Apie mus

Nuorodos


Valstybinės institucijos
Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.lrp.lt
Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrv.lt
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija http://www.smm.lt
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba http://www.etika.gov.lt
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija https://www.vtek.lt
Ekspertinės institucijos
Lietuvos mokslų akademija http://www.lma.lt
Lietuvos mokslo taryba http://www.lmt.lt
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt
Agentūros
Centrinė projektų valdymo agentūra http://www.cpva.lt
Europos socialinio fondo agentūra http://www.esfa.lt
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) http://www.mita.lt
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM http://www.nma.lt
Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt
Mokslo ir verslo integracija
Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) https://strata.gov.lt/
Žinių ekonomikos forumas http://www.zef.lt/
Mokslo ir technologijų parkai
VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas

http://www.fimtp.lt/ 

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris

http://www.litek.lt/

Asociacijos, organizacijos, tinklai
Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija (EARTO) https://www.earto.eu/
Europos technologijų perdavimo tinklas (TTO Circle) https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/tto-circle-community
Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija „RTO Lithuania“ https://rtolithuania.com/
Vilniaus slėnių asociacija https://vilniaussleniai.lt/
Lietuvos lazerių asociacija http://www.ltoptics.org/
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA) https://linpra.lt/
Europos fotonikos pramonės konsorciumas (EPIC) http://www.epic-assoc.com/
Tarptautinė optikos ir fotonikos draugija (SPIE) https://www.spie.org/
Tarptautinė optikos asociacija (OSA) https://www.osa.org/
Sąjungos ir draugijos
Lietuvos fizikų draugija https://www.lietuvos-fizikai.lt/
Lietuvos kosmoso asociacija http://www.space-lt.eu/
Lietuvos mokslininkų sąjunga http://www.lms.lt
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga http://www.ljms.lt
Lietuvos mokslininkų mobilumo centras http://www.euraxess.lt/
Informaciniai ištekliai

Lietuvos moksliniai žurnalai

http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai

Lietuvos virtuali biblioteka

http://aleph.library.lt

 

ACM Digital Library
ACM (Association for Computing Machinery) yra mokslo bendruomenė, leidžianti mokslo ir populiarius žurnalus, konferencijų medžiagą informatikos mokslo tematika.


http://portal.acm.org/portal.cfm

American Institute of AeAstronautics (AIAA)
Amerikos aeronautikos ir astronomijos instituto bazė, kurioje pateikta publikacijos, konferencijų medžiaga ir kt. leidiniai. Laisvai prieiga prie bibliografinės informacijos.

http://www.aiaa.org

American Institute of Physics
Fizikos ir jai giminingų mokslo krypčių žurnalai.

http://journals.aip.org/

American Mineralogist Crystal Structure Database
Mineralogijos informacija.

http://www.minsocam.org/MSA/Crystal_Database.html

American Physical Society
Fizikos mokslo duomenų bazė.

http://www.aps.org/

arXiv.org e-Print archive
Preprintų archyvai iš fizikos, matematikos, kompiuterių ir jiems giminingų mokslų.

http://arxiv.org/

CAplus - Chemical Abstracts Plus Database
Chemijos, biochemijos, cheminės inžinerijos ir jiems giminingų mokslų  bibliografinė duomenų bazė, kurią sudaro: tarptautiniai žurnalai, patentai, techniniai dokumentai, knygos, konferencijų medžiagos, disertacijos ir kt.

http://www.cas.org/

CERN Document Server (High Energy Physics Web Library)
Pateikia virš 800 000 bibliografinių įrašų, tame tarpe 360 000 visateksčių dokumentų iš fizikos ir jai giminingų mokslo šakų. Bazę sudaro preprintai, straipsniai, knygos, žurnalai, nuotraukos ir kt.

http://cds.cern.ch/

Chemical Physics Preprint Database
Pilnai automatizuotas preprintų elektroninis archyvas. Jis skirtas fizikinės chemijos bendruomenėms.

http://www.chem.brown.edu/chem-ph.html

CHEMnetBASE - Chemical Databases Online
Chemijos mokslo knygos, žodynai, CD-ROM ir kt. leidiniai.

http://www.chemnetbase.com/

ChemWeb.com
Pateikia plataus spektro informaciją cheminiuose moksliniuose tyrimuose ir chemijos pramonėje. Daug informacijos yra pateikta nemokamai, reikalinga registracija.

http://www.chemweb.com

Compendex
Compendex® - inžinerinės literatūros bibliografinė duomenų bazė.

http://www.ei.org/compendex

ENVIROnetBASE - Environmental Handbooks Online
Aplinkos mokslo vadovėliai.

http://www.environetbase.com/

IEEE Xplore
Prieiga prie naujausios literatūros kompiuterių ir elektros inžinerijos mokslų srityse.

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

IEICE Transactions
Intstitute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). IEICE publikuojami visateksčiai moksliniai darbai nuo 1996 m.

http://search.ieice.org/

https://www.ieice.org/

INIS Database
INIS (International Nuclear Information System) branduolinės inžinerijos duomenų bazė.

http://www.iaea.org/inisnkm/inis/basis/subscr0.htm

Inspec
Bibliografinė duomenų bazė skirta šioms mokslo sritis: fizikai, elektros inžinerijai, elektronikai, komunikacijai, informatikai, informacinėms technologijoms, valdymo inžinerijai.

http://www.inspec.org/publishing/inspec/index.cfm

Institute of  Physics
Fizikos ir jai giminingų mokslų duomenų bazė.

http://www.iop.org/

IoP Select
IoP Select siūlo skaityti specialiai parengtus straipsnius iš fizikos srities mokslinių žurnalų, kuriuos leidžia Institute of Physics. Galima naudotis nemokamai, reikalinga registracija.

http://www.iop.org/Select/

InfoSECURITYnetBASE: Information Security Online

http://www.infosecuritynetbase.com/

MATERIALSnetBASE: Material Handbooks Online

http://www.materialsnetbase.com/

NASA Astrophysics Data System
Astrophysics Data System (ADS) - NASA projektas, kurio pagrindinis šaltinis yra referatai. NASA Astrophysics Data System susideda iš keturių dalių: 1) astronomija ir astrofizika; 2) instrumentuotė; 3) fizika ir geofizika; 4) Los Alamos preprintai. Kiekvienoje dalyje galima paieška pagal autorių, pagal objektus (tiktai astronomijos bazėje), pavadinimus, raktinius žodžius.

http://adswww.harvard.edu/

NASA technical reports
Techninių ataskaitų servisas, leidžiantis atlikti paiešką.

http://ntrs.nasa.gov/

National Technical Information Service Product Search (NTIS)

http://www.ntis.gov/search/index.aspx

PrePRINT Network - Energy, Science, and Technology Preprints
Preprintų paieškos tinklapis iš energijos, fizikos, chemijos, medžiagų, technologijų, atominės medicinos ir kt. mokslų.

http://www.osti.gov/eprints/

Referex 
Inžinerijos srities aukštos kokybės vadovėliai, mokslinės monografijos, vadovai, specializuota profesinė informacija ir kt. Bazę sudaro:Chemical, Petrochemical and ProcessMechanical and Materials,;Electronics and Electrical.

http://www.ei.org/referex

Synthesis Digital Library of Engineering and Computer Science
Nuo 50 iki 100 puslapių "paskaitos/knygos" iš inžinerijos ir informatikos mokslų krypčių. "Paskaitos/knygos"  yra e. dokumentai, patikrinti ekspertų, kuriuose yra svarbūs moksliniai tyrinėjimai ir kt. analitinė medžiaga. Prieiga mokama.

http://www.morganclaypool.com/