Inovacijos

FTMC Tekstilės padalinio atliekami tyrimai

 

Kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (visų rūšių ir visų formų tekstilės medžiagoms)
 • Lydymosi temperatūros nustatymas (pagal ISO/TR 11827, p. 7.6.2 (DSC tyrimas)).
 • Kokybinė polimerų analizė (pagal STP-7 (DSC tyrimas)).
 • Tekstilės pluoštų kokybinė analizė (pagal ISO/TR 11827, p. 7.1.1, 7.2.1, 7.4*).
 • 2–jų pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (pagal LST EN ISO 1833 serijos standartus: akredituoti šios serijos standartai: LST EN ISO 1833-1, 4, 7, 11, 12)*. Taip pat galimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 1 dalis (akredituoti metodai: mechanins atskyrimas, 8, 1, 11, 14 metodai)*.
 • 3–jų pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (pagal LST EN ISO 1833–2*). Taip pat galimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 1 dalis 2 dalis*.
 • 4–ių pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (pagal STP-3).
 • 5–ių ir daugiau pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (pagal STP-4).
 • Mechaniniu ir cheminiu būdu neatskiriamų gamtinių pluoštų mišinių kokybinė ir kiekybinė pluoštinė sudėtis (pagal STP-22).
 • Kokybinė gyvūninės kilmės pluoštų mikroskopinė analizė (pagal LST EN ISO 17751-1 ir LST EN ISO 17751-2).

Nusidažymo atsparumo nustatymas (visų rūšių ir visų formų tekstilės medžiagoms)

 • Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai (pagal LST EN ISO 105–B02*) Švitinimas iki 5 balo bei švitinimas virš 5 balo.
 • Spalvos atsparumas vandeniui (pagal LST EN ISO 105–E01*).
 • Spalvos atsparumas jūros vandeniui (pagal LST EN ISO 105–E02).
 • Nusidažymo atsparumas chloruotam vandeniui (pagal LST EN ISO 105–E03).
 • Spalvos atsparumas prakaitui (pagal LST EN ISO 105–E04*).
 • Nusidažymo atsparumas vandens lašams (pagal LST EN ISO 105-E07).
 • Nusidažymo atsparumas trinčiai (pagal LST EN ISO 105–X12*).
 • Spalvos atsparumas sausajam valymui (pagal LST EN ISO 105–D01*).
 • Nusidažymo atsparumas trinčiai organiniais tirpikliais (pagal LST EN ISO 105-D02).
 • Nusidažymo atsparumas skalbimui (pagal LST EN ISO 105–C10, LST EN ISO 105–C06* bei LST EN ISO 105 – C08).
 • Nusidažymo atsparumas pramoniniam skalbimui (pagal LST EN ISO 105-C12).
 • Nusidažymo atsparumas lyginimui (pagal LST EN ISO 105–X11).
 • Nusidažymo atsparumas balinimui hipochloritu (pagal LST EN 20105–N01).
 • Nusidažymo atsparumas organiniams tirpikliams (pagal LST EN ISO 105–X05). 
Pastaba dėl nusidažymo atsparumo bandymų: Pagal susitarimą su užsakovu nusidažymo atsparumas gali būto vertinamas vizualiai pagal LST EN 20105-A02 ir LST EN 20105-A03arba instrumentiniu būdu LST EN ISO 105-A04 ir LST EN ISO 105-A05.
 

Cheminiai bandymai (visų rūšių ir visų formų tekstilės medžiagoms)

 • pH dydis (pagal LST EN ISO 3071*).
 • Laisvo formaldehido kiekis (vandeninės ištraukos metodas) (pagal LST EN ISO 14184–1).
 • Nepluoštinių medžiagų (alyvų, riebalų, parafino ir kt.) kiekio nustatymas (pagal STP-5).

Fizikiniai bandymai (audiniams, megztinėms medžiagoms, neaustinėms medžiagoms)

 • Paviršinis tankis:
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN 12127*);
  • tik audiniams (pagal LST ISO 3801, p. 5*);
  • neaustinėms medžiagoms (pagal LST EN 29073-1);
  • Guma ir plastiku padengtoms medžiagoms (pagal LST EN ISO 2286-2).
 • Audinio ilginis tankis (pagal LST ISO 3801, 1÷4 metodai).
 • Audinių pločio ir ilgio nustatymas (pagal LST ISO 22198).
 • Tekstilės medžiagų ilgis ir plotis (pagal LST EN 1773).
 • Trūkimo savybės (didžiausioji jėga ir pailgėjimas):
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 13934–1* (juostelės metodas) );
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 13934–2 (skiautės metodas) );
  • padengtoms medžiagoms (pagal LST EN ISO 1421*);
  • neaustinėms medžiagoms (pagal LST EN 29073-3).
 • Siūlės stipris (pagal LST EN ISO 13935–1 (juostelės metodas) bei LST EN ISO 13935–2* (skiautės metodas)).
 • Plyšimo jėga:
  • audiniams, neaustinėms medžiagoms (pagal LST EN ISO 13937–1 (Elmendorf’o metodas), LST EN ISO 13937–2* (kelnių forma) LST EN ISO 13937–3 (sparno forma), LST EN ISO 13937–4 (liežuvio forma) bei LST EN 1875–3 (trapecijos forma) );
  • neaustinėms medžiagoms, padengtoms medžiagoms (pagal LST EN ISO 9073-4:2000);
  • padengtoms medžiagoms (pagal LST EN ISO 4674-1*).
 • Duobimo stipris (pagal LST EN ISO 13938–1).
 • Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (pagal LST EN ISO 12945–2 (Martindale‘o metodas) ).
 • Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (pagal LST EN ISO 12945–1 („Pilingo“ dėžės metodas) ).
 • Atsparumas dilinimui:
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 12947–2* (iki bandinio suyrimo) );
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 12947–3 (masės nuostolio nustatymas) );
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 12947–4 (išvaizdos pasikeitimo įvertinimas) );
  • padengtoms medžiagoms (pagal LST EN ISO 5470–2);
  • baldinėms medžiagoms (pagal LST EN 14465, priedas A);
  • Kojinėms (pagal LST EN 13770).
 • Medžiagų tamprumas (pagal LST EN 14704-1 (juostelės tempimo metodas) ).
 • Audinių siūlų pasipriešinimas praslydimui siūlėje (pagal LST EN ISO 13936–1 (nustatytas siūlės atsidarymas) bei LST EN ISO 13936–2 (nustatyta apkrova) ).
 • Raukšlių išsilyginimas (neglamžumas) LST EN 22313).
 • Medžiagų atsparumo lankstymo poveikiui (tik lankstymo procedūra):
  • padengtoms medžiagoms (pagal LST EN ISO 7854).
 • Adhezijos jėga (pagal LST EN ISO 2411).

Fizikiniai bandymai (siūlams, pluoštams)

 • Trūkimo savybės verpalams (pagal LST EN ISO 2062).
 • Siūlų sukrumas (pagal LST EN ISO 2061).
 • Siūlų tankumas:
  • iš audinių (pagal LST EN 1049–2);
  • mezginių (pagal LST EN 14971).
 • Siūlų ilginis tankis:
  • iš pakuočių (pagal LST EN ISO 2060);
  • iš audinių (pagal ISO 7211–5);
  • iš mezginių (pagal LST EN 14970).
 • Pluošto diametras (mikroskopinis tyrimas):
  • vilnos pluoštui (pagal LST EN ISO 137 (mikroskopinis tyrimas));
  • cheminiams pluoštams (pagal AATCC Test Method 20A, p. 14 (mikroskopinis tyrimas)).

Savybės, susijusios su fiziologiniu komfortu

 • Higroskopiškumas (pagal STP-8).
 • Absorbcija (pagal ISO 18696).
 • Sugerties trukmė rankšluosčiams (pagal LST EN 14697, priedas B).
 • Atsparumas paviršiaus vilgymui (pagal LST EN ISO 4920).
 • Atsparumas vandens skverbimuisi:
  • įvairioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 811*);
  • padengtoms medžiagoms (pagal ISO 1420).
 • Medžiagų vandens atstūmimas (pagal LST EN 29865 (Bundesmano lietaus bandymas)).
 • Laidumas orui (pagal LST EN ISO 9237*).
 • Šiluminis atsparumas (pagal LST EN ISO 11092*).
 • Garinė varža (pagal LST EN ISO 11092).
 • Vandens garų pralaidumas (puodelio metodas) (pagal STP-1).
 • Drėgmės transportavimo savybės (pagal AATCC 195).

Matmenų stabilumas

 • Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (po 1 skalbimo ciklo) (pagal LST EN ISO 5077* (Skalbimo ir džiovinimo procedūros – pagal LST EN ISO 6330*)).
 • Gaminio išvaizdos įvertinimas po 1 skalbimo (pagal STP-2 (Skalbimo ir džiovinimo procedūros – pagal LST EN ISO 6330:2012*), Įvertinimas – pagal susitarimą.
 • Įstrižumas, po 1 skalbimo:
  • megztiniams gaminiams (pagal ISO 16322-1);
  • medžiagoms (pagal ISO 16322–2);
  • gaminiams (pagal ISO 16322–3).
 • Skalbimo ir džiovinimo procedūra (atliekamos atskirai arba užsakomos papildomai):
  • 1 ciklas (pagal LST EN ISO 6330*);
  • 2÷3 ciklai (pagal LST EN ISO 6330*);
  • 4÷5 ciklai (pagal LST EN ISO 6330*);
  • 10÷15 ciklų (pagal LST EN ISO 6330*);
  • 20÷25 ciklų (pagal LST EN ISO 6330*);
  • 30 ciklų (pagal LST EN ISO 6330*);
  • 50 ciklų (pagal LST EN ISO 6330*).

Degumo savybės, atsparumas karščiui

 • Vaikiškų naktinių drabužių degumas (pagal LST EN 14878).
 • Užsidegimo greičio nustatymas (be apdorojimo) (pagal LST EN ISO 6940).
 • Užsidegimo nustatymas (maža liepsna) (be apdorojimo):
  • užuolaidos ir apmušalai (pagal LST EN 1101).
 • Liepsnos plitimo nustatymas (be apdorojimo):
  • užuolaidos ir apmušalai (pagal LST EN 1102).
 • Ribotas liepsnos plitimas:
  • Apsauginei aprangai (pagal LST EN ISO 15025*);
  • Daugiasluoksniams paketams (pagal LST EN ISO 15025*);
  • Reikmenims (pagal LST EN ISO 15025*).
 • Drabužių medžiagų degumo nustatymas (be apdorojimo) (pagal LST EN 1103).
 • Liepsnos plitimo savybės (be apdorojimo) (pagal LST EN ISO 6941).
 • Atsparumas karščiui (be apdorojimo):
  • medžiagoms (pagal ISO 17493);
  • reikmenims (pagal ISO 17493).

Elektrostatinės savybės apsauginei aprangai

 • Savitoji paviršinė varža (be apdorojimo) (pagal LST EN 1149-1*).
 • Statmenoji varža (be apdorojimo) (pagal LST EN 1149-2).
 • Ekranavimo faktorius ir pusėjimo trukmė (be apdorojimo) (pagal LST EN 1149–3, 2 metodas).

Paviršiaus spalvos matavimas

 • Paviršiaus spalvos matavimas: CIE spalvių koordinatės, CIE trimatės spalvių koordinatės, Spalvų erdvės kintamieji (pagal LST EN ISO 105–J01*).
 • Spalvos skirtumų nustatymas (ΔECMC, ΔE*ab) (pagal LST EN ISO 105-J03*).
 • Fluorescuojančių medžiagų (skirtų gerai matomiems apsauginiams drabužiams) charakteristikos:
  • CIE spalvų koordinatės x, y; Skaisčio faktorius (pagal CIE 15 (LST EN ISO 105–J01*);
  • Švitinimas (LST EN ISO 20471:2013, p. 5.2 reikalavimus) (pagal LST EN ISO 105–B02*).
 • Spektrinis atspindžio koeficientas R, artimojoje IR spinduliuotės srityje (pagal STP-21).
 • Baltumo laipsnis (pagal LST EN ISO 105–J02).

Kiti bandymai

 • Tepalų atstūmimas tik plokščioms medžiagoms (pagal LST EN ISO 14419).
 • Apsaugos nuo UV spinduliuotės faktorius (UPF) (pagal LST EN 13758-1+A1).
 • Medžiagos storio nustatymas (pagal LST EN ISO 5084). 
PASTABOS:
1) „* “ – tyrimai, įtraukti į akreditavimo sritį.
2) „STP“ – skyriuje parengtas tyrimų metodas.
 
 

Apsauginės aprangos atitikties įvertinimo veiklos sritis

Apsauginės aprangos
pavadinimas
Taikomas darnusis standartas
Gerai matoma apranga LST EN ISO 20471
Apsauginė apranga, dėvima
suvirinimo ir panašių procesų
metu
LST EN ISO 11611
Apsauginė apranga,
apsauganti nuo karščio ir
liepsnos
LST EN ISO 11612
Apsauginė apranga nuo
sklaidomojo elektrostatinio
krūvio
LST EN 1149-5
Apsauginė apranga nuo
lietaus
LST EN 343
 
 

Susisiekite su mumis

Norėdami užsakyti paslaugą ar gauti papildomos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu innovation@ftmc.lt. Atsakysime per 2 darbo dienas.

Kontaktai


Karolis Stašys

Innovation Manager / Inovacijų vadybininkas

Tel.: +370 629 85166
El.p.: karolis.stasys@ftmc.lt