Struktūra

Katalizės skyrius

Skyriaus vadovė dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
tel. +370 5 266 1291, +370 614 48712

Tyrimų sritys

 • Katalizinė metalų jonų redukcija tirpaluose, šių reakcijų taikymas metalų dangoms ir mažoms (nanodimensijų) metalų dalelėms gauti, tų dalelių elektrokatalizinių savybių tyrimas
 • Elektrokataliziniai procesai kuro elementų sistemose
 • Metalų sulfidų sluoksnių formavimas ir taikymas dangoms ant dielektrikų gauti
 • Sunkiųjų metalų jonų kompleksų susidarymo pusiausvyros vandeniniuose tirpaluose
 

Paslaugos
 • Cheminis metalų dangų gavimas ir plastikų metalizavimas.

Kontaktinis asmuo Prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, el.paštas: eugenijus.norkus@ftmc.lt, tel. +370 5 2648892

 • Mažų metalų kiekių nustatymas tirpaluose ir kituose objektuose.

Kontaktinis asmuo dr. Jūratė Vaičiūnienė, el.paštas: jurate.vaiciuniene@ftmc.lt

 • Konsultacijos cheminės metalizacijos ir analizės klausimais.

Kontaktinis asmuo Prof. Habil. Dr. Eugenijus Norkus, el.paštas: eugenijus.norkus@ftmc.lt, tel. +370 5  2648892

 • Įvairių metalų ar jų lydinių nanodalelių formavimas, taikant mikrobangų sintezę.
Kontaktinis asmuo dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, el.paštas: loreta.tamasauskaite@ftmc.lt, tel. +370 5 2661291.
įranga

Spektrofotometras Perkin Elmer Lambda 35 UV/VIS
Šis prietaisas skirtas įvairių pavyzdžių: skysčių, kietų medžiagų, pastos ar miltelių optinių savybių nustatymui 

 
   

ICP-Optinės emisijos spektrometras Perkin Elmer Optima 7000DV
ICP-optinės emisijos spektrometras skirtas ypatingai mažų kiekių įvairių elementų nustatymui geriamajame vandenyje. 

 
   

Potenciostatas/galvanostatas Autolab PGSTAT100N su sukamojo disko sistema (Metrohm)
Aukštos įtampos potenciostatas/galvanostatas su sukamojo disko sistema, skirtas atlikti įvairius elektrocheminius matavimus: ciklinės voltamperometrijos, galvanostatinio ir potenciostatinio jungimo ir kt., tyrinėjant įvairių neorganinių bei organinių junginių savybes (www.metrohm-autolab.com).

 
   

Kuro elementų testavimo sistema (Scribner Associates Inc.)
Ši įranga skirta PEM/DMFC kuro elementų tyrimui (www.scribner.com).

 
   

Mikrobangų reaktorius “Multiwave PRO” (Anton Paar)
Prietaisas naudojamas aukštos kokybės bandinių paruošimui, siekiant nustatyti labai mažus įvairių elementų pėdsakus.

 
   

Mikrobangų reaktorius Monowave 300 (Anton Paar)
Šis mikrobangų reaktorius naudojamas metalo nanostruktūrų sintezei tirpaluose: keičiant įvairius eksperimentinius parametrus, tokius, kaip metalo druskų ar tirpiklio koncentracijas, reakcijos temperatūrą ir kt., galima nusodinti tolygiai pasiskirsčiusias norimos formos metalų nanodaleles: apvalias, pailgas, vielyčių, strypelių ar vamzdelio formų ir t.t.

 
   

Mikroreaktorius (Sigma-Aldrich)
Šis mikroreaktorius yra naudojamas įvairių junginių cheminei sintezei.

 
   

Dujų tūrio matuoklis (Ritter)
Dujų tūrio matuoklis “MilliGascounterÒ (MGC)“ skirtas labai mažų dujų kiekių tūriniams matavimams. Juo galima matuoti tiek inertinių dujų, tiek šiek tiek korozinių dujų - biodujų išsiskyrimą. Be to, jis gali būti naudojamas dujų tūrinio nuotėkio aptikimui.

 
Vykdomi projektai
 • Baltijos mokslinių tyrimų programos projektas “Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai“. Projekto koordinatorius - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (vad. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus), partneriai: SINTEF (Norvegija, vad. dr. Mari Juel), Latvian State Institute of Wood Chemistry (Latvija, vad. dr. Galina Dobele), ir National Institute of Chemical Physics and Biophysics (Estija, vad. dr. Ivar Kruusenberg). 

  Projekto kodas: LT08-1-ŠMSM-K01-012 (Sutarties Nr. S-BMT-21-12 (LT08-2-LMT-K-01-055)) Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-12-01 – 2023-12-31

  Projektui įgyvendinti skirta 988000,00 Eur, iš kurių 839800,00 Eur yra mechanizmų lėšos ir 148200,00 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.

  Trumpas projekto aprašymas: projekto „SuNaMa“ metu bus sintetinamos inovatyvios nanoanglies medžiagos, tam panaudojant medienos pramonės, bioperdirbimo įmonių, taip pat celiuliozės ir popieriaus pramonės atliekas. Šios pramoninės atliekos bus naudojamos naujų, didelio laidumo, elektrokatalitiškai aktyvių, patvarių, nebrangių bei turinčių didelį paviršiaus plotą nanoanglies medžiagų sintezei, taikant aktyvavimo ir pirolizės metodus kartu su heteroatomų įterpimu. Šios medžiagos yra potencialios kandidatės, kurias galima būtų panaudoti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančiose energijos technologijose, tokiose kaip ultrakondensatoriai, metalo-oro baterijos ir kuro elementai. Tai reikštų svarbų proveržį atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių energijos technologijų sektoriuje ir eksponentiškai išplėstų aplinką tausojančią ir nebrangią technologiją, turinčią didelę įtaką mažinant išmetamą CO2 kiekį. 

 • MTEP darbai, vykdomi pagal kontraktus su JAV firma LAM Research Corporation (Kalifornija, Silicio slėnis), vad. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, 2016 – 2017.

 • Taikomieji įvairių metalų ar jų lydinių nusodinimo ant įvairių paviršių tyrimai, taikant autokatalizinę metalų jonų redukciją. Naujų technologijų kūrimas ir patentavimas.

   
 • M-era.Net projektas “Iš medienos gaunami anglies katalizatoriai žemos temperatūros kuro elementams“. Projekto koordinatorius: Tartu universitetas (Estija), partneriai: Latvijos valstybinis medienos chemijos institutas (Latvija), Fizinių ir technologijos mokslų centras (Lietuva, vad. dr. L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė), Horizont Pulp Paper Ltd (Estija), 2016-09-01 – 2018-08-31.
  Santrauka: Anodo medžiagų kūrimas ir taikymas žemos temperatūros kuro elementuose:
  • Naujų netauriųjų metalų katalizinių medžiagų kūrimas, taikant cheminį metalų nusodinimo ir mikrobangų sintezės metodus;
  • Anodo katalizinių medžiagų elektrocheminis apibūdinimas, siekiant įvertinti jų aktyvumą vandenilio oksidacijos reakcijai;
  • Elektrodo projektavimas ir MEA testavimas realiomis metanolio kuro elemento eksploatavimo sąlygomis.

    
 • LMT Nacionalinės mokslo programos “Link ateities technologijų“ projektas “Bio-inspiruotų funkcinių paviršių kosminiams taikymams formavimas hibridine lazerinio-cheminio apdirbimo technologija”, vad. Dr. Mindaugas Gedvilas, 2016-04-01 – 2018-12-31.
  Santrauka: Šio projekto pagrindinis tikslas - sukurti technologiją, leidžiančią struktūruoti komponentų vidų trintį mažinančiu paviršiumi ir taip pagerinti kosminiuose taikymuose plačiai naudojamų aušinimo sistemų bei mikro-variklių efektyvumą. Projekto vykdymo metu siekiama tiesioginio lazerinio rašymo būdu atkartoti gyvojoje gamtoje evoliucionavusius trintį su oru ir vandeniu mažinančius ryklio odos ir drugelio sparno darinius.
svarbiausios publikacijos
 1. Raudonytė-Svirbutavičienė, Eva; Klydžiūtė, Gabrielė; Lukavičiūtė, Laura; Antuzevics, Andris; Balčiūnaitė, Aldona; Norkus, Eugenijus; Beganskienė, Aldona; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. Hydrothermal synthesis of Mn2+- and Cu2+-doped calcium hydroxyapatite: morphological features and importance of EPR insights // Ceramics international. ISSN 0272-8842. 2024, vol. 50, iss.2, pt. B, p. 4005-4013.
 2. Plavniece, Ance; Kaare, Kätlin; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Volperts, Aleksandrs; Dobele, Galina; Colmenares-Rausseo, Luis César; Kruusenberg, Ivar; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Manganese-and nitrogen-doped biomass-based carbons as catalysts for the oxygen reduction reaction // Catalysts. eISSN 2073-4344. 2024, vol. 14, iss. 2, art. no. 92, p. 1-15.
 3. Levinas, Ramūnas; Pakštas, Vidas; Selskis, Algirdas; Murauskas, Tomas; Viter, R.; Anspoks, A.; Pudza, I.; Kuzmin, A.; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Cesiulis, Henrikas; Norkus, Eugenijus. Plasma electrolytic oxidation synthesis of heterostructured TiO 2 /Cu x O films for photoelectrochemical water splitting applications // Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2024, vol. 171, no. 3, art. no. 036501, p. 1-10.
 4. Kalinauskas, Putinas; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Grigucevičienė, Asta; Jasulaitienė, Vitalija; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Stalnionis, Giedrius; Norkus, Eugenijus. New process for the formation of mixed-valence platinum sulfide thin films from bulk CdS Layer: characterization of physical and electrochemical properties // ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2024, vol. 7, iss. 7, p. 2755-2766.
 5. Upskuvienė, Daina; Balčiūnaitė, Aldona; Drabavičius, Audrius; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Volperts, Aleksandrs; Zhurinsh, Aivars; Lin, Yu-Chuan; Chen, Yu-Wen; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Synthesis of nitrogen-doped carbon catalyst from hydrothermally carbonized wood chips for oxygen reduction // Catalysis communications. ISSN 1566-7367. 2023, vol. 184, art. no. 106797, p. 1-8
 6. Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Casanova, Federico; Talaikis, Martynas; Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Šimonis, Povilas; Pakštas, Vidas; Jurkūnas, Marijus; Gomaa, Mohamed A. E.; Stirkė, Arūnas. Effects of pulsed electric field on the physicochemical and structural properties of micellar casein//Polymers. eISSN 2073-4360. 2023, vol.15, iss.15, art. no. 3311, p. 1-14.
 7. Volperts, Aleksandrs; Upskuvienė, Daina; Balčiūnaitė, Aldona; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Drabavičius, Audrius; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Lin, Yu-Chuan; Chen, Yu-Wen; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Copper-nitrogen dual-doped activated carbon derived from alder wood as an electrocatalyst for oxygen reduction//Catalysis communications. ISSN 1566-7367. 2023, vol. 182, art. no. 106743, p. 1-11.
 8. Zabielaitė, Aušrinė; Balčiūnaitė, Aldona; Upskuvienė, Daina; Šimkūnaitė, Dijana; Levinas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Vaičiūnienė, Jūratė; Jasulaitienė, Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Investigation of hydrogen and oxygen evolution on cobalt-nanoparticles-supported graphitic carbon nitride//Materials. ISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 17, art. no. 5923, p. 1-23.
 9. Zabielaitė, Aušrinė; Eicher-Lorka, Olegas; Kuodis, Zenonas; Levinas, Ramūnas; Šimkūnaitė, Dijana; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Synthesis of silver nanocubes@cobalt ferrite/graphitic carbon nitride for electrochemical water splitting//Crystals. eISSN 2073-4352. 2023, vol. 13, iss. 9, art. no. 1342, p. 1-17.
 10. Dobele, Galina; Plavniece, Ance; Volperts, Aleksandrs; Zhurinsh, Aivars; Upskuvienė, Daina; Balčiūnaitė, Aldona; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Kvello, Jannicke; Colmenares-Rausseo, Luis César. Effect of pretreatment on the nitrogen doped activated carbon materials activity towards oxygen reduction reaction//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 17, art. no. 6005, p. 1-17.
 11. Nacys, Antanas; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Levinas, Ramūnas; Jasulaitienė, Vitalija; Kovalevskij, Vitalij; Šimkūnaitė-Stanynienė, Birutė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Pt-coated Ni layer supported on Ni foam for enhanced electro-oxidation of formic acid//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 19, art. no. 6427, p. 1-4.
 12. Sukackienė, Zita; Valeckytė, Gitana; Kepenienė, Virginija; Stalnionienė, Irena; Jasulaitienė, Vitalija; Vaičiūnienė, Jūratė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Stalnionis, Giedrius; Norkus, Eugenijus. Non-precious metals catalysts for hydrogen generation//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 10, art. no. 1740, p. 1-16.
 13. Levinas, Ramūnas; Tsyntsaru, Natalia; Cesiulis, Henrikas; Viter, Roman; Grundsteins, Karlis; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Electrochemical synthesis of a WO3/MoSx heterostructured bifunctional catalyst for efficient overall water splitting // Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 4, art. no. 673, p. 1-19.
 14. Barua, Sukomol; Balčiūnaitė, Aldona; Vaičiūnienė, Jūratė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Bimetallic 3D nickel-manganese/titanium bifunctional electrocatalysts for efficient hydrogen and oxygen evolution reaction in alkaline and acidic media // Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 6, p. 1-19.
 15. Chen, Bo-Yan; Dobele, Galina; Plavniece, Ance; Volperts, Aleksandrs; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Chen, Chi-Liang; Lin, Yu-Chuan. Catalytic hydrogenation of CO2 to light olefins by using K-doped FeCx catalysts derived from the Fe-chitosan complex // International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2023, vol. 48, iss. 11, p. 4276-4286.
 16. Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. Advances in functional inorganic materials prepared by wet chemical methods (volume II) // Crystals. ISSN 2073-4352. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 324, p. 1-4.
 17. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Jablonskienė, Jolita; Šimkūnaitė, Dijana; Volperts, Aleksandrs; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Drabavičius, Audrius; Juel, Mari; Colmenares-Rausseo, Luis; Kruusenberg, Ivar; Kaare, Kätlin; Norkus, Eugenijus. Black liquor and wood char-derived nitrogen-doped carbon materials for supercapacitors // Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 7, art. no. 2551, p. 1-14.
 18. Levinas, Ramūnas; Grigucevičienė, Asta; Kubilius, Tadas; Matijošius, Aidas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Cesiulis, Henrikas; Norkus, Eugenijus. Femtosecond laser-ablated copper surface as a substrate for a MoS2-based hydrogen evolution reaction electrocatalyst // Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 11, art. no. 3926, p. 1-20.
 19. Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Sukackienė, Zita; Kepenienė, Virginija; Šimkūnaitė, Dijana; Selskis, Algirdas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Fabrication of efficient gold−nickel-supported titania nanotube electrocatalysts for sodium borohydride−hydrogen peroxide fuel cells // Coatings. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 6, art. no. 850, p. 1-24.
 20. Kepenienė, Virginija; Stagniūnaitė, Raminta; Rafique, Sidra; Vaičiūnienė, Jūratė; Jasulaitienė, Vitalija; Pakštas, Vidas; Sukackienė, Zita; Vilkauskaitė, Rasa; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Pd-supported Co3O4/C catalysts as promising electrocatalytic materials for oxygen reduction reaction // Catalysts. ISSN 2073-4344. 2022, vol. 12, iss. 8, art. no. 920, p. 1-15.
 21. Balčiūnaitė, Aldona; Upskuvienė, Daina; Antanaitis, Augustas; Šimkūnaitė, Dijana; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Vaičiūnienė, Jūratė; Norkus, Eugenijus. 3D-structured Au(NiMo)/Ti catalysts for the electrooxidation of glucose // Catalysts. eISSN 2073-4344. 2022, vol. 12, iss. 8, art. no. 892, p. 1-20.
 22. Balčiūnaitė, Aldona; Upadhyay, Kush K.; Radinović, Kristina; Santos, Diogo M. F.; Montemor, M. F.; Šljukić, Biljana. Steps towards highly-efficient water splitting and oxygen reduction using nanostructured β-Ni(OH) 2 // RSC advances. eISSN 2046-2069. 2022, vol. 12, iss. 16, p. 10020-10028.
 23. Radinović, Kristina; Milikić, Jadranka; Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Bošković, Marko; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Šljukić, Biljana. Low Au-content CoAu electrodes for environmental applications // RSC advances. ISSN 2046-2069. 2022, vol. 12, iss. 40, p. 26134-26146
 24. Sukackienė, Zita; Balčiūnaitė, Aldona; Kepenienė, Virginija; Vaičiūnienė, Jūratė; Stalnionis, Giedrius; Pakštas, Vidas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Comparison of the activity of 3D binary or ternary cobalt coatings for hydrogen and oxygen evolution reactions // Batteries. ISSN 2313-0105. 2022, vol. 8, iss. 9, art. no. 129, p. 1-14.
 25. Nacys, Antanas; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Šebeka, Benjaminas; Jasulaitienė, Vitalija; Kovalevskij, Vitalij; Norkus, Eugenijus; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. An enhanced oxidation of formate on PtNi/Ni foam catalyst in an alkaline medium. Crystals. eISSN 2073-4352. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 362, p. 1-18
 26. Nacys, Antanas; Kilmonis, Teofilius; Kepenienė, Virginija; Balčiūnaitė, Aldona; Stagniūnaitė, Raminta; Upskuvienė, Daina; Jablonskienė, Jolita; Vaičiūnienė, Jūratė; Skapas, Martynas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. One-pot microwave-assisted synthesis of graphene-supported PtCoM (M = Mn, Ru, Mo) catalysts for low-temperature fuel cells. Catalysts. ISSN 2073-4344. 2021, vol. 11, iss. 12, art. no. 1431, p. 1-19.
 27. Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Stalnionienė, Irena; Naruškevičius, Leonas; Vaičiūnienė, Jūratė; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Norkus, Eugenijus. Platinum nanoparticles modified copper/titanium electrodes as electrocatalysts for borohydride oxidation. Materials. eISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 24, art. no. 7663, p. 1-15.
 28. Jablonskienė, Jolita; Šimkūnaitė, Dijana; Vaičiūnienė, Jūratė; Stalnionis, Giedrius; Drabavičius, Audrius; Jasulaitienė, Vitalija; Pakštas, Vidas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Synthesis of carbon-supported MnO2 nanocomposites for supercapacitors application. Crystals. eISSN 2073-4352. 2021, vol. 11, no. 7, art. no. 784, p. 1-14.
 29. Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. Advances in functional inorganic materials prepared by wet chemical methods. Crystals. eISSN 2073-4352. 2021, vol. 11, no. 8, art. no. 943, p. 1-3.
 30. Nevinskas, Ignas; Mockus, Zenius; Juškėnas, Remigijus; Norkus, Ričardas; Selskis, Algirdas; Norkus, Eugenijus; Krotkus, Arūnas. Terahertz photoconductivity spectra of electrodeposited Thin Bi films. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 12, art. no. 3150, p. 1-9.
 31. Milikić, Jadranka; Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Mladenović, Dušan; Santos, Diogo M. F.; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Šljukić, Biljana. Bimetallic Co-based (CoM, M = Mo, Fe, Mn) coatings for high-efficiency water splitting. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 1, art. no. 92, p. 1-15.
 32. Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Antanavičiūtė, Kornelija; Vaičiūnienė, Jūratė; Naujokaitis, Arnas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Investigation of hydrogen generation from sodium borohydride using different cobalt catalysts. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2021, vol. 46, iss. 2, p. 1989-1996.
 33. Stagniūnaitė, Raminta; Kepenienė, Virginija; Balčiūnaitė, Aldona; Drabavičius, Audrius; Pakštas, Vidas; Jasulaitienė, Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. An electrocatalytic activity of AuCeO2/carbon catalyst in fuel cell reactions: oxidation of borohydride and reduction of oxygen. Catalysts. ISSN 2073-4344. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 342, p. 1-15.
 34. Kaare, Kätlin; Yu, Eric; Käämbre, Tanel; Volperts, Aleksandrs; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Niaura, Gediminas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Kruusenberg, Ivar. Biomass‐derived graphene‐like catalyst material for oxygen reduction reaction. ChemNanoMat. ISSN 2199-692X. 2021, vol. 7, iss. 3, p. 307-313.
 35. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Dordi, Yezdi; Norkus, Eugenijus; Stankevičienė, Ina; Jagminienė, Aldona; Naujokaitis, Arnas; Tumonis, Liudas; Buzas, Vytenis; Maciulis, Laurynas. Electroless platinum deposition using Co3+/Co2+ redox couple as a reducing agent. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 8, art. no. 1893, p. 1-11.
 36. Milikić, Jadranka; Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Mladenović, Dušan; Santos, Diogo M. F.; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Šljukić, Biljana. Bimetallic Co-based (CoM, M = Mo, Fe, Mn) coatings for high-efficiency water splitting. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 1, art. no. 92, p. 1-15.
 37. Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Antanavičiūtė, Kornelija; Vaičiūnienė, Jūratė; Naujokaitis, Arnas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Investigation of hydrogen generation from sodium borohydride using different cobalt catalysts. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2021, vol. 46, iss. 2, p. 1989-1996.
 38. Kepenienė, Virginija; Stagniūnaitė, Raminta; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Pakštas, Vidas; Jasulaitienė, Vitalija; Léger, B.; Rousseau, J.; Ponchel, A.; Monflier, E.; Norkus, Eugenijus. Co3O4/C and Au supported Co3O4/C nanocomposites – Peculiarities of fabrication and application towards oxygen reduction reaction. Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2020,vol. 241, art. no. 122332, p. 1-11.
 39. Zabielaitė, Aušrinė; Balčiūnaitė, Aldona; Šimkūnaitė, Dijana; Lichušina, Svetlana; Stalnionienė, Irena; Šimkūnaitė-Stanynienė, Birutė; Naruškevičius, Leonas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Selskis, Algirdas; Pakštas, Vidas. High performance direct N2H4-H2O2 fuel cell using fiber-shaped Co decorated with Pt crystallites as anode electrocatalysts. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 5, art. no. 054502, p. 1-9.
 40. Ratautas, Karolis; Jagminienė, Aldona; Stankevičienė, Ina; Sadauskas, Modestas; Norkus, Eugenijus; Račiukaitis, Gediminas. Evaluation and optimisation of the SSAIL method for laser-assisted selective electroless copper deposition on dielectrics. Results in physics. ISSN 2211-3797. 2020, vol. 16, art. no. 102943, p. 1-10.
 41. Kalinauskas, Putinas; Norkus, Eugenijus; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Stalnionis, Giedrius; Jasulaitienė, Vitalija; Juškėnas, Remigijus. The influence of removal of secondary phases and dissolution by-product from the surface of Cu2ZnSnS4 film on the photoelectrochemical response of this film. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 2, art. no. 026513, p. 1-6.
 42. Baltrėnas, Pranas; Urbanas, Davyd; Sukackienė, Zita; Stalnionienė, Irena; Stalnionis, Giedrius; Jasulaitienė, Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. Flue gas purification from NO using supported Cu–Mn and Cu–Mn–Nb catalysts synthesized by electroless metal deposition method. International journal of environmental science and technology. ISSN 1735-1472. 2020, vol. 17, iss. 9, p. 3857-3874.
 43. Mockus, Zenius; Norkus, Eugenijus; Vaitkus, Rimantas; Kalinauskas, Putinas; Grincienė, Giedrė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. Inhibition of Sn(II) oxidation by air oxygen in acidic gluconate-containing solutions. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 12, art. no. 122503, p. 1-8.
 44. Karitonas, Rolandas; Jurkonienė, Sigita; Sadauskas, Kazys; Vaičiūnienė, Jūratė; Manusadžianas, Levonas. Modifying effects of leaf litter extracts from invasive versus native tree species on copper-induced responses in Lemna minor. PeerJ. ISSN 2167-8359. 2020, vol. 8, art. no. e9444, p. 1-28.
 45. Kaare, Kätlin; Yu, Eric; Volperts, Aleksandrs; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Dyck, Alexander; Niaura, Gediminas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Andrulevičius, Mindaugas; Danilson, Mati; Kruusenberg, Ivar. Highly active wood-derived nitrogen-doped carbon catalyst for the oxygen reduction reaction. ACS Omega. eISSN 2470-1343. 2020, vol. 5, no. 37, p. 23578-23587.
 46. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Jagminienė, Aldona; Stankevičienė, Ina; Ratautas, Karolis; Račiukaitis, Gediminas; Norkus, Eugenijus. Enhancing effect of chloride ions on the autocatalytic process of Ag(I) reduction By Co(II) complexes. Materials. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 20, art. no. 4556, p. 1-14.
 47. Ratautas, Karolis; Vosylius, Vytautas; Jagminienė, Aldona; Stankevičienė, Ina; Norkus, Eugenijus; Račiukaitis, Gediminas. Laser-induced selective electroless plating on PC/ABS polymer: minimisation of thermal effects for supreme processing speed. Polymers. ISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 10, art. no. 2427, p. 1-16.
 48. Kepenienė, Virginija; Stagniūnaitė, Raminta; Balčiūnaitė, Aldona; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Microwave-assisted synthesis of a AuCeO2/C catalyst and its application for the oxidation of alcohols in an alkaline medium. New journal of chemistry. eISSN 1369-9261. 2020, vol. 44, iss. 42, p. 18308-18318.
 49. Kalinauskas, Putinas; Norkus, Eugenijus; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Juškėnas, Remigijus. Electrochemical and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films deposited on Mo/Glass substrates. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 5, p. 3107-3111.
 50. Ratautas, Karolis; Andrulevičius, Mindaugas; Jagminienė, Aldona; Stankevičienė, Ina; Norkus, Eugenijus; Račiukaitis, Gediminas. Laser-assisted selective copper deposition on commercial PA6 by catalytic electroless plating – process and activation mechanism. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 470, p. 405-410.
 51. Stankevičienė, Ina; Jagminienė, Aldona; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Sukackienė, Zita; Gedvilas, Mindaugas; Norkus, Eugenijus. Investigation of electroless deposition of cobalt films by EQCM in the presence of different amines. Materials science & engineering B. ISSN 0921-5107. 2019, vol. 241, p. 9-12.
 52. Volperts, Aleksandrs; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Kruusenberg, Ivar; Kaare, Kätlin; Locs, Janis; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Biomass based activated carbons for fuel cells. Renewable energy. ISSN 0960-1481. 2019, vol. 141, p. 40-45.
 53. Aldona Balčiūnaitė, Aušrinė Zabielaitė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Employment of fiber-shaped Co modified with Au nanoparticles as anode in direct NaBH4-H2O2 and N2H4-H2O2 fuel cells. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2018, vol. 165, iss. 14, p. 1249-1253.
 54. Aušrinė Zabielaitė, Aldona Balčiūnaitė, Irena Stalnionienė, Svetlana Lichušina, Dijana Šimkūnaitė, Jūratė Vaičiūnienė, Birutė Šimkūnaitė-Stanynienė, Algirdas Selskis, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Fiber-shaped Co modified with Au and Pt crystallites for enhanced hydrogen generation from sodium borohydride. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2018, vol. 43, iss. 52, p. 23310-23318.
 55. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Aušrinė Zabielaitė, Aldona Balčiūnaitė, Benjaminas Šebeka, Irena Stalnionienė, Vytenis Buzas, Laurynas Mačiulis, Liudas Tumonis, Eugenijus Norkus. Deposition of Pt nanoparticles on Ni foam via galvanic displacement. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. vol. 164, iss.2 (2017), p. D53-D56.
 56. Aldona Balčiūnaitė, Zita Sukackienė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Žana Činčienė, Algirdas Selskis, Eugenijus Norkus. CoB/Cu and PtCoB/Cu catalysts for borohydride fuel cells. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. vol. 225 (2017), p. 255-262.
 57. Zita Sukackienė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Vitalija Jasulaitienė, Aldona Balčiūnaitė, Arnas Naujokaitis, Eugenijus Norkus. Electroless deposition of CoBW coatings using morpholine borane as a reducing agent. Thin solid films. ISSN 0040-6090. Vol. 636 (2017), p.425-430.
 58. Aldona Balčiūnaitė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, D.M.F.Santos, Aušrinė Zabielaitė, Aldona Jagminienė, Ina Stankevičienė, Eugenijus Norkus. Au nanoparticles modified Co/Titania nanotubes as electrocatalysts for borohydride oxidation. Fuel cells. ISSN 1615-6846. vol. 17, iss.5 (2017), p. 690-697.
 59. Biljana Šljukić, Marta Martins, Emine Kayhan, Aldona Balčiūnaitė, Tansel Şener, César A.C. Sequeira, Diogo M.F Santos. SnO2-C supported PdNi nanoparticles for oxygen reduction and borohydride oxidation. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. vol. 797 (2017), p. 23-30.
 60. Levonas Manusadžianas, Brigita Gylytė, Reda Grigutytė, Rolandas Karitonas, Kazys Sadauskas, Rimantas Vitkus, Jūratė Vaičiūnienė, Laurynas Šiliauskas. Accumulation of copper in the cell compartments of charophyte Nitellopsis obtusa after its exposure to copper oxide nanoparticle suspension. Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2017, vol. 24, iss.36, p. 27653-27661.
 61. Nevinskas, Ignas; Mockus, Zenius; Juškėnas, Remigijus; Norkus, Ričardas; Selskis, Algirdas; Norkus, Eugenijus; Krotkus, Arūnas. Terahertz photoconductivity spectra of electrodeposited Thin Bi films. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 12, art. no. 3150, p. 1-9.