Struktūra

Medžiagotyros ir korozijos laboratorija

Laboratorijos vadovas: dr. Konstantinas Leinartas 
 tel. +370 5  266 1290

Pagrindinės laboratorijoje vykdomų tyrimų kryptys:
  • Lengvųjų metalų (Mg, Al, Ti), legiruotų Nb, Zr, Cr  ir pan., formavimas magnetroninio dulkinimo metodu; labai plonų apsauginių oksidinių dangų formavimas atominių sluoksnių nusodinimo (ALD) metodu ant tradicinių ir magnetroninių lydinių paviršiaus; formuojamų lydinių bei kompozicijų struktūros, morfologijos charakterizavimas; korozinės elgsenos ir  savybių tyrimai elektrolituose bei atmosferoje.
  • Polikristalinio ir monokristalinio Si paviršiaus modifikavimasCu, Ag, Au dalelėmis, taikant fizikinius ir elektrocheminius metodus;  modifikuoto  Si paviršiaus fotoelektrocheminių bei katalizinių savybių tyrimai.
  • Elektrocheminių superkondensatorių Co ir Ru kompozicijų pagrindu formavimas ant skirtingos prigimties padėklų bei tyrimas
Laboratorijos teikiamos paslaugos:
Metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų korozijos bandymai atmosferos aplinkoje ir dirbtinėse atmosferose taikant standartizuotus metodus; ekspertinis korozijos pažeidimų vertinimas bei atsparumo korozijai nustatymas akredituotoje laboratorijoje.