Struktūra

Kinetiniai vyksmai organiniuose ir hibridiniuose dariniuose

Pagrindiniai tyrėjai:
  • Dr. Renata Karpicz 
  • Dr. Andrius Devižis 
  • doktr. Lena Golubeva
Taikant organinės ir hibridinės medžiagas įvairiuose optoelektroniniuose  prietaisuose, tokiuse kaip jutikliai, organiniai šviestukai, saulės elementai ir kt. reikia žinoti tų medžiagų spektroskopines savybės bei jų elektroninio sužadinimo dinamiką. Molekulių lygmenyje atstumai tarp objektų yra angstremų ar nanometrų dydžio. Atitinkamai, vyksmai molekulinėse sistemose – sužadintos elektroninės būsenos relaksacija, konformacijos kitimas, krūvio ar energijos pernaša ir t.t., yra labai greiti, daugelis jų įvyksta per pikosekundes, šimtus femtosekundžių ar greičiau. Ultrasparčioji spektroskopija yra įrankis, kuriuo galima gauti informaciją apie šių vyksmų spartą. Skyriuje naudojama femtosekundinė lazerinė sistema, kuria surenkami duomenys apie nestacionariąją sugertį (pralaidumo arba atspindžio konfigūracijose), dinaminį Štarko efektą. Tos pačios lazerinės sistemos bazėje veikia dvimatės koherentinės elektroninės spektroskopijos stendas skirtas specialiesiems uždaviniams, kurių sprendimas reikalauja aukštos ne tik laikinės, bet taip pat ir spektrinės skyros. 
Panaudojus uždaro ciklo helio kriostatą, matavimus galima atlikti atšaldžius bandinį iki 10 K. Taip gaunama papildoma informacija apie tiriamųjų sistemų elgesį skirtingose temperatūrose, kuri palengvina teorinių modelių prašančių tas sistemas kūrimą ir tikrinimą. 
Tiriamų objektų ratas yra platus, pradedant perovskitinėmis medžiagomis, organinėmis fotovoltinėmis medžiagomis, bei prietaisais, nanostruktūrizuotomis medžiagomis ir baigiant baltymais.
 

VYKDOMI PROJEKTAI
  • Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektas “2D medžiagos molekulių ir klasterių biojutikliams” (projekto nr. S-LB-19-4), 2019-2020, 11 tūkst. EUR.
  • Lietuvos-Ukrainos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektas „Boro nitrido ir skvalenų nanodalelių sąveika su biologinėmis membranomis: spektroskopiniai tyrimai ir kompiuterinis modeliavimas“ (projekto nr S-LU-18-6), 2018-2019, 8 tūkst. EUR.
SVARBIAUSIOS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
  1. U. Bubniene, R. Mazetyte, A. Ramanaviciene, V. Gulbinas, A. Ramanavicius and R. Karpicz „Fluorescence Quenching-Based Evaluation of Glucose Oxidase Composite with Conducting Polymer, PolypyrroleJ. Phys. Chem. C 122 (2018) pp. 9491-9498.
  2. A.Bukauskytė, R.Karpicz, R.Striela, L.Labanauskas, A.Gruodis, D.Peckus, R.Augulis, V.Gulbinas. „The influence of substituents of perylenediimides on their spectroscopic propertiesJ. Lumin. 195 (2018) pp. 252-258.
  3. K.Chernyakova, R.Karpicz, S.Zavadski, O.Poklonskaya, A.Jagminas, I.Vrublevsky “Structural and fluorescence characterization of anodic alumina/carbon composites formed in tartaric acid solutionJ. Lumin. 182 (2017) p. 233-239.
  4. A. Fakharuddin, W. Qiu, G. Croes, A. Devižis, R. Gegevičius, A. Vakhnin, C. Rolin, et al. ‘Reduced Efficiency Roll‐Off and Improved Stability of Mixed 2D/3D Perovskite Light Emitting Diodes by Balancing Charge Injection’. Advanced Functional Materials, 2019, 1904101.
  5. A. Devižis, J. De Jonghe-Risse, R. Hany, F. Nüesch, S. Jenatsch, V. Gulbinas and J.-E. Moser. ‘Dissociation of Charge Transfer States and Carrier Separation in Bilayer Organic Solar Cells: A Time-Resolved Electroabsorption Spectroscopy Study’. Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, no. 25 : 8192–98.