Mokslas

Ilgalaikės programos (2017 - 2021 metams)

Fizinių ir technologijos mokslų centro
ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS 2017-2021 metams

APLINKĄ TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS 
vadovas – prof., dr. Vidmantas Remeikis

FUNKCINĖS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS
vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas

MATAVIMŲ TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI 
vadovas – dr. Arūnas Gudelis

MOLEKULINĖ ELEKTRONIKA IR NANOINŽINERIJA
vadovas – prof., habil.dr. Leonas Valkūnas

NANOSTRUKTŪRIZUOTOS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKOS PRIETAISAI
vadovas – prof., dr. Nerija Žurauskienė

OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIŲ TECHNOLOGIJOS 
vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis

SUDĖTINGŲ SISTEMŲ DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS
vadovas – dr. Vladas Vansevičius

TEKSTILĖS TECHNOLOGIJOS IR TECHNINĖS TEKSTILĖS APRANGOS SISTEMOS
vadovė – dr. Aušra Abraitienė