Struktūra

Atgal

Akredituota korozijos bandymų laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Konstantinas Leinartas
Adresas: Akademijos g. 7, 08412 Vilnius
tel. +370 5 2661290, 272 9492

Korozijos Bandymų Laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota i) atlikti metalų ir jų lydinių bei anodinių, katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinių oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymus neutralaus druskos rūko dirbtinėje atmosferoje bandymus pagal LST EN ISO 9227:2017,   ii) įvertinti dangų pažeidimus pagal LST EN ISO LST EN ISO 10289, LST EN ISO 4628-2, LST EN ISO 4628-3, LST EN ISO 4628-4, LST EN ISO 4628-5, LST EN ISO 4628-6, LST EN ISO 4628-7 dalis. 
Paskutinė pakartotinio akreditavimo procedūra baigta 10/2022: Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.083, išduotas Lietuvos Nacionalinio akreditavimo biuro,  galioja iki 26/10/2027. KBL dalyvauja tarptautiniuose tarplaboratorinių palyginimų (ILC – Inter-laboratory comparison ) ir kvalifikacijos tikrinimo (PT – Proficiency Test) programose, kurios yra privalomos bandymų laboratorijų išorinės  kokybės kontrolės elementai. 2022 m. KBL gavo PT-sertifikatą iš Vokietijos „Institut für Eignungsprüfung (IfEP GmbH), kuris 2022 m vykdė PT-programą  pagal EN ISO 9227: " 2206 Indirect verification of salt spray test chamber 2022."
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.083

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Korozijos bandymų laboratorijos
AKREDITAVIMO SRITIS
AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS
PARAIŠKOS FORMA KOROZINIAMS BANDYMAMS

Tyrimų sritis:

 • Metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų korozijos bandymai atmosferos aplinkoje ir dirbtinėse atmosferose;
 • Korozinės aplinkos sukeltų metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų funkcinių charakteristikų pakeitimų vertinimai.

Akredituotos korozinių bandymų laboratorijos darbuotojai dr. K.Leinartas ir dr. D.Bučinskienė


Paslaugos

Korozijos bandymų laboratorijos  personalas atlieka:

 • Gaminių (metalai, lydiniai, plienai, dažai, lakai ir kt.) korozijos pažeidimų  natūralioje ir dirbtinėje atmosferoje bei tirpaluose ekspertinį įvertinimą;
 • Apsaugos nuo korozijos konsultavimą. 

Be akredituotų metodų laboratorija taip pat gali atlikti ir neakredituotus bandymus:

 1. Dangų sankabumo nustatymas. Bandymas tinklelinių įpjovų būdu LST EN ISO 2409.
 2. Atsparumo skysčiams nustatymas. Panardinimas į skysčius, išskyrus vandenį. LST EN ISO 2812-1.
 3. Atsparumo skysčiams nustatymas. Panardinimo į vandenį metodas. LST EN ISO 2812-2 .
 4. Nenutrūkstama kondensacija. LST EN ISO 6270-1.
 5. Atsparumo drėgmei nustatymas. LST EN ISO 6270-2.
 6. Panardinimas į skysčius ir bandinių įvertinimas svorio metodu. ASTM F 483.
 7. Korozija kadmiuotų plieno plokštelių aviacijos priežiūros reagentuose. ASTM F 1111-08b
 8. „Sandwich“ korozija ir bandinių įvertinimas. ASTM F 1110-02
 9. Standartizuotų kadmiuotų plieno plokštelių ciklinės korozijos testas. SAE AIR6130.
 10. MEK testas. ASTM D 4752 – 98.
 11. „Cataplazmos“ bandymas, BS EN ISO 13523-27.
 12. Bandymai/cikliniai bandymai drėgmės kameroje pagal visus standartus, kuriuose temperatūra kinta nuo -70 iki 180 OC, santykinė drėgmė nuo 10 iki 95 %.
 13. Cikliniai bandymai drėgmės kameroje su periodine/tarpine ekspozicija druskos rūko kameroje.
 14. Bandymai drėgmės kameroje su UV lempa.
 15. Brėžio vietos sluoksniavimosi įvertinimas pagal LST EN ISO 4628-8 ir LST EN ISO 12944-6.
Įranga

Korozijos kamera Q-FOG (Q-Panel Lab Products, JAV)

Klimatinė kamera DY 110 C (ACS, Italija).