Struktūra

Atgal

Netiesinės dinamikos ir nanofizikos laboratorija

Laboratorijos vadovas prof., habil. dr. Kęstutis Pyragas 
tel. +370 5 2626739 prof., habil. dr. Kęstutis Pyragas

Laboratorijoje vykdomi teoriniai tyrimai netiesinės dinamikos ir nanofizikos srityse. Netiesinės sistemos yra sudėtingos dėl to, kad joms negalioja superpozicijos principas - jų neįmanoma suskaidyti į sudėtines dalis ir atskirai tirti tas dalis. Netgi labai paprastos netiesinės sistemos gali demonstruoti labai sudėtingą - chaotinį elgesį. Chaosas yra dažnai nepageidaujamas reiškinys, todėl aktualu kurti įvairius jo valdymo algoritmus. Pastaruoju metu netiesinės dinamikos metodai plačiai taikomi biologijos bei medicinos srityse. Pavyzdžiui, yra nustatyta, kad Parkinsono liga atsiranda dėl to kad tam tikros rūšies neuronai sinchronizuojasi. Tą sinchronizaciją galima panaikinti išoriniais arba grįžtamojo ryšio signalais. Laboratorijoje kuriami neuroninių tinklų sinchronizacijos valdymo algoritmai.
Jau daug dešimtmečių pagrindinė puslaidininkinės elektronikos vystymosi kryptis yra puslaidininkinių prietaisų dydžių mažėjimas. Tai įgalina sukurti vis greičiau ir efektyviau veikiančius prietaisus. Šiuo metu puslaidininkinių prietaisų išmatavimai yra nanometrinių dydžių skalėje. Šioje skalėje klasikinė fizika nebegalioja, ir puslaidininkinių prietaisų veikimo aprašymui reikia naudoti kvantinę mechaniką.  Puslaidininkiniuose prietaisuose vienu metu vyksta daug procesų: elektronų judėjimas elektriniame lauke, jų sklaida gardelės svyravimais, elektronų tuneliavimas per potencinius barjerus it t. t.  Puslaidininkiniai prietaisai yra plačiai taikomi elektromagnetinių bangų generavimui ir detektavimui. Šiuo metu viena iš puslaidininkinės elektronikos problemų yra terahercinio dažnio (1012 Hz) elektromagnetinių bangų įsisavinimas. Modeliavimo metodų pagalba, laboratorijoje yra atliekami teoriniai šių šaltinių tyrimai.