Struktūra

Mikrobangų laboratorija

Laboratorijos vadovas doc., habil. dr. Žilvinas Andrius Kancleris
tel. +370 5 2619808
 

Misija: kaupti naujas žinias ir tobulinti tyrėjų kvalifikaciją bei kompetenciją moderniųjų technologijų, atsirandančių skirtingų mokslų – elektromagnetizmo, aukštųjų dažnių technologijų, puslaidininkių fizikos ir kieto kūno fizikos – sandūroje, tiriant elektromagnetinių bangų sąveiką su įvairiais objektais ir taikant šias žinias praktiškai.
 
Tikslas: aukštųjų dažnių technologijų vystymas ir taikymas tiriant elektromagnetinių bangų sąveiką ir poveikį įvairiems objektams.
 
Uždaviniai
  • didelės galios mikrobangų impulsų jutiklių su iš anksto numatomomis savybėmis kūrimas, praplečiant jų dažnių ruožą bei naudojant kitus fizikinius efektus tokiems signalams registruoti.
  • stipraus impulsinio mikrobangų elektrinio lauko poveikio įvairiems objektams tyrimas
  • elektromagnetinių bangų sąveikos su įvairiais objektais modeliavimas ir tyrimas
  • elektromagnetinių bangų sklidimo atmosfera Lietuvos klimato sąlygomis tyrimas