Studijos

Doktorantai


Fizika 02P

Čeponis Marius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. V. Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros istorija mažos masės diskinėse galaktikose

Daugalas Tomas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas –  dr. G. Astromskas
Tema: Lazeriu struktūrintų grafeno ir molibdeno disulfido elektrinių bei optinių savybių tyrimas

Leščinskaitė Alina, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. V. Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros sričių morfologija diskinėse galaktikose

Lingis Danielius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. V. Kovalevskij
Tema: Tarpmazginių atomų dinamikos tyrimai jonų pluoštelių kanaliavimo metodais

Lukša Algimantas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A. Šetkus
Tema: Sluoksniuotų darinių su grafenu formavimas ir jų taikymas detekcijai

Pabedinskas Algirdas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. V. Remeikis
Tema: Radioanglies sklaidos atmosferoje ir kaupimosi biosferoje tyrimas branduolinio objekto aplinkoje

Rudzikas Matas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A. Šetkus
Tema: Tiesiogiai užaugintų metalų bei jų oksidų įtakos grafeno lakštų ir sandūros savybėms tyrimas

Skovorodko Kirill, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. A. Gudelis
Tema: Radionuklidų aktyvumo matavimas srityje nuo 1 mBq iki 1 GBq – taikymų ir metodų plėtra

Vertelis Vilius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. S. Balevičius
Tema: Normalaus metalo-superlaidininko sistemos tyrimas stipriuose impulsiniuose magnetiniuose laukuose  

Gajauskaitė Ada, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. S. Orlovas
Tema: Vektorinių impulsinių pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui

Bartulevičius Tadas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Didelės impulsų energijos šviesolaidinis lazeris kompaktinių optinių parametrinių sistemų kaupinimui
Mackoit Sinkevičienė Mažena, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškiniai defektai boro nitride kaip pavienių fotonų šaltinis
Madeikis Karolis, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Didelės smailinės galios femtosekundiniai faziškai moduliuotų impulsų parametriniai generatoriai infraraudonajam diapazonui
Pauraitė Julija, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Vidmantas Ulevičius
Tema: Aerozolio masės spektrometrijos taikymas biožymenų identifikavimui ir vertinimui
Pozingytė Evelina, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Gintaras Valušis
Tema: Trečios grupės bismidų epitaksinių sluoksnių ir heterodarinių moduliacinė spektroskopija
Razinkovas Lukas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškiniai defektai silicio karbide kvantiniam informacijos apdorojimui: teorinis tyrimas
Rudokas Vakaris, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. (HP) Nerija Žurauskienė
Tema: Magnetovaržinių savybių tyrimas nanostruktūrizuotuose manganitų-kobaltitų sluoksniuose
Veselis Laurynas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Aleksėj Rodin
Tema: Didelės energijos hibridiniai femtosekundiniai lazeriai Yb legiruotų šviesolaidžių bei YAG kristalų pagrindu
Garankin Jevgenij, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Artūras Plukis
Tema: Pažangių metodų plėtra ir taikymas jonizuojančios spinduliuotės detektavimo ir identifikavimo tyrimuose
Abdulajev Vladimir, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Branduolinių reaktorių grafito nuklidinės sudėties tyrimas
Beleckaitė Ieva, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Ramūnas Adomavičius 
Tema: Puslaidininkinių nanodarinių tyrimai terahercinės spinduliuotės ir optiniais impulsais
Fedaravičius Augustinas Povilas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Kęstutis Pyragas
Tema: Osciliatorinių tinklų sinchronizacijos valdymo algoritmai
Jašinskas Vidmantas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Vidmantas Gulbinas 
Tema: Krūvininkų atskyrimas ir judris organiniuose saulės elementuose su įvairiomis akceptorinėmis medžiagomis
Lagzdina Elena, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Rita Plukienė
Tema: Anglies ciklo branduoliniame grafite tyrimai bei inovatyvių metodų taikymai optimizuojant RBMK grafito utilizavimą
Naujalis Rokas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Nykstukinių galaktikų integralinių parametrų evoliucija
Sabulis Algimantas Kostas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Žvaigždėdara didelio slėgio aplinkose
Cicėnas Paulius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Arūnas Krotkus
Tema: Puslaidininkinių vidurinio ir tolimojo infraraudonojo diapazono spinduliuotės šaltinių tyrimai
Rimkus Andrius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Bronislovas Čechavičius
Tema: InGaAs kvantinių taškų heterodarinių optinių savybių tyrimai
Tutkus Marijonas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Gediminas Trinkūnas
Tema: Biologinių molekulių fluorescencijos mikro-spektroskopija
Žalys Ovidijus Alfonsas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Steponas Ašmontas
Tema: Karštųjų krūvininkų įtakos elektrovaros susidarymui p-n sandūroje tyrimas
Gaigalaitė Lina, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Blyksninių tirpalų taikymas ir metodų plėtra radionuklidų aktyvumui matuoti
Jokubauskis Domas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., dr. Gintaras Valušis
Tema: Optinio ryšio technologijų panaudojimas laiko ir dažnio etaloninių verčių perdavimui
Rumskaitė Inga, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – prof., dr. (HP) Vidmantas Remeikis
Tema: Atmosferos aerozolio kilmės ir kaitos tyrimas masių spektrometrijos metodu
Gorina Inga, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2021.04.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Radionuklidų pernašos iš paviršinės radioaktyviųjų atliekų saugyklos į aplinką tyrimas
Paulauskas Andrius, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Dujų ir skysčių optinių jutiklių egsena plazmonais sustiprintuose laukuose
Chemija 03P

Antanavičiūtė Kornelija, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. Z. Sukackienė
Tema: Daugiakomponenčių katalizatorių fromavimas, tyrimas ir taikymas kuro elementuose

Juciutė Sonata, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. S. Asadauskas
Tema: Lipidų ir jų darinių plėvelių degradacijos tyrimai

Kirdeikienė Aliona, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. R. Ramanauskas
Tema: Aktyvios korozinės apsaugos sistemos cinko paviršiams

Pudžaitis Vaidas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. G. Niaura
Tema: Adsorbuotų molekulių ant metalo paviršiaus virpesinė spektroelektrochemija

Ramanavičius Simonas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. A. Jagminas
Tema: Tvarkios struktūros titano oksido nanodarinių formavimo, modifikavimo ir naujų taikymų paieška

Stagniūnaitė Raminta, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. V. Kepenienė
Tema: Naujos kartos polimetalinių katalizatorių kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Claramunt Adrian Vicent, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. E. Naujalis
Tema: Lakiųjų organinių junginių kaip potencialių biožymenų ligų diagnostikai ir monitoringui tyrimas

Eimont Romuald, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. R. Valiokas
Tema: Biomitacinių hidrogelių sintezė ir nanoformavimas

Činčienė Žana, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Netauriųjų metalų katalizatoriai kuro elementams
Petrulionienė Toma, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Specifinės migracijos išš plastikų tyrimas chromatografiniais - masių spektrometriniais metodais
Šimonis Povilas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Impulsinio elektrinio lauko sukeltų elektrocheminių reiškinių poveikio mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėms tyrimas
Zubrytė Edita, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Audronė Gefenienė
Tema: Katijoninių ir anijoninių teršalų sorbcija hibridiniais organinės ir neorganinės fazės adsorbentais
Drabavičius Audrius, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Remigijus Juškėnas
Tema: Chalkogenidinių saulės celių formavimas naudojant elektrocheminį pradinių medžiagų nusodinimą
Petrauskas Karolis, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Tribocheminių procesų taikymas polimerinių struktūrų modifikavimui
Kirsnytė Monika, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Bio-suderinamų polimerinių nano-kompozitų gavimas ir tyrimai modifikuoto atpalaidavimo vaisto kūrimui
Matijošius Tadas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Triboplėvelių formavimosi tyrimai įvertinant nanostruktūrines biosuderinamų dangų bei tepamųjų medžiagų savybes
Mikalauskaitė Agnė, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Aukso klasterių sintezė, charakterizavimas ir taikymas
Nedzveckienė Laima, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Benedikta Lukšienė
Tema: Radionuklidų akumuliacijos rekreacinėse zonose tyrimas geocheminių parametrų diferenciacijos pagrindu
Žalnėravičius Rokas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Metalinių ir puslaidininkinių nanodalelių sintezė, charakterizavimas ir antimikrobinių savybių tyrimai
Upskuvienė Daina, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė
Tema: Naujų reduktorių taikymas metalų nanodalelių sintezei
Kilmonis Teofilius, studijų pradžia 2014.12.01 – pabaiga 2018.11.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė
Tema: Trinarių nano-lydinių formavimas, apibūdinimas ir taikymas kuro elementams
Tracevičienė Diana, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Nano-kompozitai ir jų taikymas vaistų pernašai
Zabielaitė Aušrinė, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė
Tema: Metalų nanodalelių kompozitai kuro elementams
Žukauskaitė Zita, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Benedikta Lukšienė
Tema: Pastovaus ir kintamojo valentingumo radionuklidų dinamikos sistemoje „Vandeninė terpė – kietafazė terpė“ tyrimas: branduolinės energetikos plėtros aspektas
Baradokė Aušra, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema:  Lustinis jutiklis biologinių metabolitų aktyvumo tyrimams
Balčiūnaitė Irena, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – habil. dr. Eugenijus Norkus
Tema: Cheminių elementų įtaka granatų grupės mineralų optinėms ir fizikinėms savybėms
Kulakauskaitė Ieva, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2017.09.30
Vadovė – dr. Galina Lujanienė
Tema: Nano-dydžio geležies oksidų sintezė, apibūdinimas ir jų sorbcinių savybių tyrimas
Rubekin Konstantin, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Leonas Naruškevičius
Tema: ABS plastikų bechrominio (VI) adhezinio paruošimo metalizacijai ypatumai ir galimybės
Špandyreva Marija, studijų pradžia 2013.10.01 – pabaiga 2017.09.30
Vadovas – habil. dr. Gediminas Niaura
Tema: Amino rūgščių ir jų darinių aromatinių funkcinių grupių sąveikos su metalo elektrodais tyrimas virpesinės spektroskopijos metodais
Medžiagų inžinerija 08T

Agafonov Vladimir, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A. Šetkus
Tema: Sintezės sąlygų įtaka vienatomių molibdeno disulfido sluoksniuotų plėvelių savybėms

Mackonis Paulius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. A. Rodin
Tema: Didelės smailinės ir vidutinės galios Nd:YVO4, Yb:YAG ir Cr3+ir :BeAl2O4 kristalų lazerių kūrimas 

Amulevičius Vilmantas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. R. Drazdys
Tema: Įtempimai optinėse dangose: jų susidarymo mechanizmai bei priklausomybės nuo plonų sluoksnių struktūros ir formavimo technologinių parametrų

Melnikas Simas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. R. Drazdys
Tema: Netiesinių efektų, indukuotų ultratrumpais lazerinės spinduliuotės impulsais, ir jų sukeltos pažaidos neigiamos dispersijos optinėse dangose tyrimas

Žemaitis Andrius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – dr. M. Gedvilas
Tema: Naši lazerinė abliacija bioinspiruotų trimačių funkcinių paviršių kūrimui

Dudutis Juozas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Paulius Gečys
Tema: Skaidrių terpių tūrinis modifikavimas bei apdirbimas skirtingos erdvinės sandaros lazerių pluoštais
Grinevičiūtė Lina, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Plonų nanoskulptūrinių sluoksnių formavimas, charakterizavimas ir taikymas UV spektrinėje srityje
Paurazaitė Simona, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Renata Butkutė
Tema: Bismidų kietųjų tirpalų infraraudoniesiems jutikliams auginimas ir tyrimas
Valavičius Audrius, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Ramutis Drazdys
Tema: Metalinių-dielektrinių interferencinių sluoksnių modeliavimas, formavimas ir charakterizavimas
Janonis Vytautas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: Kompaktiškų terahercinės fotonikos komponentų kūrimas ir tyrimai
Kamarauskas Mindaugas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. (HP) Arūnas Šetkus 
Tema: Giliai struktūrinto paviršiaus įtaka fotovoltinio elemento technologijai ir charakteristikoms
Klimantavičius Jonas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Nerija Žurauskienė
Tema: Magnetovaržinių savybių tyrimas ir valdymas nanostruktūrizuotuose manganitų sluoksniuose
Tomkus Vidmantas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Kęstutis Regelskis
Tema: Antrinės spinduliuotės žadinimas aukšto intensyvumo lazeriniais laukais ir jos taikymas medžiagotyroje
Markauskas Edgaras, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Lazeriniai procesai monolitinių jungčių plonasluoksniuose Saulės elementuose formavimui
Ratautas Karolis, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Metalinių ir pjezoelektrinių dangų nusodinimas, panaudojant lokalų polimerų paviršiaus modifikavimą lazerio spinduliuote
Sakavičius Andrius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – doc., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Nanometrinio storio sluoksniuotų metalų oksido darinių jautrių šviesai ir dujoms tyrimai ir taikymai
Stanionytė Sandra, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – dr. Vaidas Pačebutas
Tema: Bismidų darinių optoelektronikos prietaisams auginimas molekulių pluoštelio epitaksijos būdu
Urbonas Darius, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – dr. Raimondas Petruškevičius
Tema: Hibridiniai plazmoniniai dariniai optiniams jutikliams
Abromavičius Giedrius, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2017.09.30
Vadovas - dr. Ramutis Drazdys
Tema: Jonapluoščio dulkinimo būdų suformuotos metalų oksidų optinės dangos: mikrostruktūrinės ir optinės charakteristikos bei jų panaudojimas UV diapazone
Balčytis Armandas, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2017.09.30
Vadovas - dr. Raimondas Petruškevičius
Tema: Organinių azo-darinių optinis manipuliavimas
Čyras Valius, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2018.09.30
Vadovas - dr. (HP) Remigijus Juškėnas
Tema: Cheminių Cu ir Ni sluoksnių struktūros įtaka Si saulės elemento Cu/Ni kontakto savybėms.
Indrišiūnas Simonas, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2017.09.30
Vadovas - dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Šviesos pagavimo struktūrų formavimas fotovoltiniams elementams, naudojant lazerinę interferencinę abliaciją
Skurkytė Papievienė Virginija, studijų pradžia 2013.10.01 - pabaiga 2019.09.30
Vadovė - dr. Aušra Abraitienė
Tema: Tekstilės medžiagų termoreguliacinių savybių tyrimai
Elektros ir elektronikos inžinerija 01T

Sinkevičius Giedrius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A.Baškys
Tema: Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais

Dilys Justas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2021.09.30
Vadovas – prof., dr. A.Baškys
Tema: Pjezoelektrinių virpesių pasyvaus ir aktyvaus slopinimo elektrooptiniuose elementuose tyrimas ir taikymas 

Anbinderis Maksimas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Algirdas Sužiedėlis
Tema: Heterosandūrinių mikrobangų diodų fizikinių savybių tyrimai milimetriniame bangų ruože panaudojant zondinį manipuliatorių
Žukauskas Gediminas, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – dr. Vytautas Jonkus
Tema: Daiktų internetui skirtų radijo ryšio sistemų modeliavimas ir tyrimas
Brukštus Tautvydas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2020.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. Romualdas Navickas
Tema: Savaiminio formavimosi procesų išmaniesiems nanograndynams kūrimas ir tyrimas
Mačaitis Vytautas, studijų pradžia 2015.10.01 – pabaiga 2019.09.30
Vadovas – prof., habil. dr. Romualdas Navickas
Tema: Multistandartinių siųstuvų-imtuvų elementų bevielio ryšio sistemoms sukūrimas ir tyrimas
Bielskis Edvardas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – prof., dr. Algirdas Baškys
Tema: Fotovoltinės energijos keitiklių su elektros tinklo harmonikų kompensavimu tyrimas ir taikymas
Šapurov Martynas, studijų pradžia 2014.10.01 – pabaiga 2018.09.30
Vadovas – prof., dr. Algirdas Baškys
Tema: Algoritmų vektoriniam asinchroninių elektros variklių valdymui dažnio keitikliu tyrimas ir taikymas