Mokslas

Atgal

Kondensuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai

PROGRAMĄ VYKDO:
Elektroninių vyksmų laboratorija
Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius
Nanotechnologijų skyrius
 
PROGRAMOS VADOVĖ
Prof. dr. Nerija Žurauskienė
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Kurti ir tirti naujas kondensuotas medžiagas šiuolaikiniams elektronikos ir spintronikos prietaisams.

  • Šių medžiagų pagrindu kurti naujus elementus elektronikos ir spintronikos prietaisams bei naujos kartos elektronikos įtaisus.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Sukurti kondensuotų medžiagų ir jų darinių iš fero(feri)magnetikų / oksidų bei Heuslerio lydinių ir nemagnetinių metalų ir jų oksidų sluoksnių, aukštatemperatūrių superlaidininkų, dvidimensinių (2D) medžiagų, elektrai laidžių ir puslaidininkinių polimerų bei fermentų sluoksnių, organinių-neorganinių perovskitų, bioplėvelių bei biologinių struktūrų auginimo/formavimo technologijas.
  2. Ištirti nanostruktūrizuotų sluoksnių ir jų darinių iš fero(feri)magnetinių oksidų bei Heuslerio lydinių ir nemagnetinių metalų ir jų oksidų sluoksnių, aukštatemperatūrių superlaidininkų, dvidimensinių (2D) medžiagų elektrines ir magnetines savybes, siekiant juos panaudoti silpno bei stipraus magnetinio lauko jutiklių bei matuoklių, biojutiklių iš magnetinių GMR struktūrų, prototipų kūrimui bei elektromagnetinio greitinimo įtaisuose ir impulsinio magnetinio formavimo ir suvirinimo sistemose vykstančių procesų tyrimui.
  3. Ištirti puslaidininkinių nanodarinių, skirtų mikrobangų detekcijai ir fotovoltinių elementų kūrimui, fizikines savybes ir šių nanodarinių pagrindu – elektronikos komponentus.
  4. Ištirti modelinių ir realių mėginių baltymų sistemų, suformuotų ant plonų metalų ir metalų oksidų sluoksnių ir nanostruktūrų, skirtų biologiniams jutikliams, struktūrines, optines ir termodinamines savybes. Ištirti elektrai laidžių polimerų, skirtų biologiniams jutikliams, struktūrines, optines bei elektrines savybes.
  5. Sukurti naujas biologinių nanostruktūrų (ląstelių sienelių, membranų ir baltyminių struktūrų) permeabilizacijos elektriniais ir magnetiniais impulsais technologijas, siekiant išvystyti modernius maisto apdorojimo ir medicinos metodus bei kurti inovatyvius prototipus.