Apie mus

Dokumentai

FTMC veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Mokslo darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai:

Emerito vardo (statuso) suteikimo tvarka:

Intelektinė nuosavybė, sutartys:

Paslaugos:

Kokybės politika, etikos kodeksas:

Lyčių lygybė:

Ataskaitos, planai

Kiti dokumentai:


Daugiau informacijos FTMC darbuotojams gali būti pasiekiama adresu http://intranet.ftmc.lt