Struktūra

Atgal

Cheminių technologijų skyrius

Skyriaus vadovas dr. Romas Ragauskas
tel. +370 5 2729375dr. Romas Ragauskas

Skyriuje vykdomi pavojingų cheminių atliekų (pagrinde vandeninių tirpalų) nukenksminimo procesų tyrimai, naudojant modernius metodus ir įrenginius, siekiant utilizuoti ar regeneruoti iš jų vertingas chemines medžiagas. Šių tyrimų pagrindu sukurtos technologijos daugelį metų sėkmingai naudojamos FTMC pavojingų atliekų nukenksminimo baro ūkinėje - komercinėje veikloje, teikiant paslaugas šalies pramonės įmonėms.
Daugelį metų sėkmingai vykdomi vandens ir gamybinių nuotekų valymo procesų tyrimai, naudojant sorbentus: modifikuotas aktyvuotas anglis, nulinio valentingumo geležis, nano sorbentus, sintetinius bei natūralius (chitozaną) sorbentus ir geriamojo vandens paruošimo įmonių atliekas su geležies oksidų / hidroksidų nanodalelėmis.
Svarbi mokslinių eksperimentinių tyrimų kryptis - aplinkai draugiškų technologinių procesų kūrimas. Tai plastikų bechrominės metalizacijos technologijų kūrimas, taikant kitokius negu įprasta plastikų aktyvavimo ir ėsdinimo prieš cheminę metalizaciją būdus. Šių tyrimų rezultatai sėkmingai komercializuti Vokietijoje ir JAV.
Skyriuje veikia Cheminių dangų laboratorija, kuri teikia paslaugas ūkio subjektams, formuojant aliuminio anodinio sluoksnio dangas su specialiomis savybėmis.

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


įranga
Skyriuje naudojama aparatūra skirta jonams ir lakioms organinėms medžiagoms, esančioms vandeniniuose tirpaluose, analizuoti. Tai kapiliarinės elektroforezės aparatas „P/ACETM MDQ Capillary Electrophoresis System“ ir dujų chromatografas su masių detektoriumi Shimadzu GCMS – QP2010.
Taikomiesiems darbams vykdyti naudojami vakuuminio vandens garinimo sistema WT55 HPR ir ozono generatorius SF 85.
 
 
Anodavimo baras
svarbiausios publikacijos
  1. Kaušpėdienė D., Gefenienė A, Kazlauskienė, E., Ragauskas R., Selskienė A., Simultaneous removal of azo and phthalocyanine dyes from aqueous solutions using weak base anion exchange resin /Water, air and soil pollution. 2013. vol. 224, No. 11. P. 1769-1-12.
  2. Ona Gylienė, Elena Servienė, Iblė Vepšaitė, Rima Binkienė, Mykolas Baranauskas, Juliana Lukša. Correlation between dissolved oxygen onto chitosan and its antimicrobial activity against Esherichia coli. Carbohydrate Polymers, 131 (2015) 218-223.
  3. Naruškevičius L., Baranauskas M., Gylienė O., Tamašauskaitė – Tamašiūnaitė L., ''Method for depositing a first metallic layer onto non-conductive polymers''. US 2015368806  A1 ( 2015.12.24).
  4.  Kaušpėdienė D., Ragauskas R., Pakštas V., Gefenienė A., Fluoride and silicon removal from spent glass etching solution by chemical treatment //Chemija. 2017. vol. 28. No. 1. P. 33–38.