Struktūra

Mokslo taryba

PAGRINDINĖS MOKSLO TARYBOS FUNKCIJOS:
  • Centro direktoriaus teikimu svarstyti ir tvirtinti Centro struktūrą, jos pakeitimus, pateiktus pasiūlymus dėl Centro įstatų keitimo.
  • Tvirtinti mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; svarstyti ir tvirtinti Centro mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.
  • Svarstyti ir vertinti Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas. Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl Centro bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos.
  • Centro direktoriaus teikimu svarstyti ir tvirtinti dokumentus, reglamentuojančius Centro atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Centre atliekamus mokslinius tyrimus, vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe. Sudaryti nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu.
MOKSLO TARYBOS SUDĖTIS:
Gediminas Račiukaitis Tarybos pirmininkas, 
Lazerinių technologijų skyriaus vyriaus.m.d.
Evaldas Tornau Tarybos pirmininko pavaduotojas,
Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus vyriaus.m.d.
Svajus Asadauskas Tarybos sekretorius,
Elektrocheminės medžiagotyros skyriaus vyriaus.m.d.
Antanas Čenys VGTU mokslo prorektorius
Algirdas Galdikas Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto direktorius
Vidmantas Gulbinas Molekulinių darinių fizikos skyriaus vyriaus.m.d.
Kęstutis Jasiūnas UAB „Ekspla“ generalinis direktorius
Remigijus Juškėnas Medžiagų struktūrinės analizės skyriaus vyriaus.m.d.
Aivaras Kareiva VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius
Arūnas Krotkus Optoelektronikos skyriaus vyriaus.m.d.
Gediminas Niaura Organinės chemijos skyriaus vyriaus.m.d.
Eugenijus Norkus Katalizės skyriaus vyriaus.m.d.
Rasa Pauliukaitė Nanoinžinerijos skyriaus vyriaus.m.d.
Kęstutis Pyragas Fundamentinių tyrimų skyriaus vyriaus.m.d.
Vitalija Rubežienė Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriaus. vyr.m.d.
Gintautas Tamulaitis VU Fizikos fakulteto profesorius
Sigitas Tamulevičius KTU Medžiagų mokslo instituto direktorius