Struktūra

Katalizės skyriaus darbuotojai

Apie pastebėtus netikslumus darbuotojų kontaktuose prašome pranešti duomenų bazės administratoriui.


Laboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E219 prof., habil. dr. Eugenijus Norkus vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas eugenijus.norkus@ftmc.lt +370 5 264 8892
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E218 dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė vyriausioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovo pavaduotoja loreta.tamasauskaite@ftmc.lt +370 5 266 1291
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E217 dr. Aldona Jagminienė vyresnioji mokslo darbuotoja aldona.jagminiene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E223 dr. Virginija Kepenienė vyresnioji mokslo darbuotoja virginija.kepeniene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E217 dr. Ina Stankevičienė vyresnioji mokslo darbuotoja ina.stankeviciene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E223 dr. Zita Sukackienė vyresnioji mokslo darbuotoja zita.sukackiene@ftmc.lt 
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E220 dr. Jūratė Vaičiūnienė vyresnioji mokslo darbuotoja jurate.vaiciuniene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E225 dr. Aldona Balčiūnaitė vyresnioji mokslo darbuotoja aldona.balciunaite@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E221 dr. Jolita Jablonskienė mokslo darbuotoja jolita.jablonskiene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E221 dr. Irena Stalnionienė mokslo darbuotoja irena.stalnioniene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E113 dr. Dijana Šimkūnaitė mokslo darbuotoja dijana.simkunaite@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E220 dr. Birutė Šimkūnaitė-Stanynienė mokslo darbuotoja birute.simkunaite@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E224 Raminta Stagniūnaitė jaunesnioji mokslo darbuotoja raminta.stagniunaite@ftmc.lt  +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E222 Daina Upskuvienė jaunesnioji mokslo darbuotoja daina.upskuviene@ftmc.lt  +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E224 dr. Aušrinė Zabielaitė mokslo darbuotoja ausrine.zabielaite@ftmc.lt +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E222 Stanislava Banuškevičienė vyr. laborantė stanislava.banuskeviciene@ftmc.lt  +370 5 264 9770
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E202 Antanas Nacys inžinierius antanas.nacys@ftmc.lt
Katalizės skyrius Saulėtekio al. 3, E225 Irena Balčiūnaitė jaunesnioji mokslo darbuotoja irena.balciunaite@ftmc.lt