Struktūra

Katalizės skyriaus darbuotojaiLaboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E219 prof., habil. dr. Eugenijus Norkus vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas eugenijus.norkus@ftmc.lt +370 5 264 8892
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E218 dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė vyriausioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovo pavaduotoja loreta.tamasauskaite@ftmc.lt +370 5 266 1291
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E217 dr. Aldona Jagminienė vyresnioji mokslo darbuotoja aldona.jagminiene@ftmc.lt +370 5 264 9362
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E223 dr. Virginija Kepenienė vyresnioji mokslo darbuotoja virginija.kepeniene@ftmc.lt +370 5 264 8845
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E217 dr. Ina Stankevičienė vyresnioji mokslo darbuotoja ina.stankeviciene@ftmc.lt +370 5 264 9362
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E223 dr. Zita Sukackienė vyresnioji mokslo darbuotoja zita.sukackiene@ftmc.lt  +370 5 264 8845
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E220 dr. Jūratė Vaičiūnienė vyresnioji mokslo darbuotoja jurate.vaiciuniene@ftmc.lt +370 5 264 8893
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E225 Aldona Balčiūnaitė mokslo darbuotoja aldona.balciunaite@ftmc.lt +370 5 264 9362
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E221 dr. Jolita Jablonskienė mokslo darbuotoja jolita.jablonskiene@ftmc.lt +370 5 264 8845
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E221 dr. Irena Stalnionienė mokslo darbuotoja irena.stalnioniene@ftmc.lt +370 5 264 8845
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E113 dr. Dijana Šimkūnaitė mokslo darbuotoja dijana.simkunaite@ftmc.lt +370 5 266 5790
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E220 dr. Birutė Šimkūnaitė-Stanynienė mokslo darbuotoja birute.simkunaite@ftmc.lt +370 5 264 8893
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E224 Teofilius Kilmonis jaunesnysis mokslo darbuotojas teofilius.kilmonis@ftmc.lt +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E224 Raminta Stagniūnaitė jaunesnioji mokslo darbuotoja raminta.stagniunaite@ftmc.lt  +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E222 Daina Upskuvienė jaunesnioji mokslo darbuotoja daina.upskuviene@ftmc.lt  +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E224 Aušrinė Zabielaitė jaunesnioji mokslo darbuotoja ausrine.zabielaite@ftmc.lt +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E222 Stanislava Banuškevičienė vyr. laborantė stanislava.banuskeviciene@ftmc.lt  +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E225 Irena Balčiūnaitė inžinierė irena.balciunaite@ftmc.lt  +370 5 264 9362