Doktorantūra

Doktorantai


Fizika N002 / 02P
Karolis Adomavičius, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Egidijus Auksorius
Tema: Super-rezoliucinės optinės koherentinės mikroskopijos vystymas ir jos taikymas biomedicininių objektų vaizdinimui
Anulytė Justina, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Plazmoninių struktūrų optinių savybių tyrimas koherentinės spinduliuotės generavimui ir absorberiams
Berškys Justas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Vektorinių elektromagnetinių pluoštų sąveika su metapaviršiais pagrįstais geometrinės fazės valdymu
Bučinskas Laurynas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Andrius Garbaras
Tema: Sieros junginių dinamika ir balansas aplinkos sanduose
Butkus Laurynas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Žilvinas Ežerinskis
Tema: Optinių ir masių spektrometrinių izotopinės analizės metodų plėtra aplinkos tyrimuose
Čeikauskas Modestas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Voitech Stankevič
Tema: Elektromagnetinių procesų tyrimas metalų suvirinimo magneti-niais impulsais procese naudojant milžiniškos magnetovaržos jutiklius
Gill Touqeer, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė
Tema: Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas aerozolio dalelių tyrimams
Jonynaitė Kamilė, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Bioelektriniai reiškiniai dumblių ląstelėse
Kazlou Aliaksandr, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė
Tema: Mikroplastiko skaidymo iš nuotekų vandens tyrimai
Koliada Mykola, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Nerija Žurauskienė
Tema: Lanksčių lantano perovskitų struktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas
Laurinavičius Klemensas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Dvimačių metapaviršių ir jų metaatomų tyrimas fotoninių elementų kūrimui
Pashneva Daria, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas
Petrauskas Kazimieras, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Steponas Ašmontas
Tema: Perovskitų sluoksnių ir darinių kūrimas ir tyrimas fotovoltaikai
Petrulėnas Augustinas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Aleksėj Rodin
Tema: Femtosekundinių SWIR bangos ilgių ruožo lazerių tyrimai taikant superkontinuumą, OPCPA ir SRA
Pocevičiūtė Ernesta, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Receptoriaus ir jo ligando sąveikos ant ląstelių paviršiaus tyrimas
Silkinis Rokas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Nespindulinės krūvininkų pagavos skaičiavimų ab-initio teorijos vystymas
Tartėnas Matas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Dujų srautų galaktikų centruose skaitmeninis modeliavimas
Žalandauskas Vytautas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškinių defektų poliniuose puslaidininkiuose optinių linijų skaičiavimas ab-initio metodais
...
Maleckaitė Karolina, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Aurimas Vyšniauskas
Tema:Florescuojančių klampos sensorių fotofizikinio mecha-nizmo tyrimas ir valdymas

Čižas Vladislovas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Gintaras Valušis
Tema: GaAsBi šviestukai, lazeriai bei jų tyrimai

Golubewa Lena, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Renata Karpič
Tema: Spektroskopinių savybių pokyčiai sąlygoti 2D medžiagų ir organinių junginių sąveika
Jorudas Justinas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: Grafenas/AlGaN/GaN darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės jutikliams, optinis ir elektrinis tyrimas
Pashnev Daniil, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: AlGaN/GaN/SiC darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės generacijai, optinis tyrimas
Qi Liang, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Gintaras Valušis
Tema: Artimojo lauko ir poliarizacijai jautri spektrinė THz vaizdinimo technologija medicinos reikmėms
Romanenko Vitaliy, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Radionuklidų ir izotopų panaudojimas aplinkos procesams tirti
Šlevas Paulius, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Vektorinių impulsinių pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui
...
Gegevičius Rokas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Marius Franckevičius
Tema: Elektroninių vyksmų dinamika organinėse ir hibridinėse fotovoltinėse sistemose

Jasiūnas Rokas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Vidmantas Gulbinas
Tema: Energinių ir erdvinių gaudyklių įtaka krūvininkų judėjimui organiniuose ir hibridiniuose Saulės elementuose

Norkus Ričardas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Arūnas Krotkus
Tema: Heterodarinių su bismidų sluoksniais tyrimas terahercinės spektroskopijos metodais

Ivaškevičiūtė-Povilauskienė Rusnė, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Gintaras Valušis
Tema: Grafeno optika terahercinės spinduliuotės sričiai

Bužavaitė-Vertelienė Ernesta, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Tamm’o plazmonų-poliaritonų optinių būsenų žadinimas bei tyrimas naudojant fotoninius kristalus 

Sadauskas Aidas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Galaktikos tyrimų metodologiniai aspektai

...

Čeponis Marius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros istorija mažos masės diskinėse galaktikose

Daugalas Tomas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas –  dr. Gvidas Astromskas
Tema: Lazeriu struktūrintų grafeno ir molibdeno disulfido elektrinių bei optinių savybių tyrimas

Leščinskaitė Alina, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros sričių morfologija diskinėse galaktikose

Lingis Danielius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Vitalij Kovalevskij
Tema: Tarpmazginių atomų dinamikos tyrimai jonų pluoštelių kanaliavimo metodais

Lukša Algimantas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Sluoksniuotų darinių su grafenu formavimas ir jų taikymas detekcijai

Pabedinskas Algirdas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. Vidmantas Remeikis
Tema: Radioanglies sklaidos atmosferoje ir kaupimosi biosferoje tyrimas branduolinio objekto aplinkoje

Rudzikas Matas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Tiesiogiai užaugintų metalų bei jų oksidų įtakos grafeno lakštų ir sandūros savybėms tyrimas

Skovorodko Kirill, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Radionuklidų aktyvumo matavimas srityje nuo 1 mBq iki 1 GBq – taikymų ir metodų plėtra

Vertelis Vilius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. Saulius Balevičius
Tema: Normalaus metalo-superlaidininko sistemos tyrimas stipriuose impulsiniuose magnetiniuose laukuose  

...
Dudutienė Evelina, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2021.06.30
Vadovas – dr. Gintaras Valušis
Tema: Trečios grupės bismidų epitaksinių sluoksnių ir heterodarinių moduliacinė spektroskopija
Razinkovas Lukas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškiniai defektai silicio karbide kvantiniam informacijos apdorojimui: teorinis tyrimas
Garankin Jevgenij, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Artūras Plukis
Tema: Pažangių metodų plėtra ir taikymas jonizuojančios spinduliuotės detektavimo ir identifikavimo tyrimuose
Chemija N003 / 03P

Abdelkader Mohamed, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Minimizuoto prietaiso elektrocheminių signalų nuskaitymui kūrimas ir tyrimai

Drobysh Maryia, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Ramanavičius
Tema: Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose

Kalinauskaitė Audrė, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Plastikų ir gumos perdirbimo į kompozitines medžiagas bei jų degradacijos tyrimai

Kižys Kasparas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas biologinių jutiklių tyrimuose

Klimovich Aliona, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Ieva Matulaitienė
Tema: Adsorbuotų biomolekulių tyrimas daugiabangės paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodu

Traškina Nadežda, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Linas Vilčiauskas
Tema: Kompozitinių elektrodų vandeninių jonų įterpimo baterijoms kūrimas, formavimas, charakterizavimas ir optimizavimas

Zambžickaitė Greta, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Lina Mikoliūnaitė
Tema: Magneto-plazmoninių nanodalelių sintezė ir taikymas SERS analizei

...

Činčienė Žana, studijų pradžia 2019.12.01 – pabaiga 2023.11.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Preikša Jokūbas, studijų pradžia 2019.11.01 – pabaiga 2023.10.31
Vadovas – dr. Visvaldas Kairys
Tema: Baltymo-ligando atpažinimo reakcijų analizė kompiuterinės chemijos metodais

Nargis Negar Sardar, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovė – dr. Wanessa de Cassia Martins Antunes de Melo
Tema: Nanotechnologijų taikymai bereagenčių elektrocheminių jutiklių kūrimui

Bogužaitė Raimonda, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovė – dr. Vilma Ratautaitė
Tema: Konjuguotų polimerų taikymas fermentiniuose jutikliuose

Joel Edith Flora, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Chitozano-grafeno oksido nanokompozitų tyrimai ir jų taikymai aplinkosaugoje

Mačiulis Vincentas Mindaugas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Ieva Plikusienė
Tema: Nano struktūrizuotų darinių taikymas dujų jutikliuose

Novikau Raman, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Gamtinio molio ir grafeno kompozitų savybių vertinimai taikant juos inžineriniuose barjeruose aplinkosauginiams tikslams 

Katsiaryna Charniakova, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Nanolapelinės struktūros efektyvių hibridinių elektrokatalizatorių vandens skaldymo reakcijoms sintezė ir tyrimas

Julija Dronina, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Urtė Samukaitė-Bubnienė
Tema: Elektrocheminio impedanso spektroskopijos taikymas biologinio jutiklio toksiškumo tyrimuose

Paulius Gaigalas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Nanolapelinės struktūros efektyvių hibridinių elektrokatalizatorių vandens skaldymo reakcijoms sintezė ir tyrimas

Gintarė Plečkaitytė, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Linas Vilčiauskas
Tema: Naujų medžiagų tinkamų vandeninėms Na-jonų energijos kaupimo sistemoms paieška, charakterizavimas ir taikymai

Audrius Sadaunykas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Analizės efektyvumo gerinimo galimybių tyrimai, modifikuojant dujų chromatografijos sistemas

Birutė Serapinienė, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas
Tema: Vario ir vario oksidinių paviršių katalizinis aktyvumas CO2 elektrocheminei redukcijai

Vytautas Žutautas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Toksinių medžiagų bei elektrinio lauko poveikio mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelių gyvybingumui tyrimai

Nacys Antanas, studijų pradžia 2019.09.01 – pabaiga 2023.08.31
Vadovė - dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

...

Zdaniauskienė Agnė, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – habil.dr. Gediminas Niaura
Tema: Adsorbuotų biomolekulių elektrocheminėje fazių riboje charakterizavimas nanodalelių, padengtų apsauginiu sluoksniu, sustiprinta Ramano spektroskopija

Navakauskas Edvinas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Simona Strazdaitė
Tema: Baltimų agregacijos tyrimas suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu

Parvin Maliha, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Jurga Juodkazytė
Tema: Efektyvių elektrocheminių sistemų, tinkamų dirbtinei fotosintezei, tyrimai

Balitskyi Oleksii, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė Vilkončienė 
Tema: Skenuojančios elektocheminės mikroskopijos taikymas mielių Saccharomyces Cerevisiae tyrimuose

...

Antanavičiūtė Kornelija, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Zita Sukackienė
Tema: Daugiakomponenčių katalizatorių fromavimas, tyrimas ir taikymas kuro elementuose

Kirdeikienė Aliona, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas
Tema: Aktyvios korozinės apsaugos sistemos cinko paviršiams

Pudžaitis Vaidas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Gediminas Niaura
Tema: Adsorbuotų molekulių ant metalo paviršiaus virpesinė spektroelektrochemija

Ramanavičius Simonas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Tvarkios struktūros titano oksido nanodarinių formavimo, modifikavimo ir naujų taikymų paieška

Stagniūnaitė Raminta, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Virginija Kepenienė
Tema: Naujos kartos polimetalinių katalizatorių kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Claramunt Adrian Vicent, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Lakiųjų organinių junginių kaip potencialių biožymenų ligų diagnostikai ir monitoringui tyrimas

Eimont Romuald, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Ramūnas Valiokas
Tema: Biomitacinių hidrogelių sintezė ir nanoformavimas

...
Petrulionienė Toma, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2022.08.31
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Specifinės migracijos iš plastikų tyrimas chromatografiniais - masių spektrometriniais metodais
Kazakevičiūtė-Jakučiūnienė Laima, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Maceika
Tema: Radionuklidų akumuliacijos rekreacinėse zonose tyrimas geocheminių parametrų diferenciacijos pagrindu
Medžiagų inžinerija T008 / 08T

Gaidys Mantas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Mindaugas Gedvilas
Tema: Našus lazerinis poliravimas bei spalvotų paviršių kūrimas

Nacius Ernestas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Vytautas Jukna
Tema: Geometrinės fazės elementų kūrimas, jų tobulinimas ir pritaikymas medžiagų apdirbimui

Shahidi Alireza, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Pažangios keramikos 3D lazerinis spausdinimas

Steponavičiūtė Ada, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Tiesioginio lazerinio metalo sukepinimo technologijos optimizavimas ir taikymas

...

Norkus Skirmantas, studijų pradžia 2019.09.16 – pabaiga 2023.09.16
Vadovas - dr. Ramūnas Valiokas
Tema: 3D biospausdinimo technologijos pritaikymas kuriant auto-loginių žmogaus audinių biomimetinių struktūrų projektavimo ir gamy-bos metodiką, skirtą taikyti personalizuotoje regeneracinėje medicinoje

Bertašius Martynas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Rokas Kondrotas
Tema: Van der Valso heterostruktūrų kūrimas ultra plonų sluoksnių saulės elementams

Fiodorov Vitalij, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Lazeriu asistuotas selektyvus dielektrikų padengimas metalu

Kodz Jaroslav, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Kęstutis Regelskis
Tema: Šviesos neapgręžiamojo perdavimo ir optinio dažnio keitimo tyrimai

Liaugminas Gustas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Kęstutis Regelskis
Tema: Impulsų formavimas optinėse skaidulose panaudojant netiesinius reiškinius

Petkevičiūtė Julija, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Audronė Sankauskaitė
Tema: Tekstilinės medžiagų dengimo organiniais laidžiais polimerais tyrimai

Petkevič Romuald, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Lazerinio metalo dalelių sukepinimo technologijos vystymasis ir taikymas

Ramalis Lukas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Tomas Tolenis
Tema: Skulptūrinių plonų sluoksnių formavimas ant kristalinių padėklų ir jų tyrimai lazerinėse sistemose

Stašys Karolis, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Jan Devenson
Tema: Bismidiniai tarppajuostiniai prietaisai ir lazeriai viduriniosios infraraudonosios srities taikymams

Vytautas Vosylius, studijų pradžia 2018.12.01 – pabaiga 2022.11.30
Vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Lazeriu asistuotas katalitinis dielektrikų padengimas metalu

Agafonov Vladimir, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Sintezės sąlygų įtaka vienatomių molibdeno disulfido sluoksniuotų plėvelių savybėms

Mackonis Paulius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Aleksej Rodin
Tema: Didelės smailinės ir vidutinės galios Nd:YVO4, Yb:YAG ir Cr3+ir :BeAl2O4 kristalų lazerių kūrimas 

Melnikas Simas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Netiesinių efektų, indukuotų ultratrumpais lazerinės spinduliuotės impulsais, ir jų sukeltos pažaidos neigiamos dispersijos optinėse dangose tyrimas

Žemaitis Andrius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Mindaugas Gedvilas
Tema: Naši lazerinė abliacija bioinspiruotų trimačių funkcinių paviršių kūrimui

Pūkienė Simona, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Renata Butkutė
Tema: Bismidų kietųjų tirpalų infraraudoniesiems jutikliams auginimas ir tyrimas
Urbonas Darius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Raimondas Petruškevičius
Tema: Hibridiniai plazmoniniai dariniai optiniams jutikliams
Elektros ir elektronikos inžinerija T001 / 01T
Arumugam Kodeeswaran Shathya, studijų pradžia 2020.10.01 - pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Bevielio jutiklių tinklo aplinkos stebėjimui modeliavimas ir tyrimas
Andrius Kamarauskas, studijų pradžia 2018.12.01 – pabaiga 2022.11.30
Vadovas – habil.dr. Ž.Kancleris
Tema: Rezonansinių darinių tyrimas ir taikymas mikrobangų ir terahercų dažnių ruožuose
Sinkevičius Giedrius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A.Baškys
Tema: Pjezoelektrinių virpesių pasyvaus ir aktyvaus slopinimo elektrooptiniuose elementuose tyrimas ir taikymas 
Dilys Justas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. V.Stankevič
Tema: Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais