Struktūra

Optoelektronikos skyrius

Skyriaus vadovas prof. Gintaras Valušis
tel. +370 5 2649211

Skyrius atlieka fundamentinius ir taikomuosius tyrimus puslaidininkinių medžiagų technologijos ir fizikos srityse, optoelektronikos prietaisų technologijoje ir jų taikymuose. Skyriaus turima moderni puslaidininkių epitaksijos technologinė įranga leidžia užauginti darinius iš naujų medžiagų, tokių, kaip III grupės elementų bismidai, ir pagaminti infraraudonojo ir terahercinių dažnių diapazono optoelektroninius prietaisus. Skyriaus mokslininkai taip pat gali atlikti visą kompleksą standartinių medžiagų optinių savybių matavimų; jie yra sukūrę visą eilę unikalių terahercinės spektroskopijos ir vaizdinimo technologijų.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


įranga

Ultrasparčiosios optoelektronikos laboratorija

 
 • Perderinamo bangos ilgio femtosekundinių impulsų optinis parametrinis generatorius (ORPHEUS, Light Conversion);
 • Ti:safyre femtosekundinis lazeris (MIRA, Coherent);
 • Ti:safyre femtosekundinis lazeris (Femtolaser):
 • Yb:KGW femtosekundinis osciliatorius (Light Conversion);
 • Er:skaiduloje femtosekundinis lazeris (Toptica);
 • THz laikinės spektroskopijos sistema;
 • Optinio kaupinimo THz strobavimo sistema.
 
Optoelektronikos technologijų laboratorija  
 • Veeco GENxplor molekulių pluoštelių epitaksijos (MPE) sistema yra skirta aukštos kokybės  III-V junginių epitaksiniam auginimui ant padėklų iki 3 colių diametro esant labai aukštam auginimo parametrų valdymo tikslumui. Sistema aprūpinta In, Ga, Al, Bi molekuliniais šaltiniais, As2 ir Sb skaldikliais bei Si, Be bei Te legirantais.
 • SVT „III-V MBE System Model C-V-2“ - MPE įrenginys skirtas III-V grupės puslaidininkinių sluoksnių ir kvantinių darinių auginimui. Įrenginys aprūpintas In, Ga, Al, Bi molekuliniais šaltiniais, As2 skaldikliu bei Si ir Be legirantais.
 • Integrated Vacuum Deposition System Model TFDS- 870 - elektroninio spindulio įrenginys skirtas metalų kontaktų ant puslaidininkių struktūrų formavimui. Galima garinti Au, Ge, Ti, Ni, Al, AuGe vieno sluoksnio ar daugiasluoksnes dangas.
 
Puslaidininkių optikos laboratorija  
 • Moduliacinės spektroskopijos stendas (fotoatspindys, elektroatspindys, SPV, l‑moduliacija; hw = 0.5 – 4 eV sritis).
 • Žematemperatūrinės optinės spektroskopijos stendas (foto- ir elektroatspindys, l‑moduliacija, fotoliuminescencija, PLE; hw = 0.56 – 5 eV sritis, 4 – 300 K temperatūrinis intervalas).
 • Daugiakampės spektroskopinės elipsometijos stendas (RC2 Woolam ir sukamo analizatoriaus elipsometrai; hw = 0.4 – 6.2 eV sritis).
 • Poliarizacijos moduliacijos ir magnetooptinių tyrimų stendas (PEM-moduliacija, magnetinis laukas iki 3 T).
 • Fourier IR spektroskopijos stendas (Vertex 70v FT-spektrometras, hw = 0.01 – 0.7 eV, su Ramano ir cirkulinio dichroizmo blokais).
 • Šviesos sklaidos stendas (hw = 1.5 – 4 eV sritis).
 • Shimadzu UV-3600 spektrometras su integruojančia sfera.
 
Terahercinės fotonikos laboratorija  
 • Edinburgh Instruments THz lazeris FIRL-100;
 • VDI dažnių daugintuvas dažnių ruožui 100/200/300/600 GHz;
 • Thermo Scientific Furjė IR spektrometras Nicolet 8700;
 • Vakumuojamas Furjė IR spektrometras;
 • Toptica Terascan 780 sistema;
 • Spektroskopinė THz vaizdinimo sistema;
 • Janis Research uždaro ciklo LHe kriostatas su optiniais lanagais ir elektrinėmis jungtimis;
 • Užpilamas skystu azotu LN2 kriostatas su optiniais lanagais ir elektrinėmis jungtimis;
 • Precizinė zondinė stotis bei laboratoriniai matavimo prietaisai, skirti I/V bei C/V charakteristikų matavimams dc-, ac-, arba impulsiniame rėžimuose.
 
Vykdomi projektai
 • Europos kosmoso agentūros projektas „Bismidai infraraudoniems fotodetektoriams“ (BIRD)Projekto tikslas yra naujųjų A3B5 puslaidininkinių junginių, vadinamų praskiestaisiais bismidų lydiniais, sluoksnių auginimo technologijos sukūrimas. Bi įvedimas į GaAs, GaInAs ir InAs elementarųjį narvelį vietoj arseno atomų stipriai susiaurina junginio draustinių energijų tarpą ir daro juos patrauklius artimųjų ir viduriniųjų bangų taikymams. Vykdant projektą bus įvertintos išvystytų technologijų taikymo perspektyvos dviejose kryptyse: i) epitaksinių bismidų sluoksnių, pasižyminčių ~1 eV draustinių energijų tarpu, taikymas didelio efektyvumo tandeminių fotovoltinių elementų kūrimui ir ii) fotodiodų ir fotodiodinių matricų, jautrių infraraudonosios spektro srities bangoms iki 4 mm, gamybai.
  Projekto vykdymo laikotarpis 2016 01 18-2018 01 18
  Projekto koordinatorius Valstybinis mokslinių tyimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; vadovas A. Krotkus
  Projekto biudžetas 199 135 eurų
 • FP7 Marie Curie ITN projektas NOTEDEV (Nauji teraherciniai prietaisai)
  NOTEDEV yra Europos Sąjungos Marie Curie programos projektas.  Šio projekto tikslas - įvaldyti vadinamąją Terahercų (THz) elektromagnetinio spektro dalį.  Jungtinis su vienais geriausių Europos universitetų ir industrinių partnerių bendradarbiavimo siekis yra moksliniai tyrimai šioje srityje ir jaunųjų fizikų paruošimas. Teraherciniai šaltiniai bei detektoriai turi daug reikšmingų pritaikymų biologijos, medicinos, saugos ir nedestruktyvaus testavimo srityse.  Kai kurie teraherciniai prietaisai jau dabar yra praktiškai naudojami, tačiau norint visiškai išnaudoti terahercinės elektromagnetinio spektro dalies potencialą, reikia tęsti prietaisų tobulinimą orientuojantis į jų efektyvumą, kompaktiškumą, patikimumą bei kainą. Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) vystomi yra puslaidininkiniai THz komponentai laikinės Spektroskopijos (Time-Domain Spectroscopy, TDS) sistemoms aktyvuojamoms 1,55 μm femtosekundinių lazerių impulsais.  Šie femtosekundiniai lazeriai užtikrintų THz-TDS sistemos konkurencingą kainą ir kompaktiškumą.
  Projekto trukmė 2014 10 01 – 2017 09 30
  Projekto koordinatorius Durham’o universitetas, JK; FTMC grupės vadovas Arūnas Krotkus
  FTMC skirta biudžeto dalis 185 000 Eurų

 • Nepoliniai ZnO ploni sluoksniai: su auginimu susijusios struktūrinės ir optinės savybės (programa „Mutual Funds Taiwan – Latvia – Lithuania“, 2014-2016, vadovas – R. Nedzinskas, 3500-P246, 3500-U11)
 • Projektas LAT-04/2016 (3500-P330) „Kompaktiški integriniai THz komponentai ir spektroskopinio THz vaizdinimo sistemos – KITKAS“, LAT-04/2016 (Lietuvos mokslo taryba, 2016-2018). Vadovas – Irmantas Kašalynas

 • Projektas MIP-71/2015 „Bismuto kvantiniai taškai GaAs matricoje – BiNano“, (Lietuvos mokslo taryba, 2015-2017).  Vadovė – Renata Butkutė (Dalius Seliuta)

 • Projektas MIP-14281 „Aktyvių metamedžiagų tyrimas ir taikymas terahercinės spinduliuotės perjungimui ir moduliacijai“ (Lietuvos mokslo taryba, 2014-2017) Vadovas – Žilvinas Kancleris (Dalius Seliuta)

svarbiausios publikacijos
 1. Rutkauskas, Danielis; Auksorius, Egidijus. Programmable high-speed confocal reflectance microscopy enabled by a digital micromirror device // Optics Letters. ISSN 0146-9592. 2024, vol. 49, iss. 3, p. 686-689.
 2. Bikulčius, Gedvidas; Suchodolskis, Artūras; Selskienė, Aušra; Matijošius, Tadas. Formation of a black anodic coating on alloy AA5052 by using anodizing in a tri-acid environmentally friendly electrolyte // Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2024, vol. 316, art. no. 129124, p. 1-8.
 3. Vanskevičė, Ieva; Kinka, Martynas; Banys, Jūras; Macutkevič, Jan; Schaefer, Sebastien; Selskis, Algirdas; Fierro, Vanessa; Celzard, Alain. Dielectric and ultrasonic properties of PDMS/TiO2 nanocomposites // Polymers. eISSN 2073-4360. 2024, vol. 16, iss. 5, art. no. 603, p. 1-14.
 4. Borycki, Dawid; Auksorius, Egidijus; Węgrzyn, Piotr; Liżewski, Kamil; Tomczewski, Sławomir; Žičkienė, Ieva; Adomavičius, Karolis; Karnowski, Karol; Wojtkowski, Maciej. Multiwavelength laser doppler holography (MLDH) in spatiotemporal optical coherence tomography (STOC-T) // Biocybernetics and biomedical engineering. ISSN 0208-5216. 2024, vol. 44, iss. 1, p. 264-275.
 5. Wahaia, Faustino; Kašalynas, Irmantas; Karaliūnas, Mindaugas; Urbanovič, Andžej; Seifert, Birger; Valušis, Gintaras; Ferraro, Vincenza. Effect of bone age and anatomy on the variability of the bovine bone by-product by terahertz time-domain spectroscopy and energy-dispersive X-ray microanalysis // Food bioscience. ISSN 2212-4292. 2024, vol. 59, art. no. 103978, p. 1-9.
 6. Shuba, Mikhail; Valušis, Gintaras; Saroka, V. A. Ultraviolet π -plasmon contribution to the transverse optical response of doped single-walled carbon nanotubes // Physical review B. ISSN 2469-9950. 2024, vol. 109, iss. 16, art. no. 165409, p. 1-9.
 7. Shuba, Mikhail; Seliuta, Dalius; Abramova, Viktoriia. Standing wave pattern suppression in the terahertz frequency domain spectroscopy by means of windowed Fourier filtering // Journal of infrared, millimeter, and terahertz waves. ISSN 1866-6892. 2024, vol. 45, iss. 3-4, p. 337-348.
 8. Abramova, Viktoriia; Lukin, Vladimir; Abramov, Sergey; Kryvenko, Sergii; Lech, Piotr; Okarma, Krzysztof. A fast and accurate prediction of distortions in DCT-based lossy image compression // Electronics. eISSN 2079-9292. 2023, vol. 12, iss. 11, art. no. 2347, p. 1-24.
 9. Vosylius, Žygimantas; Antonovič, Dariuš; Novičkovas, Algirdas; Gaubas, Eugenijus; Tamošiūnas, Vincas. Rational selection of light sources for LED-based solar simulators // Solar energy. ISSN 0038-092X. 2023, vol. 265, art. no. 112064, p. 1-8.
 10. Kondrotas, Rokas; Pakštas, Vidas; Franckevičius, Marius; Suchodolskis, Artūras; Tumėnas, Saulius; Jašinskas, Vidmantas; Juškėnas, Remigijus; Krotkus, Arūnas; Muska, Katri; Kauk-Kuusik, Marit. Band gap engineering by cationic substitution in Sn(Zr1−xTix)Se3 alloy for bottom sub-cell application in solar cells // Journal of materials chemistry A. ISSN 2050-7488. 2023, vol. 11, iss. 48, p. 26488-26498.
 11. Rutkauskas, Danielis; Auksorius, Egidijus. Time-domain full-field optical coherence tomography with digital confocal line scanning //Optics letters. ISSN 0146-9592. 2023, vol. 48, iss. 13, p. 3539-3542.
 12. Čižas, Vladislovas; Alexeeva, Natalia; Alexeev, Kirill; Valušis, Gintaras. Coexistence of bloch and parametric mechanisms of high-frequency gain in doped superlattices//Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2023, vol.13, iss.13, art. no. 1993, p. 1-17.
 13. Lukša, Algimantas; Bukauskas, Virginijus; Nargelienė, Viktorija; Treideris, Marius; Talaikis, Martynas; Selskis, Algirdas; Suchodolskis, Artūras; Šetkus, Arūnas. Influence of growth time and temperature on optical characteristics and surface wetting in nano-crystalline graphene deposited by PECVD directly on silicon dioxide//Crystals. eISSN 2073-4352. 2023, vol. 13, iss. 8, art. no. 1243, p. 1-13.
 14. Nedzinskas, Ramūnas; Suchodolskis, Artūras; Trinkler, Laima; Krieke, Guna; Yao, Wan-Tung; Chang, Chia-Cheng; Chang, Liuwen; Chou, Mitch Ming-Chi. Optical characterization of high-quality ZnO (0002) / Cu (111) epilayers grown by electrodeposition//Optical materials. ISSN 0925-3467. 2023, vol. 138, art. no. 113650, p. 1-9.
 15. Trinkler, Laima; Dai, Dajin; Chang, Liuwen; Chou, Mitch Ming-Chi; Wu, Tzu-Ying; Gabrusenoks, Jevgenijs; Nilova, Dace; Ruska, Rihards; Berzina, Baiba; Nedzinskas, Ramunas. Luminescence properties of epitaxial Cu2O thin films electrodeposited on metallic substrates and Cu2O single crystals//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 12, art. no. 4349, p. 1-21.
 16. Urbonis, D.; Ragulis, Paulius; Šlekas, Gediminas; Kamarauskas, Andrius; Seliuta, Dalius; Kancleris, Žilvinas Andrius. Symmetric and asymmetric Fano resonances in a broken axial symmetry metasurface of split ring resonators//Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2023, vol. 134, iss. 13, art. no. 133102, p. 1-7.
 17. Krotkus, Arūnas; Nevinskas, Ignas; Norkus, Ričardas. Semiconductor characterization by terahertz excitation spectroscopy//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 7, art. no. 2859, p. 1-25.
 18. Janonis, Vytautas; Kacperski, Jacek; Selskis, Algirdas; Balagula, Roman; Prystawko, Pawel; Kašalynas, Irmantas. Directive and coherent thermal emission of hybrid surface plasmon-phonon polaritons in n-GaN gratings of linear and radial shapes//Optical materials express. eISSN 2159-3930. 2023, vol. 13, iss. 9, p. 2662-2673.
 19. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Čižas, Vladislovas; Nacius, Ernestas; Grigelionis, Ignas; Redeckas, Karolis; Bernatonis, Matas; Orlovas, Sergejus; Valušis, Gintaras; Minkevičius, Linas. Flexible terahertz optics: light beam profile engineering via C-shaped metallic metasurface // Frontiers in physics. ISSN 2296-424X. 2023, vol. 11, art. no. 1196726, p. 1-9.
 20. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Leščinskytė, Agnė; Mažeika, Kęstutis; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Skapas, Martynas; Šilobritienė, Beata. Prussian blue composites for Cs adsorption – modification of the method and modelling of the adsorption processes // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. 2023, vol. 332, p. 1033-1045.
 21. Grigelionis, Ignas; Čižas, Vladislovas; Karaliūnas, Mindaugas; Jakštas, Vytautas; Ikamas, Kęstutis; Urbanovič, Andže; Treideris, Marius; Bičiūnas, Andrius; Jokubauskis, Domas; Butkutė, Renata; Minkevičius, Linas. Narrowband thermal terahertz emission from homoepitaxial GaAs structures coupled with Ti/Au metasurface // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 10, art. no. 4600, p. 1-11.
 22. Balagula, Roman; Subačius, Liudvikas; Prystawko, Paweł; Kašalynas, Irmantas. Electro-optical modulation of terahertz beam by drifting space-charge domains in n-GaN epilayers // Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2023, vol. 133, iss. 20, art. no. 205702, p. 1-8.
 23. Ayyagari, Surya Revanth; Indrišiūnas, Simonas; Kašalynas, Irmantas. Hybrid multiphase fresnel lenses on silicon wafers for terahertz frequencies // IEEE transactions on terahertz science and technology. ISSN 2156-342X. 2023, vol. 13, iss. 3, p. 231-236.
 24. Krotkus, Arūnas; Nevinskas, Ignas; Norkus, Ričardas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Pačebutas, Vaidas; Paulauskas, Tadas. Terahertz photocurrent spectrum analysis of AlGaAs/GaAs/GaAsBi multi-junction solar cells // Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727.  2023, vol. 56, iss. 35, art.no. 355109, p. 1-8.
 25. Markauskas, Edgaras; Zubauskas, Laimis; Naujokaitis, Arnas; Čechavičius, Bronislovas; Talaikis, Martynas; Niaura, Gediminas; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Paulauskas, Tadas. GaAs ablation with ultrashort laser pulses in ambient air and water environments // Journal of applied physics. ISSN 0021-8979.  2023, vol. 133, iss. 23, art.no. 235102, p. 1-9.
 26. Molinara, Mario; Cancelliere, Rocco; Di Tinno, Alessio; Ferrigno, Luigi; Shuba, Mikhail; Kuzhir, Polina; Maffucci, Antonio; Micheli, Laura. A deep learning approach to organic pollutants classification using voltammetry // Sensors. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 20, art. no. 8032, p. 1-16.
 27. Trinkler, Laima; Aulika, Ilze; Krieke, Guna; Nilova, Dace; Ruska, Rihards; Butikova, Jelena; Berzina, Baiba; Chou, Mitch Ming-Chi; Chang, Liuwen; Wen, Meng-Chieh; Yan, Tao; Nedzinskas, Ramūnas. Characterization of wurtzite Zn1−xMgxO epilayers grown on ScAlMgO4 substrate by methods of optical spectroscopy // Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388.  2022, vol. 912, art. no. 165178, p. 1-10.
 28. Lukša, Algimantas; Astachov, Vladimir; Balakauskas, Saulius; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Suchodolskis, Artūras; Treideris, Marius; Talaikis, Martynas; Šetkus, Arūnas. Changes in electrical conductance in the limited area of microcrystalline graphene due to the spatial proximity of water droplet // Surfaces and interfaces. ISSN 2468-0230. 2023, vol. 36, art. no. 102508, p. 1-9.
 29. Krautmann, R.; Spalatu, N.; Josepson, R.; Nedzinskas, Ramūnas; Kondrotas, Rokas; Gržibovskis, R.; Vembris, A.; Krunks, M.; Oja Acik, I. Low processing temperatures explored in Sb2S3 solar cells by close-spaced sublimation and analysis of bulk and interface related defects // Solar energy materials and solar cells. ISSN 0927-0248. 2023, vol. 251, art. no. 112139, p. 1-9.
 30. Armalytė, Simona; Glemža, Justinas; Jonkus, Vytautas; Pralgauskaitė, Sandra; Matukas, Jonas; Pūkienė, Simona; Zelioli, Andrea; Dudutienė, Evelina; Naujokaitis, Arnas; Bičiūnas, Andrius; Čechavičius, Bronislovas; Butkutė, Renata. Low-frequency noise characteristics of (Al, Ga)As and Ga(As, Bi) quantum well structures for NIR laser diodes // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 4, art. no. 2282, p. 1-13.
 31. Leitenstorfer, Alfred; Moskalenko, Andrey S; Kampfrath, Tobias; Kono, Junichiro; Castro-Camus, Enrique; Peng, Kun; Qureshi, Naser; Turchinovich, Dmitry; Tanaka, Koichiro; Markelz, Andrea G; Havenith, Martina; Hough, Cameron; Joyce, Hannah J; Padilla, Willie J; Zhou, Binbin; Kim, Ki-Yong; Zhang, Xi-Cheng; Jepsen, Peter Uhd; Dhillon, Sukhdeep; Vitiello, Miriam; Linfield, Edmund; Davies, A Giles; Hoffmann, Matthias C; Lewis, Roger; Tonouchi, Masayoshi; Klarskov, Pernille; Seifert, Tom S; Gerasimenko, Yaroslav A; Mihailovic, Dragan; Huber, Rupert; Boland, Jessica L; Mitrofanov, Oleg; Dean, Paul; Ellison, Brian N; Huggard, Peter G; Rea, Simon P; Walker, Christopher; Leisawitz, David T; Gao, Jian Rong; Li, Chong; Chen, Qin; Valušis, Gintaras; Wallace, Vincent P; Pickwell-MacPherson, Emma; Shang, Xiaobang; Hesler, Jeffrey; Ridler, Nick; Renaud, Cyril C; Kallfass, Ingmar; Nagatsuma, Tadao; Zeitler, J Axel; Arnone, Don; Johnston, Michael B; Cunningham, John. The 2023 terahertz science and technology roadmap // Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2023, vol. 56, iss. 22, art. no. 223001, p. 1-66.
 32. Uslu, Mehmet Ender; Kondrotas, Rokas; Nedzinskas, Ramūnas; Volobujeva, Olga; Timmo, Kristi; Kauk-Kuusik, Marit; Krustok, Jüri; Grossberg, Maarja. Study of the optical properties of Sb2(Se1-xSx)3 (x = 0–1) solid solutions // Materials science in semiconductor processing. BV. ISSN 1369-8001. 2022, vol. 144, art. no. 106571, p. 1-6.
 33. Šermukšnis, Emilis; Jorudas, Justinas; Šimukovič, Artūr; Kovalevskij, Vitalij; Kašalynas, Irmantas. Self-heating of annealed Ti/Al/Ni/Au contacts to two-dimensional electron gas in AlGaN/GaN heterostructures // Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 21, art. no. 11079, p. 1-17.
 34. Krustok, Jüri; Kondrotas, Rokas; Nedzinskas, Ramūnas; Timmo, Kristi; Kaupmees, Reelika; Mikli, Valdek; Grossberg, Maarja. Identification of excitons and biexcitons in Sb2Se3 under high photoluminescence excitation density // Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2021, vol. 9, iss. 10, art. no. 2100107, p. 1-7.
 35. Tamošiūnas, Vincas; Minkevičius, Linas; Bučius, Ignotas; Jokubauskis, Domas; Redeckas, Karolis; Valušis, Gintaras. Design and performance of extraordinary low-cost compact terahertz imaging system based on electronic components and paraffin wax optics // Sensors. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 21, art. no. 8485, p. 1-11.
 36. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Kizevičius, Paulius; Nacius, Ernestas; Jokubauskis, Domas; Ikamas, Kęstutis; Lisauskas, Alvydas; Alexeeva, Natalia; Matulaitienė, Ieva; Jukna, Vytautas; Orlovas, Sergejus; Minkevičius, Linas; Valušis, Gintaras. Terahertz structured light: nonparaxial Airy imaging using silicon diffractive optics // Light: science & applications. eISSN 2047-7538. 2022, vol. 11, art. no. 326, p. 1-13.
 37. Jorudas, Justinas; Pashnev, Daniil; Kašalynas, Irmantas; Ignatjev, Ilja; Niaura, Gediminas; Selskis, Algirdas; Astachov, Vladimir; Alexeeva, Natalia. Green removal of DUV-polarity-modified PMMA for wet transfer of CVD graphene // Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 22, art. no. 4017, p. 1-17.
 38. Auksorius, Egidijus; Borycki, Dawid; Wegrzyn, Piotr; Sikorski, Bartosz L.; Lizewski, Kamil; Žičkienė, Ieva; Rapolu, Mounika; Adomavičius, Karolis; Tomczewski, Slawomir; Wojtkowski, Maciej. Spatio-temporal optical coherence tomography provides full thickness imaging of the chorioretinal complex // iScience. ISSN 2589-0042. 2022, vol. 25, iss. 12, art. no. 105513, p. 1-21.
 39. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Joel, Edith Flora; Karalevičiūtė, Karolina; Šemčuk, Sergej; Mažeika, Kęstutis; Talaikis, Martynas; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Mažeika, Jonas; Jokšas, Kęstutis. Preparation of graphene oxide-maghemite-chitosan composites for the adsorption of europium Ions from aqueous solutions // Molecules. ISSN 1420-3049. 2022, vol. 27, iss. 22, art. no. 8035, p. 1-20.
 40. Kondrotas, Rokas; Nedzinskas, Ramūnas; Krustok, Juri; Grossberg, Maarja; Talaikis, Martynas; Tumėnas, Saulius; Suchodolskis, Artūras; Žaltauskas, Raimundas; Sereika, Raimundas. Photoreflectance and photoluminescence study of antimony selenide crystals // ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2022, vol. 5, iss. 12, p. 14769-14778.
 41. Čižas, Vladislovas; Subačius, Liudvikas; Alexeeva, Natalia; Seliuta, Dalius; Hyart, Timo; Köhler, Klaus; Alexeev, Kirill; Valušis, Gintaras. Dissipative parametric gain in a GaAs / AlGaAs superlattice // Physical review letters. ISSN 0031-9007. 2022, vol. 128, iss. 23, art. no. 236802, p. 1-7.
 42. Pashnev, Daniil; Korotieiev, Vadym; Jorudas, Justinas; Urbanovič, Andžej; Prystawko, Pawel; Janonis, Vytautas; Kašalynas, Irmantas. Investigation of electron effective mass in AlGaN/GaN heterostructures by THz spectroscopy of drude conductivity // IEEE transactions on electron devices. ISSN 0018-9383. 2022, vol. 69, no. 7, p. 3636-3640.
 43. Ščajev, Patrik; Mekys, Algirdas; Subačius, Liudvikas; Stanionytė, Sandra; Kuciauskas, Darius; Lynn, Kelvin G.; Swain, Santosh K. Impact of dopant-induced band tails on optical spectra, charge carrier transport, and dynamics in single-crystal CdTe // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no. 12851, p. 1-10.
 44. Stanionytė, Sandra; Malinauskas, Tadas; Niaura, Gediminas; Skapas, Martynas; Devenson, Jan; Krotkus, Arūnas. The crystalline structure of thin bismuth layers grown on silicon (111) substrates // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 14, art. no. 4847, p. 1-12.
 45. Nevinskas, Ignas; Stanionytė, Sandra; Devenson, Jan; Krotkus, Arūnas. Direct bandgap dependence of bismuth films on their thickness // Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2022, vol. 132, iss. 5, art. no. 055301, p. 1-6.
 46. Rehman, Hamza; Golubewa, Lena; Basharin, Alexey; Urbanovič, Andžej; Lähderanta, Erkki; Soboleva, Ekaterina; Matulaitienė, Ieva; Jankunec, Marija; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Fragmented graphene synthesized on dielectric substrate for THz applications // Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2022, vol. 33, iss. 39, art. no. 395703, p. 1-25.
 47. Apostolakis, A.; Balanov, A. G.; Kusmartsev, F. V.; Alexeev, Kirill. Beyond the ordinary acoustoelectric effect: Superluminal phenomena in the acoustic realm and phonon-mediated Bloch gain // Physical review B. ISSN 2469-9950. 2022, vol. 106, iss. 1, art. no. 014312, p. 1-22.
 48. Balagula, Roman; Subačius, Liudvikas; Jorudas, Justinas; Prystawko, Paweł; Grabowski, Mikołaj; Leszczyński, Michał; Kašalynas, Irmantas. Space-charge domains in n -type GaN epilayers under pulsed electric field // Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2022, vol. 121, iss. 10, art. no. 102101, p. 1-6.
 49. Kamarauskas, Andrius; Seliuta, Dalius; Šlekas, Gediminas; Sadauskas, Modestas; Kvietkauskas, Evaldas; Trusovas, Romualdas; Ratautas, Karolis; Kancleris, Žilvinas Andrius. Experimental demonstration of multiple Fano resonances in a mirrored array of split-ring resonators on a thick substrate // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 15846, p. 1-9.
 50. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Geižutis, Andrejus; Kamarauskas, Mindaugas; Drazdys, Mantas; Rudzikas, Matas; Kondrotas, Rokas; Naujokaitis, Arnas; Nevinskas, Ignas; Šebeka, Benjaminas; Strazdienė, Viktorija; Krotkus, Arūnas. Performance analysis of GaAsBi/InGaAs heterostructure for III-V multi-junction solar cells // Solar energy materials and solar cells. ISSN 0927-0248. 2022, vol. 248, art. no. 112013, p. 1-8.
 51. Pačebutas, Vaidas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Kamarauskas, Mindaugas; Selskis, Algirdas; Krotkus, Arūnas. Reduction of optical transition energy in composite GaInAsBi quantum wells. Infrared physics and technology. ISSN 1350-4495. 2022, vol. 121, art. n. 104002, p. 1-5.
 52. Bychanok, D.; Padrez, Yaraslau; Liubetski, N.; Arlouski, A.; Kushniarou, U.; Korobov, I.; Halimski, I.; Kulahava, T.; Demidenko, M.; Urbanovič, Andžej; Macutkevič, Jan; Kuzhir, P.. Window tinting films for microwave absorption and terahertz applications. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2022, vol. 131, iss. 2, art. no. 025110, p. 1-7.
 53. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Paddubskaya, A.; Seliuta, Dalius; Jokubauskis, Domas; Minkevičius, Linas; Urbanovič, Andžej; Matulaitienė, Ieva; Mikoliūnaitė, Lina; Kuzhir, P.; Valušis, Gintaras. Advantages of optical modulation in terahertz imaging for study of graphene layers. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2022, vol. 131, iss. 3, art. no. 033101, p. 1-9.
 54. Lamberti, Patrizia; La Mura, Monica; Tucci, Vincenzo; Nkyalu, Erick; Khan, Ali; Yakovleva, Marina; Valynets, Nadzeya; Paddubskaya, Alesia; Saushin, Aleksandr; Vanyukov, Viatcheslav; Baah, Marian; Urbanovič, Andžej; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. The performance of graphene-enhanced THz grating: impact of the gold layer imperfectness. Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 3, art. no. 786, p. 1-13.
 55. Jorudas, Justinas; Prystawko, Paweł; Šimukovič, Artūr; Aleksiejūnas, Ramūnas; Mickevičius, Jūras; Kryśko, Marcin; Michałowski, Paweł Piotr; Kašalynas, Irmantas. Development of quaternary InAlGaN barrier layer for high electron mobility transistor structures. Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 3, art. no. 1118, p. 1-11.
 56. Auksorius, Egidijus; Borycki, Dawid; Wegrzyn, Piotr; Žičkienė, Ieva; Adomavičius, Karolis; Sikorski, Bartosz L.; Wojtkowski, Maciej. Multimode fiber as a tool to reduce cross talk in Fourier-domain full-field optical coherence tomography. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2022, vol. 47, iss. 4, p. 838-841.
 57. Balagula, Roman; Subačius, Liudvikas; Jorudas, Justinas; Janonis, Vytautas; Prystawko, Pawel; Grabowski, Mikolaj; Kašalynas, Irmantas. High-frequency and high-power performance of n-type GaN epilayers with low electron density grown on native substrate. Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 6, art. no. 2066, p. 1-12.
 58. Tomczewski, Sławomir; Węgrzyn, Piotr; Borycki, Dawid; Auksorius, Egidijus; Wojtkowski, Maciej; Curatolo, Andrea. Light-adapted flicker optoretinograms captured with a spatio-temporal optical coherence-tomography (STOC-T) system. Biomedical optics express. ISSN 2156-7085. 2022, vol. 13, iss. 4, p. 2186-2201.
 59. Karpus, Vytautas; Čechavičius, Bronislovas; Tumėnas, Saulius; Stanionytė, Sandra; Butkutė, Renata; Skapas, Martynas; Paulauskas, Tadas. Optical anisotropy of CuPt-ordered GaAsBi alloys. Journal of physics D: applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 50, art. no. 504001, p. 1-8.
 60. Adamov, Roman B.; Pashnev, Daniil; Shalygin, Vadim A.; Moldavskaya, Maria D.; Vinnichenko, Maxim Ya; Janonis, Vytautas; Jorudas, Justinas; Tumėnas, Saulius; Prystawko, Paweł; Krysko, Marcin; Sakowicz, Maciej; Kašalynas, Irmantas.  Optical performance of two dimensional electron Gas and GaN:С buffer layers in AlGaN/AlN/GaN heterostructures on SiC substrate. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 13, art. no. 6053, p. 1-14.
 61. Karaliūnas, Mindaugas; Dudutienė, Evelina; Čerškus, Aurimas; Pagalys, Justas; Pūkienė, Simona; Udal, Andres; Butkutė, Renata; Valušis, Gintaras. High precision parabolic quantum wells grown using pulsed analog alloy grading technique: Photoluminescence probing and fractional-dimensional space approach. Journal of luminescence.  ISSN 0022-2313. 2021, vol. 239, art.no. 118321, p. 1-7.
 62. Tumėnas, Saulius; Mackonis, Paulius; Nedzinskas, Ramūnas; Trinkler, Laima; Berzina, Baiba; Korsaks, Valdis; Chang, Liuwen; Chou, Mitch Ming Chi.  Optical properties of lithium gallium oxide. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2017, vol. 421, pt B, p. 837-842. 
 63. Auksorius, Egidijus. Fourier-domain full-field optical coherence tomography with real-time axial imaging. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2021, vol. 46, no. 18, p. 4478-4481.
 64. Devenson, Jan; Norkus, Ričardas; Juškėnas, Remigijus; Krotkus, Arūnas. Terahertz emission from ultrathin bismuth layers. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2021, vol. 46, no. 15, p. 3681-3684.
 65. Klimas, Vaclovas; Bittencourt, Carla; Valušis, Gintaras; Jagminas, Arūnas. Calcination effects of 2D molybdenum disulfides. Materials characterization. ISSN 1044-5803. 2021, vol. 179, art. n. 111351, p. 1-9.
 66. Paddubskaya, Alesia; Valynets, Nadzeya; Maksimenko, Sergey; Kumar, Mukesh; Baah, Marian; Pekkarinen, Markku; Svirko, Yuri; Valušis, Gintaras; Kuzhir, Polina. Terahertz absorber with graphene enhanced polymer hemispheres array. Nanomaterials. ISSN 2079-4991.  2021, vol. 11, iss. 10, art. no. 2494, p. 1-8.
 67. Janonis, Vytautas; Balagula, Roman; Grigelionis, Ignas; Prystawko, Pawel; Kašalynas, Irmantas. Spatial coherence of hybrid surface plasmon-phonon-polaritons in shallow n-GaN surface-relief gratings. Optics express. ISSN 1094-4087. 2021, vol. 29, iss. 9, p. 13839-13851.
 68. Ščajev, Patrik; Soriūtė, Vaiva; Kreiza, Gediminas; Nargelas, Saulius; Dobrovolskas, Darius; Malinauskas, Tadas; Subačius, Liudvikas; Onufrijevs, Pavels; Varnagiris, Šarūnas; Cheng, Hung-Hsiang. Temperature and spatial dependence of carrier lifetime and luminescence intensity in Ge0.95Sn0.05 layer. Materials science and engineering B. ISSN 0921-5107. 2021, vol. 270, art. no. 115204, p. 1-12.
 69. Qi, Liang; Minkevičius, Linas; Urbanovič, Andžej; Švigelj, Andrej; Grigelionis, Ignas; Kašalynas, Irmantas; Trontelj, Janez; Valušis, Gintaras. Antenna-coupled titanium microbolometers: application for precise control of radiation patterns in terahertz time-domain systems. Sensors. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 10, art. no. 3510, p. 1-11.
 70. Valušis, Gintaras; Lisauskas, Alvydas; Yuan, Hui; Knap, Wojciech; G. Roskos, Hartmut. Roadmap of terahertz imaging 2021. Sensors. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 12, art. no. 4092, p. 1-52.
 71. Malevich, Vitaly Leonidovich; Ziaziulia, Pavel Aliaksandravich ; Norkus, Ričardas; Pačebutas, Vaidas; Nevinskas, Ignas; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from semiconductor heterostructures caused by ballistic photocurrents. Sensors. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 12, art. no. 4067, p. 1-11.
 72. Nevinskas, Ignas; Mockus, Zenius; Juškėnas, Remigijus; Norkus, Ričardas; Selskis, Algirdas; Norkus, Eugenijus; Krotkus, Arūnas. Terahertz photoconductivity spectra of electrodeposited Thin Bi films. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 12, art. no. 3150, p. 1-9.
 73. Nevinskas, Ignas; Norkus, Ričardas; Geižutis, Andrejus; Kulyuk, L.; Miku, A.; Sushkevich, K.; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from photoexcited bulk crystals of transition metal dichalcogenides. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 11, art. no. 115105, p. 1-7.
 74. Siemion, Agnieszka; Minkevičius, Linas; Qi, Liang; Valušis, Gintaras. Spatial filtering based terahertz imaging of low absorbing objects. Optics and lasers in engineering. ISSN 0143-8166. 2021, vol. 139, art. no. 106476, p. 1-8.
 75. Auksorius, Egidijus; Borycki, Dawid; Wojtkowski, Maciej. Multimode fiber enables control of spatial coherence in Fourier-domain full-field optical coherence tomography for in vivo corneal imaging. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2021, vol. 46, no. 6, p. 1413-1416.
 76. Ščajev, Patrik; Onufrijevs, Pavels; Mekys, Algirdas; Malinauskas, Tadas; Augulis, Dominykas; Subačius, Liudvikas; Lee, Kuo-Chih; Kaupuzs, Jevgenijs; Varnagiris, Šarūnas; Medvids, Arturs; Cheng, Hung Hsiang. Extension of spectral sensitivity of GeSn IR photodiode after laser annealing. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2021, vol. 555, art. no. 149711, p. 1-8.
 77. Indrišiūnas, Simonas; Svirplys, Evaldas; Jorudas, Justinas; Kašalynas, Irmantas. Laser processing of transparent wafers with a AlGaN/GaN heterostructures and high-electron mobility devices on a backside. Micromachines. ISSN 2072-666X. 2021, vol. 12, iss. 4, art. no. 407, p. 1-12.
 78. Ksenevich, Vitaly; Dorosinets, Vladimir; Adamchuk, Dmitry; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras. Weak localization in polycrystalline tin dioxide films. Materials. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 23, art. no. 5415, p. 1-14.
 79. Meisak, Darya; Macutkevič, Jan; Plyushch, Artyom; Polina, Kuzhir; Selskis, Algirdas; Banys, Jūras. Dielectric relaxation in hybrid epoxy/MWCNT/MnFe2O4 composites. Polymers. eISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 3, art. no. 697, p. 1-13.
 80. Jorudas, Justinas; Šimukovič, Artūr; Dub, Maksym; Sakowicz, Maciej; Prystawko, Paweł; Indrišiūnas, Simonas; Kovalevskij, Vitalij; Rumyantsev, Sergey; Knap, Wojciech; Kašalynas, Irmantas. AlGaN/GaN on SiC devices without a GaN buffer layer: electrical and noise characteristics. Micromachines. ISSN 2072-666X. 2020, vol. 11, iss. 12, art. no. 1131, p. 1-13.
 81. Nevinskas, Ignas; Norkus, Ričardas; Geižutis, Andrejus; Kulyuk, L.; Miku, A.; Sushkevich, K.; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from photoexcited bulk crystals of transition metal dichalcogenides. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 11, art. no. 115105, p. 1-7.
 82. Siemion, Agnieszka; Minkevičius, Linas; Qi, Liang; Valušis, Gintaras. Spatial filtering based terahertz imaging of low absorbing objects. Optics and lasers in engineering. ISSN 0143-8166. 2021, vol. 139, art. no. 106476, p. 1-8.
 83. Agafonov, Vladimir; Nargelienė, Viktorija; Balakauskas, Saulius; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Lukša, Algimantas; Mironas, Audružis; Rėza, Alfonsas; Šetkus, Arūnas. Single variable defined technology control of the optical properties in MoS2 films with controlled number of 2D-layers. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2020, vol. 31, iss. 2, art. no. 025602, p. 1-12.
 84. Šlekas, Gediminas; Kancleris, Žilvinas Andrius; Urbanovič, Andžej; Čiegis, Raimondas. Comparison of full-wave models of terahertz photoconductive antenna based on ordinary differential equation and Monte Carlo method. European physical journal plus. ISSN 2190-5444. 2020, vol. 135, art. no. 85, p. 1-16.
 85. Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Stalnionis, Giedrius; Giraitis, Raimondas; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Juškėnas, Remigijus. Photoelectrochemical, Raman spectroscopy, XRD and photoluminescence study of disorder in electrochemically deposited kesterite thin film. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2020, vol. 824, art. no. 153853, p. 1-9.
 86. Grigelionis, Ignas; Kašalynas, Irmantas. Terahertz spectroscopy of thermal radiation from AlGaN/GaN heterostructure on sapphire at low temperatures. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 3, art. no. 851, p. 1-7.
 87. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Geižutis, Andrejus; Stanionytė, Sandra;Dudutienė, Evelina; Skapas, Martynas; Naujokaitis, Arnas; Strazdienė, Viktorija; Čechavičius, Bronislovas; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Jakieła, Rafał; Krotkus, Arūnas. GaAs1-xBix growth on Ge: anti-phase domains, ordering, and exciton localization. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 2002, p. 1-12.
 88. Tumėnas, Saulius; Ragaliauskas, Tadas; Penkauskas, Tadas; Valanciute, Audrone; Ambrulevičius, Filipas; Valinčius, Gintaras. Solvent effects on composition and structure of thiolipid molecular anchors for tethering phospholipid bilayers. Applied surface science.ISSN 0169-4332. 2020, vol. 509, art. no. 145268, p. 1-9.
 89. Adomavičius, Ramūnas; Nevinskas, Ignas; Treu, J.; Xu, X.; Koblmüller, G.; Krotkus, Arūnas. Pulsed THz emission from wurtzite phase catalyst-free InAs nanowires. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2020, vol. 53, iss. 19, art. no. 19LT01, p. 1-8.
 90. Janonis, Vytautas; Tumėnas, Saulius; Prystawko, Pawel; Kacperski, Jacek; Kašalynas, Irmantas. Investigation of n-type gallium nitride grating for applications in coherent thermal sources. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 116, iss. 11, art. no. 112103, p. 1-5.
 91. Bertašius, Povilas; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Gaidukovs, Sergejs; Barkane, Anda; Vaivodiss, Romans. Synergy effects in dielectric and thermal properties of layered EVA composites with carbon and Fe3O4 nanoparticles. Journal of applied polymer science. ISSN 0021-8995. 2020, vol. 137, iss. 24, art. no. 48814, p. 1-8.
 92. Seliuta, Dalius; Vyšniauskas, Juozas; Ikamas, Kęstutis; Lisauskas, Alvydas; Kašalynas, Irmantas; Reklaitis, Antanas; Valušis, Gintaras. Symmetric bow-tie diode for terahertz detection based on transverse hot-carrier transport. Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. 2020, vol. 53, iss. 27, art. no. 275106, p. 1-7.
 93. Minkevičius, Linas; Qi, Liang; Siemion, Agnieszka; Jokubauskis, Domas; Sešek, Aleksander; Švigelj, Andrej; Trontelj, Janez; Seliuta, Dalius; Kašalynas, Irmantas; Valušis, Gintaras. Titanium-based microbolometers: control of spatial profile of terahertz emission in weak power sources. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 10, art. no 3400, p. 1-12.
 94. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Butkutė, Renata; Čechavičius, Bronislovas; Naujokaitis, Arnas; Kamarauskas, Mindaugas; Skapas, Martynas; Devenson, Jan; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Li, Xiaoyan; Kociak, Mathieu; Krotkus, Arūnas. Atomic-resolution EDX, HAADF, and EELS study of GaAs1-xBix alloys. Nanoscale Research Letters. ISSN 1931-7573. 2020, vol. 15, art. no. 121, p. 1-12.
 95. Pačebutas, Vaidas; Norkus, Ričardas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Stanionytė, Sandra; Krotkus, Arūnas. Band-offsets of GaInAsBi–InP heterojunctions. Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 109, art. no. 103400, p. 1-4.
 96. Grivickas, P.; Ščajev, Patrik; Kazuchits, N.; Mazanik, A.; Korolik, O.; Voss, L. F.; Conway, A. M.; Hall, D. L.; Bora, M.; Subačius, Liudvikas; Bikbajevas, Vitalijus; Grivickas, Vytautas. Carrier recombination parameters in diamond after surface boron implantation and annealing. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 127, iss. 24, art. no. 245707, p. 1-6.
 97. Kamarauskas, Mindaugas; Agafonov, Vladimir; Daugalas, Tomas; Balakauskas, Saulius; Mironas, Audružis; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Photovoltaic effect-driven IR response of heterojunctions obtained by direct CVD synthesis of MoS2 nanolayers on crystalline silicon. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2020, vol. 31, iss. 42, art. no. 425603, p. 1-12.
 98. Pashnev, Daniil; Kaplas, Tommi Sakari; Korotyeyev, Vadym; Janonis, Vytautas; Urbanovič, Andžej; Jorudas, Justinas; Kašalynas, Irmantas. Terahertz time-domain spectroscopy of two-dimensional plasmons in AlGaN/GaN heterostructures. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 117, iss. 5, art. no. 051105, p. 1-5.
 99. Pashnev, Daniil; Korotyeyev, Vadym; Jorudas, Justinas; Kaplas, Tommi Sakari; Janonis, Vytautas; Urbanovič, Andžej; Kašalynas, Irmantas. Experimental evidence of temperature dependent effective mass in AlGaN/GaN heterostructures observed via THz spectroscopy of 2D plasmons. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 117, iss. 16, art. no. 162101, p. 1-5.
 100. Baah, Marian; Obraztsov, Petr; Paddubskaya, Alesia; Bičiūnas, Andrius; Suvanto, Sari; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina; Kaplas, Tommi Sakari. Electrical, transport, and optical properties of multifunctional graphitic films synthesized on dielectric surfaces by nickel nanolayer-assisted pyrolysis. ACS applied materials & interfaces. ISSN 1944-8244. 2020, vol. 12, iss. 5, p. 6226-6233.
 101. Pačebutas, Vaidas; Čechavičius, Bronislovas; Krotkus, Arūnas. Single quantum well diodes from GaInAsBi emitting at wavelengths up to 2.5 μm. Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 111, art. no. 103567, p. 1-5.
 102. Paulauskas, Tadas; Čechavičius, Bronislovas; Karpus, Vytautas; Jočionis, Lukas; Tumėnas, Saulius; Devenson, Jan; Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Strazdienė, Viktorija; Geižutis, Andrejus; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Walls, Michael; Krotkus, Arūnas. Polarization dependent photoluminescence and optical anisotropy in CuPtB-ordered dilute GaAs1–xBix alloys. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979.2020, vol. 128, iss. 19, art. no. 195106, p. 1-10.
 103. Norkus, Ričardas; Nevinskas, Ignas; Krotkus, Arūnas. Terahertz emission from a bulk GaSe crystal excited by above bandgap photons. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 128, iss. 22, art. no. 225701, p. 1-6.
 104. Korotieiev, Vadym; Kochelap, V. A. Plasma wave oscillations in a nonequilibrium two-dimensional electron gas: Electric field induced plasmon instability in the terahertz frequency range. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2020, vol. 101, iss. 23, art. no 235420, p. 1-15.
 105. Seliuta, Dalius; Šlekas, Gediminas; Valušis, Gintaras; Kancleris, Žilvinas Andrius. Fano resonance arising due to direct interaction of plasmonic and lattice modes in a mirrored array of split ring resonators. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2019, vol. 44, iss. 4, p. 759-762.
 106. Grigelionis, Ignas; Jorudas, Justinas; Jakštas, Vytautas; Janonis, Vytautas; Kašalynas, Irmantas; Prystawko, Pawel; Kruszewski, Piotr; Leszczyński, Michal. Terahertz electroluminescence of shallow impurities in AlGaN/GaN heterostructures at 20 K and 110 K temperature. Materials science in semiconductor processing. ISSN 1369-8001. 2019, vol. 93, p. 280-283.
 107. Paulauskas, Tadas; Klie, Robert F. Decay of high-energy electron bound states in crystals. Ultramicroscopy. ISSN 0304-3991. 2019, vol. 196, p. 99-110.
 108. Paddubskaya, Alesia; Demidenko, Marina; Batrakov, Konstantin; Valušis, Gintaras; Kaplas, Tommi Sakari; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Tunable perfect THz absorber based on a stretchable ultrathin carbon-polymer bilayer. Materials. ISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 1, art. no. 143, p. 1-11.
 109. Viter, Roman; Savchuk, Maryna; Starodub, Nickolay; Balevičius, Zigmas; Tumėnas, Saulius; Ramanavičienė, Almira; Jevdokimovs, Daniels; Erts, Donats; Iatsunskyi, Igor; Ramanavičius, Arūnas. Photoluminescence immunosensor based on bovine leukemia virus proteins immobilized on the ZnO nanorods. Sensors and actuators B: Chemical. ISSN 0925-4005. 2019, vol. 285, p. 601-606.
 110. Glemža, Justinas; Palenskis, Vilius; Geižutis, Andrejus; Čechavičius, Bronislovas; Butkutė, Renata; Pralgauskaitė, Sandra; Matukas, Jonas. Low-frequency noise investigation of 1.09 μm GaAsBi laser diodes. Materials. ISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 4, art. no. 673, p. 1-13.
 111. Indrišiūnas, Simonas; Richter, Heiko; Grigelionis, Ignas; Janonis, Vytautas; Minkevičius, Linas; Valušis, Gintaras; Račiukaitis, Gediminas; Hagelschuer, Till; Hübers, Heinz-Wilhelm; Kašalynas, Irmantas. Laser-processed diffractive lenses for the frequency range of 4.7 THz. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2019, vol. 44, no. 5, p. 1210-1213.
 112. Ščajev, Patrik; Miasojedovas, Saulius; Subačius, Liudvikas; Jarašiūnas, Kęstutis; Mazanik, Alexander V.; Korolik, Olga V.; Kato, Masashi. Impact of intrinsic defects on excitation dependent carrier lifetime in thick 4H-SiC studied by complementing microwave photoconductivity, freecarrier absorption and time-resolved photoluminescence techniques. Journal of luminescence. ISSN 0022-2313. 2019, vol. 212, p. 92-98.
 113. Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Norkus, Ričardas; Bičiūnas, Andrius; Urbanovič, Andžej; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from GaInAsBi. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 125, iss. 17, art. no. 174507, p. 1-5.
 114. Norkus, Ričardas; Aleksiejūnas, Ramūnas; Kadys, Arūnas; Kolenda, Marek; Tamulaitis, Gintautas; Krotkus, Arūnas. Spectral dependence of THz emission from InN and InGaN layers. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 7077, p. 1-6.
 115. Ponseca, Jr., Carlito S.; Arlauskas, Andrius; Yu, Hongling; Wang, Feng; Nevinskas, Ignas; Dūda, Eimantas; Vaičaitis, Virgilijus; Eriksson, Jens; Bergqvist, Jonas; Liu, Xiao-Ke; Kemerink, Martijn; Krotkus, Arūnas; Inganas, Olle; Gao, Feng. Pulsed terahertz emission from solution-processed lead iodide perovskite films. ACS Photonics. ISSN 2330-4022. 2019, vol. 6, p. 1175-1181.
 116. Jagminas, Arūnas; Trusovas, Romualdas; Bittencourt, Carla; Kurtinaitienė, Marija; Pakštas, Vidas; Cossement, Damien; Valušis, Gintaras. MoS2 with organic fragment - a new hybrid material for laser writing. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 7839, p. 1-10.
 117. Beleckaitė, Ieva; Adomavičius, Ramūnas. Determination of the terahertz pulse emitting dipole orientation by terahertz emission measurements. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 125, art. no. 225706, p. 1-8.
 118. Pūkienė, Simona; Karaliūnas, Mindaugas; Jasinskas, Algirdas; Dudutienė, Evelina; Čechavičius, Bronislovas; Devenson, Jan; Butkutė, Renata; Udal, A.; Valušis, Gintaras. Enhancement of photoluminescence of GaAsBi quantum wells by parabolic design of AlGaAs barriers. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2019, vol. 30, iss. 45, art. no. 455001, p. 1-11.
 119. Nevinskas, Ignas; Kadlec, F.; Kadlec, C.; Butkutė, Renata; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from epitaxial n-InAs in a magnetic field. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2019, vol. 52, iss. 36, art. no. 365301, p. 1-5.
 120. Obraztsov, Petr A.; Chizhov, Pavel A.; Kaplas, Tommi Sakari; Bukin, Vladimir V.; Silvennoinen, Martti; Hsieh, Cho - Fan; Konishi, Kuniaki; Nemoto, Natsuki; Kuwata - Gonokami, Makoto. Coherent detection of terahertz radiation with graphene. ACS Photonics. ISSN 2330-4022. 2019, vol. 6, iss. 7, p. 1780-1788.
 121. Kaplas, Tommi Sakari; Babaeian, Masoud; Cromey, Benjamin; Baah, Marian; Obraztsov, Petr; Akhoundi, Farhad; Peyghambarian, N.; Kieu, Khanh; Svirko, Yuri. Strong optical nonlinearity of ultrathin graphitic films synthesized on dielectric substrates. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 497, art. no. 143766, p. 1-6.
 122. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Minkevičius, Linas; Jokubauskis, Domas; Urbanovič, Andžej; Indrišiūnas, Simonas; Valušis, Gintaras. Flexible materials for terahertz optics: advantages of graphite-based structures. Optical materials express. ISSN 2159-3930. 2019, vol. 9, iss. 11, p. 4438-4446.
 123. Sai, P.; Jorudas, Justinas; Dub, M.; Sakowicz, M.; Jakštas, Vytautas; But, D.B.; Prystawko, P.; Cywinski, G.; Kašalynas, Irmantas; Knap, W.; Rumyantsev, S. Low frequency noise and trap density in GaN/AlGaN field effect transistors. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2019, vol. 115, no.18, art. no. 183501, p. 1-5.
 124. Indrišiūnas, Simonas; Svirplys, Evaldas; Richter, Heiko; Urbanovič, Andžej; Račiukaitis, Gediminas; Hagelschuer, Till; Hübers, Heinz-Wilhelm; Kašalynas, Irmantas. Laser-ablated silicon in the frequency range from 0.1 to 4.7 THz. IEEE transactions on terahertz science and technology. ISSN 2156-342X. 2019, vol. 9, iss. 6, p. 581-586.
 125. Minkevičius, Linas; Jokubauskis, Domas; Kašalynas, Irmantas; Orlovas, Sergejus; Urbas, Antanas; Valušis, Gintaras. Bessel terahertz imaging with enhanced contrast realized by silicon multi-phase diffractive optics. Optics express. ISSN 1094-4087. 2019, vol. 27, iss. 25, p. 36358-36367.
 126. Norkus, Ričardas; Nevinskas, Ignas; Krotkus, Arūnas. Spectral dependencies of terahertz emission from femtosecond laser excited surfaces of germanium crystals. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 126, iss. 22, art. no 225704, p. 1-6.
 127. Castro-Gutierrez, Jimena; Palaimienė, Edita; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Kuzhir, Polina; Schaefer, Sébastien; Fierro, Vanessa; Celzard, Alain. Electromagnetic properties of carbon gels. Materials. eISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 24, art. no. 4143, p. 1-9.
 128. Sandra Stanionytė, Vaidas Pačebutas, Bronislovas Čechavičius, Andrius Bičiūnas, Andrejus Geižutis, Virginijus Bukauskas, Renata Butkutė, Arūnas Krotkus. Impact of thermal treatments on epitaxial GayIn1−yAs1−xBi x layers luminescent properties. Journal of materials science. ISSN 0022-2461. 2018, vol. 53, iss. 11, p. 8339-8346.
 129. Vytautas Janonis, Vytautas Jakštas, Irmantas Kašalynas, Pawel Prystawko, Piotr Kruszewski. Reflectivity of plasmon–phonon modes in grating coupled AlGaN/GaN heterostructures grown on SiC and GaN substrates. Physica status solidi. B, Basic solid state physics. ISSN 0370- 1972. 2018, vol. 255, iss. 5, art. no. 1700498, p. 1-6.
 130. Ignas Grigelionis, Vytautas Jakštas, Vytautas Janonis, Irmantas Kašalynas, Pawel Prystawko, Piotr Kruszewski, Michal Leszczynski. Terahertz electroluminescence of shallow impurities in AlGaN/GaN heterostructures at temperatures above 80 K. Physica status solidi. B, Basic solid state physics. ISSN 0370-1972. 2018, vol. 255, iss. 5, art. no. 1700421, p. 1-5.
 131. Domas Jokubauskis, Linas Minkevičius, Mindaugas Karaliūnas, Simonas Indrišiūnas, Irmantas Kašalynas, Gediminas Račiukaitis, Gintaras Valušis. Fibonacci terahertz imaging by silicon diffractive optics. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2018, vol. 43, iss.12, p. 2795-2798.
 132. Anders Elfwing, Ponseca Jr., Carlito S., Ouyang Liangqi, Andžej Urbanovič, Arūnas Krotkus, Tu Deyu, Forchheimer Robert, Inganäs Olle. Conducting helical structures from celery decorated with a metallic conjugated polymer give resonances in the terahertz range. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2018, vol. 28, iss. 24, art. no 1706595, p. 1-8.
 133. Milda Tamošiūnaitė, Simonas Indrišiūnas, Vincas Tamošiūnas, Linas Minkevičius, Andžej Urbanovič, Gediminas Račiukaitis, Irmantas Kašalynas, Gintaras Valušis. Focusing of terahertz radiation with laser-ablated antireflective structures. IEEE transactions on terahertz science and technology. ISSN 2156-342X. 2018, vol. 8, iss. 5, p. 541-548.
 134. Vaidas Pačebutas, Sandra Stanionytė, Andrius Arlauskas, Ričardas Norkus, Renata Butkutė, Andrejus Geižutis, Bronislovas Čechavičius, Arūnas Krotkus. Terahertz excitation spectra of GaAsBi alloys. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2018, vol. 51, iss. 47, art. no. 474001, p. 1-7.
 135. Vilius Palenskis, Linas Minkevičius, Jonas Matukas, Domas Jokubauskis, Sandra Pralgauskaitė, Dalius Seliuta, Bronislovas Čechavičius, Renata Butkutė, Gintaras Valušis. InGaAs diodes for terahertz sensing-effect of molecular beam epitaxy growth conditions. Sensors. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 11, art. no. 3760, p. 1-13.
 136. Uroš Puc, Abina Andreja, Anton Jeglič, Aleksander Zidanšek, Irmantas Kašalynas, Rimvydas Venckevičius, Gintaras Valušis. Spectroscopic analysis of melatonin in the terahertz frequency range. Sensors. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 12, art. no. 4098, p. 1-12.
 137. Kęstutis Ikamas, Ignas Nevinskas, Arūnas Krotkus, Alvydas Lisauskas. Silicon field effect transistor as the nonlinear detector for terahertz autocorellators. Sensors. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 11, art. no. 3735, p. 1-11.
 138. Ričardas Norkus, Andrius Arlauskas, Arūnas Krotkus. Terahertz excitation spectra of InP single crystals. Semiconductor science and technology. ISSN 0268-1242. 2018, vol. 33, iss. 7, art. no. 075010, p. 1-5.
 139. Vytautas Karpus, Ričardas Norkus, Renata Butkutė, Sandra Stanionytė, Bronislovas Čechavičius, Arūnas Krotkus. THz-excitation spectroscopy technique for band-offset determination. Optics express. ISSN 1094-4087. 2018, vol. 26, no. 26, p. 33807-33817.
 140. Mindaugas Karaliūnas, Kinan E. Nasser, Andžej Urbanovič, Irmantas Kašalynas, Dalia Bražinskienė, Svajus Asadauskas, Gintaras Valušis. Non-destructive inspection of food and technical oils by terahertz spectroscopy. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2018, vol. 8, art. no. 18025, p. 1-11.
 141. Agafonov, Vladimir; Nargelienė, Viktorija; Balakauskas, Saulius; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Lukša, Algimantas; Mironas, Audružis; Rėza, Alfonsas; Šetkus, Arūnas. Single variable defined technology control of the optical properties in MoS2 films with controlled number of 2D-layers. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2020, vol. 31, iss. 2, art. no. 025602, p. 1-12.
 142. Šlekas, Gediminas; Kancleris, Žilvinas Andrius; Urbanovič, Andžej; Čiegis, Raimondas. Comparison of full-wave models of terahertz photoconductive antenna based on ordinary differential equation and Monte Carlo method. European physical journal plus. ISSN 2190-5444. 2020, vol. 135, art. no. 85, p. 1-16.
 143. Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Stalnionis, Giedrius; Giraitis, Raimondas; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Juškėnas, Remigijus. Photoelectrochemical, Raman spectroscopy, XRD and photoluminescence study of disorder in electrochemically deposited kesterite thin film. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2020, vol. 824, art. no. 153853, p. 1-9.
 144. Grigelionis, Ignas; Kašalynas, Irmantas. Terahertz spectroscopy of thermal radiation from AlGaN/GaN heterostructure on sapphire at low temperatures. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 3, art. no. 851, p. 1-7.
 145. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Geižutis, Andrejus; Stanionytė, Sandra;Dudutienė, Evelina; Skapas, Martynas; Naujokaitis, Arnas; Strazdienė, Viktorija; Čechavičius, Bronislovas; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Jakieła, Rafał; Krotkus, Arūnas. GaAs1-xBix growth on Ge: anti-phase domains, ordering, and exciton localization. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 2002, p. 1-12.
 146. Tumėnas, Saulius; Ragaliauskas, Tadas; Penkauskas, Tadas; Valanciute, Audrone; Ambrulevičius, Filipas; Valinčius, Gintaras. Solvent effects on composition and structure of thiolipid molecular anchors for tethering phospholipid bilayers. Applied surface science.ISSN 0169-4332. 2020, vol. 509, art. no. 145268, p. 1-9.
 147. Adomavičius, Ramūnas; Nevinskas, Ignas; Treu, J.; Xu, X.; Koblmüller, G.; Krotkus, Arūnas. Pulsed THz emission from wurtzite phase catalyst-free InAs nanowires. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2020, vol. 53, iss. 19, art. no. 19LT01, p. 1-8.
 148. Janonis, Vytautas; Tumėnas, Saulius; Prystawko, Pawel; Kacperski, Jacek; Kašalynas, Irmantas. Investigation of n-type gallium nitride grating for applications in coherent thermal sources. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 116, iss. 11, art. no. 112103, p. 1-5.
 149. Bertašius, Povilas; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Gaidukovs, Sergejs; Barkane, Anda; Vaivodiss, Romans. Synergy effects in dielectric and thermal properties of layered EVA composites with carbon and Fe3O4 nanoparticles. Journal of applied polymer science. ISSN 0021-8995. 2020, vol. 137, iss. 24, art. no. 48814, p. 1-8.
 150. Seliuta, Dalius; Vyšniauskas, Juozas; Ikamas, Kęstutis; Lisauskas, Alvydas; Kašalynas, Irmantas; Reklaitis, Antanas; Valušis, Gintaras. Symmetric bow-tie diode for terahertz detection based on transverse hot-carrier transport. Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. 2020, vol. 53, iss. 27, art. no. 275106, p. 1-7.
 151. Minkevičius, Linas; Qi, Liang; Siemion, Agnieszka; Jokubauskis, Domas; Sešek, Aleksander; Švigelj, Andrej; Trontelj, Janez; Seliuta, Dalius; Kašalynas, Irmantas; Valušis, Gintaras. Titanium-based microbolometers: control of spatial profile of terahertz emission in weak power sources. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 10, art. no 3400, p. 1-12.
 152. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Butkutė, Renata; Čechavičius, Bronislovas; Naujokaitis, Arnas; Kamarauskas, Mindaugas; Skapas, Martynas; Devenson, Jan; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Li, Xiaoyan; Kociak, Mathieu; Krotkus, Arūnas. Atomic-resolution EDX, HAADF, and EELS study of GaAs1-xBix alloys. Nanoscale Research Letters. ISSN 1931-7573. 2020, vol. 15, art. no. 121, p. 1-12.
 153. Pačebutas, Vaidas; Norkus, Ričardas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Stanionytė, Sandra; Krotkus, Arūnas. Band-offsets of GaInAsBi–InP heterojunctions. Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 109, art. no. 103400, p. 1-4.
 154. Grivickas, P.; Ščajev, Patrik; Kazuchits, N.; Mazanik, A.; Korolik, O.; Voss, L. F.; Conway, A. M.; Hall, D. L.; Bora, M.; Subačius, Liudvikas; Bikbajevas, Vitalijus; Grivickas, Vytautas. Carrier recombination parameters in diamond after surface boron implantation and annealing. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 127, iss. 24, art. no. 245707, p. 1-6.
 155. Kamarauskas, Mindaugas; Agafonov, Vladimir; Daugalas, Tomas; Balakauskas, Saulius; Mironas, Audružis; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Photovoltaic effect-driven IR response of heterojunctions obtained by direct CVD synthesis of MoS2 nanolayers on crystalline silicon. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2020, vol. 31, iss. 42, art. no. 425603, p. 1-12.
 156. Pashnev, Daniil; Kaplas, Tommi Sakari; Korotyeyev, Vadym; Janonis, Vytautas; Urbanovič, Andžej; Jorudas, Justinas; Kašalynas, Irmantas. Terahertz time-domain spectroscopy of two-dimensional plasmons in AlGaN/GaN heterostructures. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 117, iss. 5, art. no. 051105, p. 1-5.
 157. Pashnev, Daniil; Korotyeyev, Vadym; Jorudas, Justinas; Kaplas, Tommi Sakari; Janonis, Vytautas; Urbanovič, Andžej; Kašalynas, Irmantas. Experimental evidence of temperature dependent effective mass in AlGaN/GaN heterostructures observed via THz spectroscopy of 2D plasmons. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 117, iss. 16, art. no. 162101, p. 1-5.
 158. Baah, Marian; Obraztsov, Petr; Paddubskaya, Alesia; Bičiūnas, Andrius; Suvanto, Sari; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina; Kaplas, Tommi Sakari. Electrical, transport, and optical properties of multifunctional graphitic films synthesized on dielectric surfaces by nickel nanolayer-assisted pyrolysis. ACS applied materials & interfaces. ISSN 1944-8244. 2020, vol. 12, iss. 5, p. 6226-6233.
 159. Pačebutas, Vaidas; Čechavičius, Bronislovas; Krotkus, Arūnas. Single quantum well diodes from GaInAsBi emitting at wavelengths up to 2.5 μm. Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 111, art. no. 103567, p. 1-5.
 160. Paulauskas, Tadas; Čechavičius, Bronislovas; Karpus, Vytautas; Jočionis, Lukas; Tumėnas, Saulius; Devenson, Jan; Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Strazdienė, Viktorija; Geižutis, Andrejus; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Walls, Michael; Krotkus, Arūnas. Polarization dependent photoluminescence and optical anisotropy in CuPtB-ordered dilute GaAs1–xBix alloys. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979.2020, vol. 128, iss. 19, art. no. 195106, p. 1-10.
 161. Norkus, Ričardas; Nevinskas, Ignas; Krotkus, Arūnas. Terahertz emission from a bulk GaSe crystal excited by above bandgap photons. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 128, iss. 22, art. no. 225701, p. 1-6.
 162. Korotieiev, Vadym; Kochelap, V. A. Plasma wave oscillations in a nonequilibrium two-dimensional electron gas: Electric field induced plasmon instability in the terahertz frequency range. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2020, vol. 101, iss. 23, art. no 235420, p. 1-15.
 163. Seliuta, Dalius; Šlekas, Gediminas; Valušis, Gintaras; Kancleris, Žilvinas Andrius. Fano resonance arising due to direct interaction of plasmonic and lattice modes in a mirrored array of split ring resonators. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2019, vol. 44, iss. 4, p. 759-762.
 164. Grigelionis, Ignas; Jorudas, Justinas; Jakštas, Vytautas; Janonis, Vytautas; Kašalynas, Irmantas; Prystawko, Pawel; Kruszewski, Piotr; Leszczyński, Michal. Terahertz electroluminescence of shallow impurities in AlGaN/GaN heterostructures at 20 K and 110 K temperature. Materials science in semiconductor processing. ISSN 1369-8001. 2019, vol. 93, p. 280-283.
 165. Paulauskas, Tadas; Klie, Robert F. Decay of high-energy electron bound states in crystals. Ultramicroscopy. ISSN 0304-3991. 2019, vol. 196, p. 99-110.
 166. Paddubskaya, Alesia; Demidenko, Marina; Batrakov, Konstantin; Valušis, Gintaras; Kaplas, Tommi Sakari; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Tunable perfect THz absorber based on a stretchable ultrathin carbon-polymer bilayer. Materials. ISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 1, art. no. 143, p. 1-11.
 167. Viter, Roman; Savchuk, Maryna; Starodub, Nickolay; Balevičius, Zigmas; Tumėnas, Saulius; Ramanavičienė, Almira; Jevdokimovs, Daniels; Erts, Donats; Iatsunskyi, Igor; Ramanavičius, Arūnas. Photoluminescence immunosensor based on bovine leukemia virus proteins immobilized on the ZnO nanorods. Sensors and actuators B: Chemical. ISSN 0925-4005. 2019, vol. 285, p. 601-606.
 168. Glemža, Justinas; Palenskis, Vilius; Geižutis, Andrejus; Čechavičius, Bronislovas; Butkutė, Renata; Pralgauskaitė, Sandra; Matukas, Jonas. Low-frequency noise investigation of 1.09 μm GaAsBi laser diodes. Materials. ISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 4, art. no. 673, p. 1-13.
 169. Indrišiūnas, Simonas; Richter, Heiko; Grigelionis, Ignas; Janonis, Vytautas; Minkevičius, Linas; Valušis, Gintaras; Račiukaitis, Gediminas; Hagelschuer, Till; Hübers, Heinz-Wilhelm; Kašalynas, Irmantas. Laser-processed diffractive lenses for the frequency range of 4.7 THz. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2019, vol. 44, no. 5, p. 1210-1213.
 170. Ščajev, Patrik; Miasojedovas, Saulius; Subačius, Liudvikas; Jarašiūnas, Kęstutis; Mazanik, Alexander V.; Korolik, Olga V.; Kato, Masashi. Impact of intrinsic defects on excitation dependent carrier lifetime in thick 4H-SiC studied by complementing microwave photoconductivity, freecarrier absorption and time-resolved photoluminescence techniques. Journal of luminescence. ISSN 0022-2313. 2019, vol. 212, p. 92-98.
 171. Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Norkus, Ričardas; Bičiūnas, Andrius; Urbanovič, Andžej; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from GaInAsBi. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 125, iss. 17, art. no. 174507, p. 1-5.
 172. Norkus, Ričardas; Aleksiejūnas, Ramūnas; Kadys, Arūnas; Kolenda, Marek; Tamulaitis, Gintautas; Krotkus, Arūnas. Spectral dependence of THz emission from InN and InGaN layers. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 7077, p. 1-6.
 173. Ponseca, Jr., Carlito S.; Arlauskas, Andrius; Yu, Hongling; Wang, Feng; Nevinskas, Ignas; Dūda, Eimantas; Vaičaitis, Virgilijus; Eriksson, Jens; Bergqvist, Jonas; Liu, Xiao-Ke; Kemerink, Martijn; Krotkus, Arūnas; Inganas, Olle; Gao, Feng. Pulsed terahertz emission from solution-processed lead iodide perovskite films. ACS Photonics. ISSN 2330-4022. 2019, vol. 6, p. 1175-1181.
 174. Jagminas, Arūnas; Trusovas, Romualdas; Bittencourt, Carla; Kurtinaitienė, Marija; Pakštas, Vidas; Cossement, Damien; Valušis, Gintaras. MoS2 with organic fragment - a new hybrid material for laser writing. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 7839, p. 1-10.
 175. Beleckaitė, Ieva; Adomavičius, Ramūnas. Determination of the terahertz pulse emitting dipole orientation by terahertz emission measurements. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 125, art. no. 225706, p. 1-8.
 176. Pūkienė, Simona; Karaliūnas, Mindaugas; Jasinskas, Algirdas; Dudutienė, Evelina; Čechavičius, Bronislovas; Devenson, Jan; Butkutė, Renata; Udal, A.; Valušis, Gintaras. Enhancement of photoluminescence of GaAsBi quantum wells by parabolic design of AlGaAs barriers. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2019, vol. 30, iss. 45, art. no. 455001, p. 1-11.
 177. Nevinskas, Ignas; Kadlec, F.; Kadlec, C.; Butkutė, Renata; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from epitaxial n-InAs in a magnetic field. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2019, vol. 52, iss. 36, art. no. 365301, p. 1-5.
 178. Obraztsov, Petr A.; Chizhov, Pavel A.; Kaplas, Tommi Sakari; Bukin, Vladimir V.; Silvennoinen, Martti; Hsieh, Cho - Fan; Konishi, Kuniaki; Nemoto, Natsuki; Kuwata - Gonokami, Makoto. Coherent detection of terahertz radiation with graphene. ACS Photonics. ISSN 2330-4022. 2019, vol. 6, iss. 7, p. 1780-1788.
 179. Kaplas, Tommi Sakari; Babaeian, Masoud; Cromey, Benjamin; Baah, Marian; Obraztsov, Petr; Akhoundi, Farhad; Peyghambarian, N.; Kieu, Khanh; Svirko, Yuri. Strong optical nonlinearity of ultrathin graphitic films synthesized on dielectric substrates. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 497, art. no. 143766, p. 1-6.
 180. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Minkevičius, Linas; Jokubauskis, Domas; Urbanovič, Andžej; Indrišiūnas, Simonas; Valušis, Gintaras. Flexible materials for terahertz optics: advantages of graphite-based structures. Optical materials express. ISSN 2159-3930. 2019, vol. 9, iss. 11, p. 4438-4446.
 181. Sai, P.; Jorudas, Justinas; Dub, M.; Sakowicz, M.; Jakštas, Vytautas; But, D.B.; Prystawko, P.; Cywinski, G.; Kašalynas, Irmantas; Knap, W.; Rumyantsev, S. Low frequency noise and trap density in GaN/AlGaN field effect transistors. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2019, vol. 115, no.18, art. no. 183501, p. 1-5.
 182. Indrišiūnas, Simonas; Svirplys, Evaldas; Richter, Heiko; Urbanovič, Andžej; Račiukaitis, Gediminas; Hagelschuer, Till; Hübers, Heinz-Wilhelm; Kašalynas, Irmantas. Laser-ablated silicon in the frequency range from 0.1 to 4.7 THz. IEEE transactions on terahertz science and technology. ISSN 2156-342X. 2019, vol. 9, iss. 6, p. 581-586.
 183. Minkevičius, Linas; Jokubauskis, Domas; Kašalynas, Irmantas; Orlovas, Sergejus; Urbas, Antanas; Valušis, Gintaras. Bessel terahertz imaging with enhanced contrast realized by silicon multi-phase diffractive optics. Optics express. ISSN 1094-4087. 2019, vol. 27, iss. 25, p. 36358-36367.
 184. Norkus, Ričardas; Nevinskas, Ignas; Krotkus, Arūnas. Spectral dependencies of terahertz emission from femtosecond laser excited surfaces of germanium crystals. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 126, iss. 22, art. no 225704, p. 1-6.
 185. Castro-Gutierrez, Jimena; Palaimienė, Edita; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Kuzhir, Polina; Schaefer, Sébastien; Fierro, Vanessa; Celzard, Alain. Electromagnetic properties of carbon gels. Materials. eISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 24, art. no. 4143, p. 1-9.
 186. Sandra Stanionytė, Vaidas Pačebutas, Bronislovas Čechavičius, Andrius Bičiūnas, Andrejus Geižutis, Virginijus Bukauskas, Renata Butkutė, Arūnas Krotkus. Impact of thermal treatments on epitaxial GayIn1−yAs1−xBi x layers luminescent properties. Journal of materials science. ISSN 0022-2461. 2018, vol. 53, iss. 11, p. 8339-8346.
 187. Vytautas Janonis, Vytautas Jakštas, Irmantas Kašalynas, Pawel Prystawko, Piotr Kruszewski. Reflectivity of plasmon–phonon modes in grating coupled AlGaN/GaN heterostructures grown on SiC and GaN substrates. Physica status solidi. B, Basic solid state physics. ISSN 0370- 1972. 2018, vol. 255, iss. 5, art. no. 1700498, p. 1-6.
 188. Ignas Grigelionis, Vytautas Jakštas, Vytautas Janonis, Irmantas Kašalynas, Pawel Prystawko, Piotr Kruszewski, Michal Leszczynski. Terahertz electroluminescence of shallow impurities in AlGaN/GaN heterostructures at temperatures above 80 K. Physica status solidi. B, Basic solid state physics. ISSN 0370-1972. 2018, vol. 255, iss. 5, art. no. 1700421, p. 1-5.
 189. Domas Jokubauskis, Linas Minkevičius, Mindaugas Karaliūnas, Simonas Indrišiūnas, Irmantas Kašalynas, Gediminas Račiukaitis, Gintaras Valušis. Fibonacci terahertz imaging by silicon diffractive optics. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2018, vol. 43, iss.12, p. 2795-2798.
 190. Anders Elfwing, Ponseca Jr., Carlito S., Ouyang Liangqi, Andžej Urbanovič, Arūnas Krotkus, Tu Deyu, Forchheimer Robert, Inganäs Olle. Conducting helical structures from celery decorated with a metallic conjugated polymer give resonances in the terahertz range. Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. 2018, vol. 28, iss. 24, art. no 1706595, p. 1-8.
 191. Milda Tamošiūnaitė, Simonas Indrišiūnas, Vincas Tamošiūnas, Linas Minkevičius, Andžej Urbanovič, Gediminas Račiukaitis, Irmantas Kašalynas, Gintaras Valušis. Focusing of terahertz radiation with laser-ablated antireflective structures. IEEE transactions on terahertz science and technology. ISSN 2156-342X. 2018, vol. 8, iss. 5, p. 541-548.
 192. Vaidas Pačebutas, Sandra Stanionytė, Andrius Arlauskas, Ričardas Norkus, Renata Butkutė, Andrejus Geižutis, Bronislovas Čechavičius, Arūnas Krotkus. Terahertz excitation spectra of GaAsBi alloys. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2018, vol. 51, iss. 47, art. no. 474001, p. 1-7.
 193. Vilius Palenskis, Linas Minkevičius, Jonas Matukas, Domas Jokubauskis, Sandra Pralgauskaitė, Dalius Seliuta, Bronislovas Čechavičius, Renata Butkutė, Gintaras Valušis. InGaAs diodes for terahertz sensing-effect of molecular beam epitaxy growth conditions. Sensors. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 11, art. no. 3760, p. 1-13.
 194. Uroš Puc, Abina Andreja, Anton Jeglič, Aleksander Zidanšek, Irmantas Kašalynas, Rimvydas Venckevičius, Gintaras Valušis. Spectroscopic analysis of melatonin in the terahertz frequency range. Sensors. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 12, art. no. 4098, p. 1-12.
 195. Kęstutis Ikamas, Ignas Nevinskas, Arūnas Krotkus, Alvydas Lisauskas. Silicon field effect transistor as the nonlinear detector for terahertz autocorellators. Sensors. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 11, art. no. 3735, p. 1-11.
 196. Ričardas Norkus, Andrius Arlauskas, Arūnas Krotkus. Terahertz excitation spectra of InP single crystals. Semiconductor science and technology. ISSN 0268-1242. 2018, vol. 33, iss. 7, art. no. 075010, p. 1-5.
 197. Vytautas Karpus, Ričardas Norkus, Renata Butkutė, Sandra Stanionytė, Bronislovas Čechavičius, Arūnas Krotkus. THz-excitation spectroscopy technique for band-offset determination. Optics express. ISSN 1094-4087. 2018, vol. 26, no. 26, p. 33807-33817.
 198. Mindaugas Karaliūnas, Kinan E. Nasser, Andžej Urbanovič, Irmantas Kašalynas, Dalia Bražinskienė, Svajus Asadauskas, Gintaras Valušis. Non-destructive inspection of food and technical oils by terahertz spectroscopy. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2018, vol. 8, art. no. 18025, p. 1-11.