Doktorantūra

Doktorantai


Fizika N002 / 02P
Gegevičius Rokas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Marius Franckevičius
Tema: Elektroninių vyksmų dinamika organinėse ir hibridinėse fotovoltinėse sistemose

Jasiūnas Rokas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Vidmantas Gulbinas
Tema: Energinių ir erdvinių gaudyklių įtaka krūvininkų judėjimui organiniuose ir hibridiniuose Saulės elementuose

Norkus Ričardas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Arūnas Krotkus
Tema: Heterodarinių su bismidų sluoksniais tyrimas terahercinės spektroskopijos metodais

Ivaškevičiūtė Rusnė, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Gintaras Valušis
Tema: Grafeno optika terahercinės spinduliuotės sričiai

Bužavaitė-Vertelienė Ernesta, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Tamm’o plazmonų-poliaritonų optinių būsenų žadinimas bei tyrimas 

Sadauskas Aidas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Galaktikos tyrimų metodologiniai aspektai

Čeponis Marius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros istorija mažos masės diskinėse galaktikose

Daugalas Tomas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas –  dr. Gvidas Astromskas
Tema: Lazeriu struktūrintų grafeno ir molibdeno disulfido elektrinių bei optinių savybių tyrimas

Leščinskaitė Alina, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros sričių morfologija diskinėse galaktikose

Lingis Danielius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Vitalij Kovalevskij
Tema: Tarpmazginių atomų dinamikos tyrimai jonų pluoštelių kanaliavimo metodais

Lukša Algimantas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Sluoksniuotų darinių su grafenu formavimas ir jų taikymas detekcijai

Pabedinskas Algirdas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. Vidmantas Remeikis
Tema: Radioanglies sklaidos atmosferoje ir kaupimosi biosferoje tyrimas branduolinio objekto aplinkoje

Rudzikas Matas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Tiesiogiai užaugintų metalų bei jų oksidų įtakos grafeno lakštų ir sandūros savybėms tyrimas

Skovorodko Kirill, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Radionuklidų aktyvumo matavimas srityje nuo 1 mBq iki 1 GBq – taikymų ir metodų plėtra

Vertelis Vilius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. Saulius Balevičius
Tema: Normalaus metalo-superlaidininko sistemos tyrimas stipriuose impulsiniuose magnetiniuose laukuose  

Gajauskaitė Ada, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Vektorinių impulsinių pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui

Bartulevičius Tadas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Didelės impulsų energijos šviesolaidinis lazeris kompaktinių optinių parametrinių sistemų kaupinimui
Mackoit Sinkevičienė Mažena, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškiniai defektai boro nitride kaip pavienių fotonų šaltinis
Madeikis Karolis, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Didelės smailinės galios femtosekundiniai faziškai moduliuotų impulsų parametriniai generatoriai infraraudonajam diapazonui
Pauraitė Julija, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Vidmantas Ulevičius
Tema: Aerozolio masės spektrometrijos taikymas biožymenų identifikavimui ir vertinimui
Pozingytė Evelina, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Gintaras Valušis
Tema: Trečios grupės bismidų epitaksinių sluoksnių ir heterodarinių moduliacinė spektroskopija
Razinkovas Lukas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškiniai defektai silicio karbide kvantiniam informacijos apdorojimui: teorinis tyrimas
Rudokas Vakaris, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. (HP) Nerija Žurauskienė
Tema: Magnetovaržinių savybių tyrimas nanostruktūrizuotuose manganitų-kobaltitų sluoksniuose
Veselis Laurynas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Aleksėj Rodin
Tema: Didelės energijos hibridiniai femtosekundiniai lazeriai Yb legiruotų šviesolaidžių bei YAG kristalų pagrindu
Garankin Jevgenij, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Artūras Plukis
Tema: Pažangių metodų plėtra ir taikymas jonizuojančios spinduliuotės detektavimo ir identifikavimo tyrimuose
Beleckaitė Ieva, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Ramūnas Adomavičius 
Tema: Puslaidininkinių nanodarinių tyrimai terahercinės spinduliuotės ir optiniais impulsais
Fedaravičius Augustinas Povilas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2021.01.31
Vadovas – prof., habil.dr. Kęstutis Pyragas
Tema: Osciliatorinių tinklų sinchronizacijos valdymo algoritmai
Jašinskas Vidmantas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Vidmantas Gulbinas 
Tema: Krūvininkų atskyrimas ir judris organiniuose saulės elementuose su įvairiomis akceptorinėmis medžiagomis
Lagzdina Elena, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Rita Plukienė
Tema: Anglies ciklo branduoliniame grafite tyrimai bei inovatyvių metodų taikymai optimizuojant RBMK grafito utilizavimą
Naujalis Rokas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Nykstukinių galaktikų integralinių parametrų evoliucija
Cicėnas Paulius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Arūnas Krotkus
Tema: Puslaidininkinių vidurinio ir tolimojo infraraudonojo diapazono spinduliuotės šaltinių tyrimai
Žalys Ovidijus Alfonsas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Steponas Ašmontas
Tema: Karštųjų krūvininkų įtakos elektrovaros susidarymui p-n sandūroje tyrimas
Gaigalaitė Lina, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Blyksninių tirpalų taikymas ir metodų plėtra radionuklidų aktyvumui matuoti
Jokubauskis Domas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., dr. Gintaras Valušis
Tema: Optinio ryšio technologijų panaudojimas laiko ir dažnio etaloninių verčių perdavimui
Gorina Inga, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2021.04.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Radionuklidų pernašos iš paviršinės radioaktyviųjų atliekų saugyklos į aplinką tyrimas
Paulauskas Andrius, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Dujų ir skysčių optinių jutiklių egsena plazmonais sustiprintuose laukuose
Chemija N003 / 03P

Zdaniauskienė Agnė, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – habi.dr. Gediminas Niaura
Tema: Adsorbuotų biomolekulių elektrocheminėje fazių riboje charakterizavimas nanodalelių, padengtų apsauginiu sluoksniu, sustiprinta Ramano spektroskopija

Navakauskas Edvinas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Simona Strazdaitė
Tema: Baltimų agregacijos tyrimas suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu

Parvin Maliha, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Jurga Juodkazytė
Tema: Efektyvių elektrocheminių sistemų, tinkamų dirbtinei fotosintezei, tyrimai

Balitskyi Oleksii, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė Vilkončienė 
Tema: Skenuojančios elektocheminės mikroskopijos taikymas

Antanavičiūtė Kornelija, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Zita Sukackienė
Tema: Daugiakomponenčių katalizatorių fromavimas, tyrimas ir taikymas kuro elementuose

Juciutė Sonata, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Lipidų ir jų darinių plėvelių degradacijos tyrimai

Kirdeikienė Aliona, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas
Tema: Aktyvios korozinės apsaugos sistemos cinko paviršiams

Pudžaitis Vaidas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Gediminas Niaura
Tema: Adsorbuotų molekulių ant metalo paviršiaus virpesinė spektroelektrochemija

Ramanavičius Simonas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Tvarkios struktūros titano oksido nanodarinių formavimo, modifikavimo ir naujų taikymų paieška

Stagniūnaitė Raminta, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Virginija Kepenienė
Tema: Naujos kartos polimetalinių katalizatorių kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Claramunt Adrian Vicent, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Lakiųjų organinių junginių kaip potencialių biožymenų ligų diagnostikai ir monitoringui tyrimas

Eimont Romuald, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Ramūnas Valiokas
Tema: Biomitacinių hidrogelių sintezė ir nanoformavimas

Petrulionienė Toma, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Specifinės migracijos išš plastikų tyrimas chromatografiniais - masių spektrometriniais metodais
Šimonis Povilas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Impulsinio elektrinio lauko sukeltų elektrocheminių reiškinių poveikio mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėms tyrimas
Zubrytė Edita, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Audronė Gefenienė
Tema: Katijoninių ir anijoninių teršalų sorbcija hibridiniais organinės ir neorganinės fazės adsorbentais
Drabavičius Audrius, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Remigijus Juškėnas
Tema: Chalkogenidinių saulės celių formavimas naudojant elektrocheminį pradinių medžiagų nusodinimą
Petrauskas Karolis, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Tribocheminių procesų taikymas polimerinių struktūrų modifikavimui
Kirsnytė Monika, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Bio-suderinamų polimerinių nano-kompozitų gavimas ir tyrimai modifikuoto atpalaidavimo vaisto kūrimui
Matijošius Tadas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Triboplėvelių formavimosi tyrimai įvertinant nanostruktūrines biosuderinamų dangų bei tepamųjų medžiagų savybes
Mikalauskaitė Agnė, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Aukso klasterių sintezė, charakterizavimas ir taikymas
Kazakevičiūtė-Jakučiūnienė Laima, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Maceika
Tema: Radionuklidų akumuliacijos rekreacinėse zonose tyrimas geocheminių parametrų diferenciacijos pagrindu
Žalnėravičius Rokas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Metalinių ir puslaidininkinių nanodalelių sintezė, charakterizavimas ir antimikrobinių savybių tyrimai
Upskuvienė Daina, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė
Tema: Naujų reduktorių taikymas metalų nanodalelių sintezei
Tracevičienė Diana, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2022.03.31
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Nano-kompozitai ir jų taikymas vaistų pernašai
Balčiūnaitė Irena, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – habil. dr. Eugenijus Norkus
Tema: Cheminių elementų įtaka granatų grupės mineralų optinėms ir fizikinėms savybėms
Medžiagų inžinerija T008 / 08T

Vytautas Vosylius, studijų pradžia 2018.12.01 – pabaiga 2022.11.30
Vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Lazeriu asistuotas katalitinis dielektrikų padengimas metalu

Agafonov Vladimir, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Sintezės sąlygų įtaka vienatomių molibdeno disulfido sluoksniuotų plėvelių savybėms

Mackonis Paulius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Aleksej Rodin
Tema: Didelės smailinės ir vidutinės galios Nd:YVO4, Yb:YAG ir Cr3+ir :BeAl2O4 kristalų lazerių kūrimas 

Amulevičius Vilmantas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Įtempimai optinėse dangose: jų susidarymo mechanizmai bei priklausomybės nuo plonų sluoksnių struktūros ir formavimo technologinių parametrų

Melnikas Simas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Netiesinių efektų, indukuotų ultratrumpais lazerinės spinduliuotės impulsais, ir jų sukeltos pažaidos neigiamos dispersijos optinėse dangose tyrimas

Žemaitis Andrius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Mindaugas Gedvilas
Tema: Naši lazerinė abliacija bioinspiruotų trimačių funkcinių paviršių kūrimui

Dudutis Juozas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Paulius Gečys
Tema: Skaidrių terpių tūrinis modifikavimas bei apdirbimas skirtingos erdvinės sandaros lazerių pluoštais
Grinevičiūtė Lina, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Plonų nanoskulptūrinių sluoksnių formavimas, charakterizavimas ir taikymas UV spektrinėje srityje
Pūkienė Simona, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Renata Butkutė
Tema: Bismidų kietųjų tirpalų infraraudoniesiems jutikliams auginimas ir tyrimas
Valavičius Audrius, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Metalinių-dielektrinių interferencinių sluoksnių modeliavimas, formavimas ir charakterizavimas
Kamarauskas Mindaugas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. (HP) Arūnas Šetkus 
Tema: Giliai struktūrinto paviršiaus įtaka fotovoltinio elemento technologijai ir charakteristikoms
Sakavičius Andrius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – doc., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Nanometrinio storio sluoksniuotų metalų oksido darinių jautrių šviesai ir dujoms tyrimai ir taikymai
Urbonas Darius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Raimondas Petruškevičius
Tema: Hibridiniai plazmoniniai dariniai optiniams jutikliams
Čyras Valius, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2020.10.31
Vadovas - dr. (HP) Remigijus Juškėnas
Tema: Cheminių Cu ir Ni sluoksnių struktūros įtaka Si saulės elemento Cu/Ni kontakto savybėms.
Skurkytė Papievienė Virginija, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2020.09.30
Vadovė - dr. Aušra Abraitienė
Tema: Tekstilės medžiagų termoreguliacinių savybių tyrimai
Elektros ir elektronikos inžinerija T001 / 01T
Andrius Kamarauskas, studijų pradžia 2018.12.01 – pabaiga 2022.11.30
Vadovas – habil.dr. Ž.Kancleris
Tema: Rezonansinių darinių tyrimas ir taikymas mikrobangų ir terahercų dažnių ruožuose
Sinkevičius Giedrius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A.Baškys
Tema: Pjezoelektrinių virpesių pasyvaus ir aktyvaus slopinimo elektrooptiniuose elementuose tyrimas ir taikymas 
Dilys Justas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. V.Stankevič
Tema: Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais
Anbinderis Maksimas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Algirdas Sužiedėlis
Tema: Heterosandūrinių mikrobangų diodų fizikinių savybių tyrimai milimetriniame bangų ruože panaudojant zondinį manipuliatorių
Žukauskas Gediminas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Vytautas Jonkus
Tema: Daiktų internetui skirtų radijo ryšio sistemų modeliavimas ir tyrimas