Struktūra

Atgal

Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija

Laboratorijos vadovė dr. Vitalija Rubežienė
Vitalija Rubežienėtel. +37037308661

Laboratorijoje atliekami tekstilės medžiagų ir gaminių fizikiniai ir cheminiai tyrimai, vystomi nauji tyrimų metodai, skirti inovatyvių tekstilės medžiagų funkcinių savybių įvertinimui.
 
Laboratorija akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025 atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius bandymus. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.048.
 
Laboratorija taip pat veikia kaip Asmeninės apsaugos priemonių (AAP) – apsauginės aprangos -  atitikties įvertinimo įstaiga ir yra paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, kuriai suteiktas Europos Komisijos Įmonių generalinio direktorato identifikacinis numeris – 1401. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.011-03.
 
Paslaugos ūkio subjektams
 
Tekstilės medžiagų fizikinių ir cheminių savybių tyrimai: 
Apsauginės aprangos ES tipo tyrimas ir sertifikavimas:
Bendrieji kontaktai dėl paslaugų užsakymo: tel. +370 37 308661, texlab@ftmc.lt