Inovacijos ir paslaugos

Korozijos bandymai

Laboratorijos vadovas dr. Konstantinas Leinartas
Adresas: Akademijos g. 7, 08412 Vilnius, tel. +370 5 2661290, 272 9492, faksas +370 5 264 9774, 272 9373

Laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir akredituota atlikti metalų ir jų lydinių bei anodinių ir katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinių oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymus neutralaus drusko rūko dirbtinėje atmosferoje.
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.083 

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Korozijos bandymų laboratorijos
REKOMENDUOJAMA AKREDITAVIMO SRITIS
PARAIŠKOS FORMA KOROZINIAMS BANDYMAMS

Tyrimų sritis:

  • Metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų korozijos bandymai atmosferos aplinkoje ir dirbtinėse atmosferose;
  • Korozinės aplinkos sukeltų metalų, lydinių, kompozicinių dangų, dažų ir lakų funkcinių charakteristikų pakeitimų vertinimai;
  • Medžiagų mikrobinės korozijos atmosferos ir modelinėje aplinkoje bandymai.

Akredituotos korozinių bandymų laboratorijos darbuotojai dr. K.Leinartas ir dr. D.Bučinskienė


Paslaugos
  • medžiagų (metalų, lydinių, plienų, lakų, dažų ir t.t.) korozijos bandymai gamtinėje ir dirbtinėje atmosferoje bei tirpaluose (paraiškos forma);
  • pramonės objektų korozijos poveikio ekspertizės;
  • korozinių pažeidimų ekspertizės;
  • konsultacijos metalų apsaugos nuo korozijos klausimais.
Įranga

Korozijos kamera Q-FOG (Q-Panel Lab Products, JAV)

   
Atmosferinės korozijos stotys (miesto tipo - Vilniuje, kaimo – Molėtuose, jūrinio tipo – Preiloje)