Struktūra

Atgal

Fizikinių technologijų skyrius

dr.(hp) A. ŠetkusSkyriaus vadovas dr.(hp) Arūnas Šetkus
tel. +370 5 2627934

Skyrius kuria technologijas, skirtas konstruoti autonomines integruotas jutiklių sistemas, o taip pat atlieka mokslinius tyrimus laiko ir dažnio bei elektros ir magnetizmo metrologijos srityse. Nagrinėjami fizikiniai reiškiniai paremti fotoefektu, termo-elektrovara, tiriamos medžiagų savybės ir jų kitimas esant išoriniam poveikiui, pvz. temperatūrai, slėgiui bei cheminiam poveikiui. 

Skyriuje atliekamų darbų taikymo sritys apima maitinimo šaltinius, šviestukus, lazerius, spinduliuotės emiterius, fotodetektorius, poveikio (slėgio, temperatūros, dujų, mechaninės jėgos) detektorius.

Autonominės integruotos jutiklių sistemos brėžinys
Už atskiras sistemos dalis atsakingos skyriaus laboratorijos

Formuojamos įvairiomis savybėmis pasižyminčios metalų ir metalų oksidų dangos bei 2D medžiagos (grafenas ir MoS2) suderinamos su silicio technologija. 


įranga

Dalis skyriaus turimos įrangos yra prieinama ne tik skyriaus darbuotojams, studentams ar stažuotojams, bet ir suinteresuotiems asmenims iš kitų institucijų ar verslo subjektų atviros prieigos centre „Prototipų formavimas ir integravimas“ http://pfi.ftmc.lt

Mikrobangų tyrimų įranga

Laboratorijoje yra įrengta 8,5 × 4,6 × 3,8 m matmenų aukštos kokybės beaidė kamera naudojama matavimams dažniuose nuo 800 MHz iki 20 GHz. Ši kamera dalinai atitinka IEC EN 61000-4-3 standarto reikalavimus elektromagnetinės emisijos tyrimams ir pilnai atitinka reikalavimus keliamus tyrinėjant elektroninių prietaisų atsparumą elektromagnetinei spinduliuotei. 

   

Laboratorijoje turimi didelės galios mikrobangų impulsų  šaltiniai leidžia generuoti iki 100 kW (iki 20 kV/m) galios impulsus 2.65 GHz, 5.7 GHz, 9.2 GHz ir 15 GHz dažniuose. Perderinamo dažnio mikrobangų impulsų stiprintuvai leidžia pasiekti ne mažesnius kaip 2 kW galios impulsus dažnių ruože nuo 1 GHz iki 18 GHz. 

   

Beaidėje kameroje galima atlikti įvairius funkcinių medžiagų ir dangų elektromagnetinių savybių: dielektrinės skvarbos, sugerties, ekranavimo efektyvumo tyrimus atviroje erdvėje.

 

 

 

   

Mikrobangų laboratorijoje eilę metų kuriami rezistoriniai jutikliai didelės galios mikrobangų impulsams  matuoti. Didelės galios mikrobangų impulso elektrinis laukas, patekęs į jutiklį, pakaitina elektronus dėl ko pasikeičia jutiklio varža. Išmatavus šį pokytį, yra nustatoma impulso, sklindančio bangolaidžiu galia. Naujos kartos rezistoriniai jutikliai yra sukurti H tipo bangolaidžiams, o jų darbinis dažnių diapazonas išplėstas daugiau nei du kartus.

   

Turėdami laboratorijoje komplektą didelės galios mikrobangų impulsų generatorių, perderinamus stiprintuvus, beatspindinę kamerą bei rezistorinius jutiklius mes galime atlikti mikrobangų elektrinio lauko įtakos įvairiems objektams tyrimus. Pagrindinis mūsų naudojamos metodikos privalumas yra tas, kad mes, žinodami mikrobangų galią paduodamą į spinduliuojančią anteną, galime ne tik apskaičiuoti elektrinio lauko stiprumą veikiantį tiriamą objektą, bet ir jį tiesiogiai išmatuoti, pasinaudojus priimančia ruporine antena ir prie jos prijungtu kitu rezistoriniu jutikliu. 

   

Mikrobangų laboratorijoje vykdoma ne tik eksperimentiniai tyrimai bet ir sprendžiami elektromagnetinių bangų sklaidos uždaviniai. Pasinaudojant baigtinių skirtumo laiko skalėje metodu yra atliekamas elektromagnetinių bangų sklidimo įvairiose terpėse ir jų sąveikos su įvairiais objektais kompiuterinis modeliavimas. Tokiu būdu galima modeliuoti mikrobangų ir terahercų elektronikos komponentų elektromagnetines savybes.

Dangų formavimas

Magnetroninio dulkinimo įrenginys Angstrom Engineering EvoVac
Skirtas plonų metalo oksidų sluoksnių ir metalinių kontaktų formavimui. Galimas paviršiaus valymas/ėsdinimas argono arba deguonies jonais. 

 
   

PECVD reaktorius SVCS
PECVD sistema, skirta grafeno, SiNx, SiO2, Al2O3, SiC sluoksnių nusodinimui, sudaryta iš dviejų krosnių - oksidinimo bei nitridizacijos, maksimali krosnyse pasiekiama temperatūra - 1000°C.

   

Terminis apdorojimas
Vamzdinė krosnis Nabertherm RS 120/1000/11 (nuotrauka)skirta silicio padėklų oksidavimui bei priemaišų difuzijai, taip pat MoS2 sluoksnių formavimui ant specialiai paruoštų padėklų. Krosnies darbo temperatūra iki 1100 0C, deguonies, sauso oro bei inertinių dujų aplinkoje. Džiovinimo krosnis BINDER FDL 115, skirta įvairių tirpiklių džiovinimui. Greito atkaitinimo sistema Unitemp RTP-100-HV, skirta greitam plonų sluoksnių atkaitinimui.

 

   

Cheminių procesų laboratorija
ISO7 švarumo klasės laboratorijoje yra traukos spintos, bei laminarinio srauto spintos, skirtos puslaidininkinių darinių paviršiaus paruošimui, sluoksnių centrifūginiam dengimui, bei cheminiam ėsdinimui.

 

 

Prietaisų prototipų formavimas

Lazerinė bešablonė litografija Heidelberg instruments DWL 66+
ISO5 švarumo klasės patalpoje esanti įranga skirta fotošablonų gamybai, bei vienpusei ir dvipusei litografijai su 600 nm skiriamąja geba.

 
   

Puslaidininkinių medžiagų formavimo įranga Oxford Instruments.

Įrangos komplektas skirtas: nusodinti dielektrinį sluoksnį kietai kaukei (PECVD), ją suformuoti (RIE), tekstūruoti puslaidininkinę medžiagą (ICP-RIE).

PECVD – Oxford Instruments PlasmaPro 80 PECVD

PECVD auginimo aparatūra skirta dielektrinių sluoksnių nusodinimui. Standartiniai procesai skirti SiO2 ir Si3N4 sluoksnių nusodinimams. Įranga turi aukšto ir žemo dažnio plazmos generatorius, kurių veikimą galima derinti, siekiant keisti sluoksnio įtemptumus. Standartinė proceso temperatūra 300℃. Naudojamos dujos: SiH4, NH3, N2O, Ar, CF4

RIE – Oxford Instruments PlasmaPro 80 RIE

Sauso ėsdinimo įrenginys, skirtas kaukės formavimui. Standartiniai procesai skirti SiO2 ir Si3N4 sluoksnių ėsdinimui. Naudojamos dujos: CF4, Ar, CHF3, O2

ICP-RIE – Oxford Instruments PlasmaPro 100 Cobra ICP180

Sauso ėsdinimo įrenginys skirtas puslaidininkiams ėsdinti. Bandinių staliuko temperatūrą galima keisti nuo -20℃ iki +60℃. Medžiagos ėsdinamos standartiniais receptais: GaAs; InP. Naudojamos dujos: Cl2, BCl3, CH4, H2, SF6, O2, N2 Ar.

 

 

 

 

   

Optinis mikroskopas
Mikroskopas didinantis iki 1600 kartų skirtas litografijos procesų kontrolei.

 
   

Sutapatinimo įrenginiai

Sutapatinimo įrenginiai Karl Suss MJB3 ir Kulicke-Soffa skirti vienpusei fotolitografijai su 1,5 µm eksponavimo skiriamąja geba.

 
   

Surinkimo ir raižymo įrenginiai
Padėklų raižytuvas OptoPhase mr200, skirtas puslaidininkių (Si, GaAs, GaSb, InP, GaP), stiklo ir kvarco padėklams raižyti. Surinkimo sistema TPT HB10 (nuotrauka), skirta Au ir Al vielučių ultragarsiniam privirinimui.

 Charakterizavimo įranga  

Elektrinių parametrų charakterizavimo sistema, Keithley 4200-SCS / Summit 11000
Keturių zondų modulinė sistema skirta matuoti votamperines (I-V), voltfaradines (C-V) ir impulsines voltamperines (pulsed I-V) charakteristikas. Matavimai gali būti atliekami kontroliuojamoje temperatūroje nuo kambario iki +350 0C.

 
   

Skenuojančio zondo mikroskopas Dimension 3100
Mikroskopas skirtas: 1) matuoti įvairių paviršių 3D topografiją ir nustatyti paviršiaus mechaninių, elektrinių bei magnetinių savybių pasiskirstymą nanometriniu tikslumu; 2) manipuliuoti nanoobjektais paviršiuje; 3) tirti lokalų elektrinio lauko ir/arba mechaninio spaudimo poveikį paviršiui; 4) atlikti įvairios prigimties jėgų (pvz. tarpmolekulinių ryšių) spektroskopiją. Matavimai atliekami ore arba skystyje kambario temperatūroje.

   

Saulės imitatorius Sciencetech SS1,6kW
Skirtas saulės elementų fotoelektrinių charakteristikų tyrimui AM1.5 spektro šviesoje.

 
   

Programinė įranga

SPIP 5.1.0 (Image Metrology)
Programinis paketas skirtas įvairių rūšių mikroskopijos duomenų analizei. Palaikomi dauguma AFM, SEM, optinių mikroskopų bylų formatai.

 
Vykdomi projektai
 • Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas MTEP projektas „Puslaidininkinių infraraudonųjų lazerinių sistemų technologijų centras“ (sutarties tarp CPVA ir FTMC Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0019, 2020.04.24., FTMC reg. Nr. 3200-SF-254, 2022.04.22.). Projekto trukmė: 2020-04-24 – 2023-04-30; projekto vadovas: Arūnas Šetkus, projekto sąmatinė - vertė 925880,84 EUR.

  Sparčiai plėtojant kompaktiškų infraraudonųjų (IR) spindulių kompaktinių sistemų taikymus medicinoje, trimačiame skenavime, automobilių pramonėje, medžiagų identifikavime ir pan., ženkliai išaugo tinkamų IR emisijos diodų (LED) ir lazerinių diodų (LD) poreikis. Jų integravimas į mažus išmaniuosius prietaisus reikalauja parametrų bei konstrukcijų įvairovės ir tuo kelia naujus iššūkius LED/LD technologijoms. Panaudojant valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų potencialą ir pilnai sukomplektuotą technologinę-techninę infrastruktūrą, siekiama išvystyti medžiagų, funkcinių dangų bei jų technologijų platformą, skirtą kurti ir gaminti puslaidininkinius lazerius ir detektorius bei jų sistemas, pritaikytas veikti nuo artimojo iki tolimojo infraraudonųjų spindulių ruože ir tinkamas įjungti į rinkai gaminamus prietaisus. Projekto veiklos nukreiptos į kiekybiškai pamatuojamus rezultatus, sukuriant ir pagaminant puslaidininkinių infraraudonųjų lazerių ir su jais suderintų detektorių sistemas, jas pademonstruojant realių praktinių taikymų sąlygose, dviejuose bangų ruožuose 760-1550 nm ir 5-20 mkm, o taip pat parengiant galimų rinkai siūlyti prietaisų prototipus ir patentais apsaugotus originalius sprendimus.
 • Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „Žarnyno mikrobiotos žymenys, sergant autizmo spektro ligomis“, pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonės veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0099. Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-09-21 – 2023-09-01. Projekto vadovas A. Burokas (VU), projekto sąmatinė vertė 699969,24 EUR.

  Autizmo spektro sutrikimas (ASS) yra viena iš labiausiai paplitusių neurologinio vystymosi sutrikimų visame pasaulyje, tai – smegenų vystymosi nukrypimas, kuris pasireiškia socialinių įgūdžių trūkumu arba pastebimu šių įgūdžių vystymosi sulėtėjimu ir kuriam būdingi pakitimai įvairiose smegenų zonose. Įvairiais tyrimais nustatyta, kad yra ryšys tarp žarnyno mikrobiotos ir smegenų veiklos sergant įvairiais psichikos sutrikimais. Nepaisant padaugėjusių ASS diagnozių, vis dar nėra patvirtinto farmakologinio gydymo. Todėl dėmesys kreipiamas į mikrobiotos moduliavimą kaip galimą ASS terapijos būdą. Mūsų projekto tikslas yra ištirti ASS turinčių vaikų mikrobiotos perkėlimo terapijos efektyvumą ir nustatyti galimus žarnyno mikrobiotos biožymenis-taikinius, siekiant sukurti sistemą, leidžiančią tiksliai aptikti nustatytus biožymenis, juos reguliuoti bei stebėti jų pokyčius laike. Tai būtų didelis proveržis personalizuotos sveikatos srityje, ypač kuriant ASS simptomų pasireiškimo mažinimo terapiją. Tai tyrimų sritis, kuriai pastaraisiais metais skiriamas vis didesnis dėmesys, todėl projekto rezultatai galėtų reikšmingai prisidėti vystant naujas ASS gydymo strategijas.
svarbiausios publikacijos
 1. Aukštakojytė, Rūta; Niaura, Gediminas; Bukauskas, Virginijus; Barkauskas, Jurgis; Pauliukaitė, Rasa; Gaidukevič, Justina. Bismarck brown-assisted hydrothermal synthesis of nitrogen-modified reduced graphene oxide for selective electrochemical detection of dopamine // Surfaces and interfaces. ISSN 2468-0230. 2024, vol. 46, art. no. 104041, p. 1-12.
 2. Rubežienė, Vitalija; Varnaitė-Žuravliova, Sandra; Sankauskaitė, Audronė; Pupeikė, Julija; Ragulis, Paulius; Abraitienė, Aušra. The impact of structural variations and coating techniques on the microwave properties of woven fabrics coated with PEDOT:PSS composition // Polymers. eISSN 2073-4360. 2023, vol. 15, no. 21, art. no. 4224, p. 1-26.
 3. Žemgulytė, Justina; Sadauskas, Modestas; Ragulis, Paulius; Trusovas, Romualdas; Ratautas, Karolis; Simniškis, Rimantas; Kancleris, Žilvinas Andrius; Račiukaitis, Gediminas. Effects of different manufacturing techniques on the performance of planar antennas // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2023, vol. 13, art. no. 22510, p. 1-10.
 4. Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Treideris, Marius; Bukauskas, Virginijus; Talaikis, Martynas; Šetkus, Arūnas. Stages of self-arrangement in growth of nanostructured graphene films related to the flow of ionized species during plasma-enhanced chemical vapor deposition//Journal of vacuum science & technology A. ISSN 0734-2101. 2023, vol. 41, iss. 5, art. no. 053402, p. 1-11.
 5. Lukša, Algimantas; Bukauskas, Virginijus; Nargelienė, Viktorija; Treideris, Marius; Talaikis, Martynas; Selskis, Algirdas; Suchodolskis, Artūras; Šetkus, Arūnas. Influence of growth time and temperature on optical characteristics and surface wetting in nano-crystalline graphene deposited by PECVD directly on silicon dioxide//Crystals. eISSN 2073-4352. 2023, vol. 13, iss. 8, art. no. 1243, p. 1-13.
 6. Daugalas, Tomas; Bukauskas, Virginijus; Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Šetkus, Arūna. Dependence of electrical charge transport on the voltage applied across metal–graphene–metal stack under fixed compressing force//Coatings. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 9, art. no. 1522, p. 1-10.
 7. Sartanavičius, Aivaras; Žemgulytė, Justina; Ragulis, Paulius; Ratautas, Karolis; Trusovas, Romualdas. Laser-induced graphene in polyimide for antenna applications//Crystals. eISSN 2073-4352. 2023, vol. 13, iss. 7, art. no. 1003, p. 1-10.
 8. Urbonis, D.; Ragulis, Paulius; Šlekas, Gediminas; Kamarauskas, Andrius; Seliuta, Dalius; Kancleris, Žilvinas Andrius. Symmetric and asymmetric Fano resonances in a broken axial symmetry metasurface of split ring resonators//Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2023, vol. 134, iss. 13, art. no. 133102, p. 1-7.
 9. Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Kisieliūtė, Aura; Nogala, Wojciech; Popov, Anton; Brasiūnas, Benediktas; Kamarauskas, Mindaugas; Ramanavičius, Arūnas; Linfield, Steven; Ramanavičienė, Almira. Scanning electrochemical microscopy: Glucose oxidase as an electrochemical label in sandwich format immunoassay//Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2023, vol. 463, art. no. 142790, p. 1-8.
 10. Rudzikas, Matas; Pakalka, Saulius; Donėlienė, Jolanta; Šetkus, Arūnas. Exploring the potential of pure germanium kesterite for a 2T kesterite/silicon tandem solar cell: a simulation study//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 18, art. no. 6107, p. 1-16.
 11. Grigelionis, Ignas; Čižas, Vladislovas; Karaliūnas, Mindaugas; Jakštas, Vytautas; Ikamas, Kęstutis; Urbanovič, Andže; Treideris, Marius; Bičiūnas, Andrius; Jokubauskis, Domas; Butkutė, Renata; Minkevičius, Linas. Narrowband thermal terahertz emission from homoepitaxial GaAs structures coupled with Ti/Au metasurface // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 10, art. no. 4600, p. 1-11.
 12. Daugalas, Tomas; Bukauskas, Virginijus; Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Šetkus, Arūnas. Relationship between changes in interface characteristics and external voltage under compressing force in metal–graphene–metal stacks // Journal of physics D: applied physics. ISSN 0022-3727. 2023, vol. 56, iss. 34, art. no. 345305, p. 1-11.
 13. Krotkus, Arūnas; Nevinskas, Ignas; Norkus, Ričardas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Pačebutas, Vaidas; Paulauskas, Tadas. Terahertz photocurrent spectrum analysis of AlGaAs/GaAs/GaAsBi multi-junction solar cells // Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2023, vol. 56, iss. 35, art.no. 355109, p. 1-8.
 14. Lukša, Algimantas; Astachov, Vladimir; Balakauskas, Saulius; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Suchodolskis, Artūras; Treideris, Marius; Talaikis, Martynas; Šetkus, Arūnas. Changes in electrical conductance in the limited area of microcrystalline graphene due to the spatial proximity of water droplet // Surfaces and interfaces. ISSN 2468-0230. 2023, vol. 36, art. no. 102508, p. 1-9.
 15. Rudzikas, Matas; Donėlienė, Jolanta; Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Balevičius, Zigmas; Leuvrey, Cedric; Šetkus, Arūnas. Design and investigation of 1D photonic crystal based structures for BIPV cell colorization by sol-gel dipping technology // Solar energy. ISSN 0038-092X. 2023, vol. 250, p. 285-294.
 16. Belosludtsev, Alexandr; Sytchkova, Anna; Baltrušaitis, Kazimieras; Vaičikauskas, Viktoras; Jasulaitienė, Vitalija; Gric, Tatjana. Growth of magnetron‐sputtered ultrathin chromium films: In situ monitoring and ex situ film properties // Coatings. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 347, p. 1-11.
 17. Seliuta, Dalius; Šlekas, Gediminas; Kamarauskas, Andrius; Kancleris, Žilvinas Andrius. Guided lattice modes in terahertz metasurface deposited on ultrathin dielectric substrate // IEEE transactions on terahertz science and technology. ISSN 2156-342X.  2022, vol. 12, iss. 4, p. 345-352.
 18. Zdaniauskienė, Agnė; Ignatjev, Ilja; Charkova, Tatjana; Talaikis, Martynas; Lukša, Algimantas; Šetkus, Arūnas; Niaura, Gediminas. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy for probing riboflavin on graphene // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 5, art. no. 1636, p. 1-14.
 19. Jorudas, Justinas; Pashnev, Daniil; Kašalynas, Irmantas; Ignatjev, Ilja; Niaura, Gediminas; Selskis, Algirdas; Astachov, Vladimir; Alexeeva, Natalia. Green removal of DUV-polarity-modified PMMA for wet transfer of CVD graphene // Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 22, art. no. 4017, p. 1-17.
 20. Daugalas, Tomas; Bukauskas, Virginijus; Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Šetkus, Arūnas. Intentionally created localized bridges for electron transport through graphene monolayer between two metals // Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2022, vol. 33, iss. 37, art. no. 375402, p. 1-11.
 21. Duobiene, Shathya; Ratautas, Karolis; Trusovas, Romualdas; Ragulis, Paulius; Šlekas, Gediminas; Simniškis, Rimantas; Račiukaitis, Gediminas. Development of wireless sensor network for environment monitoring and its implementation using SSAIL technology // Sensors. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 14, art. no. 5343, p. 1-17.
 22. Aukštakojytė, Rūta; Gaidukevič, Justina; Niaura, Gediminas; Skapas, Martynas; Bukauskas, Virginijus; Barkauskas, Jurgis. Structural control and electrical behavior of thermally reduced graphene oxide samples assisted with malonic acid and phosphorus pentoxide // Inorganics. eISSN 2304-6740. 2022, vol. 10, iss. 9, art. no. 142, p. 1-16.
 23. Kamarauskas, Andrius; Seliuta, Dalius; Šlekas, Gediminas; Sadauskas, Modestas; Kvietkauskas, Evaldas; Trusovas, Romualdas; Ratautas, Karolis; Kancleris, Žilvinas Andrius. Experimental demonstration of multiple Fano resonances in a mirrored array of split-ring resonators on a thick substrate // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 15846, p. 1-9.
 24. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Selskis, Algirdas; Balakauskas, Saulius; Talaikis, Martynas; Bruc, L.; Curmei, N.; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Improvement of CZTSSe film quality and superstrate solar cell performance through optimized post-deposition annealing // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 16170, p. 1-9.
 25. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Geižutis, Andrejus; Kamarauskas, Mindaugas; Drazdys, Mantas; Rudzikas, Matas; Kondrotas, Rokas; Naujokaitis, Arnas; Nevinskas, Ignas; Šebeka, Benjaminas; Strazdienė, Viktorija; Krotkus, Arūnas. Performance analysis of GaAsBi/InGaAs heterostructure for III-V multi-junction solar cells // Solar energy materials and solar cells. ISSN 0927-0248. 2022, vol. 248, art. no. 112013, p. 1-8.
 26. Belosludtsev, Alexandr; Sytchkova, Anna; Kyžas, Naglis; Bitinaitis, Ignas; Simniškis, Rimantas; Drazdys, Ramutis. Ultrathin sputtered silver films protected by ALD alumina: Comparison of in-situ investigation with ex-situ resistance and ellipsometric measurements. Vacuum. ISSN 0042-207X. 2022, vol. 195, art. no. 110669, p. 1-8.
 27. Pačebutas, Vaidas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Kamarauskas, Mindaugas; Selskis, Algirdas; Krotkus, Arūnas. Reduction of optical transition energy in composite GaInAsBi quantum wells. Infrared physics and technology. ISSN 1350-4495. 2022, vol. 121, art. n. 104002, p. 1-5.
 28. Radzevičius, Audrius; Sakalauskienė, Sandra; Dagys, Mindaugas; Simniškis, Rimantas; Karklelienė, Rasa; Juškevičienė, Danguolė; Račkienė, Roma; Brazaitytė, Aušra. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts, Agriculture. ISSN 2077-0472. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 422, p. 1-10.
 29. Juškėnas, Remigijus; Balakauskas, Saulius; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Stalnionis, Giedrius; Naujokaitis, Arnas; Selskis, Algirdas; Šetkus, Arūnas; Niaura, Gediminas. Impact of sulfurization procedure parameters on photoelectrochemical, compositional and structural features of kesterite. Materials science & engineering B. ISSN 0921-5107. 2021, vol. 274, art. n. 115483, p. 1-7.
 30. Kavaliauskaitė, Gabrielė; Kuksėnaitė, Gintarė; Gegevičius, Rokas; Pakštas, Vidas; Selskis, Algirdas; Strazdienė, Viktorija; Padarauskas, Audrius; Orentas, Edvinas; Gulbinas, Vidmantas; Franckevičius, Marius. S-methylthiouronium improves the photostability of methylammonium lead iodide perovskites . ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2021, vol. 4, iss. 7, p. 6466-6473.
 31. Sytchkova, Anna; Belosludtsev, Alexandr; Volosevičienė, Lina; Juškėnas, Remigijus; Simniškis, Rimantas. Optical, structural and electrical properties of sputtered ultrathin chromium films. Optical materials. ISSN 0925-3467. 2021, vol. 121, art. no. 111530, p. 1-9.
 32. Rubežienė, Vitalija; Baltušnikaitė-Guzaitienė, Julija; Abraitienė, Aušra; Sankauskaitė, Audronė; Ragulis, Paulius; Santos, Gilda; Pimenta, Juana. Development and investigation of PEDOT:PSS composition coated fabrics intended for microwave shielding and absorption. Polymers. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 1191, p. 1-21.
 33. Agafonov, Vladimir; Nargelienė, Viktorija; Balakauskas, Saulius; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Lukša, Algimantas; Mironas, Audružis; Rėza, Alfonsas; Šetkus, Arūnas. Single variable defined technology control of the optical properties in MoS2 films with controlled number of 2D-layers. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2020, vol. 31, iss. 2, art. no. 025602, p. 1-12.
 34. Šlekas, Gediminas; Kancleris, Žilvinas Andrius; Urbanovič, Andžej; Čiegis, Raimondas. Comparison of full-wave models of terahertz photoconductive antenna based on ordinary differential equation and Monte Carlo method. European physical journal plus. ISSN 2190-5444. 2020, vol. 135, art. no. 85, p. 1-16.
 35. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Butkutė, Renata; Čechavičius, Bronislovas; Naujokaitis, Arnas; Kamarauskas, Mindaugas; Skapas, Martynas; Devenson, Jan; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Li, Xiaoyan; Kociak, Mathieu; Krotkus, Arūnas. Atomic-resolution EDX, HAADF, and EELS study of GaAs1-xBix alloys. Nanoscale Research Letters. ISSN 1931-7573. 2020, vol. 15, art. no. 121, p. 1-12.
 36. Pačebutas, Vaidas; Norkus, Ričardas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Stanionytė, Sandra; Krotkus, Arūnas. Band-offsets of GaInAsBi–InP heterojunctions. Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 109, art. no. 103400, p. 1-4.
 37. Rudzikas, Matas; Šetkus, Arūnas; Stange, Marit; Ulbikas, Juras; Ulyashin, Alexander. Simple interference based colorization of Si based solar cells and panels with ITO/SiNx:H double layer antireflective coatings. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2020, vol. 207, p. 218-227.
 38. Kamarauskas, Mindaugas; Agafonov, Vladimir; Daugalas, Tomas; Balakauskas, Saulius; Mironas, Audružis; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Photovoltaic effect-driven IR response of heterojunctions obtained by direct CVD synthesis of MoS2 nanolayers on crystalline silicon. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2020, vol. 31, iss. 42, art. no. 425603, p. 1-12.
 39. Gradauskas, Jonas; Ašmontas, Steponas; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Vaičikauskas, Viktoras; Čerškus, Aurimas; Širmulis, Edmundas; Žalys, Ovidijus Alfonsas; Masalskyi, Oleksandr. Influence of hot carrier and thermal components on photovoltage formation across the p–n junction. Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 21, art. no. 7483, p. 1-8.
 40. Paulauskas, Tadas; Čechavičius, Bronislovas; Karpus, Vytautas; Jočionis, Lukas; Tumėnas, Saulius; Devenson, Jan; Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Strazdienė, Viktorija; Geižutis, Andrejus; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Walls, Michael; Krotkus, Arūnas. Polarization dependent photoluminescence and optical anisotropy in CuPtB-ordered dilute GaAs1–xBix alloys. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979.2020, vol. 128, iss. 19, art. no. 195106, p. 1-10.
 41. Sakavičius, Andrius; Astromskas, Gvidas; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Niaura, Gediminas; Ignatjev, Ilja; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Long distance distortions in the graphene near the edge of planar metal contacts, Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2020, vol. 698, art. no. 137850, p. 1-10.
 42. Pačebutas, Vaidas; Norkus, Ričardas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Stanionytė, Sandra; Krotkus, Arūnas. Band-offsets of GaInAsBi–InP heterojunctions, Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 109, art. no. 103400, p. 1-4.
 43. Ragulis, Paulius; Andreev, Dmitrii; De Alleluia, Antonio Breno; Simniškis, Rimantas; Kamarauskas, Mindaugas; Dagys, Mindaugas; Schamiloglu, Edl; [Kancleris, Žilvinas Andrius]. Short-pulse HPM measurements using a resistive sensor, IET microwaves antennas & propagation. ISSN 1751-8725. 2020, vol.14, iss. 13, p. 1655-1661.
 44. de Alleluia, Antonio Breno; Abdelshafy, Ahmed F.; Ragulis, Paulius; Kuskov, Artem; Andreev, Dmitrii; Othman, Mohamed A. K.; Martinez-Hernandez, Braulio; Schamiloglu, Edl; Figotin, Alexander; Capolino, Filippo. Experimental testing of a 3-D-printed metamaterial slow wave structure for high-power microwave generation, IEEE transactions on plasma science. ISSN 0093-3813. 2020, vol. 48, iss. 12, p. 4356-4364.
 45. Seliuta, Dalius; Šlekas, Gediminas; Valušis, Gintaras; Kancleris, Žilvinas Andrius. Fano resonance arising due to direct interaction of plasmonic and lattice modes in a mirrored array of split ring resonators. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2019, vol. 44, iss. 4, p. 759-762.
 46. Matijošius, Tadas; Asadauskas, Svajus; Bikulčius, Gedvidas; Selskis, Algirdas; Jankauskas, Sigitas; Višniakov, Jevgenij; Ignatjev, Ilja. Determination of the dye penetration rate in porous aluminum oxide using Raman spectroscopy. Coloration technology. ISSN 1472-3581. 2019, vol. 135, iss. 4, p. 275-282.
 47. Kirsnytė, Monika; Jurkūnas, Marijus; Kancleris, Žilvinas Andrius; Ragulis, Paulius; Simniškis, Rimantas; Vareikis, Aušvydas; Abraitienė, Aušra; Požela, Karolis; Whiteside, Ben; Tuinea-Bobe, Cristina L., Arūnas Stirkė. Investigation of in situ formed conductive polymer composite in adhesive matrix. Synthetic metals. ISSN 0379-6779. 2019, vol. 258, art. no. 116181, p. 1-9.
 48. Andrius Paulauskas, Algirdas Selskis, Virginijus Bukauskas, Viktoras Vaičikauskas, Arūnas Ramanavičius, Zigmas Balevičius. Real time study of amalgam formation and mercury adsorption on thin gold film by total internal reflection ellipsometry. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2018, vol. 427, p. 298-303.
 49. Vitalija Rubežienė, Aušra Abraitienė, Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė, Sandra Varnaitė-Žuravliova, Audronė Sankauskaitė, Žilvinas Andrius Kancleris, Paulius Ragulis, Gediminas Šlekas. The influence of distribution and deposit of conductive coating on shielding effectiveness of textiles. Journal of the Textile institute. ISSN 0040-5000. 2018, vol. 109, iss. 3, p. 358-367.
 50. Alfonsas Rėza, Andrius Maneikis, Arūnas Šetkus, Audružis Mironas, Marius Treideris, Mindaugas Kamarauskas, Viktorija Strazdienė, Virginijus Bukauskas. Minimization of optical reflectance by copper assisted etching of crystalline silicon surface. Physica status solidi A - Applications and materials science. ISSN 1862-6300. eISSN 1862-6319. 2018, vol. 215, iss. 6, art. no. 1700600 p.1-9.
 51. Sandra Stanionytė, Vaidas Pačebutas, Bronislovas Čechavičius, Andrius Bičiūnas, Andrejus Geižutis, Virginijus Bukauskas, Renata Butkutė, Arūnas Krotkus. Impact of thermal treatments on epitaxial GayIn1−yAs1−xBi x layers luminescent properties. Journal of materials science. ISSN 0022-2461. 2018, vol. 53, iss. 11, p. 8339-8346.
 52. Andrius Sakavičius, Gvidas Astromskas, Algimantas Lukša, Virginijus Bukauskas, Viktorija Nargelienė, Ieva Matulaitienė, Arūnas Šetkus. Annealing time effect on metal graphene contact properties. ECS journal of solid state science and technology. ISSN 2162-8769. 2018, vol. 7, iss. 5, p. 77-81.
 53. Rokas Gegevičius, Marius Treideris, Vidas Pakštas, Marius Franckevičius, Vidmantas Gulbinas. Oxide layer enhances photocurrent gain of the planar MAPbI3 photodetector. Advanced electronic materials. ISSN 2199-160X. 2018, vol.4, iss. 7, art. no. 1800114, p. 1-7.
 54. Gaidukevič Justina, Pauliukaitė Rasa, Niaura Gediminas, Matulaitienė Ieva, Opuchovič Olga, Radzevič Aneta, Astromskas Gvidas, Bukauskas Virginijus, Barkauskas Jurgis. Synthesis of reduced graphene oxide with adjustable microstructure using regioselective reduction in the melt of boric acid: relationship between structural properties and electrochemical performance. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2018, vol. 8, no. 11, art. no. 889, p. 1-17.
 55. Minkevičius Linas, Tamošiūnas Vincas, Kojelis Martynas, Žąsinas Ernestas, Bukauskas Virginijus, Šetkus Arūnas, Butkutė Renata, Kašalynas Irmantas, Valušis Gintaras. Influence of field effects on the performance of InGaAs-based terahertz radiation detectors. Journal of infrared, millimeter and terahertz waves. ISSN 1866-6892. vol. 38, iss.6 (2017), p. 689-707.
 56. Jevgenij Višniakov, Andrius Janulevičius, Andrius Maneikis, Ieva Matulaitienė, Algirdas Selskis, Sandra Stanionytė, Artūras Suchodolskis. Antireflection TiO2 coatings on textured surface grown by HiPIMS. Thin solid films. ISSN 0040-6090. vol. 628 (2017), p. 190-195.
 57. Gediminas Šlekas, Paulius Ragulis, Dalius Seliuta, Žilvinas Andrius Kancleris. Using of generalized Goertzel algorithm for FDTD calculation of the transmission and reflection spectra of periodic structures. IEEE transactions on electromagnetic compatibility. ISSN 0018-9375. vol. 59, no.6 (2017), p. 2038-2041.
 58. Ragulis Paulius, Ängskog Per, Simniškis Rimantas, Vallhagen Bengt, Bäckström Mats, Kancleris Žilvinas Andrius. Shielding effectiveness of modern energy-saving glasses and Windows. IEEE transactions on antennas and propagation. ISSN 0018-926X. vol. 65, iss.8 (2017), p. 4250-4258.
 59. Dalius Seliuta, Gediminas Šlekas, Andrius Vaitkūnas, Žilvinas Andrius Kancleris, Gintaras Valušis. Enhancement of higher-order plasmonic modes in a dense array of split-ring resonators. Optics express. ISSN 1094-4087. vol. 25, iss.21 (2017), p. 25113-25124.
 60. Paulius Ragulis, Rimantas Simniškis, Mindaugas Dagys, Žilvinas Andrius Kancleris. Wideband resistive sensors for double-ridged waveguides. IEEE transactions on plasma science. ISSN 0093-3813. vol. 45, no. 10 (2017), p. 2748-2754.