Struktūra

Administracija

Direktorius Gintaras Valušis
tel. +370 5 264 9211
mob. tel. +370 686 70174

Direktoriaus pavaduotojas
taikomajam mokslui ir santykiams su verslu
Vidmantas Remeikis
tel. +370 5 266 1640

Direktoriaus pavaduotojas 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai
Rimantas Ramanauskas
tel. +370 5 264 8844

Direktoriaus pavaduotoja inovacijoms
Aušra Abraitienė
tel. +370 37 308666

Direktoriaus pavaduotoja
bendriesiems reikalams
Marija Gutauskienė
tel. +370 5 261 7741

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūroms
Rimgaudas Žaliauskas
tel. +370 652 65533

Mokslinė sekretorė 
Kristina Plauškaitė-Šukienė 
tel. +370 5 266 1646

Direktoriaus patarėjas
Arūnas Šetkus
tel. +370 5 2627934
Direktoriaus patarėjas
Mindaugas Dagys
tel. +370 5 261 9517