Struktūra

Elektroninių vyksmų laboratorija

Laboratorijos vadovas doc., dr. Jonas Gradauskas
tel. +370 5 2124539doc., dr. J. Gradauskas

Misija: tarptautinio lygio fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, siekiant pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir gerovę bei moksliniais pasiekimais padidinti pasaulinį Lietuvos prestižą.
Tikslas: vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus krūvininkų pernašos, su spinduliuote susijusių elektroninių vyksmų srityje.
Uždaviniai:
  • Krūvininkų pernašos, triukšmų, elektro-optinių reiškinių ir THz spinduliuotės emisijos bei detekcijos puslaidininkinių mikro- ir nanodarinių laidžiuose kanaluose matematinis modeliavimas.
  • Karštų fononų įtakos krūvininkų pernašos reiškiniams puslaidininkiuose modeliavimas; smūginės jonizacijos, fluktuacinių reiškinių tyrimas, pernašos puslaidininkinėse 2D struktūrose tyrimas.
  • Elektromagnetinių bangų sklidimo tyrimai sluoksniuotuose dariniuose ir metamedžiagose siekiant sukurti modernius mikrobanginius įtaisus.
  • Krūvininkų pernašos kietakūniuose (puslaidininkių, superlaidininkų, metalų oksidų) plonų sluoksnių dariniuose, veikiamuose elektromagnetine spinduliuote, eksperimentinis tyrimas.
  • Išorinių veiksnių (elektromagnetinės ar jonizuojančiosios spinduliuotės, elektrinio ir magnetinio lauko, kt.) poveikio biologiniams objektams tyrimas ir taikymas ekologinės sistemos komponentų vystymui ar atstatymui.
  • Susietųjų elektroninių osciliatorių sinchronijos slopinimo metodų kūrimas ir plėtojimas neuroninių objektų valdymui.
  • Plataus dažnių ruožo elektromagnetinės spinduliuotės puslaidininkinių jutiklių kūrimas, naujų įtaisų kūrimas ir tyrimas alternatyviosios energijos problemoms spręsti.