Struktūra

Aplinkotyros skyrius

Skyriaus vadovas dr. Vidmantas Ulevičius
dr. V. Ulevičius
tel. +370 5 2661644
  
APLINKĄ TAUSOJANČIOS TECHNOLOGIJOS ATMOSFEROS TARŠOS IR SU JA SUSIJUSIOS KLIMATO KAITOS STEBĖJIMUI, IMITAVIMUI, PREVENCIJAI IR PADARINIŲ MAŽINIMUI
Aplinkotyros skyriaus vykdomi tyrimai yra orientuoti į metodus ir sprendimus, kurie apjungia gamtos mokslų kryptis, kuriomis grindžiamas supratimas, kūrimas ir taikymas technologijų, skirtų tvarios ateities užtikrinimui. Pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į neatspindinčių submikroninės frakcijos aerozolio dalelių cheminės sudėties tyrimus naudojant masės spektrometrijos metodus, taip pat į aerozolio susidarymo ir evoliucijos procesų tyrimus bei kintančios atmosferos sudėties poveikio oro kokybei, žmogaus sveikatai, klimato kaitai ir ekosistemos tyrimus.
Aplinkotyros skyrius taip pat kuria ir vysto metodus, eksperimentines priemones bei technologijas, vykdant klimato kaitos ir ekosistemų monitoringą bei kuriant saugesnę ir sveikesnę aplinką. Skyriaus aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose, apimančiose aerozolių mokslo vaidmenį ir svarbą plačiose taikymo srityse. Atliekant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus yra siekiama ilgalaikių sprendimų, padedančių spręsti svarbius mokslo, visuomenės ir pramonės uždavinius. Tyrimai yra tikslingai nukreipti į aerozolio eksperimentinių metodų plėtrą siekiant vystyti šiuolaikines aplinkai draugiškas technologijas, tinkamas branduolinių objektų ir aplinkos mokslo technologijoms, paremtoms radionuklidų metodais.
TIKSLAI:
Plėtoti ir tobulinti aplinkos kokybės vertinimo metodus, priemones ir technologijas bei užtikrinti mokslinę kompetenciją aplinkos fizikos ir chemijos, aplinkos taršos ir klimato kaitos srityse.
UŽDAVINIAI:
 • Kurti ir vystyti aplinkos apsaugos kokybės kontrolės technologijas ir įrangą, taip pat metodus ir eksperimentinę bazę aplinkos moksliniams tyrimams, vykdyti mikro-priemaišų dinamikos ir balanso aplinkos komponentuose tyrimus, taip pat vertinti aplinkos užterštumo poveikį klimato kaitai.
 • Vystyti efektyvius prietaisus bei vertinimo metodus, skirtus apibūdinti pramonės, transporto ir vartojimo sektorių poveikį aplinkos kokybei, apjungiant aerozolio dalelių masės ir dydžių spektrometrinius metodus bei fizinius-cheminius aerozolio dalelių susidarymo aspektų tyrimus.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


įranga
 Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorija  
Aerozolio cheminės sudėties monitorius ACSM  
  
Skenuojantis dalelių judrio spektrometras TSI 3936 (SMPS)
  
Mažų aerozolio dalelių spektrometras (SMPS)
  
Aerozolio generatorius TSI 3076
  
Aerodinaminis aerozolio spektrometras (APS) TSI 3321
  
Elektropurkštuvinis aerozolio generatorius TSI 3480
  
Kondensacinis dalelių skaitiklis CPC UF-02
  
Aetalometras (Magee Scientific) EA31 7
  
Integruojantis nefelometras TSI 3563
  
Nešiojamas pramoninio degimo ir išmetamųjų dujų analizatorius Eurotron GreenLine 8000
  
Oro srauto kalibratorius Gilibrator-2  
  
Oro srauto matuoklis TSI 4040
  
Spektrofotometras SPECORD 210 PLUS
  
Jonų chromatografas DIONEX 2010i
  
Ozono analizatorius O341M
  

Atmosferos užterštumo tyrimų laboratorija

Aerozolio masių spektrometras, AMS
  
Induktyviai surištos plazmos masių spektrometras, ICP-MS, ELEMENT-2.
  
Atominis absorbcinis spektrometras, Zeeman-3030.  
  

Atominis absorbcinis gyvsidabrio garų analizatorius, GARDIS-5

Gyvsidabrio garų dozatorius, GA-730
 

  
Atmosferos aerozolio dalelių koncentracijos analizatorius, FH62 I-R
  
Automatinė specialios paskirties meteorologinė stotis SPAMS
  
Radiochemijos laboratorija

Vandens valymo sistemos:

 • Milli-Q Synthesis A10
 • Elix 3    
  

Millipore centrifugos:

 • Sigma 4-15
 • Eppendorf 5804
  
pH metras WTW 450
  
Analizatorius inolab/Multi Level 1 WTW
  
Millipore membraninės filtracijos įrenginys su 240 mm laikikliu 
  
Svarstyklės PG 2002-S METTLER TOLEDO
  
Svarstyklės AT201 METTLER TOLEDO
  
Gama spektrometras (santykinis efektyvumas –  42%, skyra – 1.9 keV/1.33 Mev,  Genie 2000 programinė įranga,  alfa spektrometrai , žemo fono alfa-beta skaitiklis (Emberline FHT 770 T MULTI–LOW–LEVEL–COUNTER )
  
Aukšto slėgio skysčių chromatografas Milichrom
Vykdomi projektai
 • COST CA projektas COLOSSAL „Smulkių aerozolio dalelių tiesioginis cheminės sudėties įvertinimas ir šaltinių kilmės nustatymas“ Nr. CA16109, 2017.03.03 – 2021.03.02, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio įvertinimas, prognozė bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimas“ Nr. 28TP-2016-98, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016 – 2018, 70 000 EUR, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui įvertinimas“ Nr. 28TP-2016-99 (Aplinkos apsaugos agentūra), 2017 – 2019, 90 000 EUR, vadovė dr. D. Jasinevičienė
 • Nacionalinės mokslo programos projektas FOREstRESS "Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes" Nr. SIT-3/2015 (2100-P298), 2015.08.27 – 2018.12.31, 72 105 EUR, projekto dalies vadovas dr. V. Ulevičius
EKSPERTINĖ VEIKLA

dr. Vidmantas Ulevičius

 • Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komiteto „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ ekspertas nuo 2014 m.
 • Europos mokslo fondo ekspertas nuo 2008 m.
 • COST ESSEM komiteto narys, projektų vertintojas nuo 2009 m.
 • COST projekto ES1006 eigos vertintojas nuo 2011 m.

dr. Steigvilė Byčenkienė

 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ekspertinės duomenų analizės energetikos sektoriaus transporto dalies ir prekursorių apskaitos parengimas“ (Aplinkos ministerija, nuo 2011 m.)
svarbiausios publikacijos
 1. Algirdas Augustaitis, Ingrida Augustaitienė, Manuela Baugarten, Steigvilė Byčenkienė, Raselė Girgždienė, Gintaras Kulbokas, Edgaras Linkevičius, Vitas Marozas, Marius Mikalajūnas, Genrik Mordas, Gintautas Mozgeris, Edmundas Petrauskas, Ainis Pivoras, Giedrius Šidlauskas, Vidmantas Ulevičius, Adomas Vitas, Rainer Matyssek. Tree-ring formation as an indicator of forest capacity to adapt to the main threats of environmental changes in Lithuania. Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2018, vol. 615, p. 1247-1261.
 2. Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Galina Garnaga-Budrė, Galina Lujanienė, Kęstutis Jokšas, Algirdas Stankevičius, Vitalijus Malejevas, Rūta Barisevičiūtė. Distribution of metals and extent of contamination in sediments from the south-eastern Baltic Sea (Lithuanian zone). Oceanologia. Sopotas : Elsevier. ISSN 0078-3234. 2018, vol. 60, no. 2, p. 193-206.
 3. Marco Pandolfi, Lucas Alados-Arboledas, Andrés Alastuey, Marcos Andrade, Christo Angelov, Begoña Artiñano, John Backman, Urs Baltensperger, Paolo Bonasoni, Nicolas Bukowiecki, Martine Collaud Coen, Sébastien Conil, Esther Coz, Vincent Crenn, Vadimas Dudoitis, Marina Ealo, Kostas Eleftheriadis, Olivier Favez, Prodromos Fetfatzis, Fiebig Markus, Harald Flentje, Patrick Ginot, Martin Gysel, Bas Henzing, Andras Hoffer, Adela Holubova Smejkalova, Ivo Kalapov, Nikos Kalivitis, Giorgos Kouvarakis, Adam Kristensson, Markku Kulmala, Heikki Lihavainen, Chris Lunder, Krista Luoma, Hassan Lyamani, Angela Marinoni, Nikos Mihalopoulos, Marcel Moerman, José Nicolas, Colin O'Dowd, Tuukka Petäjä, Jean-Eudes Petit, Jean Marc Pichon, Nina Prokopčiuk, Jean-Philippe Putaud, Sergio Rodríguez, Jean Sciare, Karine Sellegri, Erik Swietlicki, Gloria Titos, Thomas Tuch, Peter Tunved, Vidmantas Ulevičius, Aditya Vaishya, Milan Vana, Aki Virkkula, Stergios Vratolis, Ernest Weingartner, Alfred Wiedensohler, Paolo Laj. A European aerosol phenomenology - 6: scattering properties of atmospheric aerosol particles from 28 ACTRIS sites. Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2018, vol. 18, p. 7877-7911.
 4. Julija Pauraitė, Kristina Plauškaitė-Šukienė, Vadimas Dudoitis, Vidmantas Ulevičius. Relationship between the optical properties and chemical composition of urban aerosol particles in Lithuania. Advances in meteorology. ISSN 1687-9309. 2018, vol. 2018, art. no. 8674173, p. 1-10.
 5. Tuomo Nieminen, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Pasi P. Aalto, Mikhail Arshinov, Eija Asmi, Urs Baltensperger, David C. S. Beddows, Johan Paul Beukes, Don Collins, Aijun Ding, Roy M. Harrison, Bas Henzing, Rakesh Hooda, Min Hu, Urmas Hõrrak, Niku Kivekäs, Kaupo Komsaare, Radovan Krejci, Adam Kristensson, Lauri Laakso, Ari Laaksonen, W. Richard Leaitch, Heikki Lihavainen, Nikolaos Mihalopoulos, Zoltán Németh, Wei Nie, Colin O’Dowd, Imre Salma, Karine Sellegri, Birgitta Svenningsson, Erik Swietlicki, Peter Tunved, Vidmantas Ulevičius, Ville Vakkari, Marko Vana, Alfred Wiedensohler, Zhijun Wu, Annele Virtanen, Markku Kulmala. Global analysis of continental boundary layer new particle formation based on long-term measurements. Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2018, vol. 18, p. 14737-14756.
 6. Galina Lujanienė, H.-C. Li, Jonas Mažeika, Ričardas Paškauskas, Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Galina Garnaga-Budrė, Loreta Levinskaitė, Kęstutis Jokšas, Dovilė Bugailiškytė, Sergej Šemčuk, Audrius Kačergius, Algirdas Stankevičius, Vitalijus Stirbys, P.P. Povinec. Carbon isotopes as tracers of organic and inorganic carbon in Baltic Sea sediments. Radiocarbon. ISSN 0033-8222. 2018, vol. 60, no. 5, p. 1493-1505.
 7. Steigvilė Byčenkienė, Dalia Jasinevičienė, Donatas Perkauskas. Overview of air pollution assessment in Northern Europe (Lithuania) by passive diffusion sampling. Advances in meteorology. ISSN 1687-9309. 2018, vol. 2018, art. no. 7529043, p. 1-11.
 8. Lina Davulienė, Jonas Šakalys, Vadimas Dudoitis, Agnė Reklaitė, Vidmantas Ulevičius. Long-term black carbon variation in the South-Eastern Baltic Region in 2008–2015. Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2019, vol. 10, iss. 1, p. 123-133.
 9. Valda Araminienė, Pierre Sicard, Alessandro Anav, Evgenios Agathokleous, Vidas Stakėnas, Alessandra De Marco, Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, Elena Paoletti, Raselė Girgždienė. Trends and inter-relationships of ground-level ozone metrics and forest health in Lithuania. Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2019, vol. 658, p. 1265-1277.
 10. Manuela Baumgarten, Benjamin D. Hesse, Ingrida Augustaitienė, Vitas Marozas, Gintautas Mozgeris, Steigvilė Byčenkienė, Genrik Mordas, Ainis Pivoras, Gintaras Pivoras, Diana Juonytė, Vidmantas Ulevičius, Algirdas Augustaitis, Rainer Matyssek. Responses of species-specific sap flux, transpiration and water use efficiency of pine, spruce and birch trees to temporarily moderate dry periods in mixed forests at a dry and wet forest site in the hemi-boreal zone. Journal of Agricultural Meteorology. ISSN 0021-8588. 2019, vol. 75, iss. 1, p. 13-29.
 11. Ieva Uogintė, Galina Lujanienė, Kęstutis Mažeika. Study of Cu (II), Co (II), Ni (II) and Pb (II) removal from aqueous solutions using magnetic Prussian blue nano-sorbent. Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2019, vol. 369, p. 226-235.
 12. Vitas Marozas, Algirdas Augustaitis, Ainis Pivoras, Manuela Baumgarten, Gintautas Mozgeris, Jurgita Sasnauskienė, Anželika Dautartė, Jolita Abraitienė, Steigvilė Byčenkienė, Genrik Mordas, Vidmantas Ulevičius, Matyssek Rainer. Comparative analyses of gas exchange characteristics and chlorophyll fluorescence of three dominant tree species during the vegetation season in hemi-boreal zone, Lithuania. Journal of Agricultural Meteorology. ISSN 0021-8588.2019, vol. 75, iss. 1, p. 3-12.