Struktūra

Atgal

Organinės chemijos skyrius

Vadovas prof.habil.dr. Albertas Malinauskas,  prof.habil.dr. A.Malinauskas
tel. +370 5 2729649

Pagrindinės skyriaus mokslinio darbo kryptys:

 • Organinių medžiagų sintezė
 • Organinių medžiagų ir mišinių analizė
 • Virpesių spektroskopija (Ramano, IR ir Suminio dažnio generacijos) ir spektroelektrochemija
 • Organinė elektrochemija ir bioelektrochemija

Skyriaus teikiamų paslaugų kryptys:

 • Užsakomoji organinė sintezė
Konsultacijos organinės sintezės, analizės, spektroskopijos klausimais
 
 
Grupė skyriaus mokslo darbuotojų. Iš kairės: T.Charkova, A.Judžentienė, G.Niaura, J.Būdienė,
R.Garjonytė, O.Eicher-Lorka, A. Zdaniauskienė, I.Matulaitienė, I.Ignatjev, Z.Kuodis, A.Malinauskas
 
Laboratorijos:

įranga

Aukšto slėgio skysčių chromatografas (Agilent HPLC 1260 Infinity) integruotas su diodų matricos (UV/Vis 1260 DAD, Agilent) bei masių spektrometriniu detektoriais (6224 TOF LC/MS, Agilent)

 

 

   

Dujų chromatografas HP 5890 integruotas su HP 5971 masių spektrometriniu detektoriumi 

 
   

Ramano spektrometras/mikroskopas inVia (Renishaw, UK) integruotas su skirtingų bangos ilgių šviesą generuojančiais lazeriais (325, 442, 532, 633, 785 nm) bei elektrochemine aparatūra. Atliekami daugiabangės Ramano spektroskopijos ir paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos (SERS) tyrimai, esant kontroliuojamam elektrodo potencialui. 

 
 
   

IR spektroskopijos aparatūra:  FTIR vakuuminis spektrometras tinkamas monosluoksnių ir plonų plėvelių ant metalo paviršiaus atspindžio-sugerties IR tyrimams Vertex 80v (Bruker, Vokietija), FTIR spektrometras ALPHA (Bruker, Vokietija), FTIR spektrometras Nicolet 8700 (Thermo Scientific, JAV). 

 

Suminio dažnio generacijos spektrometras (EKSPLA). Pikosekundinis spektrometras, spektrų registravimo sritis nuo 1000 iki 4000 cm-1, skiriamoji geba 4 cm-1

Vykdomi projektai
 • „Anglies elektronikos grandynas su integruotais lauko tranzistoriumi ir grafeno superkondensatoriumi detektorių moduliams (G-SUPERCAP)“, LMT finansuojamas projektas pagal nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“ (paraiškos registracijos nr. LAT-16002). Trukmė: 2016-2018 m. Lėšos: 299432 EUR. Projekto vadovas – G. Astromskas, spektroskopijos grupės vadovas – G. Niaura, kiti skyriaus vykdytojai – Ieva Matulaitienė, Rita Mažeikaitė, Agnė Zdaniauskienė.
svarbiausios publikacijos
 1. Regina Mažeikienė, Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas. SERS spectroelectrochemical study of electrode processes at copper hexacyanoferrate modified electrode. Spectrochimica acta. A, Molecular and biomolecular spectroscopy. ISSN 1386-1425. vol. 181 (2017), p. 200-207.
 2. Qixun Shi, Tomas Javorskis, Karl-Erik Bergquist, Artūras Ulčinas, Gediminas Niaura, Ieva Matulaitienė, Edvinas Orentas, Kenneth Wärnmark. Stimuli-controlled self-assembly of diverse tubular aggregates from one single small monomer. Nature communications. ISSN 2041-1723. vol. 8, (2017), p. art. no. 14943 , p. 1-9.
 3. Romualdas Striela, Gintaras Urbelis, Jurgis Sūdžius, Sigitas Stončius, Rita Sadzevičienė, Linas Labanauskas. Synthesis of bromocyclopropylpyridines via the Sandmeyer reaction. Tetrahedron letters. ISSN 0040-4039. vol. 58, Iss.17 (2017), p. 1681-1683.
 4. Jevgenij Višniakov, Andrius Janulevičius, Andrius Maneikis, Ieva Matulaitienė, Algirdas Selskis, Sandra Stanionytė, Artūras Suchodolskis. Antireflection TiO2 coatings on textured surface grown by HiPIMS. Thin solid films. ISSN 0040-6090. vol. 628 (2017), p. 190-195.
 5. Aušra Linkevičiūtė, Jurga Būdienė, Evaldas Naujalis, Artūras Katelnikovas, Justas Barauskas. Characterization and stability study of cranberry flavonoids in lipid liquid crystalline systems. European journal of lipid science and technology. ISSN 1438-7697. vol. 119, iss. 8 (2017), p. art. no. 1600373 , p. 1-9.
 6. Regina Mažeikienė, Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas. Raman spectroelectrochemical study of electrode processes at hybrid polyaniline - copper hexacyanoferrate modified electrode. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2018, vol. 808, p. 228-235.
 7. Austėja Bukauskytė, Renata Karpič,; Romualdas Striela, Linas Labanauskas, Alytis Gruodis, Domantas Peckus, Ramūnas Augulis, Vidmantas Gulbinas. The influence of substituents of perylenediimides on their spectroscopic properties. Journal of luminescence. ISSN 0022-2313. eISSN 1872-7883. 2018, vol. 195, p. 252-258.
 8. Eimutis Juzeliūnas, Derek J Fray, Putinas Kalinauskas, Ignas Valsiūnas, Gediminas Niaura, Algis Selskis, Vitalija Jasulaitienė. Electrochemical synthesis of photoactive carbon-carbide structure on silicon in molten salt. Electrochemistry communications. ISSN 1388-2481. 2018, vol. 90, p. 6-10.
 9. Andrius Sakavičius, Gvidas Astromskas, Algimantas Lukša, Virginijus Bukauskas, Viktorija Nargelienė, Ieva Matulaitienė, Arūnas Šetkus. Annealing time effect on metal graphene contact properties. ECS journal of solid state science and technology. ISSN 2162-8769. 2018, vol. 7, iss. 5, p. 77-81.
 10. Regina Mažeikienė, Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas. Raman spectroelectrochemical study of polyaniline at UV, blue, and green laser line excitation in solutions of different Ph. Synthetic metals. ISSN 0379-6779. 2018, vol. 243, p. 97-106.
 11. Remigijus Juškėnas, Zenius Mockus, Raimondas Giraitis, Algirdas Selskis, Giedrius Stalnionis, Stasė Kanapeckaitė, Audrius Drabavičius, Putinas Kalinauskas, Gediminas Niaura. Structural and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films fabricated by electrochemical co-deposition and selenization. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2018, vol. 767, p. 345-352.
 12. Giedrė Grincienė, Marius Franckevičius, R. Kondrotas, Raimondas Giraitis, Remigijus Juškėnas, Gediminas Niaura, Arnas Naujokaitis, Jurga Juodkazytė, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Vidas Pakštas. Spray pyrolysis approach to CZTSSe thin films. Influence of solvents on film characteristics. Semiconductor science and technology. ISSN 0268-1242. 2018, vol. 33, iss. 9, art. no. 095013, p. 1-10.
 13. Audronė Bliujienė, Ieva Matulaitienė, Andrius Garbaras, Justina Šapolaitė, Žilvinas Ežerinskis, Regina Ulozaitė, Ramunė Bračiulienė. Dietary aspects of the West Lithuanian people during the Late Roman and Early Migration periods with reference to household and funerary potery. Praehistorische Zeitschrift. Berlin : De Gruyter. ISSN 0079-4848. 2018, vol. 93, iss. 1, p. 144-165.
 14. Romualdas Trusovas, Gediminas Niaura, Justina Gaidukevič, Ieva Mališauskaitė, Jurgis Barkauskas. Graphene oxide-dye nanocomposites: effect of molecular structure on the quality of laser-induced graphene. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2018, vol. 29, no. 44, art. no. 445704, p. 1-9.
 15. Agnė Zdaniauskienė, Tatjana Charkova, Ieva Matulaitienė, Olegas Eicher-Lorka, Algirdas Matijoška, Martynas Skapas, Algirdas Selskis, Gediminas Niaura. Electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: bonding, structure, and ion-pairing of the positive charge bearing pyridinium ring terminated monolayer at smooth gold electrode. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2018, vol. 122, iss. 2, p. 1234-1242.
 16. Justina Gaidukevič, Rasa Pauliukaitė, Gediminas Niaura, Ieva Matulaitienė, Olga Opuchovič, Aneta Radzevič, Gvidas Astromskas, Virginijus Bukauskas, Jurgis Barkauskas. Synthesis of reduced graphene oxide with adjustable microstructure using regioselective reduction in the melt of boric acid: relationship between structural properties and electrochemical performance. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2018, vol. 8, no. 11, art. no. 889, p. 1-17.
 17. Asta Judžentienė, Jurga Būdienė. Chemical polymorphism of essential oils of Artemisia vulgaris growing wild in Lithuania. Chemistry & biodiversity. ISSN 1612-1872. 2018, vol. 15, iss. 2, art. no. e1700257, p. 1-13.
 18. Artiom Magomedov, Amran Al‐Ashouri, Ernestas Kasparavičius, Simona Strazdaitė, Gediminas Niaura, Marko Jošt, Tadas Malinauskas, Steve Albrecht, Vytautas Getautis. Self‐assembled hole transporting monolayer for highly efficient perovskite solar cells. Advanced energy materials. ISSN 1614-6832. 2018, vol. 8, iss. 32, art. no. 1801892, p. 1-5.
 19. Romualdas Trusovas, Karolis Ratautas, Gediminas Račiukaitis, Gediminas Niaura. Graphene layer formation in pinewood by nanosecond and picosecond laser irradiation. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 471, p. 154-161.
 20. Regina Mažeikienė, Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas. Red and NIR laser line excited Raman spectroscopy of polyaniline in electrochemical system. Synthetic metals. ISSN 0379-6779. 2019, vol. 248, p. 35-44.
 21. C. Zimmerer, Ieva Matulaitienė, Gediminas Niaura, U. Reuter, A. Janke, R. Boldt, Valdas Šablinskas, G. Steiner. Nondestructive characterization of the polycarbonate - octadecylamine interface by surface enhanced Raman spectroscopy. Polymer testing. ISSN 0142-9418. 2019, vol. 73, p. 152-158.
 22. Ignatij Mackevič, Julija Grigorjevaitė, Matas Janulevičius, Aušra Linkevičiūtė, Simas Šakirzanovas, Artūras Katelnikovas. Synthesis and optical properties of highly efficient red-emitting K2LaNb5O15:Eu3+ phosphors. Optical materials. ISSN 0925-3467. 2019, vol. 89, p. 25-33.
 23. Lukas Laurinavičius, Aneta Radzevič, Ilja Ignatjev, Gediminas Niaura, Kornelija Vitkutė, Titas Širšinaitis, Romualdas Trusovas, Rasa Pauliukaitė. Investigation of electrochemical polymerisation of L-lysine and application for immobilisation of functionalised graphene as platform for electrochemical sensing. Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2019, vol. 299, p. 936-945.