Struktūra

Katalizės skyrius

Vadovas prof. habil. dr. Eugenijus NorkusEugenijus Norkus
tel. +370 5 2648892

Tyrimų sritys

 • Katalizinė metalų jonų redukcija tirpaluose, šių reakcijų taikymas metalų dangoms ir mažoms (nanodimensijų) metalų dalelėms gauti, tų dalelių elektrokatalizinių savybių tyrimas
 • Elektrokataliziniai procesai kuro elementų sistemose
 • Metalų sulfidų sluoksnių formavimas ir taikymas dangoms ant dielektrikų gauti
 • Sunkiųjų metalų jonų kompleksų susidarymo pusiausvyros vandeniniuose tirpaluose


Paslaugos
 • Cheminis metalų dangų gavimas ir plastikų metalizavimas.

Kontaktinis asmuo Prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, el.paštas: eugenijus.norkus@ftmc.lt, tel. +370 5 2648892

 • Mažų metalų kiekių nustatymas tirpaluose ir kituose objektuose.

Kontaktinis asmuo dr. Jūratė Vaičiūnienė, el.paštas: jurate.vaiciuniene@ftmc.lt

 • Konsultacijos cheminės metalizacijos ir analizės klausimais.

Kontaktinis asmuo Prof. Habil. Dr. Eugenijus Norkus, el.paštas: eugenijus.norkus@ftmc.lt, tel. +370 5  2648892

 • Įvairių metalų ar jų lydinių nanodalelių formavimas, taikant mikrobangų sintezę.
Kontaktinis asmuo dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, el.paštas: loreta.tamasauskaite@ftmc.lt, tel. +370 5 2661291.
įranga

Spektrofotometras Perkin Elmer Lambda 35 UV/VIS
Šis prietaisas skirtas įvairių pavyzdžių: skysčių, kietų medžiagų, pastos ar miltelių optinių savybių nustatymui 

 
   

ICP-Optinės emisijos spektrometras Perkin Elmer Optima 7000DV
ICP-optinės emisijos spektrometras skirtas ypatingai mažų kiekių įvairių elementų nustatymui geriamajame vandenyje. 

 
   

Potenciostatas/galvanostatas Autolab PGSTAT100N su sukamojo disko sistema (Metrohm)
Aukštos įtampos potenciostatas/galvanostatas su sukamojo disko sistema, skirtas atlikti įvairius elektrocheminius matavimus: ciklinės voltamperometrijos, galvanostatinio ir potenciostatinio jungimo ir kt., tyrinėjant įvairių neorganinių bei organinių junginių savybes (www.metrohm-autolab.com).

 
   

Kuro elementų testavimo sistema (Scribner Associates Inc.)
Ši įranga skirta PEM/DMFC kuro elementų tyrimui (www.scribner.com).

 
   

Mikrobangų reaktorius “Multiwave PRO” (Anton Paar)
Prietaisas naudojamas aukštos kokybės bandinių paruošimui, siekiant nustatyti labai mažus įvairių elementų pėdsakus.

 
   

Mikrobangų reaktorius Monowave 300 (Anton Paar)
Šis mikrobangų reaktorius naudojamas metalo nanostruktūrų sintezei tirpaluose: keičiant įvairius eksperimentinius parametrus, tokius, kaip metalo druskų ar tirpiklio koncentracijas, reakcijos temperatūrą ir kt., galima nusodinti tolygiai pasiskirsčiusias norimos formos metalų nanodaleles: apvalias, pailgas, vielyčių, strypelių ar vamzdelio formų ir t.t.

 
   

Mikroreaktorius (Sigma-Aldrich)
Šis mikroreaktorius yra naudojamas įvairių junginių cheminei sintezei.

 
   

Dujų tūrio matuoklis (Ritter)
Dujų tūrio matuoklis “MilliGascounterÒ (MGC)“ skirtas labai mažų dujų kiekių tūriniams matavimams. Juo galima matuoti tiek inertinių dujų, tiek šiek tiek korozinių dujų - biodujų išsiskyrimą. Be to, jis gali būti naudojamas dujų tūrinio nuotėkio aptikimui.

 
Vykdomi projektai
 • MPTEP darbai, vykdomi pagal kontraktus su JAV firma LAM Research Corporation (Kalifornija, Silicio slėnis), vad. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, 2016 – 2017.
  Taikomieji įvairių metalų ar jų lydinių nusodinimo ant įvairių paviršių tyrimai, taikant autokatalizinę metalų jonų redukciją. Naujų technologijų kūrimas ir patentavimas.
   
 • M-era.Net projektas “Iš medienos gaunami anglies katalizatoriai žemos temperatūros kuro elementams“. Projekto koordinatorius: Tartu universitetas (Estija), partneriai: Latvijos valstybinis medienos chemijos institutas (Latvija), Fizinių ir technologijos mokslų centras (Lietuva, vad. dr. L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė), Horizont Pulp Paper Ltd (Estija), 2016-09-01 – 2018-08-31.
  Santrauka: Anodo medžiagų kūrimas ir taikymas žemos temperatūros kuro elementuose:
  • Naujų netauriųjų metalų katalizinių medžiagų kūrimas, taikant cheminį metalų nusodinimo ir mikrobangų sintezės metodus;
  • Anodo katalizinių medžiagų elektrocheminis apibūdinimas, siekiant įvertinti jų aktyvumą vandenilio oksidacijos reakcijai;
  • Elektrodo projektavimas ir MEA testavimas realiomis metanolio kuro elemento eksploatavimo sąlygomis.
    
 • LMT Nacionalinės mokslo programos “Link ateities technologijų“ projektas “Bio-inspiruotų funkcinių paviršių kosminiams taikymams formavimas hibridine lazerinio-cheminio apdirbimo technologija”, vad. Dr. Mindaugas Gedvilas, 2016-04-01 – 2018-12-31.
  Santrauka: Šio projekto pagrindinis tikslas - sukurti technologiją, leidžiančią struktūruoti komponentų vidų trintį mažinančiu paviršiumi ir taip pagerinti kosminiuose taikymuose plačiai naudojamų aušinimo sistemų bei mikro-variklių efektyvumą. Projekto vykdymo metu siekiama tiesioginio lazerinio rašymo būdu atkartoti gyvojoje gamtoje evoliucionavusius trintį su oru ir vandeniu mažinančius ryklio odos ir drugelio sparno darinius.
svarbiausios publikacijos
 1. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Aušrinė Zabielaitė, Aldona Balčiūnaitė, Benjaminas Šebeka, Irena Stalnionienė, Vytenis Buzas, Laurynas Mačiulis, Liudas Tumonis, Eugenijus Norkus. Deposition of Pt nanoparticles on Ni foam via galvanic displacement. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. vol. 164, iss.2 (2017), p. D53-D56.
 2. Aldona Balčiūnaitė, Zita Sukackienė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Žana Činčienė, Algirdas Selskis, Eugenijus Norkus. CoB/Cu and PtCoB/Cu catalysts for borohydride fuel cells. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. vol. 225 (2017), p. 255-262.
 3. Zita Sukackienė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Vitalija Jasulaitienė, Aldona Balčiūnaitė, Arnas Naujokaitis, Eugenijus Norkus. Electroless deposition of CoBW coatings using morpholine borane as a reducing agent. Thin solid films. ISSN 0040-6090. Vol. 636 (2017), p.425-430.
 4. Aldona Balčiūnaitė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, D.M.F.Santos, Aušrinė Zabielaitė, Aldona Jagminienė, Ina Stankevičienė, Eugenijus Norkus. Au nanoparticles modified Co/Titania nanotubes as electrocatalysts for borohydride oxidation. Fuel cells. ISSN 1615-6846. vol. 17, iss.5 (2017), p. 690-697.
 5. Biljana Šljukić, Marta Martins, Emine Kayhan, Aldona Balčiūnaitė, Tansel Şener, César A.C. Sequeira, Diogo M.F Santos. SnO2-C supported PdNi nanoparticles for oxygen reduction and borohydride oxidation. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. vol. 797 (2017), p. 23-30.
 6. Levonas Manusadžianas, Brigita Gylytė, Reda Grigutytė, Rolandas Karitonas, Kazys Sadauskas, Rimantas Vitkus, Jūratė Vaičiūnienė, Laurynas Šiliauskas. Accumulation of copper in the cell compartments of charophyte Nitellopsis obtusa after its exposure to copper oxide nanoparticle suspension. Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2017, vol. 24, iss.36, p. 27653-27661.
 7. Aldona Balčiūnaitė, Aušrinė Zabielaitė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Employment of fiber-shaped Co modified with Au nanoparticles as anode in direct NaBH4-H2O2 and N2H4-H2O2 fuel cells. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2018, vol. 165, iss. 14, p. 1249-1253.
 8. Aušrinė Zabielaitė, Aldona Balčiūnaitė, Irena Stalnionienė, Svetlana Lichušina, Dijana Šimkūnaitė, Jūratė Vaičiūnienė, Birutė Šimkūnaitė-Stanynienė, Algirdas Selskis, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Fiber-shaped Co modified with Au and Pt crystallites for enhanced hydrogen generation from sodium borohydride. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2018, vol. 43, iss. 52, p. 23310-23318.
 9. Putinas Kalinauskas, Eugenijus Norkus, Zenius Mockus, Raimondas Giraitis, Remigijus Juškėnas. Electrochemical and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films deposited on Mo/Glass substrates. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 5, p. 3107-3111.
 10. Karolis Ratautas, Mindaugas Andrulevičius, Aldona Jagminienė, Ina Stankevičienė, Eugenijus Norkus, Gediminas Račiukaitis. Laser-assisted selective copper deposition on commercial PA6 by catalytic electroless plating – process and activation mechanism. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 470, p. 405-410.
 11. Ina Stankevičienė, Aldona Jagminienė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Zita Sukackienė, Mindaugas Gedvilas, Eugenijus Norkus. Investigation of electroless deposition of cobalt films by EQCM in the presence of different amines. Materials science & engineering B. ISSN 0921-5107. 2019, vol. 241, p. 9-12.
 12. Aleksandrs Volperts, Ance Plavniece, Galina Dobele, Aivars Zhurinsh, Ivar Kruusenberg, Kätlin Kaare, Janis Locs, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Biomass based activated carbons for fuel cells. Renewable energy. ISSN 0960-1481. 2019, vol. 141, p. 40-45.