Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 01. 28

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą 30–90 dienų mokslo eksperto iš JAV vizitui Lietuvoje

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje paskelbė Mokslo ekspertų programos (Embassy Science Fellows Program, ESFP) kvietimą teikti paraiškas gauti JAV Vyriausybės finansavimą mokslo eksperto iš JAV 30–90 dienų darbo vizitui Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.
 
Pagal ESFP finansuojami JAV mokslininkų vizitai ekspertiniam patariamajam darbui aplinkosaugos, mokslo, technologijų, sveikatos ir kitose srityse.
 
Konkurso sąlygos, kontaktai ir JAV institucijų, kurios dalyvauja ESFP ir iš jų galėtų atvykti mokslininkai, pristatyti kvietime teikti paraiškas. Bus svarstomos ir tos paraiškos, kuriose pageidaujamas JAV  ekspertas iš sąraše nesančių institucijų.
 
Paraiškos priimamos iki vasario 15 d.