Struktūra

Megasistemų fizikos laboratorija

Laboratorijos vadovas - prof. dr. Vladas Vansevičius
tel. +370 5 2619466
 
LABORATORIJOS TIKSLAS: 
Sudėtingų megasistemų charakterizavimas ir modeliavimas.
 
 
 
UŽDAVINIAI:
1. Megasistemų charakterizavimo metodų kūrimas ir taikymas. Galaktikų aptikimo ir charakterizavimo algoritmai kuriami dirbtinių konvoliucinių neuroninių tinklų pagrindu ir skirti automatizuotai įvairių teleskopų stebėjimo duomenų analizei. Algoritmai apmokomi atliekant realistišką stebėjimo duomenų modeliavimą plačiame objektų populiacijos chemodinaminių ir spektrofotometrinių parametrų diapazone. Tikimiausios objektus charakterizuojančių parametrų vertės nustatomos sprendžiant atvirkštinius uždavinius MCMC šeimos algoritmais. Kuriamas nykštukinių galaktikų ir žvaigždžių spiečių aptikimo algoritmas jo apmokymui naudojant Hubble kosminio teleskopo archyvines nuotraukas. Algoritmo pritaikymo būsimai Euclid kosminei observatorijai galimybės tiriamos modeliuojant šios kosminės observatorijos stebėjimus.
 
2. Sudėtingų megasistemų chemodinaminės evoliucijos tyrimas. Galaktikų chemodinaminė evoliucija tiriama daugiazoniu stochastinės žvaigždėdaros modeliu, įgalinančiu ištirti plačią fizikinių, galaktikos savybes nusakančių parametrų erdvę ir įvertinti stebimų parametrų stochastiškumo įtaką galaktikų evoliucinių scenarijų atkūrimui. Skaitmeninis modeliavimas atliekamas naudojant hibridinį SPH/N-kūnų algoritmu paremtą ir modifikuotą GADGET-3 kodą. Atliekama įvairialypė modelių analizė ir vizualizacija, kokybinis ir kiekybinis panašumo į realių sistemų savybes tikrinimas. Kuriamas žvaigždėdaros istorijos atkūrimo algoritmas remiantis pavienių žvaigždžių stebėjimo interpretavimu taikant Bayes’o metodą, kuriuo remiantis atliekamas nykštukinių galaktikų chemodinaminės evoliucijos tyrimas. Nagrinėjami žvaigždėdaros procesai ekstremaliomis sąlygomis siekiant paaiškinti mūsų Galaktikos centrinės dalies poveikį visai sistemai nuo centrinės dalies iki halo – žvaigždėdaros pokyčius, dujų telkinių morfologiją ir dinamiką. Galaktikos aktyvumo modelis bus pritaikytas kitoms galaktikoms ir nustatytos aktyvumo pėdsakų aptikimo jose galimybes.