Struktūra

Administracija

Direktorius
Gintaras Valušis
tel. +370 5 264 9211
mob. tel. +370 686 70174

Direktoriaus pavaduotojas
taikomajam mokslui
Vidmantas Remeikis
tel. +370 5 266 1640

Direktoriaus pavaduotojas 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai
Rimantas Ramanauskas
tel. +370 5 264 8844

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas inovacijoms
ir santykiams su verslu
Saulius Tumėnas

 

Direktoriaus pavaduotoja
bendriesiems reikalams
Marija Gutauskienė
tel. +370 5 261 7741

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūroms
Rimgaudas Žaliauskas
tel. +370 652 65533

Mokslinė sekretorė 
Kristina Plauškaitė-Šukienė 
tel. +370 5 266 1646