Struktūra

Atgal

Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius

Vadovė prof., dr. (HP) Nerija Žurauskienė
tel. +370 5 261 9532prof., dr. habil. proc. Nerija Žurauskienė

Misija: vystyti šalies verslui ir visuomenei reikalingą mokslinę ir technologinę bazę, kurioje bus atliekami medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos ir elektronikos moksliniai tiriamieji ir eksperimentinės plėtros  darbai, naujų  prietaisų ir naujų technologijų kūrimo darbai didelės galios elektronikos  srityje. Vykdyti naujų perspektyvių stiprių elektrinių ir magnetinių laukų taikymo technologijų medžiagotyroje, biologijoje, biochemijoje, aplinkosaugoje ir kitose srityse tyrimų ir įdiegimo darbus. Skyrius siekia nuolatos kelti savo darbuotojų kompetenciją ir ugdyti jaunųjų mokslininkų ir kitų tyrėjų pamainą.
 
Svarbiausios mokslinių tyrimų kryptysplonųjų naujų medžiagų sluoksnių ir daugiasluoksnių darinių, skirtų spintronikos ir sparčiosios elektronikos prietaisams gaminimas ir tyrimas; fazinių virsmų bei susitvarkymo reiškinių modeliavimas feromagnetikuose ir molekulių savitvarkos reiškiniuose; šviesa ir elektriniu lauku valdomi faziniai virsmai aukštatemperatūrių superlaidininkų plonuosiuose sluoksniuose; stipraus elektrinio ir magnetinio lauko įtakos magnetinėms bei elektrinėms medžiagų savybėms; elektrodinaminiai procesai, vykstantys elektromagnetinėse svaidyklėse; įvairios paskirties magnetinio lauko, impulsinio slėgio jutiklių, sparčiųjų srovės ribotuvų, bei stipraus impulsinio magnetinio lauko šaltinių gaminimas ir tyrimas, biologinių objektų elektroporacijos sistemų ir dažnio keitiklių, skirtų kintamosios srovės elektros variklių valdymui, kūrimas ir tobulinimas. Taip pat atliekami elektrinių, magnetinių impulsų poveikio mikroorganizmams ir kitoms ląstelėms tyrimai, vystomos biomolekulių ir organinių polimerų technologijos bei taikomieji elektroporacijos technologijos tyrimai ir jų diegimas pramonėje.
 
Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


paslaugos
 • Elektroninių elektros energijos keitiklių kūrimas;
 • Elektroninių raktų didelės galios impulsų formavimui kūrimas
 • Elektros tinklo kokybės tyrimai;
 • Konsultacijos elektros tinklo kokybės ir elektromagnetinių trukdžių, skleidžiamų elektroninių elektros energijos keitiklių,  klausimais;
 • Sudėtingos elektroninės įrangos gedimų diagnostika.
Mokslinių tyrimų projektų produktai

CMR-B-skaliarinių matuoklių sistema, skirta labai stiprių impulsinių magnetinių laukų matavimui
Sukurta 2010 m. JAV NAVY ir Prancūzijos-Vokietijos tyrimų instituto (ISL) užsakymu
CMR-B-skaliariniai jutikliai pagaminti iš plonųjų manganitų (La-Sr-Mn-O) sluoksnių, pasižyminčių kolosalia magnetovarža (CMR)
Specifikacija:

 • Matuoja magnetinio srauto tankio absoliutines vertes nepriklausomai nuo jo krypties iki 40 T
 • Labai mažas aktyvaus elemento tūris (400x50x0.4 mm3)
 • Diskretizavimo dažnis 0.73 MSa/s
 • Sistema valdoma PC
 • Optinis duomenų perdavimas
 • Jutklių išdėstymo erdvėje galimybės: 2D gardelė ir 3D matrica

 

 
 

Komercinis CMR-B-skaliarinis matuoklis
elektroninė magnetinio lauko registravimo ir vizualizavimo sistema

Skirtas:

 • Impulsinio magnetinio lauko pasiskirstymo matavimams įvairiose elektros energiją vartojančiose ir gaminančiose sistemose;
 • Didelės galios instaliacijos impulsinės srovės matavimams;
 • Didelio efektyvumo pramoninių  variklių (ypač skirtų elektromobiliams bei hibridiniams automobiliams) kūrimui.

Specifikacija:

 • Matuoja absoliutinę magnetinio lauko srauto vertę nepriklausomai nuo jo krypties (0,2 - 5) T ruože;
 • Matuojamų impulsų dažnis - iki 10 kHz;
 • Diskretizavimo dažnis 2 MSa/s;
 • Duomenų išsaugojimas atminties kortelėje.

Matuoklio sudėtis:

Magnetinio lauko zondas:

1) magnetinio lauko (CMR-B-skaliarinis) jutiklis;

2) temperatūros (Pt-1000) jutiklis.

Magnetinio lauko matuoklis

Magnetinio lauko zondas

Magnetinio lauko matuoklis

 
 

Elektroporatorius

Taikymas:
Biotechnologijoje:

 • Mikroorganizmų transformacija;
 • Žinduolinių ląstelių transfekcija;
 • Baltymų transfekcija;
 • Baltymų iš ląstelių ekstrakcijos padidinimas;
 • Mikroorganizmų nukenksminimas.

Medicinoje:

 • Vaistų pernašos padidinimas į vėžines ir patogenines ląsteles ar organizmus;
 • Lokalaus signalo indukcija;
 • Ląstelių migracijos indukcija.

Specifikacijos:

 • priekinio fronto trukmė – 100 ns;
 • užpakalinio fronto trukmė – 300 ns;
 • Impulso trukmė – 3 μs ÷ 10 ms;
 • Impulso amplitudė – 100 ÷ 4000 V;
 • Vienkartiniai ir pasikartojantys impulsai.
 
 
 

Dažnio keitiklis

Paskirtis: asinchroninių trifazių elektros variklių greičio ir sukimo momento valdymui.
Keitiklis gaminamas  serijiniu būdu UAB “Tamona”.
Specifikacijos:

 • Valdomo variklio galia: iki 4kW.
 • Maitinimas: Trifazis 50/60Hz, 400V tinklas.
 • Išėjimo fazinis dažnis: reguliuojamas, (0–100) Hz.
 • Variklio sukimosi greičio (fazinio dažnio) reguliavimas:
 • rankinis tolydinis, keitiklio valdymo skydelyje esančia klaviatūra; automatinis uždaroje valdymo sistemoje. 
 
įranga

Nanosekundinės trukmės elektrinių impulsų generavimo ir registravimo aparatūra
Tyrimų stendas skirtas elektrinio laidumo matavimams. Sudarytas iš nanosekundinių impulsų generatoriaus  (impulso trukmė 5-900 ns, užaugimo trukmė 0,5 ns, maksimali amplitudė 2 kV), uždaro ciklo helio kriostato, leidžiančio keisti bandinių temperatūrą intervale (4,2-320)±0.01 K, 50 W banginės varžos, 10 GHz dažnių juostos perdavimo linijos, 30 ps trukmės impulsinio lazerio ir impulsų registravimui bei kompiuteriniam apdorojimui naudojamų Tektronix 6 GHz arba Tektronix 16 GHz realaus laiko oscilografų.

 

 

Elektrinio laidumo tyrimų  pastoviuose magnetiniuose laukuose plačiame  temperatūrų ruože stendas
Sudarytas iš uždaro ciklo helio kriostato (temperatūrų ruožas nuo 4,2 K iki 320 K), ir pastovaus elektromagneto (iki 0,9 T) maitinamo iš precizinio programuojamo maitinimo šaltinio Agilent Technologies N5769A. Matavimo procesas yra automatizuotas, naudojant „LabView“ programos paketą. Šiuo metu yra naudojamos dvi programos. Viena programa skirta automatizuotam bandinių varžos priklausomybės nuo temperatūros matavimui. Vienu metu galima matuoti tris bandinius. Kita programa skirta matuoti bandinių varžos priklausomybę nuo magnetinio lauko srauto tankio. 

 

Elektrinio laidumo tyrimų  pastoviuose magnetiniuose laukuose stendas
Stendas sudarytas iš dviejų dalių. Viena dalis skirta temperatūros stabilizavimui 270-350 K ruože ir bandinių varžos/srovės/įtampos matavimui magnetiniame lauke. Temperatūros stabilizavimas atliekamas naudojant Peltjė elementą. Temperatūra stabilizuojama 50 mK tikslumu. Antroji stendo dalis susideda iš nuolatinio elektromagneto (iki 2,4 T), programuojamo maitinimo šaltinio (Delta Elektronika SM 120-50), magnetinio lauko matuoklio, varžos matuoklio (Agilent 34411A) ir kompiuterio su valdymo programa. Šiuo atveju elektromagnetas turi keičiamus polius, kurių paviršiaus plotas nuo 490 cm2 iki 20 cm2, o atstumas tarp polių nuo 10 cm iki 1 cm, todėl sukuriamas homogeninis magnetinis laukas dideliame tūryje.

 

Kompaktinis stipraus impulsinio magnetinio lauko šaltinis
Veikimo principas paremtas kondensatorių baterijos iškrovimu per ritę – specialiai pagamintą induktorių. Jo apvijos yra izoliuotos Kapton’u® (su 50 % persidengimu), kiekvieną sluoksnį sutvirtinant Zylon’u® su epoksidine derva. Naudojant tokį induktorių galima generuoti iki 40 T, 0,5-1 ms trukmės pusės sinuso formos magnetinio lauko impulsus. Ritės aušinimui yra naudojamas skystas azotas. Tai leidžia atlikti eksperimentus temperatūrų intervale 80 K-350 K. Šis prietaisas yra unikalus Lietuvoje, leidžiantis paveikti objektus labai stipriais magnetiniais laukais.

 

Biologinių ląstelių elektroporacija nanosekundinės trukmės elektriniais impulsais
Biologinių ląstelių elektroporacijos tyrimams naudojami dviejų rūšių matavimo stendai.
Nanosekundinės trukmės elektrinių impulsų generavimo ir registravimo aparatūros stendas,leidžiantis paveikti ląsteles iki 2 kV amplitudės 10 ns - 1 μs trukmės įtampos impulsais (naudojamas gyvsidabrinės relės generatorius).
Aukštos įtampos (iki 30 kV) 10-90 ns trukmės elektrinių impulsų generavimo stendas, naudojant dujinį kibirkštiklį, didelės energijos pikosekundinį Nd:YAG lazerį (kibirkštiklio paleidimui) ir aukštos įtampos maitinimo šaltinį (iki 30 kV).

 

PI MOCVD įranga
Impulsinio injekcinio metaloorganinių junginių cheminio nusodinimo iš garų fazės (PI MOCVD) įranga skirta manganitų sluoksnių auginimui.

 

Impulsinio lazerinimo garinimo sistema
Sukomplektuota impulsinio lazerinimo garinimo sistema su impulsiniu eksimeriniu lazeriu (Gamintojas: Twente Solid State Technology, The Netherlands)  yra moderni, universali, daugiafunkcijinė vakuuminio garinimo įranga maksimaliai pritaikyta įvairių elektronikos, magnetoelektronikos bei optoelektronikos medžiagų, pvz.,   daugiakomponenčių feromagnetinių, feroelektrinių, elektrai laidžių ir dielektrinių metalų oksidų plonųjų epitaksinių sluoksnių, heterosandūrų bei įvairių daugiasluoksnių darinių  ir nanostruktūrų gaminimui.

 

 

Specializuota technologinė įranga plonoms plėvelėms ir daugiasluoksnėms struktūroms nusodinti

 • Darbinis slėgis nusodinimo kameroje kinta nuo liekamojo dujų slėgio (5X10–7 Torr) iki 1 Torr
 • Plokštieji RF / DC magnetronio dulkinimo šaltiniai (magnetronai) su sklendėmis 2” skersmens - 2 vnt., 1” skersmens - 1 vnt.
 • 3 ar daugiau terminio garavimo šaltinių su elektrinės galios  šaltiniais
 • Visų sistemos funkcijų valdymas kompiuteriu

Motorizuota besisukančio disko (angl. Spin disc) trimatės fluorescensinės mikroskopijos sistema
Tai unikali ir pigesnė už tradicinę konfokalinę fluorescencinę mikroskopiją (KFM) sistema. Jos raiška nors ir yra prilyginama konfokalinei mikroskopijai, tačiau sistemos didžiausias pranašumas – greitai (apie 100 kartų greičiau lyginant su KFM) vaizdinti gyvūninėse ląstelėse vykstančius procesus, bei rekonstruoti trimatį ląstelės vaizdą. Revolution DSD (Andor, JAV) besisukančio disko sistemą sudaro: invertuotas fluorescensinis mikroskopas (Nicon, Japonija) programinės įranga, vaizdo kamera, šiam tikslui pritaikyti objektyvai, motorizuotų filtrinių kubų rinkinys, diferencinio interferencinio kontrasto optiniai elementai, motorizuotų kondensoriai ir valdymo pultas.

 

HIL (Hardware in the Loop) įranga kompiuteriui, valdymo sistemų modeliavimui
Įranga naudojama  valdymo sistemų modeliavimui, kai viena sistemos dalis yra reali, o kita – virtuali, pateikta matematiniu modeliu kompiuteryje.

 

Specialus stendas dažnio keitiklių charakteristikų tyrimui
Stendas naudojamas  dažnio keitiklių testavimui ir tyrimui priklausomai nuo dažnio,  apkrovos  ir kitų sąlygų. 

 

 

Vykdomi projektai
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektas Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0015 „Biojutiklis iš nanosluoksniuotų struktūrų SARS-COV2 nustatymui“ (2021 - 2023). Projekto vertė - 299 729.51 EUR
  Apie projektą | Projekto metu sukurto biojutiklio prototipo aprašymas
 • MITA projektas „Magnetinio lauko matuoklio komercinimas“ (priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“), sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0012 (2020-2021). Projekto vertė - 99 908 Eur.
 • „Išmanios membranos elektrocheminiams prietaisams“ (Smart membranes for electrochemical devices)  Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0063 (2018-2021). Projekto vertė – 655 227 EUR.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon 2020 projektas: Grafeno-manganitų nanostruktūros, skirtos naujo tipo impulsinio magnetinio lauko jutikliams (GRAMAS), sutarties Nr. 751905 (2017-2019)
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Spartūs magnetovaržiniai procesai nanostruktūruotų manganitų sluoksnių jutikliuose, skirtuose elektromagnetinio formavimo įtaisų monitoringui, sutarties Nr. MIP-17-470 (2017 - 2020) - vadovas Voitech Stankevič
svarbiausios publikacijos
 1. Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Tutkus, Marijonas; Vitulskienė, Ernesta; Franckevičius, Marius; Büchel, Claudia; Robert, Bruno; Valkūnas, Leonas. Fluorescence quenching in aggregates of fucoxanthin–chlorophyll protein complexes: Interplay of fluorescing and dark states // Biochimica et biophysica acta (BBA) - Bioenergetics. ISSN 0005-2728. 2024, vol. 1865, iss. 2, art. no. 149030, p. 1-10.
 2. Baškys, Algirdas. A combined controller for closed-loop control systems affected by electromagnetic interference // Sensor. ISSN 1424-8220. 2024, vol. 24, iss. 5, art. no. 1466, p. 1-21.
 3. Ragauskaitė, Elžbieta; Marčiukaitis, Samuelis; Radveikienė, Ingrida; Bagdžiūnas, Gintautas. An electrografted monolayer of polyaniline as a tuneable platform for a glucose biosensor // Nanoscale. ISSN 2040-3364. 2024, vol. 16, iss. 9, p. 4647-4655.
 4. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg. Feasible parameters of ohmic areas of YBaCuO thin films switched via moving unstable border between superconducting and normal states // Coatings. eISSN 2079-6412. 2024, vol. 14, iss. 3, art. no. 266, p. 1-10.
 5. Marcinauskas, Liutauras; Kavaliauskas, Žydrūnas; Jonynaitė, Kamilė; Uscila, Rolandas; Aikas, Mindaugas; Keršulis, Skirmantas; Strakšys, Antanas; Stirkė, Arūnas; Stankevič, Voitech. The influence of voltage on gliding arc discharge characteristics, the composition of air plasma, and the properties of BG-11 medium // Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2024, vol. 14, iss. 5, art. no. 2135, p. 1-16.
 6. Siddiqui, Shahida Anusha; Bahmid, Nur Alim; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Khalifa, Ibrahim; Khan, Sipper; Rostamabadi, Hadis; Jafari, Seid Mahdi. Recent advances in food applications of phenolic-loaded micro/nanodelivery system // Critical reviews in food science and nutrition. ISSN 1040-8398. 2023, vol. 63, iss. 27, p. 8939-8959.
 7. Stocco, Thiago Domingues; Zhang, Tianyi; Dimitrov, Edgar; Ghosh, Anupama; da Silva, Alessandro Marcio Hakme; Martins Antunes De Melo, Wanessa De Cassia; Tsumura, Willian Gonçalves; Silva, André Diniz Rosa; Sousa, Gustavo F; Viana, Bartolomeu C; Terrones, Mauricio; Oliveira Lobo, Anderson. Carbon nanomaterial-based hydrogels as scaffolds in tissue engineering: a comprehensive review // International journal of nanomedicine. ISSN 1176-9114. 2023, vol. 18, p. 6153-6183.
 8. Ibenskas, Andrius; Tornau, Evaldas. Modeling of close-packed patterns of intact and partially deprotonated TPTC molecules // Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2023, vol. 127, iss. 50, p. 24303-24315.
 9. Gančytė, Greta; Šimonis, Povilas; Stirkė, Arūnas. Investigation of osmotic shock effect on pulsed electric field treated S. cerevisiae yeast cells //Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2023, vol. 13, art.no. 10573, p. 1-11.
 10. Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Casanova, Federico; Talaikis, Martynas; Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Šimonis, Povilas; Pakštas, Vidas; Jurkūnas, Marijus; Gomaa, Mohamed A. E.; Stirkė, Arūnas. Effects of pulsed electric field on the physicochemical and structural properties of micellar casein//Polymers. eISSN 2073-4360. 2023, vol.15, iss.15, art. no. 3311, p. 1-14.
 11. Meškinis, Šarūnas; Gudaitis, Rimantas; Vasiliauskas, Andrius; Guobienė, Asta; Jankauskas, Šarūnas; Stankevič, Voitech; Keršulis, Skirmantas; Stirkė, Arūnas; Andriukonis, Eivydas; Melo, Wanessa; Vertelis, Vilius; Žurauskienė, Nerija. Biosensor based on graphene directly grown by MW-PECVD for detection of COVID-19 spike (S) protein and its entry receptor ACE2//Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2023, vol. 13, iss. 16, art. no. 2373, p. 1-18.
 12. Plikusienė, Ieva; Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Vertelis, Vilius; Juciutė, Silvija; Balevičius, Saulius; Ramanavičius, Arūnas; Talbot, Julian; Ramanavičienė, Almira. Revealing the SARS-CoV-2 spike protein and specific antibody immune complex formation mechanism for precise evaluation of antibody affinity//International journal of molecular sciences. ISSN 1661-6596. 2023, vol. 24, iss. 17, art. no. 13220, p. 1-15.
 13. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg. Detailed look into the unstable S-N border during propagation of the N-zone into the thin YBaCuO film // Physica scripta. ISSN 0031-8949. 2023, vol. 98, iss. 5, art. no. 055924, p. 1-10.
 14. Andriukonis, Eivydas; Butkevičius, Marius; Šimonis, Povilas; Ramanavičius, Arūnas. Development of a disposable polyacrylamide hydrogel-based semipermeable membrane for micro Ag/AgCl reference electrode // Sensors. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 5, art. no. 2510, p. 1-10.
 15. Žurauskienė, Nerija; Rudokas, Vakaris; Tolvaišienė, Sonata. Magnetoresistance and magnetic relaxation of La-Sr-Mn-O films grown on Si/SiO2 substrate by pulsed injection MOCVD // Sensors. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 12, art. no. 5365, p. 1-16.
 16. Jankauskas, Mindaugas; Serackis, Artūras; Šapurov, Martynas; Pomarnacki, Raimondas; Baškys, Algirdas; Hyunh, Van Khang; Vaimann, Toomas; Zakis, Janis. Exploring the limits of early predictive maintenance in wind turbines applying an anomaly detection technique // Sensors. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 12, art. no. 5695, p. 1-10.
 17. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg; Šermukšnis, Emilis; Avrutin, Vitaliy; Özgür, Ümit; Morkoç, Hadis. Determination of hot-electron drift velocity in (Be)ZnMgO/ZnO 2DEG channels // Physica scripta. ISSN 0031-8949. 2023, vol. 98, no. 1, art. no. 015808, p. 1-10.
 18. Hamad, Gamal; Amer, Amr; Kirrella, Ghada; Mehany, Taha; Elfayoumy, Reham A.; Elsabagh, Rasha; Elghazaly, Eman M.; Esatbeyoglu, Tuba; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Zeitoun, Ahmed. Evaluation of the prevalence of Staphylococcus aureus in chicken fillets and its bio-control using different seaweed extracts // Foods. eISSN 2304-8158. 2023, vol. 12, iss. 1, art. no. 20, p. 1-14.
 19. Ibenskas, Andrius; Šimėnas, Mantas; Tornau, Evaldas. Ordering of monomers, dimers and polymers of deposited Br2I2Py molecules: a modeling study // Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2023, vol. 25, iss. 4, p. 3449-3456.
 20. Sužiedėlis, Algirdas; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Čerškus, Aurimas; Požela, Karolis; Anbinderis, Maksimas. Competition between direct detection mechanisms in planar bow-tie microwave diodes on the base of InAlAs/InGaAs/InAlAs heterostructures // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 3, art. no. 1441, p. 1-16.
 21. Stankevič, Voitech; Keršulis, Skirmantas; Dilys, Justas; Bleizgys, Vytautas; Viliūnas, Mindaugas; Vertelis, Vilius; Maneikis, Andrius; Rudokas, Vakaris; Plaušinaitienė, Valentina; Žurauskienė, Nerija. Measurement system for short-pulsed magnetic fields // Sensors. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 3, art. no. 1435, p. 1-15.
 22. Žurauskienė, Nerija. Engineering of advanced materials for high magnetic field sensing: A review // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 6, art. no. 2939, p. 1-39.
 23. Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Casanova, Federico; Šimonis, Povilas; Jonikaitė-Švėgždienė, Jūratė; Jurkūnas, Marijus; Gomaa, Mohamed A.E.; Stirkė, Arūnas. Pulsed electric field-assisted glycation of bovine serum albumin/starch conjugates improved their emulsifying properties // Innovative food science & emerging technologies. ISSN 1466-8564. 2022, vol. 82, art. no. 103190, p. 1-1.
 24. Anulytė, Justina; Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Vertelis, Vilius; Stankevičius, Evaldas; Vilkevičius, Kernius; Balevičius, Zigmas. Influence of a gold nano-bumps surface lattice array on the propagation length of strongly coupled Tamm and surface plasmon polaritons // Journal of materials chemistry C. ISSN 2050-7526. 2022, vol. 10, iss. 36, p. 13234-13241.
 25. Žurauskienė, Nerija; Stankevič, Voitech; Keršulis, Skirmantas; Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Dobilas, Jorūnas; Vasiliauskas, Remigijus; Skapas, Martynas; Koliada, Mykola; Pietosa, Jaroslaw; Wisniewski, Andrzej. Enhancement of room-temperature low-field magnetoresistance in nanostructured lanthanum manganite films for magnetic sensor applications // Sensors. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 11, art. no. 4004, p. 1-14.
 26. Plikusienė, Ieva; Mačiulis, Vincentas; Juciutė, Silvija; Maciulevičienė, Rūta; Balevičius, Saulius; Ramanavičius, Arūnas; Ramanavičienė, Almira. Investigation and comparison of specific antibodies' affinity interaction with SARS-CoV-2 wild-type, B.1.1.7, and B.1.351 spike protein by total internal reflection ellipsometry // Biosensors. ISSN 2079-6374. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 351, p. 1-12.
 27. Radveikienė, Ingrida; Palinauskas, Delianas; Ragauskaitė, Elžbieta; Bagdžiūnas, Gintautas. Self-assembled cyclodextrins-based nanostructures on indium-tin-oxide for a detection of catecholamine neurotransmitters // Applied surface science. ISSN 0169-4332.  2022, vol. 600, art. no. 154170, p.1-10.
 28. Plikusienė, Ieva; Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Juciutė, Silvija; Ramanavičius, Arūnas; Balevičius, Zigmas; Slibinskas, Rimantas; Kučinskaitė-Kodzė, Indrė; Simanavičius, Martynas; Balevičius, Saulius; Ramanavičienė, Almira. Investigation of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein interaction with a specific antibody by combined spectroscopic ellipsometry and quartz crystal microbalance with dissipation // Journal of colloid and interface science. ISSN 0021-9797. 2022, vol. 626, p. 113-122.
 29. Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Anulytė, Justina; Tolenis, Tomas; Baškys, Algirdas; Plikusienė, Ieva; Balevičius, Zigmas. Total internal reflection ellipsometry approach for bloch surface waves biosensing applications // Biosensors. ISSN 2079-6374. 2022, vol. 12, iss. 8, art. no. 584.
 30. Mikoliūnaitė, Lina; Talaikis, Martynas; Michalowska, Aleksandra; Dobilas, Jorūnas; Stankevič, Voitech; Kudelski, Andrzej; Niaura, Gediminas. Thermally stable magneto-plasmonic nanoparticles for SERS with tunable plasmon resonance // Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 16, art. no. 2860, p. 1-16.
 31. Zambzickaitė, Greta; Talaikis, Martynas; Dobilas, Jorūnas; Stankevič, Voitech; Drabavičius, Audrius; Niaura, Gediminas; Mikoliūnaitė, Lina. Microwave-assisted solvothermal synthesis of nanocrystallite-derived magnetite spheres // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 11, art. no. 4008, p. 1-16.
 32. Siddiqui, Shahida Anusha; Bahmid, Nur Alim; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Abdel-Moneim, Abdel-Moneim Eid; Shehata, Abdelrazeq M.; Tan, Chen; Kharazmi, Mohammad Saeed; Li, Yuan; Assadpour, Elham; Castro-Muñoz, Roberto; Jafari, Seid Mahdi. Bioactive-loaded nanodelivery systems for the feed and drugs of livestock; purposes, techniques and applications // Advances in colloid and interface science. ISSN 0001-8686. 2022, vol. 308, art. no. 102772, p. 1-17.
 33. Ahmed, Eman; Zeitoun, Ashraf; Hamad, Gamal; Zeitoun, Mohamed A. M.; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Korma, Sameh A.; Esatbeyoglu, Tuba. Lignocellulosic biomasses from agricultural wastes improved the quality and physicochemical properties of frying oils // Foods. eISSN 2304-8158. 2022, vol. 11, iss. 19, art. no. 3149, p. 1-16.
 34. Ibenskas, Andrius; Tornau, Evaldas. Modeling of different ordering schemes for halogen-functionalized molecules with triazine and benzene core // The journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2022, vol. 126, iss. 18, p. 8079-8089.
 35. Dudkaitė, Vygailė; Bagdžiūnas, Gintautas. Functionalization of glucose oxidase in organic solvent: towards direct electrical communication across enzyme-electrode interface // Biosensors. ISSN 2079-6374. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 335, p. 1-12.
 36. Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Casanova, Federico; Šimonis, Povilas; Stankevič, Voitech; Gomaa, Mohamed A. E.; Stirkė, Arūnas. Pulsed electric field: fundamentals and effects on the structural and techno-functional properties of dairy and plant proteins // Foods. eISSN 2304-8158. 2022, vol. 11, iss. 11, art. no. 1556, p. 1-20.
 37. Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Vertelis, Vilius; Balevičius, Zigmas. The experimental evidence of a strong coupling regime in the hybrid Tamm plasmon-surface plasmon polariton mode. Nanophotonics. ISSN 2192-8606. 2021, vol. 10, iss. 5, p. 1565-1571.
 38. Kavaliauskaitė, Justina; Kazlauskaitė, Auksė; Lazutka, Juozas Rimantas; Mozolevskis, Gatis; Stirkė, Arūnas. Pulsed electric fields alter expression of NF-κB promoter-controlled gene. International journal of molecular sciences. eISSN 1422-0067. 2022, vol. 23, iss. 1, art. no. 451, p. 1-15.
 39. Geng, Mengjie; Liu, Jian; Hu, Hao; Qin, Lang; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Zhang, Zhuo. A comprehensive study on structures and characterizations of 7S protein treated by high intensity ultrasound at different pH and ionic strengths. Food chemistry. ISSN 0308-8146. 2022, vol. 373, art. no. 131378, p. 1-9.
 40. Geng, Mengjie; Wang, Zhongkun; Qin, Lang; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Du, Linxiao; Xu, Xiaoyun; Pan, Siyi; Hu, Hao. Effect of ultrasound and coagulant types on properties of β-carotene bulk emulsion gels stabilized by soy protein. Food hydrocolloids. ISSN 0268-005X. 2022, vol. 123, art. no. 107146, p. 1-11.
 41. Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Keršulis, Skirmantas; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Klimantavičius, Jonas; Tolvaišienė, Sonata; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Balevičius, Saulius. Nanostructured manganite films grown by pulsed injection MOCVD: tuning low- and high-field magnetoresistive properties for sensors applications. Sensors. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 2, art. no. 605, p. 1-16.
 42. Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, Gražina; Vengalis, Bonifacas. Angle-dependent AC susceptibility, low-field magnetoresistance and switching behaviour of La0.66Sr0.34MnO3/YSZ(001) films. Journal of magnetism and magnetic materials. ISSN 0304-8853. 2022, vol. 552, art. no. 169197, p. 1-10.
 43. Šapurov, Martynas; Baškys, Algirdas; Pomarnacki, Raimondas; Serackis, Artūras; Jankauskas, Mindaugas; Huynh, Van Khang; Bleizgys, Vytautas; Dervinis, Aldas; Bielskis, Edvardas; Paulikas, Šarūnas; Paulauskas, Nerijus; Guršnys, Darius. Cascaded multilevel inverter-based asymmetric static synchronous compensator of reactive power. Symmetry. ISSN 2073-8994. 2022, vol. 14, iss. 3, art. no. 483, p. 1-14.
 44. Nikoomanzari, Elham; Karbasi, Minoo; [Martins Antunes De Melo, Wanessa De Cassia]; Moris, Hanieh; Babaei, Kazem; Giannakis, Stefanos; Fattah-alhosseini, Arash. Impressive strides in antibacterial performance amelioration of Ti-based implants via plasma electrolytic oxidation (PEO): A review of the recent advancements. Chemical engineering journal. ISSN 1385-8947. 2022, vol. 441, art. no. 136003, p. 1-26.
 45. Li, Letian; Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Geng, Mengjie; Zhang, Zhongli; Su, Hongchen; Xu, Xiaoyun; Pan, Siyi; Hu, Hao. Ultrasound-assisted gelation of β-carotene enriched oleogels based on candelilla wax-nut oils: Physical properties and in-vitro digestion analysis. Ultrasonics sonochemistry. ISSN 1350-4177. 2021, vol. 79, art. no. 105762, p. 1-10.
 46. Žurauskienė, Nerija; Rudokas, Vakaris; Keršulis, Skirmantas; Stankevič, Voitech; Pavilonis, Dainius; Plaušinaitienė, Valentina; Vagner, Milita; Balevičius, Saulius. Magnetoresistance and its relaxation of nanostructured La-Sr-Mn-Co-O films: Application for low temperature magnetic sensors. Journal of magnetism and magnetic materials. ISSN 0304-8853. 2021, vol. 539, art. no. 168340, p. 1-6.
 47. Rožėnė, Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Bružaitė, Ingrida; Zinovičius, Antanas; Ramanavičius, Arūnas. Baker’s yeast-based microbial fuel cell mediated by 2-methyl-1,4-naphthoquinone. Membranes. ISSN 2077-0375. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 182, p. 1-10.
 48. Bogužaitė, Raimonda; Ratautaitė, Vilma; Mikoliūnaitė, Lina; Pudžaitis, Vaidas; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Towards analytical application of electrochromic polypyrrole layers modified by phenothiazine derivatives. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657.  2021, vol. 886, art. no. 115132, p. 1-10.
 49. Virbickas, Povilas; Valiūnienė, Aušra; Baryševa, Diana; Popkirov, Georgi; Ramanavičius, Arūnas. Determination of cyanide concentration by chronoamperometry, cyclic voltammetry and fast Fourier transform electrochemical impedance spectroscopy. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657.  2021, vol. 895, art. no. 115449, p. 1-7.
 50. Valiūnienė, Aušra; Kavaliauskaitė, Gabija; Virbickas, Povilas; Ramanavičius, Arūnas. Prussian blue based impedimetric urea biosensor. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2021, vol. 895, art. no. 115473, p. 1-6.
 51. German, Natalija; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Dispersed conducting polymer nanocomposites with glucose oxidase and gold nanoparticles for the design of enzymatic glucose biosensors. Polymers. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 13, art. no. 2173, p. 1-16.
 52. Liustrovaitė, Viktorija; Valiūnienė, Aušra; Valinčius, Gintaras; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemical impedance spectroscopy based evaluation of chlorophyll a reconstitution within tethered bilayer lipid membrane. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2021, vol. 168, iss. 6, art. no. 066506, p. 1-6.
 53. Ratautaitė, Vilma; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Plaušinaitis, Deivis; Bogužaitė, Raimonda; Balčiūnas, Domas; Ramanavičienė, Almira; Neunert, Grażyna; Ramanavičius, Arūnas. Molecular imprinting technology for determination of uric acid. International journal of molecular sciences. ISSN 1661-6596. 2021, vol. 22, iss. 9, art. no. 5032, p. 1-18.
 54. Liu, Cheng; Yang, Yi; Rakstys, Kasparas; Mahata, Arup; Franckevičius, Marius; Mosconi, Edoardo; Skackauskaite, Raminta; Ding, Bin; Brooks, Keith G.; Usiobo, Onovbaramwen Jennifer; Audinot, Jean-Nicolas; Kanda, Hiroyuki; Driukas, Simonas; Kavaliauskaitė, Gabrielė; Gulbinas, Vidmantas; Dessimoz, Marc; Getautis, Vytautas; De Angelis, Filippo; Ding, Yong; Dai, Songyuan; Dyson, Paul J.; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Tuning structural isomers of phenylenediammonium to afford efficient and stable perovskite solar cells and modules. Nature communications. ISSN 2041-1723. 2021, vol. 12, art. no. 6394, p. 1-9.
 55. Grybauskaitė-Kaminskienė, Gintarė; Dudkaitė, Vygailė; Bagdžiūnas, Gintautas. Photophysical and semiconducting properties of isomeric triphenylimidazole derivatives with a benzophenone moiety. New journal of chemistry. ISSN 1144-0546. 2021, vol. 45, iss. 42, p. 19746-19754.
 56. Drobysh, Maryia; Ramanavičienė, Almira; Viter, Roman; Ramanavičius, Arūnas. Affinity sensors for the diagnosis of COVID-19. Micromachines. eISSN 2072-666X. 2021, vol. 12, art. no. 390, p. 1-19.
 57. Javorskis, Tomas; Jurys, Arminas; Bagdžiūnas, Gintautas; Orentas, Edvinas. Synthesis of C- and N-substituted 1,5,2,6-dithiadiazocanes –electrophilic-nucleophilic thioamination (ENTA) reagents. Advanced synthesis and catalysis. ISSN 1615-4150. 2021, vol. 363, no. 13, p. 3329-3335.
 58. Plikusienė, Ieva; Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Valavičius, Audrius; Ramanavičienė, Almira; Balevičius, Zigmas. Application of Tamm plasmon polaritons and cavity modes for biosensing in the combined spectroscopic ellipsometry and quartz crystal microbalance method. Biosensors. eISSN 2079-6374. 2021, vol. 11, iss. 12, art. n. 501, p. 1-13.
 59. Dronina, Julija; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. Advances and insights in the diagnosis of viral infections. Journal of nanobiotechnology. eISSN 1477-3155. 2021, vol. 19, art. no. 348, p. 1-23.
 60. Zinovičius, Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Ramanavičienė, Almira; Rožėnė, Justė; Popov, Anton; Ramanavičius, Arūnas.  Scanning electrochemical impedance microscopy in redox-competition mode for the investigation of antibodies labelled with horseradish peroxidase . Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 15, art. no. 4301, p. 1-8.
 61. Ramanavičius, Arūnas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Petronienė, Jūratė Jolanta; Barkauskas, Jurgis; Genys, Povilas; Ratautaitė, Vilma; Viter, Roman; Iatsunskyi, Igor; Ramanavičienė, Almira. Scanning electrochemical microscopy and electrochemical impedance spectroscopy-based characterization of perforated polycarbonate membrane modified by carbon-nanomaterials and glucose oxidase. Colloids and surfaces: A-physicochemical and engineering aspects. ISSN 0927-7757. 2021, vol. 624, art. no. 126822, p. 1-8.
 62. Martins Antunes De Melo, Wanessa De Cassia; Celiešiūtė-Germanienė, Raimonda; Šimonis, Povilas; Stirkė, Arūnas. Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) for biofilm treatments. Possible synergy between aPDT and pulsed electric fields. Virulence. ISSN 2150-5594. 2021, vol. 12, no. 1, p. 2247-2272.
 63. Ibenskas, Andrius; Tornau, Evaldas. Modeling of high-temperature ordered structures with weak intermolecular C–H·F and C–H·N bonds. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447.  2021, vol. 125, iss. 35, p. 19560-19569.
 64. Ibenskas, Andrius; Šimėnas, Mantas; Tornau, Evaldas. Modeling the dimeric structure of partly deprotonated trimesic acid molecules. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2021, vol. 125, iss. 13, p. 7466-7475.
 65. Sinkevičius, Giedrius; Baškys, Algirdas; Tamošauskas, Gintaras. Active suppression of piezoelectric ringing in pockels cells for laser cavity application. Symmetry. ISSN 2073-8994. 2021, vol. 13, iss. 4, art. no. 677, p. 1-10.
 66. Plikusienė, Ieva; Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Ramanavičienė, Almira; Balevičius, Zigmas; Buzavaitė-Vertelienė, Ernesta; Čiplys, Evaldas; Slibinskas, Rimantas; Simanavičius, Martynas; Žvirblienė, Aurelija; Ramanavičius, Arūnas. Evaluation of kinetics and thermodynamics of interaction between immobilized SARS-CoV-2 nucleoprotein and specific antibodies by total internal reflection ellipsometry. Journal of colloid and interface science. ISSN 0021-9797. 2021, vol. 594, p. 195-203.
 67. Andriukonis, Eivydas; Celiešiūtė-Germanienė, Raimonda; Ramanavičius, Simonas; Viter, Roman; Ramanavičius, Arūnas. From microorganism-based amperometric biosensors towards microbial fuel cells. Sensors. eISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, no. 7, art. no. 2442, p. 1-23.
 68. Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Valiūnienė, Aušra; Bučinskas, Vytautas; Genys, Povilas; Ratautaitė, Vilma; Ramanavičienė, Almira; Aksun, Elif; Tereshchenko, Alla; Zeybek, Bulent; Ramanavičius, Arūnas. Towards supercapacitors: Cyclic voltammetry and fast Fourier transform electrochemical impedance spectroscopy based evaluation of polypyrrole electrochemically deposited on the pencil graphite electrode. Colloids and surfaces : A-physicochemical and engineering aspects. ISSN 0927-7757. 2021, vol. 610, art.no. 125750, p. 1-9.
 69. Šimonis, Povilas; Linkevičiūtė, Aušra; Stirkė, Arūnas. Electroporation assisted improvement of freezing tolerance in yeast cells. Foods. ISSN 2304-8158. 2021, vol. 10, iss. 1, art. no. 170, p. 1-9.
 70. Plikusienė, Ieva; Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Graniel, Octavio; Bechelany, Mikhael; Balevičius, Saulius; Vertelis, Vilius; Balevičius, Zigmas; Popov, Anton; Ramanavičius, Arūnas; Ramanavičienė, Almira. Total internal reflection ellipsometry for kinetics-based assessment of bovine serum albumin immobilization on ZnO nanowires. Journal of materials chemistry C. ISSN 2050-7526. 2021, vol. 9, iss. 4, p. 1345-1352.
 71. Vertelis, Vilius; Stankevič, Tomas; Balevičius, Saulius; Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Plaušinaitienė, Valentina; Tolvaišienė, Sonata; Schneider, M.; Šimkevičius, Česlovas. Superconducting protector against electromagnetic pulses based on YBCO film prepared on an Al2O3 substrate with a CeO2 sublayer. Superconductor science and technology. eISSN 1361-6668. 2021, vol. 34, no.3, art. no. 035007, p. 1-10.
 72. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg; Alsalman, Hussain; Young Kwak, Joon. Self-heating controlled current–voltage and noise characteristics in graphene. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 18, art. no. 185101, p. 1-8.
 73. Rožėnė, Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Bružaitė, Ingrida; Dzedzickis, Andrius; Ramanavičius, Arūnas. Yeast-based microbial biofuel cell mediated by 9,10-phenantrenequinone. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2021, vol. 373, art. no. 137918, p. 1-10.
 74. Dronina, Julija; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. The application of DNA polymerases and Cas9 as representative of DNA-modifying enzymes group in DNA sensor design (review). Biosensors and bioelectronics. ISSN 0956-5663. 2021, vol. 175, art. no. 112867, p. 1-11.
 75. Emir, Gamze; Dilgin, Yusuf; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Amperometric nonenzymatic glucose biosensor based on graphite rod electrode modified by Ni-nanoparticle/polypyrrole composite. Microchemical journal. ISSN 0026-265X. 2021, vol. 161, art. no. 105751, p. 1-12.
 76. Vertelis, Vilius; Balevičius, Saulius; Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Schneider, Markus. The application of a CMR-B-scalar sensor for the investigation of the electromagnetic acceleration of type II superconductors. Sensors. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 4, art. no. 1293, p. 1-18.
 77. Žalnėravičius, Rokas; Klimas, Vaclovas; Paškevičius, Algimantas; Grincienė, Giedrė; Karpicz, Renata; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Highly efficient antimicrobial agents based on sulfur-enriched, hydrophilic molybdenum disulfide nano/microparticles and coatings functionalized with palladium nanoparticles. Journal of colloid and interface science. ISSN 0021-9797. 2021, vol. 591, p. 115-128.
 78. Kopūstas, Aurimas; Ivanovaitė, Šarūnė; Rakickas, Tomas; Pocevičiūtė, Ernesta; Paksaitė, Justė; Karvelis, Tautvydas; Zaremba, Mindaugas; Manakova, Elena; Tutkus, Marijonas. Oriented soft DNA curtains for single-molecule imaging. Langmuir. ISSN 0743-7463. 2021, vol. 37, iss. 11, p. 3428-3437.
 79. Mačiulytė, Sandra; Mamavičiūtė, Indrė; Strakšys, Antanas; Kochanė, Tatjana; Budrienė, Saulutė. New poly(urethane‑urea) microcapsules from PVA modified with APTES: preparation, characterization and enzyme encapsulation. Polymer bulletin. ISSN 0170-0839. 2021, vol. 78, p. 1867-1886.
 80. Kiprijanovič, Oleg; Ardaravičius, Linas; Kwak, Joon Young. High-voltage carrier transport measurements in graphene and MoS2. Results in physics. ISSN 2211-3797. 2021, vol. 24, art. no. 104156, p. 1-4.
 81. Dzedzickis, Andrius; Šutinys, Ernestas; Bučinskas, Vytautas; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Jakštys, Baltramiejus; Ramanavičius, Arūnas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Polyethylene-carbon composite (Velostat®) based tactile sensor. Polymers. eISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 12, art. no. 2905, p. 1-17.
 82. Plaušinaitis, Deivis; Balčiūnas, Domas; Ramanavičius, Arūnas. Synthesis of heterogeneously conductive polypyrrole layer from non-aqueous solution using the double-step potential technique. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 8, art. no. 086510, p. 1-10.
 83. German, Natalija; Popov, Anton; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Formation and electrochemical characterisation of enzyme-assisted formation of polypyrrole and polyaniline nanocomposites with embedded glucose oxidase and gold nanoparticles. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss.16, art. no. 165501, p. 1-8.
 84. Gicevičius, Mindaugas; Cechanavičiūtė, Ieva Agnė; Ramanavičius, Arūnas. Electrochromic textile composites based on polyaniline-coated metallized conductive fabrics. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, art. no. 155515, p. 1-5.
 85. German, Natalija; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Formation and electrochemical evaluation of polyaniline and polypyrrole nanocomposites based on glucose oxidase and gold nanostructures. Polymers. eISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 12, art. no. 3026, p. 1-20.
 86. Popov, Anton; Brasiūnas, Benediktas; Damaškaitė, Anželika; Plikusienė, Ieva; Ramanavičius, Arūnas; Ramanavičienė, Almira. Electrodeposited gold nanostructures for the enhancement of electrochromic properties of PANI–PEDOT film deposited on transparent electrode. Polymers. eISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 12, art. no. 2778, p. 1-14.
 87. Damberga, Daina; Fedorenko, Viktoriia; Grundšteins, Kārlis; Altundal, Şahin; Šutka, Andris; Ramanavičius, Arūnas; Coy, Emerson; Mrówczyński, Radosław; Iatsunskyi, Igor; Viter, Roman. Influence of PDA coating on the structural, optical and surface properties of ZnO nanostructures. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2020, vol. 10, iss. 12, art. no. 2438, p. 1-11.
 88. Valiūnienė, Aušra; Virbickas, Povilas; Medvikytė, Giedrė; Ramanavičius, Arūnas. Urea biosensor based on electrochromic properties of Prussian blue. Electroanalysis. ISSN 1040-0397. 2020, vol. 32, iss. 3, p. 503-509.
 89. Valiūnienė, Aušra; Gabriūnaitė, Inga; Poderytė, Margarita; Ramanavičius, Arūnas. Electroporation of a hybrid bilayer membrane by scanning electrochemical microscope. Bioelectrochemistry. ISSN 1567-5394. 2020, vol. 136, art. no. 107617, p. 1-7.
 90. Plaušinaitis, Deivis; Sinkevičius, Linas; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ratautaitė, Vilma; Ramanavičius, Arūnas. Evaluation of electrochemical quartz crystal microbalance based sensor modified by uric acid-imprinted polypyrrole. Talanta. ISSN 0039-9140. 2020, vol. 220, art. no. 121414, p. 1-7.
 91. Kaušaitė-Minkštimienė, Asta; Glumbokaitė, Laura; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Reagent-less amperometric glucose biosensor based on nanobiocomposite consisting of poly(1,10-phenanthroline-5,6-dione), poly(pyrrole-2-carboxylic acid), gold nanoparticles and glucose oxidase. Microchemical journal. ISSN 0026-265X. 2020, vol. 154, art. no. 104665, p. 1-7.
 92. Valiūnienė, Aušra; Sabirovas, Tomas; Petronienė, Jūratė Jolanta; Ramanavičius, Arūnas. Towards the application of fast Fourier transform - scanning electrochemical impedance microscopy (FFT-SEIM). Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2020, vol. 864, art. no. 114067, p. 1-6.
 93. Virbickas, Povilas; Kavaliauskaitė, Gabija; Valiūnienė, Aušra; Plaušinaitienė, Valentina; Rekertaitė, Asta Inesė; Ramanavičius, Arūnas. Cobalt hexacyanoferrate based optical sensor for continuous optical sensing of hydrogen peroxide. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2020, vol. 362, art. no. 137202, p. 1-8.
 94. Petronienė, Jūratė Jolanta; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Mikšiūnas, Rokas; Bironaitė, Daiva; Ramanavičienė, Almira; Ručinskas, Kęstutis; Janušauskas, Vilius; Ramanavičius, Arūnas. Scanning electrochemical microscopy for the investigation of redox potential of human myocardium-derived mesenchymal stem cells grown at 2D and 3D conditions. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2020, vol. 360, art. no. 136956, p. 1-9.
 95. Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Valiūnienė, Aušra; Bučinskas, Vytautas; Genys, Povilas; Ratautaitė, Vilma; Ramanavičienė, Almira; Aksun, Elif; Tereshchenko, Alla; Zeybek, Bulent; Ramanavičius, Arūnas. Towards supercapacitors: Cyclic voltammetry and fast Fourier transform electrochemical impedance spectroscopy based evaluation of polypyrrole electrochemically deposited on the pencil graphite electrode. Colloids and surfaces : A-physicochemical and engineering aspects. ISSN 0927-7757. 2021, vol. 610, art.no. 125750, p. 1-9.
 96. Šimonis, Povilas; Linkevičiūtė, Aušra; Stirkė, Arūnas. Electroporation assisted improvement of freezing tolerance in yeast cells. Foods. ISSN 2304-8158. 2021, vol. 10, iss. 1, art. no. 170, p. 1-9.
 97. Gabriūnaitė, Inga; Valiūnienė, Aušra; Poderytė, Margarita; Ramanavičius, Arūnas. Silane-based self-assembled monolayer deposited on fluorine doped tin oxide as model system for pharmaceutical and biomedical analysis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. ISSN 0731-7085. 2020, vol. 177, art. no. 112832, p. 1-4.
 98. Bielskis, Edvardas; Baškys, Algirdas; Valiulis, Gediminas. Controller for the grid-connected microinverter output current tracking. Symmetry. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 1, art. no. 112, p. 1-13.
 99. Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Keršulis, Skirmantas; Talaikis, Martynas; Knašienė, Birutė; Stanionytė, Sandra; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Šaltytė, Zita; Niaura, Gediminas; Naujalis, Evaldas; Žurauskienė, Nerija. PI-MOCVD technology of (La, Sr)(Mn, Co)O3: From epitaxial to nanostructured films. Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 385, art. no. 125287, p. 1-8.
 100. Valiūnienė, Aušra; Petronienė, Jūratė Jolanta; Dulkys, Mindaugas; Ramanavičius, Arūnas. Investigation of active and inactivated yeast cells by scanning electrochemical impedance microscopy. Electroanalysis. ISSN 1040-0397. 2020, vol. 32, iss. 2, p. 367-374.
 101. Stankevič, Voitech; Šimonis, Povilas; Žurauskienė, Nerija; Stirkė, Arūnas; Dervinis, Aldas; Bleizgys, Vytautas; Keršulis, Skirmantas; Balevičius, Saulius. Compact square-wave pulse electroporator with controlled electroporation efficiency and cell viability. Symmetry. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 3, art. no. 412, p. 1-14.
 102. Plikusienė, Ieva; Balevičius, Zigmas; Ramanavičienė, Almira; Talbot, Julian; Mickienė, Gitana; Balevičius, Saulius; Stirkė, Arūnas; Tereshchenko, Alla; Tamošaitis, Linas; Žvirblis, Gintautas; Ramanavičius, Arūnas. Evaluation of affinity sensor response kinetics towards dimeric ligands linked with spacers of different rigidity: Immobilized recombinant granulocyte colony-stimulating factor based synthetic receptor binding with genetically engineered dimeric analyte derivatives. Biosensors and bioelectronics. ISSN 0956-5663. 2020, vol. 156, art. no. 112112, p. 1-8.
 103. Kašėta, Vytautas; Kaušylė, Aida; Kavaliauskaitė, Justina; Petreikytė, Monika; Stirkė, Arūnas; Biziulevičienė, Genė. Detection of intracellular biomarkers in viable cells using millisecond pulsed electric fields. Experimental cell research. ISSN 0014-4827. 2020, vol. 389, iss. 1, art. no. 111877, p. 1-7.
 104. Vertelis, Vilius; Balevičius, Saulius; Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Schneider, Markus. Pulsed magnetic flux penetration dynamics inside a thin-walled superconducting tube. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 127, iss. 11, art. no. 113901, p. 1-8.
 105. Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Valavičius, Audrius; Grinevičiūtė, Lina; Tolenis, Tomas; Lukošė, Rasuolė; Niaura, Gediminas; Balevičius, Zigmas. Influence of the graphene layer on the strong coupling in the hybrid Tamm-plasmon polariton mode. Optics express. ISSN 1094-4087. 2020, vol. 28, no. 7, p. 10308-10319.
 106. Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; Stankevič, Voitech; Keršulis, Skirmantas; Baškys, Algirdas; Bleizgys, Vytautas; Dilys, Justas; Lučinskis, Audrius; Tyshko, Alexey; Brazil, Stewart. Hand-held magnetic field meter based on colossal magnetoresistance-B-scalar sensor. IEEE transactions on instrumentation and measurement. ISSN 0018-9456. 2020, vol. 69, iss. 6, p. 2808-2816.
 107. Bružaitė, Ingrida; Rožėnė, Justė; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Ramanavičius, Arūnas. Towards microorganism-based biofuel cells: the viability of saccharomyces cerevisiae modified by multiwalled carbon nanotubes. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. 954, p. 1-4.
 108. Ibenskas, Andrius; Šimėnas, Mantas; Kizlaitis, Kasparas Jonas; Tornau, Evaldas. Pinwheel structures of deprotonated trimesic acid on Ag(111): model and simulations. The journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2020, vol. 124, iss. 20, p. 11212-11220.
 109. Šapurov, Martynas; Bleizgys, Vytautas; Baškys, Algirdas; Dervinis, Aldas; Bielskis, Edvardas; Paulikas, Šarūnas; Paulauskas, Nerijus; Mačaitis, Vytautas. Asymmetric compensation of reactive power using thyristor-controlled reactors. Symmetry: Symmetry in Renewable Energy and Power Systems. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 6, art. no. 880, p. 1-16.
 110. Petronienė, Jūratė Jolanta; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Mikšiūnas, Rokas; Bironaite, Daiva; Ramanavičienė, Almira; Mikoliūnaitė, Lina; Kisieliūtė, Aura; Ručinskas, Kęstutis; Janušauskas, Vilius; Plikusienė, Ieva; Labeit, Siegfried; Ramanavičius, Arūnas. Evaluation of redox activity of human myocardium-derived mesenchymal stem cells by scanning electrochemical microscopy. Electroanalysis. ISSN 1040-0397. 2020, vol. 32, no. 6, p. 1337-1345.
 111. Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Parvin, Maliha; Tereshchenko, Alla; Ramanavičius, Simonas; Karpič, Renata; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. Tuning the photo-luminescence properties of Wo3 layers by the adjustment of layer formation conditions. Materials. eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2814, p. 1-14.
 112. Ramanavičius, Simonas; Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Grigucevičienė, Asta; Ramanavičius, Arūnas. Selectivity of tungsten oxide synthesized by Sol-Gel method towards some volatile organic compounds and gaseous materials in a broad range of temperatures. Materials. eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 3, art. no. 523, p. 1-17.
 113. Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Mazetyte-Stasinskiene, Raminta; Chernyakova, Katsiaryna; Karpič, Renata; Ramanavičius, Arūnas. Time-resolved fluorescence spectroscopy based evaluation of stability of glucose oxidase. International journal of biological macromolecules. ISSN 0141-8130. 2020, vol. 163, p. 676-682.
 114. Janulevičius, Matas; Klimkevičius, Vaidas; Mikoliūnaitė, Lina; Vengalis, Bonifacas; Vargalis, Rokas; Šakirzanovas, Simas; Plaušinaitienė, Valentina; Žilinskas, Albinas; Katelnikovas, Artūras. Ultralight magnetic nanofibrous GdPO4 aerogel. ACS Omega. eISSN 2470-1343. 2020, vol. 5, no. 23, p. 14180-14185.
 115. Kiprijanovič, Oleg; Ardaravičius, Linas; Gradauskas, Jonas; Šimkevičius, Česlovas; Keršulis, Skirmantas; Ašmontas, Steponas. S-N border instability, magnetic flux trapping and cumulative effect during pulsed S-N switching of high quality YBaCuO thin films. Superconductor science and technology. ISSN 0953-2048. 2020, vol. 33, no. 9, art. no. 095013, p. 1-8.
 116. Ibenskas, Andrius; Tornau, Evaldas. Modeling of ribbon and oblique structures of benzene-1,3,5-triyl-tribenzoic acid. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447.2020, vol. 124, iss. 34, p. 18650-18659.
 117. Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Plikusienė, Ieva; Tolenis, Tomas; Valavičius, Audrius; Anulyte, J.; Ramanavičius, Arūnas; Balevičius, Zigmas. Hybrid Tamm-surface plasmon polariton mode for highly sensitive detection of protein interactions. Optics express. ISSN 1094-4087. 2020, vol. 28, no. 20, p. 29033-29043.
 118. Bagdžiūnas, Gintautas; Palinauskas, Delianas; Ramanavičius, Arūnas. Towards colourless-to-green electrochromic smart glass based on a redox active polymeric semiconductor containing carbazole moiety. Dyes and pigments. ISSN 0143-7208. 2020, vol. 177, art. no. 108328, p. 1-8.
 119. Stankevič, Voitech; Lueg-Althoff, Joern; Hahn, Marlon; Tekkaya, A. Erman; Žurauskienė, Nerija; Dilys, Justas; Klimantavičius, Jonas; Keršulis, Skirmantas; Šimkevičius, Česlovas; Balevičius, Saulius. Magnetic field measurements during magnetic pulse welding using CMR-B-scalar sensors. Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 20, art. no. 5925, p. 1-14.
 120. Mačiulis, Vincentas Mindaugas; Malinovskis, Uldis; Erts, Donats; Ramanavičius, Arūnas; Ramanavičienė, Almira; Balevičius, Saulius; Juciutė, Silvija; Plikusienė, Ieva. Porous aluminium oxide coating for the development of spectroscopic ellipsometry based biosensor: evaluation of human serum albumin adsorption. Coatings. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 11, art. no. 1018, p. 1-10.
 121. Bagdžiūnas, Gintautas; Palinauskas, Delianas. Poly(9H-carbazole) as a Organic Semiconductor for Enzymatic and Non-Enzymatic Glucose Sensors. Biosensors. eISSN 2079-6374. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 104, p. 1-15.
 122. Bagdžiūnas, Gintautas. Theoretical design of molecularly imprinted polymers based on polyaniline and polypyrrole for detection of tryptophan. Molecular systems design & engineering. eISSN 2058-9689. 2020, vol. 5, iss. 9, p. 1504-1512.
 123. Šimonis, Povilas; Garjonytė, Rasa; Stirkė, Arūnas. Mediated amperometry as a prospective method for the investigation of electroporation. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 19094, p. 1-8.
 124. Lukošė, Rasuolė; Plaušinaitienė, Valentina; Vagner, Milita; Žurauskienė, Nerija; Keršulis, Skirmantas; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Knašienė, Birutė; Stankevič, Voitech; Šaltytė, Zita; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Naujalis, Evaldas. Relation between thickness, crystallite size and magnetoresistance of nanostructured La1−xSrxMnyO3±δ films for magnetic field sensors. Beilstein journal of nanotechnology. ISSN 2190-4286. 2019, vol. 10, p. 256-261.
 125. Sinkevičius, Giedrius; Baškys, Algirdas. Investigation of piezoelectric ringing frequency response of beta barium borate crystals. Crystals. ISSN 2073-4352. 2019, vol. 9, iss. 1, art. no. 49, p. 1-10.
 126. Šimonis, Povilas; Keršulis, Skirmantas; Stankevič, Voitech; Sinkevič, Kamilija; Strigunienė, Kristina; Ragoza, Gregoz; Stirkė, Arūnas. Pulsed electric field effects on inactivation of microorganisms in acid whey. International journal of food microbiology. ISSN 0168-1605. 2019, vol. 291, p. 128-134.
 127. Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Viržonis, Darius; Dzedzickis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Rožėnė, Justė; Vilkončius, Raimundas; Vaičiulis, Dainius; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. The improvement of the accuracy of electromagnetic actuator based atomic force microscope operating in contact mode and the development of a new methodology for the estimation of control parameters and the achievement of superior image quality. Sensors and actuators A: Physical. ISSN 0924-4247. 2019, vol. 287, p. 168-176.
 128. Ibenskas, Andrius; Šimėnas, Mantas; Kizlaitis, Kasparas Jonas; Tornau, Evaldas. Trimesic acid molecule in a hexagonal pore: central versus noncentral position. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2019, vol. 123, iss. 6, p. 3552-3559.
 129. Rekertaitė, Asta Inesė; Valiūnienė, Aušra; Virbickas, Povilas; Ramanavičius, Arūnas. Physicochemical characteristics of polypyrrole/(glucose oxidase)/(Prussian Blue)-based biosensor modified with Ni- and Co-hexacyanoferrates. Electroanalysis. ISSN 1040-0397. 2019, vol. 31, p. 50-57.
 130. Barkauskas, Jurgis; Mikoliūnaitė, Lina; Paklonskaitė, Ieva; Genys, Povilas; Petronienė, Jūratė Jolanta; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Ramanavičienė, Almira; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. Single-walled carbon nanotube based coating modified with reduced graphene oxide for the design of amperometric biosensors. Materials science & engineering C: materials for biological applications. ISSN 0928-4931. 2019, vol. 98, p. 515-523.
 131. German, Natalija; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Formation of polyaniline and polypyrrole nanocomposites with embedded glucose oxidase and gold nanoparticles. Polymers. eISSN 2073-4360. 2019, vol. 11, iss. 2, art. no. 377, p. 1-13.
 132. Bagdžiūnas, Gintautas; Ramanavičius, Arūnas. Towards direct enzyme wiring: a theoretical investigation of charge carrier transfer mechanisms between glucose oxidase and organic semiconductors. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2019, vol. 21, iss. 6, p. 2968-2976.
 133. De Marchi, F.; Galeotti, G.; Šimėnas, Mantas; Ji, P.; Chi, L.; Tornau, Evaldas; Pezzella, A.; MacLeod, J.; Ebrahimi, M.; Rosei, F. Self-assembly of 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid: polymorphism of a eumelanin building block on Au(111). Nanoscale. ISSN 2040-3364. 2019, vol. 11, iss. 12, p. 5422-5428.
 134. Celiešiūtė, Raimonda; Ramanavičienė, Almira; Gicevičius, Mindaugas; Ramanavičius, Arūnas. Electrochromic sensors based on conducting polymers, metal oxides, and coordination complexes. Critical reviews in analytical chemistry. ISSN 1040-8347. 2019, vol. 49, iss. 3, p. 195-208.
 135. Žukauskas, Šarūnas; Ramanavičius, Arūnas; Bagdžiūnas, Gintautas. Organic semiconductors with carbazole and triphenylamine moieties for glucose oxidase-based biosensors. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 6, p. B316-B321.
 136. Ratautaitė, Vilma; Bagdžiūnas, Gintautas; Ramanavičius, Arūnas; Ramanavičienė, Almira. An application of conducting polymer polypyrrole for the design of electrochromic pH and CO2 sensors. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 6, p. B297-B303.
 137. Popov, Anton; Stirkė, Arūnas; Bakutė, Neringa; Brasiūnas, Benediktas; Ramanavičius, Arūnas; Ramanavičienė, Almira. Efficiency of granulocyte colony-stimulating factor immobilized on magnetic microparticles on proliferation of NFS-60 cells. Colloids and surfaces : A-physicochemical and engineering aspects. ISSN 0927-7757.2019, vol. 578, art. no. 123580, p. 1-7.
 138. Bagdžiūnas, Gintautas; Butkus, Eugenijus; Orentas, Edvinas. Hierarchical assembly toward nanoparticles of a chiral palladium supramolecular complex based on bicyclo3.3.1nonane framework. Organometallics. ISSN 0276-7333. 2019, vol. 38, p. 2647-2653.
 139. Lukošė, Rasuolė; Žurauskienė, Nerija; Stankevič, Voitech; Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Niaura, Gediminas; Keršulis, Skirmantas; Balevičius, Saulius; Bolli, Eleonora; Mezzi, Alessio; Kaciulis, Saulius. Room temperature Co-doped manganite/graphene sensor operating at high pulsed magnetic fields. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 9497, p. 1-10.
 140. Lukošė, Rasuolė; Žurauskienė, Nerija; Balevičius, Saulius; Stankevič, Voitech; Keršulis, Skirmantas; Plaušinaitienė, Valentina; Navickas, Romualdas. Hybrid graphene-manganite thin film structure for magnetoresistive sensor application. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2019, vol. 30, iss. 35, art. no. 355503, p. 1-9.
 141. Balevičius, Zigmas; Talbot, Julian; Tamošaitis, Linas; Plikusienė, Ieva; Stirkė, Arūnas; Mickienė, Gitana; Balevičius, Saulius; Paulauskas, Andrius; Ramanavičius, Arūnas. Modelling of immunosensor response: the evaluation of binding kinetics between an immobilized receptor and structurally-different genetically engineered ligands. Sensors and actuators B: Chemical. ISSN 0925-4005. 2019, vol. 297, art. no. 126770, p. 1-8.
 142. Naujokaitis, Arnas; Gaigalas, Paulius; Bittencourt, Carla; Mickevičius, Sigitas; Jagminas, Arūnas. 1T/2H MoS2/MoO3 hybrid assembles with glycine as highly efficient and stable electrocatalyst for water splitting. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2019, vol. 44, iss. 44, p. 24237-24245.
 143. German, Natalija; Popov, Anton; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Enzymatic formation of polyaniline, polypyrrole, and polythiophene nanoparticles with embedded glucose oxidase. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2019, vol. 9, iss. 5, art. no. 806, p. 1-16.
 144. Gicevičius, Mindaugas; Kučinski, Juzef; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Tuning the optical pH sensing properties of polyaniline-based layer by electrochemical copolymerization of aniline with o-phenylenediamine. Dyes and pigments. ISSN 0143-7208. 2019, vol. 170, art. no. 107457, p. 1-5.
 145. Balevičius, Zigmas; Baškys, Algirdas. Optical dispersions of bloch surface waves and surface plasmon polaritons: towards advanced biosensors. Materials. eISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 19, art. no. 3147, p. 1-10.
 146. Virbickas, Povilas; Valiūnienė, Aušra; Kavaliauskaitė, Gabija; Ramanavičius, Arūnas. Prussian white-based optical glucose biosensor. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 12, p. B927-B932.
 147. Stirkė, Arūnas; Celiešiūtė-Germanienė, Raimonda; Zimkus, Aurelijus; Žurauskienė, Nerija; Šimonis, Povilas; Dervinis, Aldas; Ramanavičius, Arūnas; Balevičius, Saulius. The link between yeast cell wall porosity and plasma membrane permeability after PEF treatment. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 14731, p. 1-10.
 148. Šimėnas, Mantas; Ibenskas, Andrius; Stroppa, Alessandro; Gągor, Anna; Mączka, Miroslaw; Banys, Jūras; Tornau, Evaldas. Simulation of structural phase transitions in perovskite methylhydrazinium metal−formate frameworks: coupled ising and potts models. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2019, vol. 123, p. 19912-19919.
 149. De Marchi, F.; Galeotti, G.; Šimėnas, Mantas; Galagher, M. C.; Hamzehpoor, E.; MacLean, O.; Rao, R. M.; Chen, Y.; Dettmann, D.; Contini, G.; Tornau, Evaldas; Ebrahimi, M.; Perepichka, D. F.; Rosei, F. Temperature-induced molecular reorganization on Au(111) driven by oligomeric defects. Nanoscale. ISSN 2040-3364. 2019, vol. 11, iss. 41, p. 19468-19476.
 150. Kirsnytė, Monika; Jurkūnas, Marijus; Kancleris, Žilvinas Andrius; Ragulis, Paulius; Simniškis, Rimantas; Vareikis, Aušvydas; Abraitienė, Aušra; Požela, Karolis; Whiteside, Ben; Tuinea-Bobe, Cristina L., Arūnas Stirkė. Investigation of in situ formed conductive polymer composite in adhesive matrix. Synthetic metals. ISSN 0379-6779. 2019, vol. 258, art. no. 116181, p. 1-9.
 151. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg; Ramonas, Mindaugas; Šermukšnis, Emilis; Liberis, Juozapas; Šimukovič, Artūr; Matulionis, Arvydas; Ullah, Md. B.; Ding, K.; Avrutin, V.; Özgür, Ü.; Morkoç, H. Electron drift velocity in wurtzite ZnO at high electric fields: Experiment and simulation. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 126, iss. 18, art. no. 185703, p. 1-6.
 152. Vengelis, Julius; Sinkevičius, Giedrius; Banys, Jonas; Masiulis, Laimonas; Grigonis, Rimantas; Domarkas, Justinas; Sirutkaitis, Valdas. Investigation of piezoelectric ringing effects in Pockels cells based on beta barium borate crystals. Applied optics. ISSN 1559-128X. 2019, vol.58, no. 33, p. 9240-9250.
 153. Genys, Povilas; Aksun, Elif; Tereshchenko, Alla; Valiūnienė, Aušra; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Electrochemical deposition and investigation of poly-9,10-phenanthrenequinone layer. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2019, vol. 9, iss. 5, art. no. 702, p. 1-15.
 154. Megha Deshmukh, Raimonda Celiešiūtė, Almira Ramanavičienė, Mahendra Shirsat, Arūnas Ramanavičius. EDTA_PANI/SWCNTs nanocomposite modified electrode for electrochemical determination of copper (II), lead (II) and mercury (II) ions. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2018, vol. 259, p. 930-938.
 155. Gintautas Bagdžiūnas, Šarūnas Žukauskas, Arūnas Ramanavičius. Insights into a hole transfer mechanism between glucose oxidase and a p-type organic semiconductor. Biosensors and bioelectronics. ISSN 0956-5663. 2018, vol. 102, p. 449-455.
 156. Bezuglyi Mykola, Khrystyna Ivaniuk, Dmytro Volyniuk, Juozas Vidas Gražulevičius, Gintautas Bagdžiūnas. An approach to discovering novel exciplex supramolecular complex based on carbazole-containing 1,8-naphthalimide. Dyes and pigments. ISSN 0143-7208. 2018, vol. 149, p. 298-305.
 157. Megha Deshmukh, Harshada K. Patil, Gajanan A. Bodkhe, Mikito Yasuzawa, Pankaj Koinkar, Arūnas Ramanavičius, Sadhna Pandey, Mahendra D. Shirsat. DA modified PANI/SWNTs nanocomposite for determination of Ni(II) metal ions. Colloids and surfaces : A-physicochemical and engineering aspects. ISSN 0927-7757. 2018, vol. 537, p. 303-309.
 158. Mantas Šimėnas, Jūras Banys, Evaldas Tornau,. Screening of point defects in methylammonium lead halides: a Monte Carlo study. Journal of materials chemistry C. 2018, vol. 6, iss. 6, pp. 1487-1494. ISSN 2050-7526.
 159. Andrius Ibenskas, Mantas Šimėnas, Evaldas Tornau. Multiorientation model for planar ordering of trimesic acid molecules. Journal of physical chemistry. C. 2018, vol. 122, iss.13, p. 7344-7352. ISSN 1932-7447.
 160. Tianji Ma, Paulius Gaigalas, Mathilde Lepoitevin, Ieva Plikusienė, Mikhael Bechelany, Jean-Marc Janot, Emmanuel Balanzat, Sebastien Balme. Impact of polyelectrolyte multilayers on the ionic current rectification of conical nanopores. Langmuir. ISSN 0743-7463. 2018, vol. 34, p. 3405-3412.
 161. Zigmas Balevičius, Ričardas Leščinskas, Raimonda Celiešiūtė, Arūnas Stirkė, Saulius Balevičius, Skirmantas Keršulis, Vytautas Bleizgys, Rūta Maciulevičienė, Arūnas Ramanavičius, Nerija Žurauskienė. Compact high-sensitivity potentiometer for detection of low ion concentrations in liquids. Review of scientific instruments. ISSN 0034-6748. 2018, vol. 89, no. 4, 044704, p. 1-5.
 162. Eivydas Andriukonis, Arūnas Stirkė, Andrius Garbaras, Lina Mikoliūnaitė, Almira Ramanavičienė, Vidmantas Remeikis, Barry Thornton, Arūnas Ramanavičius. Yeast-assisted synthesis of polypyrrole: Quantification and influence on the mechanical properties of the cell wall. Colloids and surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 2018, vol. 164, p. 224-231.
 163. Oleksandr Bezvikonnyi, Dalius Gudeika, Dmytro Volyniuk, Juozas V.Grazulevicius, Gintautas Bagdžiūnas. Pyrenyl substituted 1,8-naphthalimide as a new material for weak efficiency-roll-off red OLEDs: a theoretical and experimental study. New journal of chemistry. ISSN 1144-0546. 2018, vol. 42, iss. 15, p. 12492-12502.
 164. Povilas Virbickas, Aušra Valiūnienė, Arūnas Ramanavičius. Towards electrochromic ammonium ion sensors. Electrochemistry communications. ISSN 1388-2481. 2018, vol. 94, no 1, p. 41-44.
 165. Nerija Žurauskienė, Saulius Balevičius, Voitech Stankevič, Skirmantas Keršulis, Jonas Klimantavičius, Valentina Plaušinaitienė, Virgaudas Kubilius, Martynas Skapas, Remigijus Juškėnas, Romualdas Navickas. Magnetoresistive properties of thin nanostructured manganite films grown by metalorganic chemical vapour deposition onto glass-ceramics substrate. Journal of materials science. ISSN 0022-2461. 2018, vol. 53, iss. 18, p. 12996-13009.
 166. Zigmas Balevičius, Andrius Paulauskas, Ieva Plikusienė, Lina Mikoliūnaitė, Mikhael Bechelany, Anton Popov, Arūnas Ramanavičius, Almira Ramanavičienė. Towards the application of Al2O3/ZnO nanolaminates in immunosensors: total internal reflection spectroscopic ellipsometry based evaluation of BSA immobilization. Journal of materials chemistry C. ISSN 2050-7534. 2018, vol. 6, iss. 32, p. 8778-8783.
 167. Eivydas Andriukonis, Almira Ramanavičienė, Arūnas Ramanavičius. Synthesis of polypyrrole induced by [Fe(CN)6]3− and redox cycling of [Fe(CN)6]4−/[Fe(CN)6]3−. Polymers. ISSN 2073-4360. 2018, vol. 10, iss. 7, art. no. 749, p. 1-12.
 168. Vitalijus Janickis, Neringa Petrašauskienė, Skirma Žalenkienė, Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė, Arūnas Ramanavičius. Morphology of CdSe-based coatings formed on polyamide substrate. Journal of nanoscience and nanotechnology. ISSN 1533-4880. 2018, vol. 18, iss. 1, p. 604-613.
 169. Kaušaitė-Minkštimienė Asta, Glumbokaitė Laura, Ramanavičienė Almira, Daukšaitė Elena, Ramanavičius Arūnas. An amperometric glucose biosensor based on poly (pyrrole‐2‐carboxylic acid)/glucose oxidase biocomposite. Electroanalysis. ISSN 1040-0397. 2018, vol. 30, no. 8, p. 1642-1652.
 170. De Marchi F., Galeotti G., Šimėnas Mantas, Tornau, Evaldas, Pezzella A., MacLeod J., Ebrahimi M., Rosei F. Room-temperature surface-assisted reactivity of a melanin precursor: silver metal–organic coordination versus covalent dimerization on gold. Nanoscale. ISSN 2040-3364. 2018, Vol. 10, p. 16721-16729.
 171. Marta Reig, Gintautas Bagdžiūnas, Arūnas Ramanavičius, Joaquim Puigdollers, Dolores Velasco. Interface engineering and solid-state organization for triindole-based p-type organic thin-film transistors. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2018, vol. 20, no 26, p. 17889-17898.
 172. Mindaugas Gicevičius, Raimonda Celiešiūtė, Juzef Kučinski, Almira Ramanavičienė, Gintautas Bagdžiūnas, Arūnas Ramanavičius. Analytical evaluation of optical pH-sensitivity of polyaniline layer electrochemically deposited on ITO electrode. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2018, vol. 165, iss. 14, p. 903-907.
 173. Megha A.Deshmukh, Gajanan A. Bodkhe, Sumedh Shirsat, Arūnas Ramanavičius, Mahendra D. Shirsat. Nanocomposite Platform Based on EDTA Modified Ppy/SWNTs for the Sensing of Pb(II) Ions by Electrochemical Method. Frontiers in chemistry. ISSN 2296-2646. 2018, vol. 6, art. no. 451, p. 1-11.
 174. Mindaugas Gicevičius, Gintautas Bagdžiūnas, Yasin Abduloglu, Almira Ramanavičienė, Ogun Gumusay, Metin Ak, Tugba Soganci, Arūnas Ramanavičius. Experimental and theoretical investigations of an electrochromic azobenzene and 3,4-ethylenedioxythiophene-based electrochemically formed polymeric semiconductor. ChemPhysChem. ISSN 1439-4235. 2018, vol. 19, iss. 20, p. 2735-2740.