Struktūra

Atgal

Fundamentinių tyrimų skyrius

Skyriaus vadovas prof., dr.  Vladas Vansevičius
prof., dr. Vladas Vansevičius

Pagrindiniai skyriaus moksliniai tikslai:
1. Netiesinių procesų chaotinėse sistemose, neuroniniuose tinkluose ir nanostruktūrose tyrimas.
2. Karštųjų elektronų ir fononų dinamikos bei fliuktuacijų tyrimas.
3. Sudėtingų megasistemų tyrimas.
 
Skyriaus mokslinių darbų kryptys:
1. Sudėtingų neuroninių tinklų tyrimas, chaoso ir sinchronizacijos valdymo algoritmų kūrimas.
2. Klasikinių ir kvantinių elektroninių sistemų bei terahercinės spinduliuotės šaltinių modeliavimas.
3. Susietų elektronų-fononų sistemų fliuktuacijų ir dinamikos tyrimas.
4. Plazmonų vaidmens stipriai sužadintų elektronų ir fononų dinamikai tyrimas.
5. Megasistemų charakterizavimo metodų kūrimas ir taikymas.
6. Sudėtingų megasistemų chemodinaminės evoliucijos tyrimas. 
 
Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


Įranga, programinė įranga ir metodai

Netiesinės dinamikos ir nanofizikos laboratorija

Netiesinės dinamikos, kvantiniams bei kinetiniams uždaviniams spręsti naudojami įvairūs analiziniai metodai (greito ir lėto procesų atskyrimo metodai, vidurkinimo metodas, fazinės redukcijos metodas ir kt.) bei  skaitmeninės analizės metodai (skaitmeniniai diferencialinių lygčių sprendimo algoritmai, Monte Karlo metodas ir kt.)

Fliuktuacinių reiškinių laboratorija

Unikalus nanosekundinis strobuojantis moduliacinis mikrobangų X/Ka ruožų radiometrinis stendas skirtas karštųjų elektronų fliuktuacijų mikrobangų ruože tyrimams. Matavimai atliekami naudojant koaksialinę zondų stotį (kambario temperatūroje) arba bangolaidžius (skysto azoto temperatūroje). Fliuktuacijos matuojamos tik trumpo impulso metu ir tai leidžia tirti kinetinius reiškinius puslaidininkiuose. Elektrinio lauko impulsų trukmė nuo 10 nanosekundžių iki 15 mikrosekundžių. Impulsų metu sudaromas stiprus elektrinis (iki ir virš 100 kV/cm). Džaulio pakaitimas esant trumpam impulsui tampa nežymus.

Voltfaradinių (50 kilohercų – 30 megahercų) bei voltamperinių charakteristikų matavimų stendas. Šie matavimai tinkami tranzistorių protakų elektronų dujų erdvinio pasiskirstymo vertinimui bei dvimačiam elektronų dujų tankiui rasti.  

Agilent–Süss–Maury spektrometras skirtas tranzistorių atsako, mikrobangės spinduliuotės galios ir fliuktuacijų spektrinių charakteristikų tyrimui 0.1 – 50 GHz dažnių ruože. Pagrindinė tyrimų kryptis – įvairialyčiai SiGe dvipoliai tranzistoriai, įvairialyčiai GaN lauko tranzistoriai.

Nanosekundinių aukštos įtampos impulsų stendas (impulsų trukmė 0,2...100 ns) yra naudojamas karštųjų elektronų dreifo greičio matavimui elektrinių laukų ruože iki 300 kV/cm, išvengiant protakos kaitinimo srove.   

 2 teslų Elektromagnetas   

Monte Carlo: Karštųjų elektronų fliuktuacijų puslaidininkiuose ir dariniuose su dvimatėmis elektronų dujomis modeliavimo Monte Carlo metodu ir kitais skaitmeniniais metodais programos 


 Megasistemų fizikos laboratorija

Daugiaprocesorinis (128) branduolių SGI UV 2000 serveris, skirtas lygiagretiems skaičiavimams MPI aplinkoje.


GADGET-3 – hibridinis SPH/N-kūnų algoritmu paremtas kodas (http://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/gadget), modifikuotas grįžtamojo ryšio įskaitymui žvaigždėdaros srityse.

vykdomi projektai
 • Netiesinės dinamikos ir nanofizikos laboratorija
  Lietuvos mokslo taryba, projektas „Netiesinių sistemų sinchronizacijos ir chaoso valdymo algoritmai naudojant periodiškai perjungiamą uždelstą grįžtamąjį ryšį“, vadovas prof. K. Pyragas (2014–2017).
  Projekte nagrinėjami valdymo algoritmai su periodiškai perjungiamu uždelstu grįžtamuoju ryšiu ir jie taikomi chaoso valdymo problemose (nestabilių periodinių orbitų stabilizavimas), prognozuojančios sinchronizacijos uždaviniuose, bei neuroninių tinklų desinchronizavimo problemose.
 • Fliuktuacinių reiškinių laboratorija
  Lietuvos mokslo taryba, projektas “Galios ir patikimumo suderinamumas kvantinėse protakose”, vadovas prof. A. Matulionis (2016-2019).
  Projekte tiriami GaN ir jo (In,Al) mišriųjų kristalų ir daugeliu savybių panašių ZnO ir jo (Be,Mg) mišriųjų kristalų  dariniai su kvantinėmis protakomis. Siekiama optimizuoti didelio elektronų judrio tranzistorių kvantinių protakų galią ir jų patikimumą.
 • Elektroninės struktūros teorijos laboratorija
  M-ERA.NET projektas „Deimanto defektų panaudojimas nano-metrologijoje“ („MyND“), Lietuvos grupės vadovas – dr. Audrius Alkauskas, projekto koordinatorius – prof. Ruvin Ferber (Latvijos Universitetas) (2015–2018).
  Projektas vykdomas kartu su Latvijos Universiteto Lazerių Centru ir Latvijos Kietojo Kūno Fizikos Institutu. Projektas skirtas taškinių defektų deimante (taip vadinamų NV centrų) panaudojimui detektuoti kintančius magnetinius laukus.
 • Megasistemų fizikos laboratorija
  1. Lietuvos mokslo taryba, nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ projektas „Mažos masės nykštukinių galaktikų evoliucija“, vadovas prof. V. Vansevičius (2016–2018).
  Projekto tikslas – atskleisti izoliuotų galaktikų, esančių mažos masės tamsiosios materijos haluose, evoliuciją nuo ankstyvosios Visatos iki šių dienų.

  2. Lietuvos mokslo taryba, projektas „Žvaigždėdara galaktikų diskuose: globali ar lokali?“, vadovas dr. D. Narbutis (2015–2018).
  Projekte siekiama nustatyti galaktikos NGC598 žvaigždėdaros diske erdvinius ir dinaminius parametrus suderintai naudojant antžeminiais ir kosminiais teleskopais gautą stebėjimų medžiagą.

svarbiausios publikacijos
 1. Šlevas, Paulius; Mundrys, Karolis; Ulčinas, Orestas; Orlovas, Sergejus. An optical needle with elongated transversal profile created using Airy beams for laser processing of glasses // Optics & laser technology. ISSN 0030-3992. 2024, vol. 174, art. no. 110558, p. 1-10.
 2. Šlevas, Paulius; Orlovas, Sergejus. Braiding of vortices in superpositions of Bessel-Gaussian beams for creation of high-contrast intensity structures // Optik. ISSN 0030-4026. 2024, vol. 300, art. no. 171676, p. 1-11.
 3. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg. Feasible parameters of ohmic areas of YBaCuO thin films switched via moving unstable border between superconducting and normal states // Coatings. eISSN 2079-6412. 2024, vol. 14, iss. 3, art. no. 266, p. 1-10.
 4. Zhang, Xie; Turiansky, Mark E.; Razinkovas, Lukas; Maciaszek, Marek Zbigniew; Broqvist, Peter; Yan, Qimin; Lyons, John L.; Dreyer, Cyrus E.; Wickramaratne, Darshana; Gali, Ádám; Pasquarello, Alfredo; Van de Walle, Chris G. First-principles calculations of defects and electron–phonon interactions: Seminal contributions of Audrius Alkauskas to the understanding of recombination processes // Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2024, vol. 135, iss. 15, art. no. 150901, p. 1-9.
 5. Kriščiūnas, Eimantas; Daugevičius, Karolis; Stonkutė, Rima; Vansevičius, Vladas. Deriving physical parameters of unresolved star clusters. VII. Adaptive aperture photometry of the M 31 PHAT star cluster // Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. 2023, vol. 677, art. no. A100, p. 1-8.
 6. Bischetti, Manuela; Fiore, Fabrizio; Feruglio, Chiara; D’Odorico, Valentina; Arav, Nahum; Costa, Tiago; Zubovas, Kastytis; Becker, George; Bosman, Sarah E. I.; Cupani, Guido; Davies, Rebecca; Eilers, Anna-Christina; Paolo Farin, Emanuele; Ferrara, Andrea; Gaspari, Massimo; Mazzucchelli, Chiara; Onoue, Masafusa; Piconcelli, Enrico; Zanchettin, Maria Vittoria; Zhu, Yongda. The fraction and kinematics of broad absorption line quasars across cosmic time // Astrophysical journal. ISSN 0004-637X. 2023, vol. 952, no. 1, art. no. 44, p. 1-15
 7. Zhao, Fangzhou; Turiansky, Mark E.; Alkauskas, Audrius; Van de Walle, Chris G. Trap-assisted Auger-Meitner recombination from first principle//Physical review letters. ISSN 0031-9007. 2023, vol.131, iss. 5, art. no. 056402, p. 1-6.
 8. Zubovas, Kastytis; Maskeliūnas, Gediminas. Life after AGN switch off: evolution and properties of fossil galactic outflows//Monthly notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2023, vol. 524, iss. 4, p. 4819-4840.
 9. Maciaszek, Marek Zbigniew; Žalandauskas, Vytautas; Silkinis, Rokas; Alkauskas, Audrius; Razinkovas, Lukas. The application of the SCAN density functional to color centers in diamon//Journal of chemical physics. ISSN 0021-9606. 2023, vol. 159, iss. 8, art. no. 084708, p. 1-8.
 10. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg. Detailed look into the unstable S-N border during propagation of the N-zone into the thin YBaCuO film // Physica scripta. ISSN 0031-8949. 2023, vol. 98, iss. 5, art. no. 055924, p. 1-10.
 11. Hanlon, Liam; Olney-Fraser, Michael; Doherty, Marcus W.; Razinkovas, Lukas. Enhancement of spin-to-charge conversion of diamond NV centers at ambient conditions using surface electrodes // Physical review B. ISSN 2469-9950. 2023, vol. 107, iss.13, art. no. 134111, p. 1-8.
 12. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Čižas, Vladislovas; Nacius, Ernestas; Grigelionis, Ignas; Redeckas, Karolis; Bernatonis, Matas; Orlovas, Sergejus; Valušis, Gintaras; Minkevičius, Linas. Flexible terahertz optics: light beam profile engineering via C-shaped metallic metasurface // Frontiers in physics. ISSN 2296-424X. 2023, vol. 11, art. no. 1196726, p. 1-9.
 13. Pyragas, Viktoras; Pyragas, Kęstutis. Effect of Cauchy noise on a network of quadratic integrate-and-fire neurons with non-Cauchy heterogeneities // Physics letters A. ISSN 0375-9601. 2023, vol. 480, art.no. 128972, p. 1-8.
 14. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg; Šermukšnis, Emilis; Avrutin, Vitaliy; Özgür, Ümit; Morkoç, Hadis. Determination of hot-electron drift velocity in (Be)ZnMgO/ZnO 2DEG channels // Physica scripta. ISSN 0031-8949. 2023, vol. 98, no. 1, art. no. 015808, p. 1-10.
 15. Berškys, Justas; Orlovas, Sergejus. Accelerating Airy beams with particle-like polarization topologies and free-space bimeronic lattices // Optics letters. ISSN 0146-9592. 2023, vol. 48, iss. 5, p. 1168-1171.
 16. Stonkutė, Rima; Vansevičius, Vladas. Dwarf irregular galaxy Leo A. II. Suprime-Cam R and H alpha stellar photometry // Astrophysical journal supplement series. ISSN 0067-0049. 2022, vol. 259, iss. 1, art. no. 6, p. 1-5
 17. Leščinskaitė, Alina; Stonkutė, Rima; Vansevičius, Vladas. Recent star formation history of the dwarf irregular galaxy Leo A // Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. 2022, vol. 660, art. no. A79, p. 1-10.
 18. Šermukšnis, Emilis; Jorudas, Justinas; Šimukovič, Artūr; Kovalevskij, Vitalij; Kašalynas, Irmantas. Self-heating of annealed Ti/Al/Ni/Au contacts to two-dimensional electron gas in AlGaN/GaN heterostructures // Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 21, art. no. 11079, p. 1-17.
 19. Zubovas, Kastytis; Bialopetravičius, Jonas; Kazlauskaitė, Monika. Determining active galactic nucleus luminosity histories using present-day outflow properties: a neural network-based approach // Monthly notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2022, vol. 515, iss. 2, p. 1705-1722.
 20. Tartėnas, Matas; Zubovas, Kastytis. Improving black hole accretion treatment in hydrodynamical simulations // Monthly notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2022, vol. 516, iss. 2, p. 2522-2539
 21. Ratas, Irmantas; Pyragas, Kęstutis. Interplay of different synchronization modes and synaptic plasticity in a system of class I neurons // Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 19631, p. 1-17.
 22. Ivaškevičiūtė-Povilauskienė, Rusnė; Kizevičius, Paulius; Nacius, Ernestas; Jokubauskis, Domas; Ikamas, Kęstutis; Lisauskas, Alvydas; Alexeeva, Natalia; Matulaitienė, Ieva; Jukna, Vytautas; Orlovas, Sergejus; Minkevičius, Linas; Valušis, Gintaras. Terahertz structured light: nonparaxial Airy imaging using silicon diffractive optics // Light: science & applications. eISSN 2047-7538. 2022, vol. 11, art. no. 326, p. 1-13.
 23. Vindolet, Baptiste; Adam, Marie-Pierre; Toraille, Loïc; Chipaux, Mayeul; Hilberer, Antoine; Dupuy, Géraud; Razinkovas, Lukas; Alkauskas, Audrius; Thiering, Gergő; Gali, Adam; De Feudis, Mary; Ngandeu Ngambou, Midrel Wilfried; Achard, Jocelyn; Tallaire, Alexandre; Schmidt, Martin; Becher, Christoph; Roch, Jean-François.  Optical properties of SiV and GeV color centers in nanodiamonds under hydrostatic pressures up to 180 GPa  // Physical review B. ISSN 2469-9950. 2022, vol. 106, iss. 21, art. no. 214109, p. 1-7.
 24. Vardarli, Eren; Sakalas, Paulius; Schroter, Michael. A 5.9 mW E-/W-band SiGe-HBT LNA with 48 GHz 3-dB bandwidth and 4.5-dB noise figure // IEEE microwave and wireless components letters. ISSN 1531-1309. 2022, vol. 32, iss. 12, p. 1451-1454.
 25. Laurinavičius, Klemensas; Orlovas, Sergejus; Gajauskaitė, Ada. Azimuthally and radially polarized pulsed Bessel-X vortices // Optik. ISSN 0030-4026. 2022, vol. 270, art. no. 169998, p. 1-11.
 26. Vosylius, Žygimantas; Novičkovas, Algirdas; Laurinavičius, Klemensas; Tamošiūnas, Vincas. Rational design of scalable solar simulators with arrays of light-emitting diodes and double reflectors // IEEE journal of photovoltaics. ISSN 2156-3381. 2022, vol. 12, no. 2, p. 512-520.
 27. Pyragas, Viktoras; Pyragas, Kęstutis. Mean-field equations for neural populations with q -Gaussian heterogeneities // Physical review E. ISSN 2470-0045. 2022, vol. 105, iss. 4, art. no. 044402, p. 1-10.
 28. Berškys, Justas; Orlovas, Sergejus. Spherically polarized vector Bessel vortex beams. Physical review A. ISSN 2469-9926. 2022, vol. 105, iss. 1, art. no. 013502, p. 1-10.
 29. Mavredakis, Nikolaos; Pacheco-Sanchez, Anibal; Sakalas, Paulius; Wei, Wei; Pallecchi, Emiliano; Happy, Henri; Jimenez, David. Bias-dependent intrinsic RF thermal noise modeling and characterization of single-layer graphene FETs. IEEE transactions on microwave theory and techniques. ISSN 0018-9480. 2021, vol. 69, iss. 11, p. 4639-4646.
 30. Maciaszek, Marek Zbigniew; Razinkovas, Lukas; Alkauskas, Audrius. Thermodynamics of carbon point defects in hexagonal boron nitride. Physical review materials. eISSN 2475-9953. 2022, vol. 6, iss. 1, art. no. 014005, p. 1-13.
 31. Jorudas, Justinas; Prystawko, Paweł; Šimukovič, Artūr; Aleksiejūnas, Ramūnas; Mickevičius, Jūras; Kryśko, Marcin; Michałowski, Paweł Piotr; Kašalynas, Irmantas. Development of quaternary InAlGaN barrier layer for high electron mobility transistor structures. Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 3, art. no. 1118, p. 1-11.
 32. Zubovas, Kastytis; King, Andrew. High-redshift SMBHs can grow from stellar-mass seeds via chaotic accretion. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2021, vol. 501, p. 4289-4297.
 33. Naujalis, Rokas; Stonkutė, Rima; Vansevičius, Vladas. Deriving physical parameters of unresolved star clusters.VI. Adaptive aperture photometry of the M31 PHAT star clusters. Astronomy and astrophysics. ISSN 0004-6361. 2021, vol. 654, art. no. A6, p. 1-10.
 34. Gotovski, Pave; Šlevas, Paulius; Orlovas, Sergejus; Ulčinas, Orestas; Jukna, Vytautas; Urbas, Antanas. Investigation of the Pancharatnam–Berry phase element for the generation of the top-hat beam. Journal of optics. ISSN 2040-8986. 2022, vol. 24, iss. 3, art. no. 035607, p. 1-9.
 35. Gotovski, Pavel; Šlevas, Paulius; Orlovas, Sergejus; Ulčinas, Orestas; Urbas, Antanas. Generation of an optical needle beam with a laser inscribed Pancharatnam-Berry phase element under imperfect conditions. Optics express. ISSN 1094-4087. 2021, vol. 29, iss. 21, p. 33331-33345.
 36. Novičenko, Viktor; Ratas, Irmantas. Unstable delayed feedback control to change sign of coupling strength for weakly coupled limit cycle oscillators. Chaos. ISSN 1054-1500.  2021, vol. 31, art. no. 093138, p. 1-19.
 37. Razinkovas, Lukas; Maciaszek, Marek; Reinhard, Friedemann; Doherty, Marcus W.; Alkauskas, Audrius. Photoionization of negatively charged NV centers in diamond: theory and ab initio calculations. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2021, vol. 104, iss. 23, art. no. 235301, p. 1-13. 
 38. Šermukšnis, Emilis; Liberis, Juozapas; Šimukovič, Artūr; Matulionis, Arvydas; Ding, K.; Avrutin, V.; Özgür, Ü.; Morkoç, H. Self-formation of high-field domain in epitaxial ZnO and its suppression in ZnO/MgZnO heterostructure. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2021, vol. 118, no. 25, art. no. 252102, p. 1-9.
 39. Pyragas, Kęstutis; Fedaravičius, Augustinas Povilas; Pyragienė, Tatjana.  Suppression of synchronous spiking in two interacting populations of excitatory and inhibitory quadratic integrate-and-fire neurons. Physical review E. ISSN 2470-0045. 2021, vol. 104, iss. 1, art. no. 014203, p. 1-12.
 40. Razinkovas, Lukas; Doherty, Marcus W.; Manson, Neil B.; Van de Walle, Chris G.; Alkauskas, Audrius.  Vibrational and vibronic structure of isolated point defects: The nitrogen-vacancy center in diamond . Physical review B.  ISSN 2469-9950. 2021, vol. 104, iss. 4, art. no. 045303, p. 1-19.
 41. Turiansky, Mark E.; Alkauskas, Audrius; Engel, Manuel; Kresse, Georg; Wickramaratne, Darshana; Shen, Jimmy-Xuan; Dreyer, Cyrus E.; Van de Walle, Chris G.  Nonrad: Computing nonradiative capture coefficients from first principles. Computer physics communications. ISSN 0010-4655. 2021, vol. 267, art. no. 108056, p. 1-7.
 42. Baltrukonis, Justas; Ulčinas, Orestas; Orlovas, Sergejus; Jukna, Vytautas. High-order vector Bessel-Gauss beams for laser micromachining of transparent materials. Physical review applied. ISSN 2331-7019. 2021, vol. 16, no. 3, art. no. 034001, p. 1-6.
 43. Leščinskaitė, Alina; Stonkutė, Rima; Vansevičius, Vladas. AGB and RGB stars in the dwarf irregular galaxy Leo A. Astronomy and astrophysics. ISSN 0004-6361. 2021, vol. 647, art. no. A170, p. 1-16.
 44. Pyragas, Viktoras; Pyragas, Kęstutis. Dynamics of a network of quadratic integrate-and-fire neurons with bimodal heterogeneity. Physics letters A. ISSN 0375-9601. 2021, vol.416, art. no. 127677, p. 1-7.
 45. Ratas, Irmantas; Pyragas, Kęstutis; Tass, Peter A. Multistability in a star network of Kuramoto-type oscillators with synaptic plasticity. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2021, vol. 11, art.no. 9840, p. 1-15.
 46. Orlovas, Sergejus; Berškys, Justas. Generalized Lorenz–Mie theory of photonic wheels. Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer. ISSN 0022-4073. 2021, vol. 261, art. no. 107490, p. 1-9.
 47. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg; Alsalman, Hussain; Young Kwak, Joon. Self-heating controlled current–voltage and noise characteristics in graphene. Journal of physics D: Applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 18, art. no. 185101, p. 1-8.
 48. Zhang, Yaxin; Liang, Wenfeng; Esposito, Ciro; Jin, Xiaodi; Sakalas, Paulius; Schröter, Michael. LO chain (×12) integrated 190-GHz low-power SiGe receiver with 49-dB conversion gain and 171-mW DC power consumption. IEEE transactions on microwave theory and techniques. ISSN 0018-9480. 2021, vol. 69, iss. 3, p. 1943-1954.
 49. Kiprijanovič, Oleg; Ardaravičius, Linas; Kwak, Joon Young. High-voltage carrier transport measurements in graphene and MoS2. Results in physics. ISSN 2211-3797. 2021, vol. 24, art. no. 104156, p. 1-4.
 50. Ding, Kai; Avrutin, Vitaliy; Izyumskaya, Natalia; Özgür, Ümit; Morkoç, Hadis; Šermukšnis, Emilis; Matulionis, Arvydas. High-performance BeMgZnO/ZnO heterostructure field-effect transistors. Physica status solidi - rapid research letters. ISSN 1862-6254. 2020, vol. 14, iss. 12, art. no. 2000371, p. 1-5.
 51. Jorudas, Justinas; Šimukovič, Artūr; Dub, Maksym; Sakowicz, Maciej; Prystawko, Paweł; Indrišiūnas, Simonas; Kovalevskij, Vitalij; Rumyantsev, Sergey; Knap, Wojciech; Kašalynas, Irmantas. AlGaN/GaN on SiC devices without a GaN buffer layer: electrical and noise characteristics. Micromachines. ISSN 2072-666X. 2020, vol. 11, iss. 12, art. no. 1131, p. 1-13.
 52. Bialopetravičius, Jonas; Narbutis, Donatas. Study of star clusters in the M83 galaxy with a convolutional neural network. The astronomical journal. ISSN 0004-6256. 2020, vol. 160, no. 6, art. no. 264, p. 1-11.
 53. Orlovas, Sergejus; Berškys, Justas. Vector-spherical-harmonics representation of vector complex source beams carrying vortices. Physical review A. ISSN 2469-9926. 2020, vol. 102, iss. 6, art. no. 063532, p. 1-10.
 54. Zhang, Yaxin; Liang, Wenfeng; Jin, Xiaodi; Krattenmacher, Mario; Falk, Sophia; Sakalas, Paulius; Heinemann, Bernd; Schröter, Michael. 3.2-mW ultra-low-power 173–207-GHz amplifier with 130-nm SiGe HBTs operating in saturation. IEEE journal of solid-state circuits. ISSN 0018-9200. 2020, vol. 55, iss. 6, p. 1471-1481.
 55. Orlovas, Sergejus; Berškys, Justas. Generalized Lorenz–Mie theory of photonic wheels. Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer. ISSN 0022-4073. 2021, vol. 261, art. no. 107490, p. 1-9.
 56. Bialopetravičius, Jonas; Narbutis, Donatas. Deriving star cluster parameters with convolutional neural networks. II. Extinction and cluster-background classification. Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. 2020, vol. 633, art. no. A148, p. 1-17.
 57. Skuja, Linards; Smits, Krisjanis; Trukhin, Anatoly; Gahbauer, Florian; Ferber, Ruvin; Auzinsh, Marcis; Busaite, Laima; Razinkovas, Lukas; Mackoit-Sinkevičienė, Mažena; Alkauskas, Audrius. Dynamics of singlet oxygen molecule trapped in silica glass studied by luminescence polarization anisotropy and density functional theory. The journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2020, vol. 124, iss. 13, p. 7244-7253.
 58. Turiansky, M. E.; Alkauskas, Audrius; Van de Walle, C. G. Spinning up quantum defects in 2D materials. Nature materials. ISSN 1476-1122. 2020, vol. 19, iss. 5, p. 487-489.
 59. Seliuta, Dalius; Vyšniauskas, Juozas; Ikamas, Kęstutis; Lisauskas, Alvydas; Kašalynas, Irmantas; Reklaitis, Antanas; Valušis, Gintaras. Symmetric bow-tie diode for terahertz detection based on transverse hot-carrier transport. Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. 2020, vol. 53, iss. 27, art. no. 275106, p. 1-7.
 60. Pyragas, Viktoras; Pyragas, Kęstutis. Using reservoir computer to predict and prevent extreme events. Physics letters A. ISSN 0375-9601. 2020, vol. 384, iss. 24, art. no 126591, p. 1-9.
 61. Baltrukonis, Justas; Ulčinas, Orestas; Orlovas, Sergejus; Jukna, Vytautas. Void and micro-crack generation in transparent materials with high-energy first-order vector Bessel beam. Journal of the Optical Society of America B. ISSN 0740-3224. 2020, vol. 37, iss. 7, p. 2121-2127.
 62. Pyragas, Kęstutis; Fedaravičius, Augustinas Povilas; Pyragienė, Tatjana. Entrainment of a network of interacting neurons with minimum stimulating charge. Physical review E. ISSN 2470-0045. 2020, vol.102, iss. 1, art. no. 012221, p. 1-10.
 63. Dreyer, Cyrus E.; Alkauskas, Audrius; Lyons, John L.; Van de Walle, Chris G. Radiative capture rates at deep defects from electronic structure calculations. Physical Review B. ISSN 2469-9950. 2020, vol. 102, iss. 8, art. no. 085305, p. 1-6.
 64. Kiprijanovič, Oleg; Ardaravičius, Linas; Gradauskas, Jonas; Šimkevičius, Česlovas; Keršulis, Skirmantas; Ašmontas, Steponas. S-N border instability, magnetic flux trapping and cumulative effect during pulsed S-N switching of high quality YBaCuO thin films. Superconductor science and technology. ISSN 0953-2048. 2020, vol. 33, no. 9, art. no. 095013, p. 1-8.
 65. Ramonas, Mindaugas; Liberis, Juozapas; Šimukovič, Artūr; Šermukšnis, Emilis; Matulionis, Arvydas; Avrutin, V.; Özgür, Ü.; Morkoç, H. Terahertz oscillations in gallium nitride quantum-well channels predicted by hot-electron noise temperature behavior at microwave frequency. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 128, iss. 5, art. no. 055702, p. 1-11.
 66. Marsden, Christopher; Shankar, Francesco; Ginolfi, Mitchele; Zubovas, Kastytis. The case for the fundamental MBH-σ relation. Frontiers in physics. ISSN 2296-424X. 2020, vol. 8, art. no. 61, p. 1-13.
 67. Tartėnas, Matas; Zubovas, Kastytis. Feeding of active galactic nuclei by dynamical perturbations. Monthly notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2020, vol. 492, iss. 1, p. 603-614.
 68. Ledinauskas, Eimantas; Zubovas, Kastytis. Evolution of dwarf galaxy observable parameters. Monthly notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2020, vol. 493, iss. 1, p. 638-650.
 69. Zubovas, Kastytis; Nardini, Emanuele. Intermittent AGN episodes drive outflows with a large spread of observable loading factors. Monthly notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711. 2020, vol. 498, iss. 3, p. 3633-3647.
 70. Orlovas, Sergejus; Huber, Christian; Marchenko, Pavel; Banzer, Peter; Leuchs, Gerd. Towards a corrected knife-edge-based reconstruction of tightly focused higher order beams. Frontiers in physics. ISSN 2296-424X. 2020, vol. 8, art. no. 527734, p. 1-10.
 71. Bialopetravičius, Jonas; Narbutis, Donatas; Vansevičius, Vladas. Deriving star cluster parameters with convolutional neural networks. I. Age, mass, and size. Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. 2019, vol. 621, art. no. A103, p. 1-10.
 72. Indrišiūnas, Simonas; Richter, Heiko; Grigelionis, Ignas; Janonis, Vytautas; Minkevičius, Linas; Valušis, Gintaras; Račiukaitis, Gediminas; Hagelschuer, Till; Hübers, Heinz-Wilhelm; Kašalynas, Irmantas. Laser-processed diffractive lenses for the frequency range of 4.7 THz. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2019, vol. 44, no. 5, p. 1210-1213.
 73. Pyragas, Viktoras; Pyragas, Kęstutis. State-dependent act-and-wait time-delayed feedback control algorithm. Communications in nonlinear science and numerical simulation. ISSN 1007-5704. 2019, vol. 73, p. 338-350.
 74. Wickramaratne, Darshana; Shen, Jimmy-Xuan; Dreyer, Cyrus E.; Alkauskas, Audrius; Van de Walle, Chris G. Electrical and optical properties of iron in GaN, AlN, and InN. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2019, vol. 99, iss. 20, art. no. 205202, p. 1-13.
 75. Frodason, Y. K.; Johansen, K. M.; Alkauskas, Audrius; Vines, L. Negative-U and polaronic behavior of the Zn-O divacancy in ZnO. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2019, vol. 99, iss. 17, art. no. 174106, p. 1-7.
 76. Bauer, Thomas; Banzer, Peter; Bouchard, Frédéric; Orlovas, Sergejus; Marrucci, Lorenzo; Santamato, Enrico; Boyd, Robert W; Karimi, Ebrahim; Leuchs, Gerd. Multi-twist polarization ribbon topologies in highly-confined optical fields. New journal of physics. ISSN 1367-2630. 2019, vol. 21, art. no. 053020, p. 1-7.
 77. Pyragienė, Tatjana; Pyragas, Kęstutis. Design of a negative group delay filter via reservoir computing approach: Real-time prediction of chaotic signals. Physics letters A. ISSN 0375-9601. 2019, vol. 383, iss. 25, p. 3088-3094.
 78. Zubovas, Kastytis; King, Andrew. Slow and massive: low-spin SMBHs can grow more. Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. 2019, vol. 489, iss. 1, p. 1373-1378.
 79. Zubovas, Kastytis; King, Andrew. Warm absorbers: supermassive black hole feeding and Compton-thick AGN. Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. 2019, vol. 484, iss. 2, p. 1829-1837.
 80. Zubovas, Kastytis. Tidal disruption events can power the observed AGN in dwarf galaxies. Monthly notices of the Royal astronomical society.ISSN 0035-8711. 2019, vol. 483, iss. 2, p. 1957-1969.
 81. Turiansky, Mark E.; Alkauskas, Audrius; Bassett, Lee C.; Van de Walle, Chris G. Dangling bonds in hexagonal boron nitride as single-photon emitters. Physical review letters. ISSN 0031-9007. 2019, vol. 123, no. 12, art. no. 127401, p. 1-6.
 82. Stonkutė, Rima; Naujalis, Rokas; Čeponis, Marius; Leščinskaitė, Alina; Vansevičius, Vladas. Star clusters in the dwarf irregular galaxy Leo A. Astronomy and astrophysics. ISSN 1432-0746. 2019, vol.627, art. no. A7, p. 1-5.
 83. Bassett, Lee C.; Alkauskas, Audrius; Exarhos, Annemarie L.; Fu, Kai-Mei C. Quantum defects by design. Nanophotonics. ISSN 2192-8606. 2019, vol. 8, iss. 11, p. 1867-1888.
 84. Oberg, Lachlan M.; Huang, Eric; Reddy, Prithvi M.; Alkauskas, Audrius; Greentree, Andrew D.; Cole, Jared H.; Manson, Neil B.; Meriles, Carlos A.; Doherty, Marcus W. Spin coherent quantum transport of electrons between defects in diamond. Nanophotonics. ISSN 2192-8606. 2019, vol. 8, iss. 11, p. 1975-1984.
 85. Ardaravičius, Linas; Kiprijanovič, Oleg; Ramonas, Mindaugas; Šermukšnis, Emilis; Liberis, Juozapas; Šimukovič, Artūr; Matulionis, Arvydas; Ullah, Md. B.; Ding, K.; Avrutin, V.; Özgür, Ü.; Morkoç, H. Electron drift velocity in wurtzite ZnO at high electric fields: Experiment and simulation. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 126, iss. 18, art. no. 185703, p. 1-6.
 86. Mackoit-Sinkevičienė, Mažena; Maciaszek, M.; Van de Walle, C.G.; Alkauskas, Audrius. Carbon dimer defect as a source of the 4.1 eV luminescence in hexagonal boron nitride. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2019, vol. 115, iss. 21, art. no. 212101, p. 1-4.
 87. Ratas, Irmantas; Pyragas, Kęstutis. Noise-induced macroscopic oscillations in a network of synaptically coupled quadratic integrate-and-fire neurons. Physical review E. ISSN 2470-0045. 2019, vol.100, iss. 5, art. no. 052211, p. 1-9.
 88. Minkevičius, Linas; Jokubauskis, Domas; Kašalynas, Irmantas; Orlovas, Sergejus; Urbas, Antanas; Valušis, Gintaras. Bessel terahertz imaging with enhanced contrast realized by silicon multi-phase diffractive optics. Optics express. ISSN 1094-4087. 2019, vol. 27, iss. 25, p. 36358-36367.
 89. Zhang, Yaxin; Liang, Wenfeng; Sakalas, Paulius; Mukherjee, Anindya; Jin, Xiaodi; Krause, Julia; Schröter, Michael. 12-mW 97-GHz low-power downconversion mixer with 0.7-V supply voltage. IEEE microwave and wireless components letters. ISSN 1531-1309. 2019, vol. 29, iss. 4, p. 279-281.
 90. Voß Daniel, Zouaghi Wissem, Jamshidifar Mehran, Boppel Sebastian, McDonnell Cormac, Bain James R. P., Hempler Nils, Malcolm Graeme P. A., Maker Gareth T., Bauer Maris, Lisauskas Alvydas, Rämer Adam, Shevchenko Sergey A., Heinrich Wolfgang, Krozer Viktor, Roskos Hartmut G. Imaging and spectroscopic sensing with low-repetition-rate terahertz pulses and GaN teraFET detectors. Journal of infrared, millimeter and terahertz waves. ISSN 1866-6892. 2018, vol. 39, iss.3, p. 262-272.
 91. Šermukšnis Emilis, Liberis Juozapas, Matulionis Arvydas, Avrutin V., Toporkov M., Özgür Ü., Morkoç H. Hot LO-phonon limited electron transport in ZnO/MgZnO channels. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2018, vol. 123, iss. 17, art. no. 175702, p. 1-9.
 92. Viktoras Pyragas, Kęstutis Pyragas. Act-and-wait time-delayed feedback control of autonomous systems. Physics letters. A. ISSN 0375-9601. 2018, vol. 382, iss. 8, p. 574-580.
 93. Kęstutis Pyragas, Augustinas Povilas Fedaravičius, Tatjana Pyragienė. Optimal waveform for entrainment of a spiking neuron with minimum stimulating charge. Physical Review E. ISSN 2470-0045. 2018, vol. 98, iss. 4, art. no. 042216, p. 1-14.
 94. Novičenko Viktor, Ratas Irmantas. In-phase synchronization in complex oscillator networks by adaptive delayed feedback control. Physical review E. ISSN 2470-0045.2018, vol. 98, iss. 4, art. no. 042302, p. 1-11.
 95. Irmantas Ratas, Kęstutis Pyragas. Macroscopic oscillations of a quadratic integrate-and-fire neuron network with global distributed-delay coupling. Physical review E. ISSN 2470-0045. 2018, vol. 98, iss. 5, art. no. 052224, p. 1-11.
 96. Kastytis Zubovas. Massive outflow properties suggest AGN fade slowly. Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. 2018, vol. 473, iss.3, p. 3525-3535.
 97. Gudas Rimtautas, Šiupšinskas Laimonas, Gudaitė Agnė, Vansevičius Vladas, Stankevičius Edgaras, Smailys Alfredas, Vilkytė Akvilė, Simonaitytė Rasa. The Patello-femoral joint degeneration and the shape of the patella in the population needing an arthroscopic procedure. Medicina. ISSN 1010-660X. 2018, vol. 54, no. 2, p. 1-8.
 98. Kastytis Zubovas. AGN must be very efficient at powering outflows. Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. 2018, vol. 479, iss. 3, p. 3189-3196.
 99. Nardini Emanuele, Zubovas Kastytis. Multi-phase outflows as probes of AGN accretion history. Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. 2018, vol. 478, iss. 2, p. 2274-2280.
 100. Nayakshin Sergei, Zubovas Kastytis. Sgr A* envelope explosion and the young stars in the centre of the Milky Way. Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. 2018, vol. 478, iss. 1, p. 127-131.
 101. Eimantas Ledinauskas, Kastytis Zubovas. Reignited star formation in dwarf galaxies that were quenched during reionization. Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. 2018, vol. 615, art. no. A64, p. 1-10.
 102. Stonkutė Rima, Čeponis Marius, Leščinskaitė Alina, Naujalis Rokas, Vansevičius Vladas. Dwarf irregular galaxy Leo A extends even farther, according to HST WFC3 photometry. Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. 2018, vol. 614, art. no. A144, p. 1-5.
 103. Frodason Y. K., Johansen K. M., Bjørheim T. S., Svensson B. G., Alkauskas Audrius. Zn vacancy-donor impurity complexes in ZnO. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2018, vol. 97, iss. 10, art. no. 104109, p. 1-8.
 104. Weston L., Wickramaratne D., Mackoit-Sinkevičienė Mažena, Alkauskas Audrius, Van de Walle C. G. Native point defects and impurities in hexagonal boron nitride. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2018, vol. 97, iss. 21, art. no. 214104, p. 1-13.
 105. Wickramaratne Darshana, Shen Jimmy-Xuan, Alkauskas Audrius, Van de Walle Chris G. Comment on “Comparative study of ab initio nonradiative recombination rate calculations under different formalisms”. Physical review B. ISSN 2469-9950. 2018, vol. 97, iss. 7, art. no. 077301, p. 1-3.
 106. Londero Elisa, Thiering Gergo, Razinkovas Lukas, Gali Adam, Alkauskas Audrius. Vibrational modes of negatively charged silicon-vacancy centers in diamond from ab initio calculations. Physical review B. ISSN 2469- 9950. 2018, Vol. 98, iss. 3, art. no. 035306, p. 1-9.
 107. Dreyer Cyrus E., Alkauskas Audrius, Lyons John L., Janotti Anderson, Van de Walle Chris G. First-principles calculations of point defects for quantum technologies. Annual review of materials research. ISSN 1531-7331. 2018, vol. 48, p. 1-26.
 108. Proscia Nicholas V., Shotan Zav, Jayakumar Harishankar, Reddy Prithvi, Cohen Charles, Dollar Michael, Alkauskas Audrius, Doherty Marcus, Meriles Carlos A., Menon Vinod M. Near-deterministic activation of room-temperature quantum emitters in hexagonal boron nitride. Optica. ISSN 2334-2536. 2018, vol. 5, iss. 9, p. 1128-1134.
 109. Darshana Wickramaratne, Cyrus E. Dreyer, Bartomeu Monserrat, Jimmy-Xuan Shen, John L. Lyons, Audrius Alkauskas, Van de Walle Chris G. Defect identification based on first-principles calculations for deep level transient spectroscopy. Applied physics letters. ISSN 0003-6951.2018, vol. 113, iss. 19, art. no. 192106, p. 1-5.
 110. Jakštas Vytautas, Grigelionis Ignas, Janonis Vytautas, Valušis Gintaras, Kašalynas Irmantas, Seniutinas Gediminas, Juodkazis Saulius, Prystawko P., Leszczyński J. Electrically driven terahertz radiation of 2DEG plasmons in AlGaN/GaN structures at 110 K temperature. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. vol. 110, iss.20 (2017), p. art. no. 202101 p.1-5.
 111. Ardaravičius Linas, Kiprijanovič Oleg, Liberis Juozapas, Ramonas Mindaugas, Šermukšnis Emilis, Matulionis, Arvydas, Toporkov M., Avrutin V., Özgür Ü., Morkoç H. High-field electron transport in doped ZnO. Materials research express. ISSN 2053-1591. vol.4, iss.6 (2017), p. art. no. 066301 p. 1-6.
 112. Tatjana Pyragienė, Kęstutis Pyragas. Anticipatory synchronization via low-dimensional filters. Physics letters. A. ISSN 0375-9601. vol. 381, iss. 22 (2017), p. 1893-1898.
 113. Irmantas Ratas, Kęstutis Pyragas. Symmetry breaking in two interacting populations of quadratic integrate-and-fire neurons. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. ISSN 2470-0045. vol. 96, iss.4 (2017), p. art. no. 042212 p. 1-9.
 114. Philippe de Meulenaer, Rima Stonkutė, Vladas Vansevičius. Deriving physical parameters of unresolved star clusters - V. M 31 PHAT star clusters. Astronomy & astrophysics. ISSN 0004-6361. vol. 602 (2017), p. art. no. A112 [1-8].
 115. Zubovas Kastytis, Bourne Martin A. Do AGN outflows quench or enhance star formation? Monthly notices of the Royal astronomical society. ISSN 0035-8711. vol. 468, iss.4 (2017), p. 4956-4967.
 116. Exarhos Annemarie L., Hopper David A., Grote Richard R., Alkauskas Audrius. Bassett, Lee C. Optical signatures of quantum emitters in suspended hexagonal boron nitride. ACS Nano. ISSN 1936-0851. vol. 11, iss.3 (2017), p. 3328-3336.
 117. Biktagirov T.B., Smirnov A.N., Davydov V.Yu., Doherty M.W., Alkauskas Audrius, Gibson B.C., Soltamov V.A. Strain broadening of the 1042-nm zero-phonon line of the NV center in diamond: a promising spectroscopic tool for defect tomography. Physical review. B. ISSN 2469-9950. vol. 96, iss. 7 (2017), p. art. no. 075205 p. 1-7.
 118. Frodason Y.K., Johansen K.M., Bjørheim T.S., Svensson B.G., Alkauskas Audrius. Zn vacancy as a polaronic hole trap in ZnO. Physical review. B. ISSN 2469-9950. vol. 95, iss. 9 (2017), p. art. no. 094105 p. 1-8.
 119. Lyons John L., Alkauskas Audrius, Janotti A., Van de Walle Chris G. Deep donor state of the copper acceptor as a source of green luminescence in ZnO. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. vol. 111, iss. 4 (2017), p. art. no 042101 p. 1-4.
 120. Shen Jimmy-Xuan, Wickramaratne Darshana, Dreyer Cyrus E., Alkauskas Audrius, Young Erin, Speck James S., Van de Walle Chris G. Calcium as a nonradiative recombination center in InGaN. Applied physics express. ISSN 1882-0778. vol. 10, iss. 2 (2017), p. art. no 021001 p. 1-3.
 121. Pfender Matthias, Aslam Nabeel, Simon Patrick, Antonov Denis, Thiering Gergő, Burk Sina, de Oliveira Felipe Fávaro, Denisenko Andrej, Fedder Helmut,Meijer Jan, Garrido Jose A., Gali Adam, Teraji Tokuyuki, Isoya Junichi, Doherty Marcus William, Alkauskas Audrius, Gallo Alejandro, Grüneis Andreas, Neumann Philipp, Wrachtrup Jörg. Protecting a diamond quantum memory by charge state control. Nano Letters. ISSN 1530-6984. eISSN 1530-6992. 2017, vol. 17, Iss. 10, p. 5931-5937.