Struktūra

Atgal

Elektrocheminės medžiagotyros skyrius

Vadovas prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas

Misija – elektrocheminių metodų ir procesų kūrimas ir taikymas naujų funkcinių medžiagų gamybai ir charakterizavimui.

Pagrindinės tyrimų sritys:

 • Silicio elektrochemija. Nano/mikro struktūrų elektrocheminė sintezė tvarios energetikos taikymams: fotovoltaikai, vandenilio fotogeneravimui, naujos kartos baterijoms.
 • Naujų nanomedžiagų kūrimas ir taikymas optoelektronikoje, medžiagų inžinerijoje, energijos konversijoje bei nanomedicinoje;
 • Šviesai ir/ar elektrai laidžių superplonų puslaidininkių sluoksnių kūrimas (elektro)cheminiais metodais foto/elektrokatalizinėms reakcijoms
 • Lengvųjų (Mg, Al, Ti) ir sunkiai lydžių (Zr, Ta, Nb, Cr) metalų kompozitų formavimas fizikiniais metodais ir jų charakterizavimas; galimybių vandenilio saugojimui tyrimas; biodegraduojančių sistemų in vivo kūrimas.
 • Metalų korozijos akredituoti ir ekspertiniai vertinimai Korozijos bandymų  laboratorijoje. Metalų apsaugos nuo korozijos technologijų kūrimas.
 
Laboratorijos:

Paslaugos
 • Ekspertizės korozijos elektrolituose ir atmosferoje klausimais.

 • Plonų dangų su norimomis savybėmis formavimas magnetroninio dulkinimo metodu. Sudėties, formavimo sąlygų parinkimas; bandomųjų pavyzdžių dengimas.
 • Dangos storio nustatymas, mikrokietumo, paviršiaus šiurkštumo parametrų matavimai; Sankabumo (adhezijos) įvertinimas.
 • Elektrocheminiai (fotoelektrocheminiai) tyrimai galvanostatinėmis, potenciostatinėmis ir potenciodinaminėmis sąlygomis.
 • Optinės profilometrijos matavimai vertikalaus skanavimo interferometrijos (baltos, žalios šviesos šaltiniai) ir fazių poslinkio interferometrijos metodais.
įranga
DC ir RF Magnetroninis dulkinimo įrenginys UNIVEX 350 (Leybold Systems). Įrenginys  skirtas metalų, lydinių, oksidinių kompozicinių medžiagų  plonų sluoksnių  formavimui ant įvairių padėklų.  
  
Atominio sluoksnio storio nusodinimo (ALD)  įrenginys Fiji F200 su plazmos bloku ir ozono generatoriumi (Ultratech/Cambrige NanoTech). Įrenginys skirtas ultra plonų (nuo kelių iki 100 nm) oksidinių dangų formavimui ant įvairių padėklų.    
   
Nano-mikro indentorius (Bruker Hysitron TI Premier)
   

Optinis 3D profilometras (Bruker Contour GT-K)

   
Elektrocheminių matavimų sistemos (Potenciostatas/Galvanostatas/Dažnių analizatorius) PARSTAT 2273 (Princeton Applied Research) su elektrochemine kvarco kristalo mikrogravimetrija (EQCM), Autolab 302 (Metrohm Autolab) su sukamu diskiniu elektrodu, Solartron 1280C (Ametek, inc.), Reference 600+ (Gamry instruments) ir fotoelektrocheminių matavimų sistema Zennium CIMPS (Zahner Elektrik) ir fotoelektrocheminių matavimų stendas. Šios sistemos skirtos metalų, lydinių, puslaidininkinių medžiagų elektrocheminės, korozinės, fotoelektrocheminės elgsenos tyrimams, medžiagų charakterizavimui elektrolitų  tirpaluose.  
   

Vienalaikės terminės analizės ir terminio skilimo produktų analizės sistema: TG, DTA, DSC matavimo įrenginys Platinum STA PT1600 (Linseis, Vokietija) ir masių spektrometras Thermostar GSD 320

 
   

Korozijos kamera
Memmert (Vokietija) gamybos korozijos kamera su oro prapūtimu ir kontroliuojama drėgme.  Tiesinės korozijos (be chloridų ar kitų prekursorių) testai ant aliuminio ar plieno lydinių nuo 30°C iki 90°C, keičiant santykinę drėgmę nuo 20% iki 95% RH.  Bandinių kameros tūris - 108 litrai.

 
Vykdomi projektai
 • Lietuvos MT finansuojamas mokslininkų grupės projektas “Naujos silicio struktūros efektyviai fotoelektrochemijai”, sut. Nr. S-MIP-21-124, 2021.05.01 – 2023.03.30. Vadovas prof.habil.dr. E. Juzeliūnas, vykdytojai: dr. A. Grigucevičienė, dr. P. Kalinauskas, dr. K. Leinartas, j.m.d. L. Staišiūnas.
 • Lietuvos MT finansuojamas podoktorantūros stažuotės projektas „Plonų oksidinių dangų kompozitų fomavimas zolių–gelių metodu ekonomiškiems fotoelektrodams“, sut. Nr. P-PD-22-192, 2022.11.03 – 2024.11.02. Stažuotoja dr. S. Tutlienė, mokslinio tyrimo vadovas prof.habil.dr. E. Juzeliūnas.
Svarbiausios Publikacijos
 1. Žalnėravičius, Rokas; Naujokaitis, Arnas; Jasulaitienė, Vitalija; Rutkienė, Rasa; Meškys, Rolandas; Dagys, Marius. A 2D-to-3D morphology transitions of gold in organic acid electrolytes: Characterization and application in bioanode design // Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2024, vol. 642, art. no.158654, p. 1-13.
 2. Drobysh, Maryia; Liustrovaitė, Viktorija; Kanetski, Yahor; Brasiūnas, Benediktas; Žvirblienė, Aurelija; Rimkutė, Agnė; Gudas, Dainius; Kučinskaitė-Kodzė, Indrė; Simanavičius, Martynas; Ramanavičius, Simonas; Slibinskas, Rimantas; Čiplys, Evaldas; Plikusienė, Ieva; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemical biosensing based comparative study of monoclonal antibodies against SARS-CoV-2 nucleocapsid protein // Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2024, vol. 908, art. no. 168154, p. 1-12.
 3. Thirabowonkitphithan, Pannawich; Žalnėravičius, Rokas; Shafaat, Atefeh; Jakubauskas, Dainius; Neilands, Jessica; Laiwattanapaisal, Wanida; Ruzgas, Tautgirdas. Electrogenicity of microbial biofilms of medically relevant microorganisms: potentiometric, amperometric and wireless detection // Biosensors and bioelectronics. ISSN 0956-5663. 2024, vol. 246, art. no. 115892, p. 1-9.
 4. Mohsenzadeh, Enayat; Ratautaitė, Vilma; Brazys, Ernestas; Ramanavičius, Simonas; Žukauskas, Šarūnas; Plaušinaitis, Deivis; Ramanavičius, Arūnas. Application of computational methods in the design of molecularly imprinted polymers (review) // Trends in analytical chemistry. ISSN 0165-9936. 2024, vol. 171, art. no. 117480, p. 1-17.
 5. Gaigalas, Paulius; Bittencourt, Carla; Klimas, Vaclovas; Pakštas, Vidas; Jagminas, Arūnas. The enhancement of hydrogen evolution reaction on nanoplatelet-shaped MoS2 via anodic pretreatment // Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2024, vol. 475, art. no. 143696, p. 1-11.
 6. Bikulčius, Gedvidas; Suchodolskis, Artūras; Selskienė, Aušra; Matijošius, Tadas. Formation of a black anodic coating on alloy AA5052 by using anodizing in a tri-acid environmentally friendly electrolyte // Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2024, vol. 316, art. no. 129124, p. 1-8.
 7. Kalinauskas, Putinas; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Grigucevičienė, Asta; Jasulaitienė, Vitalija; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Stalnionis, Giedrius; Norkus, Eugenijus. New process for the formation of mixed-valence platinum sulfide thin films from bulk CdS Layer: characterization of physical and electrochemical // ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2024, vol. 7, iss. 7, p. 2755-2766.
 8. Charniakova, Katsiaryna; Tzaneva, Boriana; Jagminas, Arūnas; Lushpa, Nikita; Vrublevsky, Igor. Influence of induced local stress on the morphology of porous anodic alumina at the initial stage of oxide growth // Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 10, art. no. 103505, p. 1-6.
 9. Charniakova, Katsiaryna; Klimas, Vaclovas; Karpič, Renata; Naujokaitis, Arnas; Jagminas, Arūnas. Effect of oxalic acid additives on aluminum anodizing in formic acid containing ammonium heptamolybdate // Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 10, art. no. 103511, p. 1-6
 10. Plečkaitis, Marijus; Karabanovas, Vitalijus; Butkienė, Greta; Venius, Jonas; Burkanas, Marius; Grincienė, Giedrė; Jagminas, Arūnas; Rotomskis, Ričardas. Magnetic nanoparticles decorated with gold nanoclusters–applications in cancer theranostics // Advanced materials interfaces. ISSN 2196-7350. 2023, vol. 10, iss. 35, art. no. 2300462, p. 1-12.
 11. Grigucevičienė, Asta; Kalinauskas, Putinas; Staišiūnas, Laurynas; Leinartas, Konstantinas; Selskis, Algirdas; Juzeliūnas, Eimutis. Photoelectrochemical deposition of silicon–carbon layer on P-type semiconductors and aluminum–copper alloy in ionic liquid//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 7, art. no. 1159, p. 1-12.
 12. Serapinienė, Birutė; Gudavičiūtė, Laima; Tutlienė, Skirmantė; Grigucevičienė, Asta; Selskis, Algirdas; Juodkazytė, Jurga; Ramanauskas, Rimantas. On the electrochemically active surface area determination of electrodeposited porous Cu 3D nanostructures//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 8, art. no. 1335, p. 1-13.
 13. Merkininkaitė, Greta; Gailevičius, Darius; Staišiūnas, Laurynas; Ežerskytė, Eglė; Vargalis, Rokas; Malinauskas, Mangirdas; Šakirzanovas, Simas. Additive manufacturing of SiOC, SiC, and Si3N4 ceramic 3D microstructures//Advanced engineering materials. ISSN 1438-1656. 2023, vol. 25, iss. 17, art. no. 2300639, p. 1-11.
 14. Mishchenko, Oleg; Yanovska, Anna; Sulaieva, Oksana; Moskalenko, Roman; Pernakov, Mykola; Husak, Yevheniia; Korniienko, Viktoriia; Deineka, Volodymyr; Kosinov, Oleksii; Varakuta, Olga; Ramanavičius, Simonas; Varzhapetjan, Suren; Ramanavičienė, Almira; Krumina, Dzanna; Knipše, Gundega; Ramanavičius, Arūnas; Pogorielov, Maksym. From synthesis to clinical trial: novel bioinductive calcium deficient HA/β-TCP bone grafting nanomaterial//Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2023, vol. 13, no. 12, art. no. 1876, p. 1-20.
 15. Pilvenytė, Greta; Ratautaitė, Vilma; Bogužaitė, Raimonda; Ramanavičius, Arūnas; Viter, Roman; Ramanavičius, Simonas. Molecularly imprinted polymers for the determination of cancer biomarkers // International journal of molecular sciences. ISSN 1661-6596. 2023, vol. 24, iss. 4, art. no. 4105, p. 1-14.
 16. Kalinauskas, Putinas; Staišiūnas, Laurynas; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Šilėnas, Aldis; Bučinskienė, Dalia; Juzeliūnas, Eimutis. Composite p-Si/Al2O3/Ni photoelectrode for hydrogen evolution reaction // Materials. ISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 7, art. no. 2785, p. 1-11.
 17. Radzevičiūtė-Valčiukė, Eivina; Gečaitė, Jovita; Želvys, Augustinas; Zinkevičienė, Auksė; [Žalnėravičius, Rokas]; Malyško-Ptašinskė, Veronika; Nemeikaitė-Čenienė, Aušra; Kašėta, Vytautas; German, Natalija; Novickij, Jurij; Ramanavičienė, Almira; Kulbacka, Julita; Novickij, Vitalij. Improving nonviral gene delivery using MHz bursts of nanosecond pulses and gold nanoparticles for electric field amplification // Pharmaceutics. eISSN 1999-4923. 2023, vol. 15, iss. 4, art. no. 1178, p. 1-17.
 18. Petrulevičienė, Milda; Savickaja, Irena; Grigucevičienė, Asta; Naujokaitis, Arnas; Ramanauskas, Rimantas; Juodkazytė, Jurga. Optimization of BiVO4 coatings for high yield photoelectrochemical production of reactive chlorine species // Journal of photochemistry and photobiology A: chemistry. ISSN 1010-6030. 2023, vol. 443, art. no. 114842, p. 1-9.
 19. Pilvenytė, Greta; Ratautaitė, Vilma; Bogužaitė, Raimonda; Ramanavičius, Simonas; Chen, Chien-Fu; Viter, Roman; Ramanavičius, Arūnas. Molecularly imprinted polymer-based electrochemical sensors for the diagnosis of infectious diseases // Biosensors. eISSN 2079-6374. 2023, vol. 13, iss. 6, art.no. 620, p. 1-28
 20. Staišiūnas, Laurynas; Pilipavičius, Jurgis; Tediashvili, Davit; Juodkazytė, Jurga; Vilčiauskas, Linas. Engineering of conformal electrode coatings by atomic layer deposition for aqueous Na-Ion battery electrodes // Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 5, art.no. 050533, p. 1-10. 
 21. Ratautaitė, Vilma; Bogužaitė, Raimonda; Brazys, Ernestas; Plaušinaitis, Deivis; Ramanavičius, Simonas; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Bechelany, Mikhael; Ramanavičius, Arūnas. Evaluation of the interaction between SARS-CoV-2 spike glycoproteins and the molecularly imprinted polypyrrole // Talanta. ISSN 0039-9140. 2023, vol. 253, art. no. 123981, p. 1-9.
 22. Žukauskas, Šarūnas; Ručinskienė, Alma; Ratautaitė, Vilma; Ramanavičienė, Almira; Pilvenytė, Greta; Bechelany, Mikhael; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemical biosensor for the determination of specific antibodies against SARS-CoV-2 spike protein // International journal of molecular sciences. eISSN 1422-0067. 2023, vol. 24, iss. 1, art. no. 718, p. 1-14.
 23. Reinikovaitė, Viktorija; Žukauskas, Šarūnas; Žalnėravičius, Rokas; Ratautaitė, Vilma; Ramanavičius, Simonas; Bučinskas, Vytautas; Vilkienė, Monika; Ramanavičius, Arūnas; Samukaitė-Bubnienė, Urtė. Assessment of Rhizobium anhuiense bacteria as a potential biocatalyst for microbial biofuel cell design // Biosensors. eISSN 2079-6374. 2023, vol. 13, iss. 1, art. no 66, p. 1-12.
 24. Gaigalas, Paulius; Sabirovas, Tomas; Matulaitienė, Ieva; Jagminas, Arūnas. Impact of histidine amino acid on 2D molybdenum disulfide catalytic properties for hydrogen evolution reaction // Journal of applied electrochemistry. ISSN 0021-891X. 2023, vol. 53, iss. 1, p. 85-94.
 25. Charniakova, Katsiaryna; Jasulaitienė, Vitalija; Naujokaitis, Arnas; Karpič, Renata; Matulaitienė, Ieva; Klimas, Vaclovas; Jagminas, Arūnas. Aluminum anodizing in an aqueous solution of formic acid with ammonium heptamolybdate additive // Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 1, art. no. 013501, p. 1-8.
 26. Matijošius, Tadas; Stalnionis, Giedrius; Bikulčius, Gedvidas; Jankauskas, Sigitas; Staišiūnas, Laurynas; Asadauskas, Svajus. Antifrictional effects of group IVB elements deposited as nanolayers on anodic coatings // Coatings. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 1, art. no. 132, p. 1-11.
 27. Ivanovskaya, Marya; Charniakova, Katsiaryna; Ovodok, Evgeni; Poznyak, Sergey; Kotsikau, Dzmitry; Micusik, Matej. Synthesis and structural features of black TiO2 nanotubes after annealing in hydrogen // Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2023, vol. 297, art. no. 127416, p. 1-10.
 28. Žalnėravičius, Rokas; Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Klimas, Vaclovas; Paškevičius, Algimantas; Timmo, Kristi; Kauk-Kuusik, Marit; Franckevičius, Marius; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Antimicrobial particles based on Cu2ZnSnS4 monograins // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 2023, vol. 225, art. no. 113275, p. 1-11.
 29. Petrulevičienė, Milda; Savickaja, Irena; Juodkazytė, Jurga; Grincienė, Giedrė; Ramanavičius, Arūnas. Investigation of BiVO4-based advanced oxidation system for decomposition of organic compounds and production of reactive sulfate species // Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2023, vol. 875, art. no. 162574, p. 1-10.
 30. Ramanavičius, Simonas; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ratautaitė, Vilma; Bechelany, Mikhael; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemical molecularly imprinted polymer based sensors for pharmaceutical and biomedical applications (review) // Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. ISSN 0731-7085. 2022, vol. 215, art. no. 114739, p. 1-12.
 31. Ramanavičius, Simonas; Ramanavičius, Arūnas. Development of molecularly imprinted polymer based phase boundaries for sensors design (review) // Advances in colloid and interface science. ISSN 0001-8686. 2022, vol. 305, art. no. 102693, p. 1-11.
 32. Ramanavičius, Simonas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Gas sensors based on titanium oxides (Review) // Coatings. eISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 699, p. 1-17.
 33. Sabirovas, Tomas; Ramanavičius, Simonas; Naujokaitis, Arnas; Niaura, Gediminas; Jagminas, Arūnas. Design and characterization of nanostructured titanium monoxide films decorated with polyaniline species // Coatings. eISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 11, art. no. 1615, p. 1-11.
 34. Jagminas, Arūnas; Klimas, Vaclovas; Charniakova, Katsiaryna; Jasulaitienė, Vitalija. Designing carbon-enriched alumina films possessing visible light absorption // Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 7, art. no. 2700, p. 1-13.
 35. Charniakova, Katsiaryna; Klimas, Vaclovas; Jagminas, Arūnas; Lushpa, Nikita; Vrublevsky, Igor; Jankauskas, Sigitas. Features of the porous morphology of anodic alumina films at the initial stage of disordered growth // Electrochemistry communications. ISSN 1388-2481. 2022, vol. 143, art. no. 107391, p. 1-5.
 36. Mikalauskaitė, Agnė; Plečkaitis, Marijus; Grincienė, Giedrė; Karabanovas, Vitalijus; Jagminas, Arūnas. Designing red-fluorescent superparamagnetic nanoparticles by conjugation with gold clusters // RSC advances. eISSN 2046-2069. 2022, vol. 12, iss. 54, p. 35300-35308.
 37. Levinas, Ramūnas; Grigucevičienė, Asta; Kubilius, Tadas; Matijošius, Aidas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Cesiulis, Henrikas; Norkus, Eugenijus. Femtosecond laser-ablated copper surface as a substrate for a MoS2-based hydrogen evolution reaction electrocatalyst // Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 11, art. no. 3926, p. 1-20.
 38. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Staišiūnas, Laurynas; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas. Photoelectric properties of planar and mesoporous structured perovskite solar cells // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 12, art. no. 4300, p. 1-14.
 39. Liustrovaitė, Viktorija; Drobysh, Maryia; Ručinskienė, Alma; Baradokė, Aušra; Ramanavičienė, Almira; Plikusienė, Ieva; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Viter, Roman; Chen, Chien-Fu; Ramanavičius, Arūnas. Towards an electrochemical immunosensor for the detection of antibodies against SARS-CoV-2 spike protein // Journal of The Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2022, vol. 169, iss. 3, art. no. 037523, p. 1-7.
 40. Žalnėravičius, Rokas; Ramanavičius, Arūnas. Enhancement of glucose oxidase-based bioanode performance by comprising Spirulina platensis microalgae lysate // Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2022, vol. 169, iss. 5, art. no. 053510, p. 1-9.
 41. Žalnėravičius, Rokas; Klimas, Vaclovas; Naujokaitis, Arnas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Development of biofuel cell based on anode modified by glucose oxidase, Spirulina platensis-based lysate and multi-walled carbon nanotubes // Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2022, vol. 426, art. no. 140689, p. 1-11.
 42. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Selskis, Algirdas; Balakauskas, Saulius; Talaikis, Martynas; Bruc, L.; Curmei, N.; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Improvement of CZTSSe film quality and superstrate solar cell performance through optimized post-deposition annealing // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 16170, p. 1-9.
 43. Ramanavičius, Simonas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ratautaitė, Vilma; Plikusienė, Ieva; Viter, Roman; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemically deposited molecularly imprinted polymer-based sensors. Sensors // ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 3, art. no. 1282, p. 1-22.
 44. Žalnėravičius, Rokas; Paškevičius, Algimantas; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Simonas; Vilkienė, Monika; Mockevičienė, Ieva; Ramanavičius, Arūnas. Microbial fuel cell based on nitrogen-fixing Rhizobium anhuiense bacteria // Biosensors. eISSN 2079-6374. 2022, vol. 12, iss. 2, art. no. 113, p. 1-15.
 45. Bikulčius, Gedvidas; Jankauskas, Sigitas; Selskienė, Aušra; Staišiūnas, Laurynas; Matijošius, Tadas; Asadauskas, Svajus. New insight into adherence of Ni-P electroless deposited coatings on AA6061 alloy through Al2O3 ceramic // Coatings. eISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 594, p. 1-8.
 46. Shafaat, Atefeh; Žalnėravičius, Rokas; Ratautas, Dalius; Dagys, Marius; Meškys, Rolandas; Rutkienė, Rasa; Francisco Gonzalez-Martinez, Juan; Neilands, Jessica; Björklund, Sebastian; Sotres, Javier; Ruzgas, Tautgirdas. Glucose-to-resistor transduction integrated into a radio-frequency antenna for chip-less and battery-less wireless sensing // ACS sensors. ISSN 2379-3694. 2022, vol. 7, no. 4, p. 1222-1234.
 47. Parvin, Maliha; Petrulevičienė, Milda; Savickaja, Irena; Šebeka, Benjaminas; Karpič, Renata; Grigucevičienė, Asta; Ramanauskas, Rimantas; Juodkazytė, Jurga. Influence of morphology on photoanodic behaviour of WO3 films in chloride and sulphate electrolytes. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2022, vol. 403, art. no. 139710, p. 1-12.
 48. Ivanovskaya, Marya; Charniakova, Katsiaryna; Ovodok, Evgeni; Poznyak, Sergey; Kotsikau, Dzmitry; Azarko, Igor. Nature of paramagnetic defects in black titanium dioxide nanotubes. Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2022, vol. 278, art. no. 125703, p. 1-8.
 49. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Sužiedėlis, Algirdas; Širmulis, Edmundas. Impact of cesium concentration on optoelectronic properties of metal halide perovskites. Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 5, art. no. 1936, p. 1-16.
 50. Kalinauskas, Putinas; Staišiūnas, Laurynas; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Selskis, Algirdas; Juzeliūnas, Eimutis. Photoelectrochemical and nanogravimetric study of electrolytic transformation of silicon-oxide interface. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2022, vol. 169, iss. 3, art. no. 036508, p. 1-8.
 51. Staišiūnas, Laurynas; Kalinauskas, Putinas; Juzeliūnas, Eimutis; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Niaura, Gediminas; Stanionytė, Sandra; Selskis, Algirdas. Silicon passivation by ultrathin hafnium oxide layer for photoelectrochemical applications. Frontiers in chemistry. ISSN 2296-2646. 2022, vol. 10, art. no. 859023, p. 1-10.
 52. Juškėnas, Remigijus; Balakauskas, Saulius; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Stalnionis, Giedrius; Naujokaitis, Arnas; Selskis, Algirdas; Šetkus, Arūnas; Niaura, Gediminas. Impact of sulfurization procedure parameters on photoelectrochemical, compositional and structural features of kesterite. Materials science & engineering B. ISSN 0921-5107. 2021, vol. 274, art. n. 115483, p. 1-7.
 53. Asadauskas, Svajus; Stalnionis, Giedrius; Bikulčius, Gedvidas; Jankauskas, Sigitas; Staišiūnas, Laurynas; Matijošius, Tadas. Nanoscale deposition of group IVB elements on anodized surfaces to reduce friction. Materials today communications. ISSN 2352-4928. 2021, vol. 29, art. no. 103008, p. 1-12.
 54. Kručaitė, Gintarė; Beresnevičiūtė, Raminta; Tavgenienė, Daiva; Grigalevičius, Saulius; Zhang, Baohua; Gruodis, Alytis; Charniakova, Katsiaryna; Karpič, Renata. Hole-transporting materials based on diarylfluorene compounds containing different substituents: DFT simulation, spectroscopic characterization and applications in organic light emitting diodes. Optical materials. ISSN 0925-3467.  2021, vol. 119, art. no. 111345, p. 1-8.
 55. Adomavičiūtė-Grabusovė, Sonata; Ramanavičius, Simonas; Popov, Anton; Šablinskas, Valdas; Oleksiy, Gogotsi; Ramanavičius, Arūnas. Selective enhancement of SERS spectral bands of salicylic acid adsorbate on 2D Ti3C2Tx-based MXene film. Chemosensors. ISSN 2227-9040. 2021, vol. 9, art. no. 223, p. 1-18.
 56. Klimas, Vaclovas; Bittencourt, Carla; Valušis, Gintaras; Jagminas, Arūnas. Calcination effects of 2D molybdenum disulfides. Materials characterization. ISSN 1044-5803. 2021, vol. 179, art. n. 111351, p. 1-9.
 57. Ramanavičius, Simonas; Bittencourt, Carla; Naujokaitis, Arnas; Pakštas, Vidas; Jagminas, Arūnas. Interfacing perovskite strontium molybdate to molybdenum disulfide nanoplatelts for boosting HER from water. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2021, vol. 46, p. 14359-14368.
 58. Jagminas, Arūnas; Gaigalas, Paulius; Bittencourt, Carla; Klimas, Vaclovas. Cysteine-induced hybridization of 2D molybdenum disulfide films for efficient and stable hydrogen evolution reaction. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 5, art. no.1165, p. 1-12.
 59. Švedienė, Jurgita; Novickij, Vitalij; Žalnėravičius, Rokas; Raudonienė, Vita; Markovskaja, Svetlana; Novickij, Jurij; Paškevičius, Algimantas. Antimicrobial activity of L-lysine and poly-L-lysine with pulsed electric fields. Applied science. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. 2708, p. 1-12.
 60. Ramanavičius, Simonas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Advances in molecularly imprinted polymers based affinity sensors (review). Polymers. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 6, art. no. 974, p. 1-28.
 61. Andriukonis, Eivydas; Celiešiūtė-Germanienė, Raimonda; Ramanavičius, Simonas; Viter, Roman; Ramanavičius, Arūnas. From microorganism-based amperometric biosensors towards microbial fuel cells. Sensors. eISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, no. 7, art. no. 2442, p. 1-23.
 62. Plečkaitytė, Gintarė; Petrulevičienė, Milda; Staišiūnas, Laurynas; Tediashvili, Davit; Pilipavičius, Jurgis; Juodkazytė, Jurga; Vilčiauskas, Linas. Understanding and mitigation of NaTi2(PO4)3 degradation in aqueous Na-ion batteries. Journal of materials chemistry A. ISSN 2050-7488. 2021, vol. 9, iss. 21, p. 12670-12683.
 63. Bočkuvienė, Alma; Žalnėravičius, Rokas; Sereikaitė, Jolanta. Preparation, characterization and stability investigation of lycopene-chitooligosaccharides complexes. Food bioscience. ISSN 2212-4292. 2021, vol. 40, art. no. 100854, p. 1-9.
 64. Montvydienė, Danguolė; Jagminas, Arūnas; Jurgelėnė, Živilė; Kazlauskas, Mindaugas; Butrimienė, Renata; Žukauskaitė, Zita; Kazlauskienė, Nijolė. Toxicological effects of different-sized Co–Fe (CoFe2O4) nanoparticles on Lepidium sativum L.: towards better understanding of nanophytotoxicity. Ecotoxicology. ISSN 0963-9292. 2021, vol. 30, iss. 2, p. 277-291.
 65. Žalnėravičius, Rokas; Klimas, Vaclovas; Paškevičius, Algimantas; Grincienė, Giedrė; Karpicz, Renata; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Highly efficient antimicrobial agents based on sulfur-enriched, hydrophilic molybdenum disulfide nano/microparticles and coatings functionalized with palladium nanoparticles. Journal of colloid and interface science. ISSN 0021-9797. 2021, vol. 591, p. 115-128.
 66. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Sužiedėlis, Algirdas; Širmulis, Edmundas; Juškėnas, Remigijus. Cesium-containing triple cation perovskite solar cells. Coatings. eISSN 2079-6412. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 279, p. 1-12.
 67. Ramanavičius, Simonas; Ramanavičius, Arūnas. Insights in the application of stoichiometric and non-stoichiometric titanium oxides for the design of sensors for the determination of gases and VOCs (TiO2−x and TinO2n−1 vs. TiO2). Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 23, art. no. 6833, p. 1-18.
 68. Ramanavičius, Simonas; Ramanavičius, Arūnas. Progress and insights in the application of MXenes as new 2D nano-materials suitable for biosensors and biofuel cell design. International journal of molecular sciences. eISSN 1422-0067. 2020, vol. 21, iss. 23, art. no. 9224, p. 1-17.
 69. Bočkuvienė, Alma; Žalnėravičius, Rokas; Sereikaitė, Jolanta. Preparation, characterization and stability investigation of lycopene-chitooligosaccharides complexes. Food bioscience. ISSN 2212-4292. 2021, vol. 40, art. no. 100854, p. 1-9.
 70. Zabielaitė, Aušrinė; Balčiūnaitė, Aldona; Šimkūnaitė, Dijana; Lichušina, Svetlana; Stalnionienė, Irena; Šimkūnaitė-Stanynienė, Birutė; Naruškevičius, Leonas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Selskis, Algirdas; Pakštas, Vidas. High performance direct N2H4-H2O2 fuel cell using fiber-shaped Co decorated with Pt crystallites as anode electrocatalysts. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 5, art. no. 054502, p. 1-9.
 71. Ramanavičius, Simonas; Tereshchenko, Alla; Karpič, Renata; Ratautaitė, Vilma; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Maneikis, Andrius; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. TiO2-x/TiO2-structure based ‘self-heated’ sensor for the determination of some reducing gases. Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 1, art. no. 74, p. 1-17.
 72. Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Stalnionis, Giedrius; Giraitis, Raimondas; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Juškėnas, Remigijus. Photoelectrochemical, Raman spectroscopy, XRD and photoluminescence study of disorder in electrochemically deposited kesterite thin film. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2020, vol. 824, art. no. 153853, p. 1-9.
 73. Juzeliūnas, Eimutis; Fray, Derek J. Silicon electrochemistry in molten salts. Chemical reviews. ISSN 0009-2665. 2020, vol. 120, iss. 3, p. 1690-1709.
 74. Kalinauskas, Putinas; Norkus, Eugenijus; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Stalnionis, Giedrius; Jasulaitienė, Vitalija; Juškėnas, Remigijus. The influence of removal of secondary phases and dissolution by-product from the surface of Cu2ZnSnS4 film on the photoelectrochemical response of this film. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 2, art. no. 026513, p. 1-6.
 75. Matijošius, Tadas; Pivoriūnas, Augustas; Čebatariūnienė, Alina; Tunaitis, Virginijus; Staišiūnas, Laurynas; Stalnionis, Giedrius; Ručinskienė, Alma; Asadauskas, Svajus. Friction reduction using Nanothin Titanium layers on anodized aluminum as potential bioceramic material. Ceramics international. ISSN 0272-8842. 2020, vol. 46, iss. 10, pt. A, p. 15581-15593.
 76. Chernyakova, K.; Ispas, A.; Karpič, Renata; Ecke, G.; Vrublevsky, I.; Bund, A. Formation of ordered anodic alumina nanofibers during aluminum anodizing in oxalic acid at high voltage and electrical power. Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 394, art. no. 125813, p. 1-6.
 77. Staišiūnas, Laurynas; Leinartas, Konstantinas; Juzeliūnas, Eimutis; Bučinskienė, Dalia; Grigucevičienė, Asta; Kalinauskas, Putinas; Selskis, Algirdas; Stanionytė, Sandra. Anticorrosion performance of hafnium oxide ultrathin films on AZ31 magnesium alloy. Surface and coatings technology.ISSN 0257-8972. 2020, vol. 397, art. no. 126046, p. 1-9.
 78. Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Parvin, Maliha; Tereshchenko, Alla; Ramanavičius, Simonas; Karpič, Renata; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. Tuning the photo-luminescence properties of Wo3 layers by the adjustment of layer formation conditions. Materials. eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2814, p. 1-14.
 79. Ramanavičius, Simonas; Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Grigucevičienė, Asta; Ramanavičius, Arūnas. Selectivity of tungsten oxide synthesized by Sol-Gel method towards some volatile organic compounds and gaseous materials in a broad range of temperatures. Materials. eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 3, art. no. 523, p. 1-17.
 80. Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Mazetyte-Stasinskiene, Raminta; Chernyakova, Katsiaryna; Karpič, Renata; Ramanavičius, Arūnas. Time-resolved fluorescence spectroscopy based evaluation of stability of glucose oxidase. International journal of biological macromolecules. ISSN 0141-8130. 2020, vol. 163, p. 676-682.
 81. Chernyakova, Katsiaryna; Tzaneva, Boriana; Vrublevsky, Igor; Videkov, Valentin. Effect of aluminum anode temperature on growth rate and structure of nanoporous anodic alumina. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 10, art. no. 103506, p. 1-6.
 82. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Impact of CdS layer thickness on the composition, structure and photovoltaic performance of superstrate CZTSSe solar cells. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2020, vol. 207, p. 1231-1239.
 83. Mockus, Zenius; Norkus, Eugenijus; Vaitkus, Rimantas; Kalinauskas, Putinas; Grincienė, Giedrė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. Inhibition of Sn(II) oxidation by air oxygen in acidic gluconate-containing solutions. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 12, art. no. 122503, p. 1-8.
 84. Ašmontas, Steponas; Anbinderis, Maksimas; Gradauskas, Jonas; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Selskis, Algirdas; Staišiūnas, Laurynas; Stanionytė, Sandra; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas. Low resistance TiO2/p-Si heterojunction for tandem solar cells /. Materials. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2857, p. 1-10.
 85. Jagminas, Arūnas; Naujokaitis, Arnas; Gaigalas, Paulius; Ramanavičius, Simonas; Kurtinaitienė, Marija; Trusovas, Romualdas. Substrate impact on the structure and electrocatalyst properties of molybdenum disulfide for HER from water. Metals. ISSN 2075-4701. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 1251, p. 1-12.
 86. Kalinauskas, Putinas; Norkus, Eugenijus; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Juškėnas, Remigijus. Electrochemical and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films deposited on Mo/Glass substrates. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 5, p. 3107-3111.
 87. Žalnėravičius, Rokas; Gedminas, Aurimas; Ruzgas, Tautgirdas; Jagminas, Arūnas. Nanoplatelet MoS2 arrays decorated with Pt nanoparticles for non-enzymatic detection of hydrogen peroxide. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2019, vol. 839, p. 274-282.
 88. Žalnėravičius, Rokas; Mikalauskaitė, Agnė; Niaura, Gediminas; Paškevičius, Algimantas; Jagminas, Arūnas. Ultra-small methionine-capped Au0/Au+ nanoparticles as efficient drug against the antibiotic-resistant bacteria. Materials science and engineering: C. ISSN 0928-4931. 2019, vol. 102, p. 646-652.
 89. Franckevičius, Marius; Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Nekrasovas, Jonas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas. Efficiency improvement of superstrate CZTSSe solar cells processed by spray pyrolysis approach. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2019, vol. 185, p. 283-289.
 90. Jagminas, Arūnas; Trusovas, Romualdas; Bittencourt, Carla; Kurtinaitienė, Marija; Pakštas, Vidas; Cossement, Damien; Valušis, Gintaras. MoS2 with organic fragment - a new hybrid material for laser writing. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 7839, p. 1-10.
 91. Jagminas, Arūnas; Grincienė, Giedrė; Selskis, Algirdas; Chernyakova, Katsiaryna. Cleavage of alumina cells in organic acid solutions during high voltage anodization. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2019, vol. 21, iss. 27, p. 14941-14944.
 92. Matijošius, Tadas; Asadauskas, Svajus; Bikulčius, Gedvidas; Selskis, Algirdas; Jankauskas, Sigitas; Višniakov, Jevgenij; Ignatjev, Ilja. Determination of the dye penetration rate in porous aluminum oxide using Raman spectroscopy. Coloration technology. ISSN 1472-3581. 2019, vol. 135, iss. 4, p. 275-282.
 93. Naujokaitis, Arnas; Gaigalas, Paulius; Bittencourt, Carla; Mickevičius, Sigitas; Jagminas, Arūnas. 1T/2H MoS2/MoO3 hybrid assembles with glycine as highly efficient and stable electrocatalyst for water splitting. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2019, vol. 44, iss. 44, p. 24237-24245.
 94. Staišiūnas, Laurynas; Juzeliūnas, Eimutis; Leinartas, Konstantinas; Skapas, Martynas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Bučinskienė, Dalia; Jasulaitienė, Vitalija. Microgravimetric study of early-stage aluminum corrosion in neutral media. Corrosion. ISSN 0010-9312. 2019, vol. 75, no. 9, p. 1044-1050.
 95. Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Simonas; Jasulaitienė, Vitalija; Šimėnas, Mantas. Hydrothermal synthesis and characterization of nanostructured titanium monoxide films. RSC advances. ISSN 2046-2069. 2019, vol. 9, iss. 69, p. 40727-40735.
 96. Skirmantė Butkutė, Edmundas Gaigalas, Aldona Beganskienė, Feliksas Ivanauskas, Rimantas Ramanauskas, Aivaras Kareiva. Sol-gel combustion synthesis of high-quality chromium-doped mixed-metal garnets Y3Ga5O12 and Gd3Sc2Ga3O12. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2018, vol. 739, p. 504-509.
 97. Arvydas Survila, Stasė Kanapeckaitė, Laurynas Staišiūnas. Electrochemical processes in weakly acid solutions containing Cu(II)-glycine complexes. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2018, vol. 259, p. 1045-1052.
 98. Jurga Juodkazytė, Benjaminas Šebeka, Irena Savickaja, Vidas Pakštas, Arnas Naujokaitis, Asta Grigucevičienė. Study on charge transfer processes in thin-film heterojunction between cuprous oxide and hematite. Materials science in semiconductor processing. ISSN 1369-8001. 2018, vol. 80, p. 56-62.
 99. Eimutis Juzeliūnas, Derek J.Fray, Putinas Kalinauskas, Ignas Valsiūnas, Gediminas Niaura, Algis Selskis, Vitalija Jasulaitienė. Electrochemical synthesis of photoactive carbon-carbide structure on silicon in molten salt. Electrochemistry communications. ISSN 1388-2481. 2018, vol. 90, p. 6-10.
 100. Shannon Kaylie Stauffer, Linas Vilčiauskas. Computational study of chemical and electrochemical intercalation of Li into Li1+xTi2O4 spinel structures. Journal of physical chemistry. C. ISSN 1932-7447. 2018, vol. 122, iss. 14, p. 7779-7789.
 101. Jolanta Raudonienė, Andrius Laurikėnas, Meriyam M. Kaba, G.Sahin, Ayşe Uztetik Morkan, Dalia Bražinskienė, Svajus Asadauskas, R.Seidu, Aivaras Kareiva, Edita Garškaitė. Textured WO3 and WO3:Mo films deposited from chemical solution on stainless steel. Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2018, vol. 653, p. 179-187.
 102. Aleksej Žarkov, Andrius Stanulis, Lina Mikoliūnaitė, Andrei N. Salak, Aivaras Kareiva. Organic-free synthesis of nanostructured SnO2 thin films by chemical solution deposition. Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2018, vol. 649, no. 1, p. 219-224.
 103. Eglė Gražėnaitė, Vitalija Jasulaitienė, Rimantas Ramanauskas, Aivaras Kareiva. Sol-gel synthesis, characterization and application of lanthanide-doped cobalt chromites (CoCr2-xLnxO4; Ln = Tm3+ and Yb3+). Journal of the European ceramic society. ISSN 0955-2219. 2018, vol. 38, Iss. 9, p. 3361-3368.
 104. Katsiaryna Chernyakova, Igor Vrublevsky, Vaclovas Klimas, Arūnas Jagminas. Effect of Joule heating on formation of porous structure of thin oxalic acid anodic alumina films. Journal of the Electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2018, vol. 165, no. 7, p. 289-293.
 105. Jurga Juodkazytė, Benjaminas Šebeka, Irena Savickaja, Vidas Pakštas, Arnas Naujokaitis, Asta Grigucevičienė. Study on charge transfer processes in thin-film heterojunction between cuprous oxide and hematite. Materials science in semiconductor processing. ISSN 1369-8001. 2018, vol. 80, p. 56-62.
 106. Remigijus Juškėnas, Zenius Mockus, Raimondas Giraitis, Algirdas Selskis, Giedrius Stalnionis, Stasė Kanapeckaitė, Audrius Drabavičius, Putinas Kalinauskas, Gediminas Niaura. Structural and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films fabricated by electrochemical co-deposition and selenization. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2018, vol. 767, p. 345-352.
 107. Dalia Bražinskienė, Irma Liaščukienė, Arvydas Stončius, Svajus Asadauskas. Ester basestock vaporisation from thin oil films. Lubrication science. ISSN 0954-0075. 2018, vol. 30, iss. 5, p. 189-205.
 108. Irma Liaščukienė, Dalia Bražinskienė, Asta Grigucevičienė, Antanas Strakšys, Svajus Asadauskas. Thin film testing of biodiesel degradation residues and their solubility. Fuel processing technology. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0378-3820. 2018, vol. 180, p. 87-95.
 109. Aušrinė Zabielaitė, Aldona Balčiūnaitė, Irena Stalnionienė, Svetlana Lichušina, Dijana Šimkūnaitė, Jūratė Vaičiūnienė, Birutė Šimkūnaitė-Stanynienė, Algirdas Selskis, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Fiber-shaped Co modified with Au and Pt crystallites for enhanced hydrogen generation from sodium borohydride. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2018, vol. 43, iss. 52, p. 23310-23318.
 110. Kazimieras Mikulskis, Stasė Kanapeckaitė, Arvydas Survila. Voltammetric characterization of the lability of weak acids involved in the hydrogen evolution as proton donors. Journal of the Electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2018, vol. 165, iss. 15, p. 3186-3191.