Doktorantūra

Atgal

Ultraplonų metalų oksidų sluoksnių, suformuotų ALD metodu ant lengvųjų metalų lydinių, antikorozinės savybės

Tyrimų objektas – ultraplonų Hf, Ti ir Zr oksidų sluoksnių ant lengvųjų metalų lydinių (Mg-Al) formavimas ir jų antikorozinės savybės. Magnio lydiniai yra palyginti lengvi, jie pasižymi puikiomis mechaninėmis savybėmis ir todėl yra perspektyvūs tose taikymo srityse, kuriose yra svarbus gaminių svorio ir energijos sunaudojimo mažinimas: buitinė elektronika, kompiuteriai, aviacijos ir automobilių pramonė ir pan. Tačiau, platesnį šių lydinių taikymą riboja jų aukštas korozinis aktyvumas ir mokslininkai nuolat ieško efektyvių apsaugos metodų. Kita vertus, biomediciniuose taikymuose aukštas korozinis aktyvumas yra pageidautinas. Jeigu metaliniai implantai kontroliuojamu korozijos greičiu gali ištirpti in-vivo, yra nereikalinga antroji chirurgija jų pašalinimui, pvz., implantams  naudojamiems osteosintezėje, kraujagyslėse, ar audinių sutvirtinimuose. Mes numatome tirti lydinius su ALD sluoksniu aplinkoje, kuri būtų identiška in-vivo sąlygoms. Tirsime taip pat praktinio taikymo perspektyvumą panaudodami nuolatinę kondensaciją pagal ISO standartą. Dar vienas tirtinas reiškinys – fosfatinis auto-užsigydymo procesas. Darbe naudosime šias tyrimų metodikos: voltamperometrija, elektrocheminio impedanso spektroskopija (EIS), rentgeno spindulių difraktometrija, skenuojanti elektroninė mikroskopija, rentgeno fotoelektronų spektroskopija, kvarco kristalo mikrogravimetrija ir korozijos kameros.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu E. Juzeliūnu