Apie mus

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) yra didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir kuriamos verslui ir visuomenei naudingos moderniosios technologijos.
 
FTMC įkurtas 2010 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 302 reorganizavus Chemijos, Fizikos ir Puslaidininkių fizikos institutus Vilniuje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500 reorganizavus ir prijungus Tekstilės institutą Kaune. Skirtingas mokslo šakas sėkmingai sujungusi institucija per kelerius metus tapo viena pirmaujančių mokslo įstaigų šalyje.
 
MŪSŲ MISIJA – kurti ir kapitalizuoti mokslo žinias visuomenės gerovei ir aukštųjų technologijų plėtrai.
 
MŪSŲ MOTTO – Daryk išradingai.
 
MŪSŲ VIZIJA – FTMC – tarp geriausių mokslo ir technologijų organizacijų.
 
Pagrindinė veikla – vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fizikos, chemijos ir technologijos krypčių fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus.
 

FTMC atliekami ne tik svarbūs moksliniai tyrimai ir technologinės plėtros darbai, bet ir organizuojamos doktorantūros studijos, podoktorantūrinės stažuotės, rengiami mokslininkai, gebantys savarankiškai atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus bei spręsti mokslo problemas.
 
 
Verslo užsakymu vykdomi tiriamieji darbai, teikiama metodologinė, metodinė ir kita pagalba, atliekamos ekspertizės, teikiamos mokslinės konsultacijos. FTMC skleidžia mokslo žinias visuomenei, prisideda prie inovacijomis grindžiamos ekonomikos kūrimo bei žinių visuomenės ugdymo. 
 

FTMC suburti geriausi šalies mokslininkai, įdiegta moderni laboratorinė įranga, tad dauguma čia vykdomų mokslinių tyrimų yra unikalūs ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, o sukurtos technologijos ir pasiekti moksliniai rezultatai žinomi tarptautiniu lygiu. FTMC dirba 38 habilituoti mokslų daktarai, 246 mokslų daktarai, daugiau nei 500 mokslo tyrėjų, studijuoja 114 doktorantų. Per savo veiklos metus FTMC įvykdė daugiau nei 300 verslo užsakymų ir padėjo daugiau nei 100 įmonių įgyvendinti jų verslo tikslus.
 
Metinės ataskaitos:

2015 m.   2016 m.   2017 m.   2018 m.      2020   2021 m.