Struktūra

Administracija

Direktorius
Gintaras Valušis
tel. +370 5 264 9211
mob. tel. +370 686 70174

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai
Jurga Juodkazytė

 

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas taikomajam mokslui ir inovacijoms
Saulius Tumėnas

 

Direktoriaus pavaduotoja
bendriesiems reikalams
Marija Gutauskienė
tel. +370 5 261 7741

Mokslinė sekretorė 
Kristina Plauškaitė-Šukienė 
tel. +370 5 266 1646