Struktūra

Mokslo taryba

PAGRINDINĖS MOKSLO TARYBOS FUNKCIJOS:
  • Centro direktoriaus teikimu svarstyti ir tvirtinti Centro struktūrą, jos pakeitimus, pateiktus pasiūlymus dėl Centro įstatų keitimo.
  • Tvirtinti mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; svarstyti ir tvirtinti Centro mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.
  • Svarstyti ir vertinti Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas. Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl Centro bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos.
  • Centro direktoriaus teikimu svarstyti ir tvirtinti dokumentus, reglamentuojančius Centro atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Centre atliekamus mokslinius tyrimus, vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe. Sudaryti nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu.
MOKSLO TARYBOS SUDĖTIS:
 
Rasa Pauliukaitė Tarybos pirmininkė
Nanoinžinerijos skyriaus vyriaus. m. d.
Vidmantas Gulbinas Tarybos pirmininkės pavaduotojas
Molekulinių darinių fizikos skyriaus vyriaus. m. d.
Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė Tarybos sekretorė
Katalizės skyriaus vyriaus. m. d.
Steigvilė Byčenkienė Aplinkotyros skyriaus vyr. m. d.
Vidmantas Janulevičius „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas, Lietuvos Pramonininkų konfederacijos prezidentas
Kęstutis Jasiūnas UAB „Ekspla“ generalinis direktorius, Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių asociacijos (LINPRA) prezidiumo narys, Lietuvos lazerių asociacijos valdybos narys
Eimutis Juzeliūnas Elektrocheminės medžiagotyros skyriaus vyriaus. m. d.
Aivaras Kareiva VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius
Irmantas Kašalynas Optoelektronikos skyriaus vyriaus. m. d.
Mantas Katinas „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius
Linas Labanauskas Organinės chemijos skyriaus vyriaus. m. d.
Gediminas Račiukaitis Lazerinių technologijų skyriaus vyriaus. m. d.
Vitalija Rubežienė Tekstilės technologijų skyriaus vyr. m. d.
Arūnas Stirkė Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus vyr. m. d.
Gintautas Tamulaitis VU Fizikos fakulteto Fotonikos ir nanotechnologijų instituto vyriaus. m. d.
Jūratė Vlaščenkienė LR Švietimos, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyr. specialistė
Nerija Žurauskienė Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus vyriaus. m. d.

MOKSLO TARYBOS DARBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
MOKSLO TARYBOS SUDĖTIS 2015 - 2020 m.
Gediminas Račiukaitis Tarybos pirmininkas, 
Lazerinių technologijų skyriaus vyriaus.m.d.
Evaldas Tornau Tarybos pirmininko pavaduotojas,
Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus vyriaus.m.d.
Svajus Asadauskas Tarybos sekretorius,
Elektrocheminės medžiagotyros skyriaus vyriaus.m.d.
Antanas Čenys VGTU mokslo prorektorius
Algirdas Galdikas Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto direktorius
Vidmantas Gulbinas Molekulinių darinių fizikos skyriaus vyriaus.m.d.
Kęstutis Jasiūnas UAB „Ekspla“ generalinis direktorius
Remigijus Juškėnas Medžiagų struktūrinės analizės skyriaus vyriaus.m.d.
Aivaras Kareiva VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius
Arūnas Krotkus Optoelektronikos skyriaus vyriaus.m.d.
Gediminas Niaura Organinės chemijos skyriaus vyriaus.m.d.
Eugenijus Norkus Katalizės skyriaus vyriaus.m.d.
Rasa Pauliukaitė Nanoinžinerijos skyriaus vyriaus.m.d.
Kęstutis Pyragas Fundamentinių tyrimų skyriaus vyriaus.m.d.
Vitalija Rubežienė Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriaus. vyr.m.d.
Gintautas Tamulaitis VU Fizikos fakulteto profesorius
Sigitas Tamulevičius KTU Medžiagų mokslo instituto direktorius