Struktūra

Fotoelektronikos laboratorija

Laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas Vidmantas Gulbinas
Tel. +370 621 25615
 
Tikslai:
  • Tirti molekulinių medžiagų, organinių ir neorganinių nanostruktūrų, bei hibridinių darinių optines ir elektronines savybes
  • Tirti šviesa ir elektra indukuotus elektroninius vyksmus, ypatingą dėmesį skiriant ultraspartiems vyksmams
  • Ieškoti sąsajų tarp medžiagų sandaros, savybių ir vyksmų eigos
  • Kurti ir tobulinti optoelektroninius prietaisus, tirti juose vykstančius elektroninius vyksmus 
Svarbiausios laboratorijoje vykdomų fundamentinių bei taikomųjų tyrimų kryptys: