Doktorantūra

Doktorantai


Fizika N002 / 02P
Antonovič Dariuš, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – habil. dr. Nerija Žurauskienė
Tema: Feromagnetinių nanodarinių formavimas bei jų magnetinių savybių tyrimas magnetovaržinių jutiklių taikymams
Bielevičiūtė Augustė, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Linas Minkevičius
Tema: Terahercinė vaizdinimo sistema, pagrįsta spinduliuotės pluoštelio formavimo metodais
Galvanauskas Karolis, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Gintaras Valušis
Tema: Terahercinės puslaidininkinės super-supergardelės kaip THz stiprintuvai
Habib Durre Nayab, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Agnė Mašalaitė-Nalivaikė
Tema: Aerozolio dalelių izotopiniai santykiai oro taršos stebėjimui ir jų, kaip šaltinių rodiklių, įvertinimas
Laužikas Martynas, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Aktyvių galaktikų tėkmių poveikio žvaigždėdarai tyrimas
Lukošiūnas Julius, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Vidutinės infraraudonosios srities ultratrumpųjų impulsų lazerių, skirtų netiesiniam bangos ilgio keitimui, tyrimai
Žemgulytė Justina, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Paulius Ragulis
Tema: Energijos rinkimo iš bevielio ryšio tinklų mikrobangų dažnių ruože tyrimai ir analizė
Driukas Simonas, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Gintaras Valušis
Tema: Fotoninė-elektroninė hibridinė integracija terahercų ir infraraudonosios spinduliuotės jutiklinėms sistemoms
---
Daugevičius Karolis, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Rima Stonkutė
Tema: Trikampio galaktikos žvaigždžių spiečių sistemos struktūra
Krapivin Ihor, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Ramūnas Adomavičius
Tema: Dujinės būsenos medžiagų spektroskopija ir taikymai terachercinių bangų diapazone
Minderytė Agnė, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Juodosios anglies ir smulkių aerozolio dalelių asmeninės ekspozicijos lygio tyrimai miesto aplinkoje
Halimski Ivan, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Jevgenij Chmeliov
Tema: Optically robust upconverting nanoparticles for biomedical applications
Mikalauskienė Kristina, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Rita Plukienė
Tema: Nuklidinio vektoriaus optimizacija in-situ nedestrukciniu gama spektrometriniu metodu
Piatrou Pavel, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Voitech Stankevič
Tema: Investigation of electromagnetic processes during magnetic pulse forming and welding
Daraei Mohammad Esmaeil, studijų pradžia 2022.11.01 – pabaiga 2026.10.31
Vadovas – dr. Ignas Nevinskas
Tema: Terahertz emission from semiconductors excited with surface plasmons
Moscotin Maxim, studijų pradžia 2022.11.01 – pabaiga 2026.10.31
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: Graphene plasmonics for terahertz optoelectronics
---
Burokas Raimundas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Netiesinių bangos ilgio keitiklių, sinchroniškai kaupinamų GHz dažnio ultratrumpųjų impulsų sekomis tyrimai
Jurkšaitis Povilas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Stipriosios sąveikos tarp plazmoninių ir eksitoninių sužadinimų baltymuose tyrimai spektrinės elipsometrijos metodu
Kazakevičius Aivaras, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Ultratrumpų impulsų multiplikavimas, stiprinimas ir apjungimas naudojant koherentinius ir nekoherentinius metodus
Abdullah Khan, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Asmeninės ekspozicijos juodąja anglimi lygio naudojantis skirtingomis miesto transporto rūšimis tyrimas
Kriščiūnas Eimantas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždžių spiečių evoliucija Andromedos galaktikos diske
Muhammad Mujahid, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Steponas Ašmontas
Tema: Trijų kationų perovskitinių sluoksnių auginimas ir jų optoelektroninių savybių tyrimas tandeminiams saulės elementams
Padrez Yaraslau, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Renata Karpič
Tema: Nauji upkonversiniai kvantiniai taškai 2D medžiagų pagrindu optiniam biologinių objektų itin didelės skiriamosios gebos vaizdavimui
Zelioli Andrea, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Renata Butkutė
Tema: VECSEL tipo lazerių A3B5 kvantinių darinių pagrindu formavimas ir tyrimas
Abdelrazik Lamiaa, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Marius Franckevičius
Tema: Krūvio transporto savybių gerinimas mėlynuose perovskitiniuose šviestukuose
Zharchenko Ihor, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Jonas Gradauskas
Tema: Tiesioginė karštųjų krūvininkų įtaka fotovoltaikoje
Stakėla Lukas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Kirill Alexeev
Tema: Terahercinė kvantinė optoelektronika puslaidininkinėse supergardelėse
...
Surya Revanth Ayyagari, studijų pradžia 2021.01.01 – pabaiga 2024.12.31
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: Diffractive optics integration with THz detectors and emitters
...
Adomavičius Karolis, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Egidijus Auksorius
Tema: Super-rezoliucinės optinės koherentinės mikroskopijos vystymas ir jos taikymas biomedicininių objektų vaizdinimui
Anulytė Justina, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Plazmoninių struktūrų optinių savybių tyrimas koherentinės spinduliuotės generavimui ir absorberiams
Berškys Justas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Vektorinių elektromagnetinių pluoštų sąveika su metapaviršiais pagrįstais geometrinės fazės valdymu
Bučinskas Laurynas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Andrius Garbaras
Tema: Sieros junginių dinamika ir balansas aplinkos sanduose
Butkus Laurynas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Artūras Plukis
Tema: Optinių ir masių spektrometrinių izotopinės analizės metodų plėtra aplinkos tyrimuose
Gill Touqeer, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė
Tema: Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas aerozolio dalelių tyrimams
Jonynaitė Kamilė, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Bioelektriniai reiškiniai dumblių ląstelėse
Koliada Mykola, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Nerija Žurauskienė
Tema: Lanksčių lantano perovskitų struktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas
Laurinavičius Klemensas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Dvimačių metapaviršių ir jų metaatomų tyrimas fotoninių elementų kūrimui
Pashneva Daria, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas
Petrauskas Kazimieras, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Steponas Ašmontas
Tema: Perovskitų sluoksnių ir darinių kūrimas ir tyrimas fotovoltaikai
Petrulėnas Augustinas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Aleksėj Rodin
Tema: Femtosekundinių SWIR bangos ilgių ruožo lazerių tyrimai taikant superkontinuumą, OPCPA ir SRA
Pocevičiūtė Ernesta, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Receptoriaus ir jo ligando sąveikos ant ląstelių paviršiaus tyrimas
Silkinis Rokas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Lukas Razinkovas
Tema: Nespindulinės krūvininkų pagavos skaičiavimų ab-initio teorijos vystymas
Tartėnas Matas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Dujų srautų galaktikų centruose skaitmeninis modeliavimas
Žalandauskas Vytautas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Lukas Razinkovas
Tema: Taškinių defektų poliniuose puslaidininkiuose optinių linijų skaičiavimas ab-initio metodais
...

Sadauskas Aidas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2024.10.31
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Galaktikos tyrimų metodologiniai aspektai

Čeponis Marius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2024.06.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros istorija mažos masės diskinėse galaktikose

Chemija N003 / 03P

Abouhagger Adei, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Wanessa De Cassia Martins Antunes De Melo
Tema: Naujų fotoaktyvių nanomedžiagų kūrimas

Boguševičė Agnė, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė Vilkončienė
Tema: Elektrai laidžių polimerų taikymas biokuro elementuose

Gasiulytė Kotryna, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Elektrocheminių jutiklių kūrimas ir taikymas veterinarinėje medicinoje

Khalid Muhammad Usman. studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Wanessa De Cassia Martins Antunes De Melo
Tema: Biomedicininiam taikymui skirtos metalo oksidų pagrindo nanomedžiagos su integruotu 3D spausdinimu kūrimas

Navitski Ilya, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – habil. dr. Arūnas Ramanavičius
Tema: Antikūnų nustatymui skirtų imuno-jutiklių kūrimas

Nawaz Shahid, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Aldona Balčiūnaitė
Tema: Ekologiški, tvarūs ir perspektyvūs 3D katalizatoriai atsinaujinančiai energetikai

Paškevičius Tomas, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Linas Labanauskas
Tema: Naujų fosfininių ligandų sintezė ir optimizavimas paladžiu katalizuojamoms reakcijoms

Stonytė Justina, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Laidžių platformų kūrimas ir taikymas elektrocheminiams jutikliams

Tahir Tayyab, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – dr. Rūta Druteikienė
Tema: Biologinių atliekų sorbcijos savybių tyrimas ir jų taikymas pramoninio ir aplinkos vandens valymui

Raišytė Simona, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – habil. dr. Arūnas Ramanavičius
Tema: Fermentinių jutiklių ir biokuro celių kūrimas

---

Pleskytė Sonata, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Mikroplastiko dalelių fotodegradacijos procesai ir mechanizmai naudojant metalo oksido nanokompozitus

Kasputė Greta, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Urtė Samukaitė-Bubnienė
Tema: Vaistų pristatymo sistemų tyrimas elektrocheminiais metodais

Reinikovaitė Viktorija, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Fluorescuojančia žyme konjuguotų antikūnų prieš SARS-CoV-2 variacijas elektrocheminė detekcija, panaudojant mikro-/nano-struktūrizuotus elektrodus

Nemaniutė Paulina, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2028.05.31
Vadovas – dr. Linas Vilčiauskas
Tema: Polimerizacijos kinetikos įtaka poliuretano degradacijai ir viskozimetrinėms savybėms

Sirgėdaitė Gytautė, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Lina Mikoliūnaitė
Tema: Hibridinių plazmoninių nanostruktūrų taikymas paviršiaus sustiprintoje Ramano spektroskopijoje

Ulevičienė Virginija, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Iš bioatliekų gauti anglies katalizatoriai žemos temperatūros kuro elementams

Mahrosh Javed, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Nanokompozitų skirtų natūralių vandens sistemų taršos kontrolei plėtra

Enayat Mohsenzadeh, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Vilma Ratautaitė
Tema: Molekulių įspaudais modifikuoto polimero formavimas ir pritaikymas elektrocheminio jutiklio konstravimui

Huma Amber, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Naujos medžiagos vandenilio gavimui, panaudojant vandeninius natrio borohidrido tirpalus

Viachaslau Alifirenka, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Eimutis Juzeliūnas
Tema: Fotoelektrocheminis silicio nusodinimas joniniuose skysčiuose

Tripura Ganti, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2027.05.30
Vadovas – dr. Aldona Balčiūnaitė
Tema: 3D struktūros katalizatorių sintezė ir taikymas šarminiuose kuro elementuose

Valeckytė Gitana, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Zita Sukackienė
Tema: Nikelio ir jo junginių cheminis nusodinimas

Rivera Rivera Pamela, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Formation, modification and investigation of photoelectro-chemically active thin films

---

Sukomol Barua, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Aldona Balčiūnaitė
Tema: Anodo/katodo medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementams

Tartėnė Greta, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Impulsinio elektrinio lauko poveikio sukelto osmosinio streso tyrimas mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėse
Mockaitis Tomas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas gyvų ląstelių elektroporacijos tyrimuose
Pilvenytė Greta, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Vilma Ratautaitė
Tema: Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose
Striška Laisvidas, studijų pradžia 2021.11.01 – pabaiga 2025.10.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Elektrinių impulsinių laukų įtaka gyvų ląstelių mechaninėms savybėms
Vainauskas Deividas, studijų pradžia 2021.11.01 – pabaiga 2026.10.30
Vadovas – dr. Rokas Kondrotas
Tema: Chalkogenidinių plonasluoksnių saulės elementų sintezė ir tyrimas
...

Neringa Bakutė, studijų pradžia 2020.11.01 – pabaiga 2024.10.31
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Organai-ant-lusto prietaiso pritaikymas elektroporacijos tyrimams

Ahmed Mohamed Taha Abdelhamid Alfa, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Impulsinio elektrinio lauko apdorojimo poveikis koloidinėms baltymų savybėms

Abdelkader Mohamed, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2025.08.31
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Minimizuoto prietaiso elektrocheminių signalų nuskaitymui kūrimas ir tyrimai

Drobysh Maryia, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Ramanavičius
Tema: Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose

Kalinauskaitė Audrė, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Atmosferos aerozolio šaltinių kilmės tyrimai urbanizuotoje aplinkoje

Kižys Kasparas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas biologinių jutiklių tyrimuose

Klimovich Aliona, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Ieva Matulaitienė
Tema: Adsorbuotų biomolekulių tyrimas daugiabangės paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodu

Traškina Nadežda, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Linas Vilčiauskas
Tema: Kompozitinių elektrodų vandeninių jonų įterpimo baterijoms kūrimas, formavimas, charakterizavimas ir optimizavimas

Zambžickaitė Greta, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2025.04.30
Vadovas – dr. Lina Mikoliūnaitė
Tema: Magneto-plazmoninių nanodalelių sintezė ir taikymas SERS analizei

...

Mickevičienė Žana, studijų pradžia 2019.12.01 – pabaiga 2025.11.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Preikša Jokūbas, studijų pradžia 2019.11.01 – pabaiga 2025.10.31
Vadovas – dr. Visvaldas Kairys
Tema: Baltymo-ligando atpažinimo reakcijų analizė kompiuterinės chemijos metodais

Joel Edith Flora, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.10.31
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Chitozano-grafeno oksido nanokompozitų tyrimai ir jų taikymai aplinkosaugoje

Julija Sarvutienė, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2025.01.31
Vadovas – dr. Urtė Samukaitė-Bubnienė
Tema: Elektrocheminio impedanso spektroskopijos taikymas biologinio jutiklio toksiškumo tyrimuose

Birutė Serapinienė, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2024.10.31
Vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas
Tema: Vario ir vario oksidinių paviršių katalizinis aktyvumas CO2 elektrocheminei redukcijai

...

Petrulionienė Toma, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2025.03.31
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Specifinės migracijos iš plastikų tyrimas chromatografiniais - masių spektrometriniais metodais
Medžiagų inžinerija T008 / 08T
Nikitina Julianija, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas - dr. Lina Grinevičiūtė
Tema: Periodiškai moduliuotų optinių dangų tyrimai ir taikymas lazerio šviesos valdymui
Stravinskas Karolis, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Lengvų komponentų tyrimai ir jų kūrimas pridėtinės gamybos būdu
Balkauskas Dainius, studijų pradžia 2023.10.01 – pabaiga 2027.09.30
Vadovas - dr. Alexandr Belosludsev
Tema: Magnetroninio dulkinimo technologijos optimizavimas optinių dangų formavimui

---

Astrauskytė Darija, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas - dr. Lina Grinevičiūtė
Tema: Plonų dielektrinių sluoksnių formavimas ant struktūrizuotų elementų naudojant atominio sluoksnio nusodinimo technologiją

Jelinskas Tadas, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas - dr. Artūras Ulčinas
Tema: Atominių jėgų mikroskopijos metodikos ląstelių struktūriniams ir viskoelastinių savybių tyrimams bioimitacinėse aplinkose

Petrikaitė Vita, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas - dr. Evaldas Stankevičius
Tema: Hibridinių nanodalelių sintezė taikant terminį lazerinį apdirbimą plonose dangose

Vilkevičius Kernius, studijų pradžia 2022.10.01 – pabaiga 2026.09.30
Vadovas - dr. Evaldas Stankevičius
Tema: Plazmoninių metalinių darinių formavimas naudojant lazerines technologijas

---

Bitinaitis Ignas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Alexandr Belosludtsev
Tema: Mišrių metalų ir dielektrinių optinių dangų formavimas ir tyrimai

Drazdys Mantas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Zigmas Balevičius
Tema: Atominio storio sluoksnio nusodinimo taikymas nanofotoninių struktūrų formavimui

Mackevičiūtė Miglė, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Paulius Gečys
Tema: Lazerinis skaidrių terpių frezavimas nuo apatinės bandinio pusės ultratrumpaisiais impulsais

Sadauskas Modestas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Karolis Ratautas
Tema: Selektyvus metalinių mikro struktūrų formavimas ant skaidraus dielektriko paviršiaus, panaudojant kombinuotas ultratrumpųjų impulsų lazerines ir chemines technologijas

Zubauskas Laimis, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Paulius Gečys
Tema: 3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazeriniu frezavimu

...

Gaidys Mantas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Mindaugas Gedvilas
Tema: Našus lazerinis poliravimas bei spalvotų paviršių kūrimas

Nacius Ernestas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Vytautas Jukna
Tema: Geometrinės fazės elementų kūrimas, jų tobulinimas ir pritaikymas medžiagų apdirbimui

Shahidi Alireza, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Pažangios keramikos 3D lazerinis spausdinimas

Steponavičiūtė Ada, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Tiesioginio lazerinio metalo sukepinimo technologijos optimizavimas ir taikymas

...

Norkus Skirmantas, studijų pradžia 2019.09.16 – pabaiga 2024.10.15
Vadovas - dr. Ramūnas Valiokas
Tema: 3D biospausdinimo technologijos pritaikymas kuriant auto-loginių žmogaus audinių biomimetinių struktūrų projektavimo ir gamy-bos metodiką, skirtą taikyti personalizuotoje regeneracinėje medicinoje

Kodz Jaroslav, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Kęstutis Regelskis
Tema: Šviesos neapgręžiamojo perdavimo ir optinio dažnio keitimo tyrimai

Pupeikė Julija, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Audronė Sankauskaitė
Tema: Tekstilinės medžiagų dengimo organiniais laidžiais polimerais tyrimai

Stašys Karolis, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Jan Devenson
Tema: Bismidiniai tarppajuostiniai prietaisai ir lazeriai viduriniosios infraraudonosios srities taikymams

...

Elektros ir elektronikos inžinerija T001 / 01T
Duobienė Shathya, studijų pradžia 2020.10.01 - pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Bevielio jutiklių tinklo aplinkos stebėjimui modeliavimas ir tyrimas