Struktūra

Laiko ir dažnio etalono laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Rimantas Miškinis,
tel. +370 52620194

Laiko ir dažnio etalono laboratorijos misija:

  • vykdyti mokslinius tyrimus laiko ir dažnio srityje;
  • atkurti laiko vieneto sekundės  (s) (sekundė – laiko vienetas, lygus spinduliavimo, atitinkančio šuolį tarp cezio-133 atomo pagrindinės būsenos hipersmulkiosios sandaros lygmenų, 9 192 631 770 periodų trukmei) bei dažnio vieneto herco [Hz = 1/s] vertes, o taip pat visuotinio koordinuotojo laiko (pr. Universel temps coordonné, UTC) Lietuvos skalę UTC(LT);
  • užtikrinti atkuriamų dydžių sietį su tarptautine vienetų sistema SI, perduoti šiuos dydžius Lietuvos valstybės ir mokslo įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims kalibruojant jų darbinius etalonus bei matavimo priemones, skleidžiant Lietuvos laiko skalę internetu ir kitais būdais;
  • dalyvauti tarptautinio atominio laiko (pr. Temps atomique international, TAI) ir visuotinio koordinuotojo laiko (UTC) formavime. 
Etalono veikimo principai ir sietis. Laiko ir dažnio vienetus bei laiko skalę LDEL atkuria cezio atominiais laikrodžiais Hewlett Packard ir Agilent 5071A, atkuriančiais sekundę pagal jos apibrėžimą. Kaip ir kitos pasaulio tikslaus laiko laboratorijos, LDEL matuoja ir registruoja laiko skirtumą tarp savo atkuriamos laiko skalės ir laiko signalų, gaunamų iš GPS palydovų. Šį darbą automatiškai atlieka laiko palyginimo sistemos TTS-2 ir TTS-5. Gauti palyginimo duomenys siunčiami į Tarptautinio svorių ir matų biuro (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) Laiko skyrių, kuris apdoroja iš viso pasaulio laboratorijų gautus duomenis ir suformuoja laiko skales TAI bei UTC. UTC skiriasi nuo TAI tam tikru sveiku skaičiumi vadinamųjų keliamųjų sekundžių, kurios pridedamos tam, kad atominės sekundės pagrindu atkuriamos laiko skalės UTC nuokrypis nuo astronominio laiko, susieto su Žemės sukimusi apie Saulę ir savo ašį, neviršytų 1 s. Taip sudaroma laiko cirkuliaru (Circular T) vadinama ataskaita, kurioje matyti, kaip kinta pasaulio laboratorijų laiko skirtumas nuo BIPM apskaičiuoto UTC ir TAI. Taigi tikslaus laiko laboratorijos vykdo nuolatinius tarptautinius palyginimus.
 
Jei norite, kad būtų sukalibruotas Jūsų prietaisas, kartu su juo prašome pateikti užpildytą prašymą.