Struktūra

Atgal

Organinės chemijos skyrius

Vadovas prof.habil.dr. Albertas Malinauskas,  prof.habil.dr. A.Malinauskas
tel. +370 5 2729649

Pagrindinės skyriaus mokslinio darbo kryptys:

  • Organinių medžiagų sintezė
  • Organinių medžiagų ir mišinių analizė
  • Virpesių spektroskopija (Ramano, IR ir Suminio dažnio generacijos) ir spektroelektrochemija
  • Organinė elektrochemija ir bioelektrochemija

Skyriaus teikiamų paslaugų kryptys:

  • Užsakomoji organinė sintezė
Konsultacijos organinės sintezės, analizės, spektroskopijos klausimais
 
 
Grupė skyriaus mokslo darbuotojų. Iš kairės: T.Charkova, A.Judžentienė, G.Niaura, J.Būdienė,
R.Garjonytė, O.Eicher-Lorka, A. Zdaniauskienė, I.Matulaitienė, I.Ignatjev, Z.Kuodis, A.Malinauskas
 
Laboratorijos:

įranga

Aukšto slėgio skysčių chromatografas (Agilent HPLC 1260 Infinity) integruotas su diodų matricos (UV/Vis 1260 DAD, Agilent) bei masių spektrometriniu detektoriais (6224 TOF LC/MS, Agilent)

 

 

   

Dujų chromatografas HP 5890 integruotas su HP 5971 masių spektrometriniu detektoriumi 

 
   

Ramano spektrometras/mikroskopas inVia (Renishaw, UK) integruotas su skirtingų bangos ilgių šviesą generuojančiais lazeriais (325, 442, 532, 633, 785 nm) bei elektrochemine aparatūra. Atliekami daugiabangės Ramano spektroskopijos ir paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos (SERS) tyrimai, esant kontroliuojamam elektrodo potencialui. 

 
 
   

IR spektroskopijos aparatūra:  FTIR vakuuminis spektrometras tinkamas monosluoksnių ir plonų plėvelių ant metalo paviršiaus atspindžio-sugerties IR tyrimams Vertex 80v (Bruker, Vokietija), FTIR spektrometras ALPHA (Bruker, Vokietija), FTIR spektrometras Nicolet 8700 (Thermo Scientific, JAV). 

 

Suminio dažnio generacijos spektrometras (EKSPLA). Pikosekundinis spektrometras, spektrų registravimo sritis nuo 1000 iki 4000 cm-1, skiriamoji geba 4 cm-1

Vykdomi projektai
  • „Anglies elektronikos grandynas su integruotais lauko tranzistoriumi ir grafeno superkondensatoriumi detektorių moduliams (G-SUPERCAP)“, LMT finansuojamas projektas pagal nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“ (paraiškos registracijos nr. LAT-16002). Trukmė: 2016-2018 m. Lėšos: 299432 EUR. Projekto vadovas – G. Astromskas, spektroskopijos grupės vadovas – G. Niaura, kiti skyriaus vykdytojai – Ieva Matulaitienė, Rita Mažeikaitė, Agnė Zdaniauskienė.
svarbiausios publikacijos
  1. M.Dagys, A.Laurynėnas, D.Ratautas, J.Kulys, R.Vidžiūnaitė, M.Talaikis, G.Niaura, L.Marcinkevičienė, R.Meškys, S.Shleev, „Oxygen electroreduction catalysed by laccase wired to gold nanoparticles via the trinuclear copper cluster“, Energy and Environmental Science, 2017, vol. 10, p. 498-502.
  2. A.Judžentienė, R.Garjonytė, J.Būdienė, „Variability, toxicity, and antioxidant activity of Eupatorium cannabinum (hemp agrimony) essential oils“, Pharmaceutical Biology, 2016, vol. 54, p. 945-953.
  3. M.Talaikis, O.Eicher-Lorka, G.Valinčius, G.Niaura, „Water-induced structural changes in the membrane-anchoring monolayers revealed by isotope-edited SERS“, Journal of Physical Chemistry C, 2016, vol. 120, p. 22489-22499.
  4. R.Garjonytė, V.Melvydas, A.Malinauskas, „Mediated amperometry reveals different modes of yeast responses to sugars“, Bioelectrochemistry, 2016, vol. 107, p. 45-49.