Mokslas

Atgal

Matavimų technologijos ir prietaisai

PROGRAMĄ VYKDO:
Nacionalinis metrologijos institutas
Branduolinių tyrimų skyrius
Fizikinių technologijų skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS
Dr. Arūnas Gudelis
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Fizikinių ir cheminių matavimo technologijų kūrimas, tyrimas ir plėtra.
  • Inovatyvių matavimo technologijų diegimas Lietuvos ūkyje, moksle, medicinoje, aplinkosaugoje, valstybės valdyme, krašto apsaugos sistemoje.
Moksliniai tyrimai etaloninių matavimų srityje padeda valstybiniam reguliavimui, kuris yra būtinas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui užtikrinti. Metrologijos moksliniai tyrimai ir matavimo technologijų plėtra yra veikla, reikalinga ilgalaikiam šalies ekonominiam augimui stiprinti, o nacionalinių etalonų plėtra ir taikymai leidžia siekti ambicingų tikslų šiuolaikinėse mokslinių tyrimų programose, tokiose kaip EMRP (European Metrology Research Programme), EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), H2020 (European Horizon), EPM (European Partnership on Metrology). 
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Laiko ir dažnio, elektrinės varžos ir įtampos vienetų nacionalinių etalonų tyrimai ilgalaikėje skalėje ir taikymai.
  2. Temperatūros vieneto ir galinių ilgio matų nacionalinių etalonų kompleksiniai tyrimai mažinant matavimų neapibrėžtis.
  3. Chromatografijos ir masių spektrometrijos vystymas ir inovatyvių cheminių matavimo technologijų plėtojimas.
  4. Radionuklidų aktyvumo vieneto nacionalinio etalono taikymas branduolinėje medicinoje, aplinkotyroje ir radiacinėje saugoje.