Struktūra

Atgal

Nanostruktūrizuotų medžiagų ir jutiklių laboratorija

Laboratorijos vadovas: prof., dr. Voitech Stankevič 
Tel. +370 5 2617546
 
Veiklos tikslai
 
1. Vystyti teoriją, atlikti eksperimentus, plėtoti technologinę bazę šiomis kryptimis:
  • medžiagų su stipria elektronų koreliacija gamybos technologijos kūrimas ir eksperimentiniai tyrimai,
  • medžiagų savybių tyrimai  stipriuose magnetiniame ir elektriniame lauke,
  • biologinių objektų tyrimai  stipriuose magnetiniame ir elektriniame lauke,
  • įvairių jutiklių (magnetinio lauko, srovės, koncentracijos,  ir t.t.) projektavimas ir eksperimentiniai tyrimai,
  • apsaugos nuo elektromagnetinio impulso įtaisų projektavimas ir eksperimentiniai tyrimai,
  • įvairių galios elektronikos prietaisų komercinimas, rinkos tyrimai, marketingas ir taikymo galimybių analizė,
  • elektromagnetinių svaidyklių projektavimas bei eksperimentiniai tyrimai.
2. Vykdyti planines (biudžetines) mokslo tyrimo temas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos mokslo tarybos  bei tarptautinių programų remiamus projektus, kitus mokslinius tyrimus, ūkines sutartis ir užsakymus;
 
3. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslo ir technologijos centrais betarpiškai arba pagal ES mokslo veiklos programas, prisijungiant prie jau veikiančių programų ir projektų arba inicijuojant naujas programas ir projektus.
 
4. Ugdyti mokslininkų pamainą (magistrantus ir doktorantus), suteikiant jiems galimybę atlikti praktiką, diplominius darbus, dalyvauti su pranešimais Laboratorijos seminaruose, kviečiant į Laboratorijos darbo organizacinius susirinkimus, padedant tinkamai nukreipti eksperimentinį ir/ar teorinį darbą