Struktūra

Perovskitiniai saulės elementai ir šviestukai

Pagrindiniai tyrėjai:

  • Dr. Marius Franckevičius 
  • dokt. Rokas Gegevičius 

Hibridiniai perovskitų saulės elementai šiuo metu yra viena sparčiausiai besivystančių saulės elementų rūšių. Jie yra plonasluoksniai, gaminami naudojant potencialiai nebrangias medžiagas ir technologijas, lengvi ir lankstūs, o geriausi laboratoriniai modeliai našumu (>25%) jau susilygino su silicio saulės elementais. Nepaisant ypač didelės pažangos didinant perovskitinių elementų našumą,  jų praktinis panaudojimas vis dar nėra galimas dėl dviejų esminių priežasčių: prasto medžiagų stabilumo ir iki šiol plačiai naudojamo toksiško elemento - švino. Norėdami pagerinti perovskitinių saulės elementų stabilumą, o toksiškus junginius pakeisti ekologiškomis medžiagomis, pagrindinis mūsų tikslas yra ištirti ir gerai suprasti kokie medžiagų ir struktūrų pokyčiai lemia saulės elementų bei šviesą emituojančių diodų charakteristikų blogėjimą, o tuomet rasti galimybes ir būdus šiuos pokyčius sustabdyti ar sumažinti jų žalingą poveikį.


VYKDOMI PROJEKTAI
MTEP projektas ,,Perovskitinių saulės elementų stabilumas: degradacijos vyksmų identifikavimas ir valdymas” (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0031), 2018-2021, 600 tūkst. Eur.
SVARBIAUSIOS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
  1. R. Gegevičius, M. Franckevičius, J. Chmeliov, W. Tress, V. Gulbinas. Electroluminescence Dynamics in Perovskite Solar Cells Reveals Giant Overshoot Effect, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, 1779-1783.
  2. R. Gegevičius, M. Treideris, V. Pakštas, M. Franckevičius, V. Gulbinas. Oxide Layer Enhances Photocurrent Gain of the Planar MAPbI3 Photodetector. Advanced Electronic Materials, 2018, 4, 1800114.
  3. N. Marinova, M. Franckevičius, I. Matulaitienė, A. Devižis, G. Niaura, V. Gulbinas, J.L. Delgado. Hindered Amine Light Stabilizers Increase the Stability of Methylammonium Lead Iodide Perovskite Against Light and Oxygen. ChemSusChem, 2017, 10, 3760–3764.
  4. R. Augulis, M. Franckevičius, V. Abramavičius, D. Abramavičius, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel, V. Gulbinas. Multistep Photoluminescence Decay Reveals Dissociation of Geminate Charge Pairs in Organolead Trihalide Perovskites.Advanced Energy Materials, 2017, 7, 1700405.
  5. M. Franckevičius, A. Mishra, F. Kreuzer, J. Luo, S.M. Zakeeruddin, and M. Grätzel. A dopant-free spirobi[cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dithiophene] based hole-transport material for efficient perovskite solar cellsMaterials Horizons, 2015, 2, 613.