Struktūra

Energijos elektrocheminės konversijos laboratorija

Laboratorijos vadovas: dr. Jurga Juodkazytė
tel. +370 5 2649771

Pagrindinė laboratorijos veiklos sritis- funkcinių dangų bei metalų paviršiaus modifikavimo technologijų, suteikiančių gaminiams išskirtines savybes (antikorozines, foto/elektrokatalizines, magnetines, mechanines ar kt.) kūrimas. Svarbiausios laboratorijoje vykdomų fundamentinių bei taikomųjų tyrimų kryptys:
  • metalų degradavimo medžiagotyra
  • metalų paviršiaus modifikavimas
  • brangiųjų metalų galvanotechnika, analizė, regeneravimas 
Laboratorijos teikiamos paslaugos:
  • Metalinių dangų: cinko, kadmio, alavo, vario, nikelio, chromo, aukso, paladžio, rodžio, platinos ir šių metalų lydinių galvaninis padengimas
  • Galvaninių dangų kokybės ekspertizė, metalų cheminė analizė, brangiųjų metalų regeneravimas.
  • Naujų galvanotechninių technologijų kūrimas ir įdiegimas
  • Šviesai ir elektrai laidžių bei puslaidininkinių metalų oksidinių sluoksnių (SnO2, F:SnO2 (FTO), Fe2O3, CuxO) formavimas aerozolių pirolizės bei zolių-gelių metodais
  • Inertinių elektrodų formavimas chemiškai patvarių metalų oksidų pagrindu
Konsultacijos teoriniais elektrochemijos bei praktiniais metalų korozijos klausimais