Struktūra

Bioelektrinių reiškinių laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Arūnas Stirkė
tel. +370 5 2619532

Bioelektrochemijos laboratorijos veiklos sritys:

1. Elektrinių, magnetinių impulsų ir mikrobangų poveikio mikroorganizmams, vėžinėms ir kitoms ląstelėms tyrimai:
  • Mielių elektroporacijos tyrimai; maisto ir ne maisto produktų elektropasterizacijos tyrimai; dumblių elektrostimuliacijos ir elektroekstracijos tyrimai; eukariotinių ląstelių elektroporacijos mechanizmo tyrimai;
2. Biomolekulių ir organinių polimerų technologijos:
  • Biogeninė organinių polimerų (BOP) sintezė ir medžiagotyra; BOP modifikavimas biomolekulėmis; jutiklių ir biojutiklių tyrimai; organinių polimerų struktūravimas ir taikymas; mikroskysčių technologijos taikymas organinių polimerų biomimikrijoje.
  • Biomolekulių sąveikos tyrimai in vitro; rekombinantinių biomolekulių sąveikos tyrimai ant žinduolių ir mielių ląstelių paviršiaus.
3. Taikomieji elektroporacijos technologijos tyrimai ir diegimas pramonėje; taikomieji jutiklių tyrimai.