoras, Gintaras Pivoras, Diana Juonytė, Vidmantas Ulevičius, Algirdas Augustaitis, Rainer Matyssek. Responses of species-specific sap flux, transpiration and water use efficiency of pine, spruce and birch trees to temporarily moderate dry periods in mixed forests at a dry and wet forest site in the hemi-boreal zone. Journal of Agricultural Meteorology. ISSN 0021-8588. 2019, vol. 75, iss. 1, p. 13-29.
 11. Ieva Uogintė, Galina Lujanienė, Kęstutis Mažeika. Study of Cu (II), Co (II), Ni (II) and Pb (II) removal from aqueous solutions using magnetic Prussian blue nano-sorbent. Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2019, vol. 369, p. 226-235.
 12. Vitas Marozas, Algirdas Augustaitis, Ainis Pivoras, Manuela Baumgarten, Gintautas Mozgeris, Jurgita Sasnauskienė, Anželika Dautartė, Jolita Abraitienė, Steigvilė Byčenkienė, Genrik Mordas, Vidmantas Ulevičius, Matyssek Rainer. Comparative analyses of gas exchange characteristics and chlorophyll fluorescence of three dominant tree species during the vegetation season in hemi-boreal zone, Lithuania. Journal of Agricultural Meteorology. ISSN 0021-8588.2019, vol. 75, iss. 1, p. 3-12.