Apie mus

Atgal

Korupcijos prevencija

VšĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro korupcijos prevencijos politikos tikslas – nustatyti pagrindinius Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Fizinių ir technologijos mokslų centre (toliau – Centras) galimus korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Centro mastu įgyvendinti aukščiausius skaidrios veiklos vykdymo standartus. 

Pranešimas apie galimai korupcinio pobūdžio veikas:

Korupcijos prevencijai vykdyti sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus Centro veikloje. Centras kviečia ja naudotis pastebėjus darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant Centro turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus.

Apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus Centro darbuotojų veiksmus, lietuvių arba anglų kalbomis galima pranešti Centrui, pateikiant užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą:

Skundus ar pranešimus Centrui, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius, galite pateikti kiekvieną darbo dieną I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45.

Pranešimas STT apie galimai korupcinio pobūdžio Centro veikas:

Toliau pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje pateiktą informaciją Pateikti pranešimą apie korupcijąhttps://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425. Užpildę formą, galite palikti pranešimą, bei žemiau nurodyti kontaktai, kuriais galite STT anonimiškai pranešti apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, susijusius su Centro veikla.

Pranešimai STT priimami:

  • „Karštąja linija“ visą parą tel. (8 5) 266 3333
  • El. paštu pranesk@stt.lt

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Konfidencialumo užtikrinimas

Centras garantuoja konfidencialumą ir duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga. 

Pranešimų apie piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejus sistema taps dar viena priemone, prisidedančia prie Centro veiklos skaidrumo bei instituto vertybių įgyvendinimo. Centro vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi Akademinės etikos kodeksas.

Pranešimų nagrinėjimas

Centras gautus pranešimus registruoja ir perduoda tolimesniam nagrinėjimui atsakingam darbuotojui. Jei palikote savo kontaktinius duomenis, atsakingas darbuotojas su Jumis gali susisiekti dėl aplinkybių tikslinimo ir/arba informuoti apie tyrimo rezultatus.

Centras, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi šiais teisės aktais:

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DOKUMENTAI