Mokslas

Ilgalaikės programos (2022 - 2026 metams)

Fizinių ir technologijos mokslų centro
ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS 2022-2026 metams

APLINKĄ TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS
vadovas – prof., dr. Vidmantas Remeikis

NAUJOS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS ENERGIJOS KONVERSIJAI IR ŽIEDINEI EKONOMIKAI
vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas

MATAVIMŲ TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI 
vadovas – dr. Arūnas Gudelis

MOLEKULINĖ ELEKTRONIKA IR NANOINŽINERIJA
vadovas – prof., habil.dr. Leonas Valkūnas

KONDENSUOTOS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKOS PRIETAISAI
vadovė – prof., dr. Nerija Žurauskienė

FOTONIKOS IR LAZERIŲ TECHNOLOGIJOS
vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis

KOMPLEKSINĖS FIZIKINĖS SISTEMOS IR JŲ TYRIMO METODŲ PLĖTRA
vadovas – dr. Vladas Vansevičius

IŠMANIOSIOS IR FUNKCINĖS TEKSTILĖS BEI APRANGOS TECHNOLOGIJOS
vadovė – dr. Aušra Abraitienė