Struktūra

Elektros dydžių etalonų laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Rimantas Miškinis,
tel. +370 5 2620194

Elektros dydžių etalonų laboratorijos misija:

  • vykdyti mokslinius tyrimus elektros dydžių metrologijos srityje;
  • atkurti įtampos vieneto volto (V) bei varžos vieneto omo () vertes;
  • užtikrinti atkuriamų dydžių sietį su tarptautine vienetų sistema SI, o taip pat perduoti šiuos dydžius Lietuvos valstybės ir mokslo įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims kalibruojant jų darbinius etalonus bei matavimo priemones.

Šiuo metu laboratorija išlaiko pirminį įtampos etaloną ir antrinį varžos etaloną. Antrinis varžos etalonas yra pripažintas nacionaliniu.

Etalonų veikimo principai ir sietis

Pirminio įtampos etalono „Hypres“ veikimas yra pagrįstas Džozefsono (B. D. Josephson) efektu. Džozefsono efektas yra superlaidumo reiškinys, kuris pagrindinių fizikinių konstantų (Planko konstantos ir elektrono krūvio) santykiu susieja Džozefsono jungties įtampą ir elektromagnetinių bangų dažnį (itin tikslaus 10 MHz dažnio signalą įtampos etalonas gauna iš Laiko ir dažnio etalono laboratorijos atominio laikrodžio). Nuosekliai į masyvą sujungtos Džozefsono jungtys leidžia nepriklausomai atkurti 0 – 10 V etalonines įtampos vertes.
Atkurta etaloninė vertė tiesioginio palyginimo būdu perduodama antriniams Zenerio įtampos etalonams ir kitai laboratorijos įrangai.
Varžos etalonas yra antrinio lygmens. 1 Ω ir 10 kΩ antriniai etalonai sudaro etaloninių rezistorių grupes. Pagal antrinius etalonus naudojant varžos matavimo tiltus kalibruojamas precizinis dekadinių etaloninių rezistorių rinkinys nuo 0,001 Ω iki 1 TΩ. Reikiamas aplinkos sąlygas palaiko oro kondicionavimo įranga, o etaloninių ir kalibruojamų varžų temperatūrą palaiko alyvos vonios ir oro termostatai.
Varžos etaloninės vertės sietis su SI varžos vienetu užtikrinama reguliariai kalibruojant antrinius etalonus pagal kvantinio Holo varžos etalono sistemą užsienio metrologijos laboratorijose (CMI, PTB, NPL). Atkuriamos nuolatinės ir kintamos įtampos etaloninės vertės metrologiškai susietos su pirminiu EDEL Džozefsono įtampos etalonu, atkuriančiu sistemos SI įtampos vienetą.
 
Jei norite, kad būtų sukalibruotas Jūsų prietaisas, kartu su juo prašome pateikti užpildytą prašymą.