Mokslas

Atgal

Optoelektronikos ir lazerių technologijos

PROGRAMĄ VYKDO:
Lazerinių technologijų skyrius
Optoelektronikos skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS
Dr. Gediminas Račiukaitis

 
PROGRAMOS TIKSLAS

Vykdyti fundamentinius šviesos ir medžiagos sąveikos tyrimus fotonikos ir lazerinių technologijų srityse, kurti naujas medžiagas, fotonikos prietaisus ir jų sistemas bei lazerių technologijas ir taikyti jas Lietuvos aukštųjų technologijų pramonės įmonėse bei tikslinėse medžiagų mokslo, saugumo, ryšių, medicinos, kosmoso, radijo astronomijos ir kitose srityse.

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Vystyti THz dažnių ruožo technologijas, kuriant naujas medžiagas, prietaisus bei vaizdinimo bei spektroskopines sistemas, atlikti išsamius fizikinių savybių tyrimus, nustatyti prietaisų bei sistemų parametrus bei jų taikymo galimybes.
  2. Kurti ir tobulinti THz diapazono spektrinės ir holografines sistemas, siekiant jas įdiegti medicinos, saugumo bei medžiagotyros reikmėms, vykdyti paieškinius tyrimus bei taikymus tikslinėse srityse. 
  3. Kurti ir vystyti IR diapazono medžiagas, prietaisus ir spektrines sistemų technologijas bei vykdyti jų taikymo paieškas tikslinėse srityse.
  4. Kurti naujas didelės impulso energijos ir ultra-trumpų impulsų skaidulinių lazerių technologijas, ieškoti naujų būdų koherentinės šviesos su didele išvadine galia ir gera pluošto kokybe generavimui kietuose kūnuose.
  5. Tirti lazerio spinduliuotės ir medžiagos sąveiką ir kurti naujas lazerines medžiagų mikroapdirbimo ir adityvios gamybos technologijas.
  6. Vystyti ir taikyti pažangius optinių dangų gamybos procesus tobulinant ir kuriant naujus lazerinius optinius komponentus bei nanofotonikos prietaisų darinių projektavimo ir kūrimo technologijas.
  7. Kurti ir vystyti optinės koherentinės tomografijos (OKT) sistemas ir taikyti jas biomedicininių objektų vaizdinimui.