Apie mus

Dokumentai

FTMC veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Mokslo darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Žemiau pateiktuose dokumentuose įtvirtinti reikalavimai taikomi:
1.1. pareigoms konkurso būdu užimti nuo 2024-01-01;
1.2. atestacijos metu, kai einamų pareigų kadencija prasidėjo 2024-01-01 ir vėliau.

Dokumentai anglų kalba (documents in English):

2. Žemiau pateiktuose dokumentuose įtvirtinti reikalavimai taikomi:
2.1. atestacijos metu, kai einamų pareigų kadencija prasidėjo iki 2023-12-31 ir nuo 2024-01-01 nebuvo dalyvauta konkurse pareigoms užimti arba eilinėje atestacijoje.

Emerito vardo (statuso) suteikimo tvarka:

Intelektinė nuosavybė, sutartys:

Paslaugos:

Kokybės politika, etikos kodeksas:

Lyčių lygybė:

Ataskaitos, planai

Kiti dokumentai:


Daugiau informacijos FTMC darbuotojams gali būti pasiekiama adresu http://intranet.ftmc.lt