Doktorantūra

Doktorantai


Fizika N002 / 02P
Eleonora Ann Katarina Bru, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Oro kokybės prognozės modelio tikslinimas taikant parametrizaciją ir tikslinius matavimus
Burokas Raimundas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Netiesinių bangos ilgio keitiklių, sinchroniškai kaupinamų GHz dažnio ultratrumpųjų impulsų sekomis tyrimai
Jurkšaitis Povilas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Stipriosios sąveikos tarp plazmoninių ir eksitoninių sužadinimų baltymuose tyrimai spektrinės elipsometrijos metodu
Kazakevičius Aivaras, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Andrejus Michailovas
Tema: Ultratrumpų impulsų multiplikavimas, stiprinimas ir apjungimas naudojant koherentinius ir nekoherentinius metodus
Abdullah Khan, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Asmeninės ekspozicijos juodąja anglimi lygio naudojantis skirtingomis miesto transporto rūšimis tyrimas
Kriščiūnas Eimantas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždžių spiečių evoliucija Andromedos galaktikos diske
Muhammad Mujahid, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Steponas Ašmontas
Tema: Trijų kationų perovskitinių sluoksnių auginimas ir jų optoelektroninių savybių tyrimas tandeminiams saulės elementams
Padrez Yaraslau, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Renata Karpič
Tema: Nauji upkonversiniai kvantiniai taškai 2D medžiagų pagrindu optiniam biologinių objektų itin didelės skiriamosios gebos vaizdavimui
Zelioli Andrea, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Renata Butkutė
Tema: VECSEL tipo lazerių A3B5 kvantinių darinių pagrindu formavimas ir tyrimas
Abdelrazik Lamiaa, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Aurimas Vyšniauskas
Tema: Krūvio transporto savybių gerinimas mėlynuose perovskitiniuose šviestukuose
Kamarauskienė Aida, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Gintautas Bagdžiūnas
Tema: Magnetinio lauko poveikis elektronų pernašai per biopolimerus
Zharchenko Ihor, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Jonas Gradauskas
Tema: Tiesioginė karštųjų krūvininkų įtaka fotovoltaikoje
Stakėla Lukas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Kirill Alexeev
Tema: Terahercinė kvantinė optoelektronika puslaidininkinėse supergardelėse
...
Surya Revanth Ayyagari, studijų pradžia 2021.01.01 – pabaiga 2023.12.31
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: Diffractive optics integration with THz detectors and emitters
...
Adomavičius Karolis, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Egidijus Auksorius
Tema: Super-rezoliucinės optinės koherentinės mikroskopijos vystymas ir jos taikymas biomedicininių objektų vaizdinimui
Anulytė Justina, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Plazmoninių struktūrų optinių savybių tyrimas koherentinės spinduliuotės generavimui ir absorberiams
Berškys Justas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Vektorinių elektromagnetinių pluoštų sąveika su metapaviršiais pagrįstais geometrinės fazės valdymu
Bučinskas Laurynas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Andrius Garbaras
Tema: Sieros junginių dinamika ir balansas aplinkos sanduose
Butkus Laurynas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Žilvinas Ežerinskis
Tema: Optinių ir masių spektrometrinių izotopinės analizės metodų plėtra aplinkos tyrimuose
Čeikauskas Modestas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Voitech Stankevič
Tema: Elektromagnetinių procesų tyrimas metalų suvirinimo magneti-niais impulsais procese naudojant milžiniškos magnetovaržos jutiklius
Gill Touqeer, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė
Tema: Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas aerozolio dalelių tyrimams
Jonynaitė Kamilė, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Bioelektriniai reiškiniai dumblių ląstelėse
Koliada Mykola, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Nerija Žurauskienė
Tema: Lanksčių lantano perovskitų struktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas
Laurinavičius Klemensas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Dvimačių metapaviršių ir jų metaatomų tyrimas fotoninių elementų kūrimui
Pashneva Daria, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Steigvilė Byčenkienė
Tema: Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas
Petrauskas Kazimieras, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Steponas Ašmontas
Tema: Perovskitų sluoksnių ir darinių kūrimas ir tyrimas fotovoltaikai
Petrulėnas Augustinas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Aleksėj Rodin
Tema: Femtosekundinių SWIR bangos ilgių ruožo lazerių tyrimai taikant superkontinuumą, OPCPA ir SRA
Pocevičiūtė Ernesta, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Receptoriaus ir jo ligando sąveikos ant ląstelių paviršiaus tyrimas
Silkinis Rokas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Nespindulinės krūvininkų pagavos skaičiavimų ab-initio teorijos vystymas
Tartėnas Matas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Dujų srautų galaktikų centruose skaitmeninis modeliavimas
Žalandauskas Vytautas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Audrius Alkauskas
Tema: Taškinių defektų poliniuose puslaidininkiuose optinių linijų skaičiavimas ab-initio metodais
...
Maleckaitė Karolina, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Aurimas Vyšniauskas
Tema:Florescuojančių klampos sensorių fotofizikinio mecha-nizmo tyrimas ir valdymas

Čižas Vladislovas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Gintaras Valušis
Tema: GaAsBi šviestukai, lazeriai bei jų tyrimai

Golubewa Lena, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Renata Karpič
Tema: Spektroskopinių savybių pokyčiai sąlygoti 2D medžiagų ir organinių junginių sąveika
Jorudas Justinas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: Grafenas/AlGaN/GaN darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės jutikliams, optinis ir elektrinis tyrimas
Pashnev Daniil, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Irmantas Kašalynas
Tema: AlGaN/GaN/SiC darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės generacijai, optinis tyrimas
Romanenko Vitaliy, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Radionuklidų ir izotopų panaudojimas aplinkos procesams tirti
Šlevas Paulius, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Sergejus Orlovas
Tema: Vektorinių impulsinių pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui
...
Gegevičius Rokas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Marius Franckevičius
Tema: Elektroninių vyksmų dinamika organinėse ir hibridinėse fotovoltinėse sistemose

Jasiūnas Rokas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Vidmantas Gulbinas
Tema: Energinių ir erdvinių gaudyklių įtaka krūvininkų judėjimui organiniuose ir hibridiniuose Saulės elementuose

Norkus Ričardas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Arūnas Krotkus
Tema: Heterodarinių su bismidų sluoksniais tyrimas terahercinės spektroskopijos metodais

Ivaškevičiūtė-Povilauskienė Rusnė, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., habil.dr. Gintaras Valušis
Tema: Grafeno optika terahercinės spinduliuotės sričiai

Bužavaitė-Vertelienė Ernesta, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Zigmas Balevičius
Tema: Tamm’o plazmonų-poliaritonų optinių būsenų žadinimas bei tyrimas naudojant fotoninius kristalus 

Sadauskas Aidas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Kastytis Zubovas
Tema: Galaktikos tyrimų metodologiniai aspektai

...

Čeponis Marius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., dr. Vladas Vansevičius
Tema: Žvaigždėdaros istorija mažos masės diskinėse galaktikose

Daugalas Tomas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas –  dr. Gvidas Astromskas
Tema: Lazeriu struktūrintų grafeno ir molibdeno disulfido elektrinių bei optinių savybių tyrimas

Lingis Danielius, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Vitalij Kovalevskij
Tema: Tarpmazginių atomų dinamikos tyrimai jonų pluoštelių kanaliavimo metodais

Lukša Algimantas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Sluoksniuotų darinių su grafenu formavimas ir jų taikymas detekcijai

Rudzikas Matas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Tiesiogiai užaugintų metalų bei jų oksidų įtakos grafeno lakštų ir sandūros savybėms tyrimas

Skovorodko Kirill, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Gudelis
Tema: Radionuklidų aktyvumo matavimas srityje nuo 1 mBq iki 1 GBq – taikymų ir metodų plėtra

Chemija N003 / 03P

Sukomol Barua, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Aldona Balčiūnaitė
Tema: Anodo/katodo medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementams

Gančytė Greta, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Impulsinio elektrinio lauko poveikio sukelto osmosinio streso tyrimas mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėse
Mockaitis Tomas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas gyvų ląstelių elektroporacijos tyrimuose
Pilvenytė Greta, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Ramanavičius
Tema: Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose
Striška Laisvidas, studijų pradžia 2021.11.01 – pabaiga 2025.10.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Elektrinių impulsinių laukų įtaka gyvų ląstelių mechaninėms savybėms
Vainauskas Deividas, studijų pradžia 2021.11.01 – pabaiga 2025.10.30
Vadovas – dr. Rokas Kondrotas
Tema: Chalkogenidinių plonasluoksnių saulės elementų sintezė ir tyrimas
Sidra Rafique, studijų pradžia 2021.11.01 – pabaiga 2025.10.30
Vadovas – dr. Virginija Kepenienė
Tema: Pt neturinčių katalizatorių sintezė ir taikymas alkoholių oksidacijos reakcijai
...

Neringa Bakutė, studijų pradžia 2020.11.01 – pabaiga 2024.10.31
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Lazerio indukuojamos ląstelių optoporacijos tyrimas

Ahmed Mohamed Taha Abdelhamid Alfa, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Stirkė
Tema: Impulsinio elektrinio lauko apdorojimo poveikis koloidinėms baltymų savybėms

Abdelkader Mohamed, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Minimizuoto prietaiso elektrocheminių signalų nuskaitymui kūrimas ir tyrimai

Drobysh Maryia, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Ramanavičius
Tema: Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose

Kalinauskaitė Audrė, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Svajus Asadauskas
Tema: Plastikų ir gumos perdirbimo į kompozitines medžiagas bei jų degradacijos tyrimai

Kižys Kasparas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Tema: Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas biologinių jutiklių tyrimuose

Klimovich Aliona, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Ieva Matulaitienė
Tema: Adsorbuotų biomolekulių tyrimas daugiabangės paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodu

Traškina Nadežda, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Linas Vilčiauskas
Tema: Kompozitinių elektrodų vandeninių jonų įterpimo baterijoms kūrimas, formavimas, charakterizavimas ir optimizavimas

Zambžickaitė Greta, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – dr. Lina Mikoliūnaitė
Tema: Magneto-plazmoninių nanodalelių sintezė ir taikymas SERS analizei

...

Činčienė Žana, studijų pradžia 2019.12.01 – pabaiga 2023.11.30
Vadovas – dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Preikša Jokūbas, studijų pradžia 2019.11.01 – pabaiga 2023.10.31
Vadovas – dr. Visvaldas Kairys
Tema: Baltymo-ligando atpažinimo reakcijų analizė kompiuterinės chemijos metodais

Nargis Negar Sardar, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2025.02.28
Vadovė – dr. Wanessa de Cassia Martins Antunes de Melo
Tema: Nanotechnologijų taikymai bereagenčių elektrocheminių jutiklių kūrimui

Bogužaitė Raimonda, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovė – dr. Vilma Ratautaitė
Tema: Konjuguotų polimerų taikymas fermentiniuose jutikliuose

Joel Edith Flora, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Chitozano-grafeno oksido nanokompozitų tyrimai ir jų taikymai aplinkosaugoje

Mačiulis Vincentas Mindaugas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Ieva Plikusienė
Tema: Nano struktūrizuotų darinių taikymas dujų jutikliuose

Novikau Raman, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Galina Lujanienė
Tema: Gamtinio molio ir grafeno kompozitų savybių vertinimai taikant juos inžineriniuose barjeruose aplinkosauginiams tikslams 

Katsiaryna Charniakova, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Nanolapelinės struktūros efektyvių hibridinių elektrokatalizatorių vandens skaldymo reakcijoms sintezė ir tyrimas

Julija Dronina, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Urtė Samukaitė-Bubnienė
Tema: Elektrocheminio impedanso spektroskopijos taikymas biologinio jutiklio toksiškumo tyrimuose

Paulius Gaigalas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Arūnas Jagminas
Tema: Nanolapelinės struktūros efektyvių hibridinių elektrokatalizatorių vandens skaldymo reakcijoms sintezė ir tyrimas

Gintarė Plečkaitytė, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Linas Vilčiauskas
Tema: Naujų medžiagų tinkamų vandeninėms Na-jonų energijos kaupimo sistemoms paieška, charakterizavimas ir taikymai

Audrius Sadaunykas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Analizės efektyvumo gerinimo galimybių tyrimai, modifikuojant dujų chromatografijos sistemas

Birutė Serapinienė, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas
Tema: Vario ir vario oksidinių paviršių katalizinis aktyvumas CO2 elektrocheminei redukcijai

Vytautas Žutautas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas – dr. Rasa Pauliukaitė
Tema: Toksinių medžiagų bei elektrinio lauko poveikio mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelių gyvybingumui tyrimai

Nacys Antanas, studijų pradžia 2019.09.01 – pabaiga 2023.08.31
Vadovė - dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Tema: Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

...

Zdaniauskienė Agnė, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – habil.dr. Gediminas Niaura
Tema: Adsorbuotų biomolekulių elektrocheminėje fazių riboje charakterizavimas nanodalelių, padengtų apsauginiu sluoksniu, sustiprinta Ramano spektroskopija

Navakauskas Edvinas, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Simona Strazdaitė
Tema: Baltimų agregacijos tyrimas suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu

Parvin Maliha, studijų pradžia 2018.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Jurga Juodkazytė
Tema: Efektyvių elektrocheminių sistemų, tinkamų dirbtinei fotosintezei, tyrimai

...

Pudžaitis Vaidas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Gediminas Niaura
Tema: Adsorbuotų molekulių ant metalo paviršiaus virpesinė spektroelektrochemija

Stagniūnaitė Raminta, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Virginija Kepenienė
Tema: Naujos kartos polimetalinių katalizatorių kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Eimont Romuald, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Ramūnas Valiokas
Tema: Biomitacinių hidrogelių sintezė ir nanoformavimas

...
Petrulionienė Toma, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2022.08.31
Vadovas – dr. Evaldas Naujalis
Tema: Specifinės migracijos iš plastikų tyrimas chromatografiniais - masių spektrometriniais metodais
Medžiagų inžinerija T008 / 08T

Bitinaitis Ignas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Alexandr Belosludtsev
Tema: Mišrių metalų ir dielektrinių optinių dangų formavimas ir tyrimai

Drazdys Mantas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Zigmas Balevičius
Tema: Atominio storio sluoksnio nusodinimo taikymas nanofotoninių struktūrų formavimui

Dzisevič Jaroslav, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Arūnas Šetkus
Tema: Vertikaliai formuojamų darinių iš dvimačių medžiagų tyrimai ir taikymai

Karosas Jonas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Paulius Gečys
Tema: Trimačių fazinių elementų formavimas lydytame kvarce tiesioginio lazerinio rašymo ir lazeriu asistuoto cheminio ėsdinimo technologijomis

Mackevičiūtė Miglė, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Paulius Gečys
Tema: Lazerinis skaidrių terpių frezavimas nuo apatinės bandinio pusės ultratrumpaisiais impulsais

Sadauskas Modestas, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Karolis Ratautas
Tema: Selektyvus metalinių mikro struktūrų formavimas ant skaidraus dielektriko paviršiaus, panaudojant kombinuotas ultratrumpųjų impulsų lazerines ir chemines technologijas

Zubauskas Laimis, studijų pradžia 2021.10.01 – pabaiga 2025.09.30
Vadovas - dr. Paulius Gečys
Tema: 3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazeriniu frezavimu

...

Gaidys Mantas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Mindaugas Gedvilas
Tema: Našus lazerinis poliravimas bei spalvotų paviršių kūrimas

Nacius Ernestas, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Vytautas Jukna
Tema: Geometrinės fazės elementų kūrimas, jų tobulinimas ir pritaikymas medžiagų apdirbimui

Shahidi Alireza, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Pažangios keramikos 3D lazerinis spausdinimas

Steponavičiūtė Ada, studijų pradžia 2020.10.01 – pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Tiesioginio lazerinio metalo sukepinimo technologijos optimizavimas ir taikymas

...

Norkus Skirmantas, studijų pradžia 2019.09.16 – pabaiga 2023.09.16
Vadovas - dr. Ramūnas Valiokas
Tema: 3D biospausdinimo technologijos pritaikymas kuriant auto-loginių žmogaus audinių biomimetinių struktūrų projektavimo ir gamy-bos metodiką, skirtą taikyti personalizuotoje regeneracinėje medicinoje

Bertašius Martynas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Rokas Kondrotas
Tema: Van der Valso heterostruktūrų kūrimas ultra plonų sluoksnių saulės elementams

Fiodorov Vitalij, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Lazeriu asistuotas selektyvus dielektrikų padengimas metalu

Kodz Jaroslav, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Kęstutis Regelskis
Tema: Šviesos neapgręžiamojo perdavimo ir optinio dažnio keitimo tyrimai

Liaugminas Gustas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Kęstutis Regelskis
Tema: Impulsų formavimas optinėse skaidulose panaudojant netiesinius reiškinius

Petkevičiūtė Julija, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Audronė Sankauskaitė
Tema: Tekstilinės medžiagų dengimo organiniais laidžiais polimerais tyrimai

Petkevič Romuald, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Genrik Mordas
Tema: Lazerinio metalo dalelių sukepinimo technologijos vystymasis ir taikymas

Ramalis Lukas, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Tomas Tolenis
Tema: Skulptūrinių plonų sluoksnių formavimas ant kristalinių padėklų ir jų tyrimai lazerinėse sistemose

Stašys Karolis, studijų pradžia 2019.10.01 – pabaiga 2023.09.30
Vadovas - dr. Jan Devenson
Tema: Bismidiniai tarppajuostiniai prietaisai ir lazeriai viduriniosios infraraudonosios srities taikymams

...

Vytautas Vosylius, studijų pradžia 2018.12.01 – pabaiga 2022.11.30
Vadovas – dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Lazeriu asistuotas katalitinis dielektrikų padengimas metalu

Agafonov Vladimir, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – prof., dr. Arūnas Šetkus
Tema: Sintezės sąlygų įtaka vienatomių molibdeno disulfido sluoksniuotų plėvelių savybėms

Pūkienė Simona, studijų pradžia 2016.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Renata Butkutė
Tema: Bismidų kietųjų tirpalų infraraudoniesiems jutikliams auginimas ir tyrimas
Elektros ir elektronikos inžinerija T001 / 01T
Arumugam Kodeeswaran Shathya, studijų pradžia 2020.10.01 - pabaiga 2024.09.30
Vadovas - dr. Gediminas Račiukaitis
Tema: Bevielio jutiklių tinklo aplinkos stebėjimui modeliavimas ir tyrimas
Andrius Kamarauskas, studijų pradžia 2018.12.01 – pabaiga 2023.11.30
Vadovas – habil.dr. Ž.Kancleris
Tema: Rezonansinių darinių tyrimas ir taikymas mikrobangų ir terahercų dažnių ruožuose
Dilys Justas, studijų pradžia 2017.10.01 – pabaiga 2022.09.30
Vadovas – dr. Voitech Stankevič
Tema: Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais