Doktorantūra

Atgal

Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Disertaciniame darbe numatoma sukurti naujas efektyvias medžiagas, nusodinant įvairių metalų nanodaleles ar jų lydinius ant netauriųjų metalų (pvz., Ni, Cu, Fe) erdvinės struktūros kietųjų putų (angl. foam) su itin dideliais santykinio paviršiaus plotais, taikant elektrocheminius ir cheminius metodus. Suformuotų medžiagų paviršiaus morfologija, struktūra bei sudėtis bus detaliai tiriama, naudojant skenuojančią elektroninę mikroskopiją (SEM), Rentgeno spindulių difrakciją (XRD), Rentgeno spindulių fotoelektroninę spektroskopiją (XPS), peršviečiamąją elektroninę mikroskopiją (TEM), ir indukuotos plazmos optinės emisijos spektroskopiją (ICP-OES). Elektrokatalizinis aktyvumas sukurtų medžiagų bus įvertinamas metanolio, etanolio, CO ir kt. oksidacijos bei deguonies redukcijos reakcijoms, taikant ciklinės voltamperometrijos, sukamojo disko elektrodo metodus. Atrinkti perspektyvūs katalizatoriai bus testuojami darbinėmis kuro elementų sąlygomis.

FTMC Katalizės skyriuje yra pakankamai šiuolaikinės naujausios įrangos darbo uždavinių įgyvendinimui. Mokslinių tyrimų vykdymui bus naudojama ši aparatūrinė įranga: elektrocheminės stotys – Autolab PGSTAT100 ir Zenium Workstation su sukamojo disko sistema, kvarco kristalo nanosvarstyklės QCM922 (Princeton Applied Research, JAV), indukuotos plazmos optinės emisijos spektrometras Optima 7000DV (Perkin Elmer), kuro elementų testavimo sistema “Fuel cell test station 850e” (Scribner Associates Inc.). FTMC taip pat disponuoja šia įranga įvairių medžiagų paviršiaus sudėties bei struktūros tyrimams: Rentgeno spindulių difraktometras D8Advance (Bruker AXS, Vokietija), skenuojantis elektroninis mikroskopas EVO 50 EP (Carl Zeiss SMT AG, Vokietija), skenuojantis elektroninis mikroskopas Helios NanoLab 650 (FEI, Olandija), peršviečiamas elektroninis mikroskopas Tecnai F20, Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektrometras ESCALAB MK II (VG Scientific, UK).
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu L. Tamašauskaite Tamašiūnaite.