Doktorantūra

Atgal

Lazeriu asistuotas selektyvus dielektrikų padengimas metalu

Doktorantūros tema yra dalis vykdomo SMART projekto LAPOME, kuris skirtas išvystyti lazeriu asistuotą technologijas metalų padengimui ant polimerų. Elektronikos integravimas ant sudėtingos formos trimačių plastikinių paviršių yra aktualus pramonei, leidžiantis sutaupyti tūrį, svorį ir surinkimo kaštus. Pagrindinė MID (moulded interconnect device) technologinė problema yra elektrinio laidumo takelių gamyba ant plastikinio paviršiaus. LTS yra pateikęs patentinę paraišką naujam metodui, kurį būtina visapusiškai išbandyti, siekiant sėkmingo komercializavimo.
 
Doktorantūros metu, bus siekiama sukurti lazeriu asistuotą technologiją polimerų paviršiaus selektyviam padengimi elektro-cheminiais metodais.
 
Visi pagrindiniai eksperimentiniai tyrimai bus atliekami FTMC Lazerinių technologijų skyriuje, kuris disponuoja visa, doktorantui keliamoms užduotims atlikti, reikalinga įranga: femtosekundinis, pikosekundinis ir nanosekundinis lazeriai, skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM, JEOL JSM‐6490LV), atominių jėgų mikroskopas (AFM, Nanowizard 3), optiniai mikroskopai (Nikon Eclipse LV100 ir Olympus BX51), profilometras (Dektak 150+). Taip pat FTMC LTS turi ir visą reikiamą įrangą cheminiams tyrimams (traukos spintą, energijos matuokliai ir t.t.). Dalis darbų bus vykdoma FTMC Katalizės skyriuje.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu G. Račiukaičiu.