Struktūra

Atgal

Akredituota korozijos bandymų laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Konstantinas Leinartas
Adresas: Akademijos g. 7, 08412 Vilnius, tel. +370 5 2661290, 272 9492, faksas +370 5 264 9774, 272 9373

Korozijos Bandymų Laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota i) atlikti metalų ir jų lydinių bei anodinių, katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinių oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymus neutralaus druskos rūko dirbtinėje atmosferoje bandymus pagal LST EN ISO 9227:2017,   ii) įvertinti dangų pažeidimus pagal LST EN ISO LST EN ISO 10289, LST EN ISO 4628-2, LST EN ISO 4628-3, LST EN ISO 4628-4, LST EN ISO 4628-5, LST EN ISO 4628-6, LST EN ISO 4628-7 dalis. 
Paskutinė pakartotinio akreditavimo procedūra baigta 11/2017: Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.083, išduotas Lietuvos Nacionalinio akreditavimo biuro,  galioja iki 09/11/2022. KBL dalyvauja tarptautiniuose tarplaboratorinių palyginimų (ILC – Inter-laboratory comparison ) ir kvalifikacijos tikrinimo (PT – Proficiency Test) programose, kurios yra privalomos bandymų laboratorijų išorinės  kokybės kontrolės elementai. 2017 m. KBL gavo PT-sertifikatą iš Vokietijos „Institut für Eignungsprüfung (IfEP GmbH), kuris 2017 m vykdė PT-programą  pagal EN ISO 9227: "Netiesioginė druskos rūko kameros patikra".
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.083
VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Korozijos bandymų laboratorijos
AKREDITAVIMO SRITIS
AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS LANKSTI
PARAIŠKOS FORMA KOROZINIAMS BANDYMAMS

Tyrimų sritis:

  • Metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų korozijos bandymai atmosferos aplinkoje ir dirbtinėse atmosferose;
  • Korozinės aplinkos sukeltų metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų funkcinių charakteristikų pakeitimų vertinimai;
  • Medžiagų mikrobinės korozijos atmosferos ir modelinėje aplinkoje bandymai.

Akredituotos korozinių bandymų laboratorijos darbuotojai dr. K.Leinartas ir dr. D.Bučinskienė


Paslaugos

Korozijos bandymų laboratorijos  personalas atlieka:

  • Gaminių (metalai, lydiniai, plienai, dažai, lakai ir kt.) korozijos pažeidimų  natūralioje ir dirbtinėje atmosferoje bei tirpaluose ekspertinį įvertinimą;
  • Apsaugos nuo korozijos konsultavimą. 

Be akredituotų metodų laboratorija taip pat gali atlikti ir neakredituotus bandymus:

1. Dangų sankabumo nustatymas. Bandymas tinklelinių įpjovų būdu LST EN ISO 2409.
2. Atsparumo skysčiams nustatymas. Panardinimas į skysčius, išskyrus vandenį. LST EN ISO 2812-1.
3. Atsparumo skysčiams nustatymas. Panardinimo į vandenį metodas. LST EN ISO 2812-2 .
4. Nenutrūkstama kondensacija. LST EN ISO 6270-1.
5. Atsparumo drėgmei nustatymas. LST EN ISO 6270-2.
6. Korozijos bandymas rūgščiame acetatiniame Cu sustiprintame druskos rūke. LST EN ISO 9227:2017. 
7. Panardinimas į skysčius ir bandinių įvertinimas svorio metodu. ASTM F 483.
8. Korozija kadmiuotų plieno plokštelių aviacijos priežiūros reagentuose. ASTM F 1111-08b
9. „Sandwich“ korozija ir bandinių įvertinimas. ASTM F 1110-02
10. Standartizuotų kadmiuotų plieno plokštelių ciklinės korozijos testas. SAE AIR6130.
11. MEK testas. ASTM D 4752 – 98.
Įranga

Korozijos kamera Q-FOG (Q-Panel Lab Products, JAV)

   
Atmosferinės korozijos stotys (miesto tipo - Vilniuje, kaimo – Molėtuose, jūrinio tipo – Preiloje)